Hotărârea nr. 91/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDETUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, Salarizare nr. 1433/23.03.2021 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează valabilitatea.

Art.3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 91

Anexa nr. 2 la HCL nr. 91/2021

STAT DE FUNCTII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BOTOSANI

2021

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

funcția contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

1

Ioan Apostu

SECRETAR GENERAL

I. APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL BOTOȘANI

2

Bercea Valentina

consilier juridic

I

superior

S

3

Manolache Alina Ecaterina

consilier

I

asistent

S

4

Oroșanu Violeta

consilier

I

superior

S

II. SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, REGISTRU AGR

[COL

5

Georgescu Oana-Gina

Șef serviciu

I

S

II.1 Oficiul Juridic Contencios

6

Dolachi Pelin Dumitru Cătălin

consilier juridic

I

superior

S

7

Munteanu Bogdan

consilier juridic

I

superior

S

8

Sauciuc Simona

consilier juridic

I

principal

S

9

Tanasă Sorina-Andrada

consilier juridic

I

asistent

S

10

Dieaciuc Viorela

consilier juridic

I

principal

S

II.2 Compartiment

Registru Agricol

11

Todireanu Maria

referent

III

superior

M

12

Durnea Marius Ionuț

consilier

I

principal

S

13

Buțincu Doina Mihaiela

consilier

I

superior

S

14

Holcă Costin

consilier

I

principal

S

III. BIROUL AUTORITATE TUTELARA

15

Manolache Melania

Sef birou

I

S

16

Abogătoaie Tiberiu Mihai

consilier

I

superior

S

17

Amariei Răzvan

consilier

I

asistent

S

18

Alexa Cătălin Mihai

consilier

I

asistent

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Functii publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

functia contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

19

VACANT

cons.juridic

I

asistent

20

Timofte Andra Mihaela (temporar vacant )                             consilier

I

asistent

S

IV. DIRECȚIA EDILITARE

21

Semenescu Nicolae

Director executiv

I

S

IV .1 Compartiment Transport

public de călători, siguranța circulației

22

Lăzăruc Constantin Cristian

consilier

I

superior

S

23

VACANT

consilier

I

superior

S

24

Nanu Dorin

consilier

I

superior

S

25

Aungurencei Mirela Maria (temporar vacant)

inspector specialitate

II

S

IV. 2 Serviciul Edilitare

26

Bețenchi Bogdan Gabriel

Șef serviciu

I

S

27

Rață Larissa Elena

consilier

I

superior

S

28

Ciobanu Răzvan Daniel

consilier

I

principal

S

29

VACANT

consilier

I

superior

S

30

Serac Octavian Adrian

consilier

I

superior

S

31

Pasparan Constantin

consilier

I

superior

S

32

VACANT

consilier

I

superior

S

33

VACANT

consilier

I

asistent

S

34

Balan Sebastian Alin

consilier

I

superior

S

35

Szocs Peter

consilier

I

principal

S

36

Stoian Monica

consilier

I

principal

S

37

Stănescu Dan

inspector

IA

SSD

38

VACANT

muncitor calif, (electrician )

IV. 3 Compartiment Coordonare și Control Asociații de Proprietari

39

Dutcă Marius

consilier

I

superior

S

40

Gabur Andaluzia Marinela

consilier

I

superior

S

41

Siminiceanu Gabriel Irinel

consilier juridic

I

superior

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

funcția contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

42

Gheorghiță Mirela Elena

Director executiv

II

S

V.1 Serviciu Buget finanțe publice

43

Bulmagă Geanina

Șef serviciu

I

S

44

Neculau Sorin

consilier

I

superior

S

45

Țăruși Simona

consilier

I

superior

S

46

VACANT

referent

III

superior

M

47

Colac Daniela

consilier

I

superior

S

48

Burlacu Ovidiu-Gabriel

consilier

I

asistent

S

49

Teslaru Gabriela Nicoleta

consilier

I

superior

S

50

VACANT

consilier

I

superior

S

V.2 Serviciul Contabilitate

51

Colbea Elena Alina

Șef serviciu

I

S

52

Ursachi Mihaela

consilier

I

superior

S

53

Gagiuc Simona

consilier

I

superior

S

54

Petruță Gabriela Brândușa

referent

III

superior

M

55

VACANT

consilier

I

superior

S

56

Cușnir Tatiana

consilier

I

principal

S

57

Bejan Monica

consilier

I

superior

S

58

VACANT

consilier

I

superior

S

59

Ifrim Mihai

referent

III

superior

M

V.3 Serviciul Resurse Umane, Salarizare

60

Dumitrescu Anca Rodica

Șef serviciu

I

S

61

Mircea Carmen

consilier

I

superior

S

62

Aioanei Camelia

consilier

I

superior

S

63

Todirică Florina Carmen

consilier

I

superior

S

64

Groholschi Liliana Narcisa

consilier

I

superior

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

functia contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

65

Ciubotaru Liliana

referent

III

superior

M

V3.1. Compartiment Asigurarea calității

Compartiment informatic

67

Zamfirescu Raul

consilier

I

superior

S

68

Cozminschi Cezar Romeo

consilier

I

superior

S

69

VACANT

consilier

I

superior

S

70

VACANT

consilier

I

principal

S

71

VACANT

consilier

I

debutant

S

V.4 Compartiment Administrativ

72

Ivanov Mihai

magaziner

I

M

73

Andrei Costică

șofer

I

M

74

VACANT

sofer

I

M

75

Nechifor Valentin

șofer

I

M

76

Pîslariu Ioan

șofer

I

M

77

Pelinescu Florin

șofer

I

M

78

Prisacariu Victor

lăcătuș mecanic

III

M

79

VACANT

paznic

M

80

VACANT

paznic

M

81

VACANT

paznic

82

Cercel Elena

ingrijitoare

83

Țurcanu Adriana

ingrijitoare

84

Ivanov Maria

îngrijitoare

85

Sposub Genoveva

ingrijitoare

86

Vărvăruc Maria

ingrijitoare

87

Rusu Petroneta

ingrijitoare

88

Tanasă Pamfilia

ingrijitoare

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

funcția contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

VI.DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE

89

Lupu Lucian

Director executiv

II

S

VI.1 Serviciul Persoane Juridice

90

Zaboloteanu Eugen -exercit. temp.

sef serviciu

I

S

91

Savu Teodor -Constantin

consilier

I

superior

S

92

Temp. Vacant (exercit temp. șef serv.)

consilier

I

swperior

5

93

Șoptelea Cristina

consilier

I

superior

S

94

Maftei Cătălina Mihaela

consilier

I

superior

S

95

Vlădeanu Nicoleta Ionela

consilier

I

superior

S

96

Popovici Gabriela Cornelia

consilier

I

superior

S

97

Mazilu Tatiana Mona

consilier

I

superior

S

98

Bârlădeanu Adriana

inspector

I

superior

S

99

Temp. Vacant (exercit temp. director ex.)

inspector

I

superior

S

100

Viziteu Dimitria Roxana

referent

III

superior

M

101

VACANT

consilier

I

superior

S

VI.2 Compartiment Juridic, Relații cu publicul

102

Buzilă Liliana

consilier juridic

I

superior

S

103

Alexandrescu Cătălina

consilier

I

superior

S

104

Calotă Cristina

consilier

I

superior

S

105

Cristea Stefania Cristina

consilier

I

superior

S

106

Ciobanu Laura

referent

III

superior

M

107

Pavăl Marius Bogdan- exercit. temp.

Director ex. adj.

II

S

VI.3 Serviciul - Persoane Fizice

108

Grosu Geanina Leyla

sef serviciu exercitare temporară

I

S

109

Agafiței Tamara

consilier

I

superior

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Functii publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

functia contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

110

Maxim Monica Daniela

consilier

I

superior

S

111

Sirețeanu Anca Tamara

consilier

I

superior

S

112

Arpășanu Geanina-Mihaela

consilier

I

superior

S

113

Chihulcă Maria

referent

III

superior

M

114

Cristescu Alina Alexandrina

consilier

I

superior

S

115

Sandu Constantin

consilier

I

superior

S

116

Drăgunea Liliana

consilier

I

superior

S

117

Filip Alina

consilier

I

principal

S

118

Pascaru Mihaela

consilier

I

principal

S

119

Iacob Elena

referent

III

superior

M

120

VACANT

referent

III

superior

M

121

VACANT

consilier

I

superior

S

VI.4 Compartiment Urmărire Încasare Taxe, Impozite, Amenzi

122

Balan Viorica

consilier

I

superior

S

123

Gheorghescu Gina

inspector

I

superior

S

124

Babei Eugen

consilier

I

superior

S

125

Dimitriu Anișoara

consilier

I

superior

S

126

Mușină Gafia Magdalena

consilier

I

superior

S

127

Avătămăniței Stelică

inspector

I

superior

S

128

Hucail Tiberiu

inspector

I

superior

S

129

Pânzariu Paula

inspector

I

superior

S

130

Fecioru Liliana Livioara

referent

III

superior

M

131

Ciobanu Cristina Iuliana

consilier

I

superior

S

132

Țapu Mariana

consilier

I

superior

S

133

Tincu Monica Elena

consilier

I

superior

S

134

Ciotină Corneliu

consilier

I

superior

S

135

Lungu Elena-Mihaela

consilier

I

superior

S

136

Simion Gabi Daniela

consilier

I

superior

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

functia contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

137

Ciobănașu Gabriela

consilier

I

principal

S

138

Vasilache Cătălin Gabriel

referent

III

superior

M

139

Mic Adrian

referent

III

superior

M

VII. DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

140

Fetcu Petru Cătălin

Director executiv

I

S

VII.1 Serviciul Investiții, Dezvoltare Locală

141

Mîțu Florin

Șef serviciu

I

S

142

Rusu Doina Melozina

consilier

I

superior

S

143

Schipor Mihai

consilier

I

superior

S

144

VACANT

consilier

I

superior

S

145

Popescu Andra Elena

consilier

I

superior

S

146

Kohut Mihaela

consilier

I

superior

S

147

Acsinte Gheorghe

consilier

I

superior

S

148

VACANT

consilier

I

debutant

S

Compartiment învatamant                 r1H Compartiment Investiții Școli, Cultură, Unități Medicale

149

VACANT

consilier

I

superior

S

150

VACANT

consilier

I

asistent

S

151

Aungurenci Adrian Ionuț

consilier

I

principal

S

VII.2 Compartiment Energetic

152

Zahariuc Neculai

consilier

I

superior

S

153

Harcotă Camelia

consilier

I

superior

S

VII.3 Compartiment A

genti Economici si Guvernanta Corporativa

154

Prispian Monica Electra

consilier juridic

I

superior

S

155

Aiordăchioaie Daniela Elena

consilier

I

superior

S

156

VACANT

consilier

I

superior

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

funcția contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

VIII. DIRECȚIA URBANISM

157

Agavriloaie Alexandru ( exercitare temp

Arhitect șef

I

S

VIII.1 Serviciul Urbanism, Autorizări în Construcții

158

Antoche Luminița Mihaela

Șef serviciu

I

S

159

Gonciar Gabriela Doina

consilier

I

superior

S

160

Ciubotaru Cătălina Cristina

consilier

I

superior

S

161

VACANT

consilier

I

superior

S

162

Bacinschi Dan

consilier

I

superior

S

163

Eram Ovidiu Daniel

consilier

I

superior

S

164

Partenie Lăcrămioara

consilier

I

principal

S

165

Pantiru Gagos Elena ( temporar ocupat Miftode Lucian loan )

consilier

I

asistent

S

166

temporar vacant

consilier

I

principal

S

167

VACANT

consilier

I

asistent

S

168

Zaharia Doina

inspector specialitate

I

S

VIII.2 Serviciul Patrimoniu

169

Gherase lulius Sebastian -exercit. temp.

Șef serviciu

I

S

170

Artimon Gabriela Loredana

consilier

I

superior

S

171

Temp. Vacant

consilier juridic

I

superior

S

172

VACANT

consilier

I

debutant

S

173

Anton Olimpia Brîndușa

consilier

I

principal

S

174

Cical Claudia Annabella

consilier juridic

I

superior

S

175

VACANT

consilier

I

principal

S

176

Dumitraș Elena Daniela

consilier

I

superior

S

VIII.3 Birou Cadastru Imobiliar Edilitar

177

VACANT

Șef birou

I

S

178

Huțanu Petru Ciprian

consilier

I

superior

S

179

Dieaconu Răzvan Mihai

consilier

I

principal

S

180

Daniliuc Alin lonuț

referent

III

superior

M

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

functia contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

181

Ciobanu Ana Maria ( temporar Vacant )

consilier

I

principal

S

182

VACANT

consilier

I

superior

S

IX. SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

183

Bălășcău Raluca Maria

Șef serviciu

I

S

184

Petrariu Beatris Marilena

consilier

I

superior

S

185

Roman Mihaela

consilier

I

superior

S

186

Poede Ștefan Alexandru

consilier juridic

I

principal

S

187

Aștefănoaei Daniela Petronela

consilier

I

superior

S

188

Vrajotis Oana Alexandra

consilier

I

asistent

S

189

Bigios Marina

consilier

I

superior

S

190

VACANT

consilier

I

superior

S

191

VACANT

consilier

I

asistent

5

192

VACANT

consilier

I

asistent

5

X. COMPARTIMENT RELAȚII EXT]

ERNE

193

Albu Ortansa Eugenia

consilier

I

superior

S

194

Nanea Nicolae Claudiu

consilier

I

superior

S

XI. COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

195

Mănescu Andreea

consilier

I

asistent

S

XIII . SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

196

Aniței Daniela

Șef serviciu

I

S

197

Răcilă Aurica

consilier achiziții publice

I

principal

S

198

Cojocariu Carmen

consilier achiziții publice

I

principal

S

199

Ciubotariu Maria

consilier achiziții publice

I

superior

S

200

Chiriac Valică

consilier achiziții publice

I

superior

S

201

Aruxandei Iuliana - Mădălina

consilier juridic

I

principal

S

202

Rotaru Oana Geanina

consilier achiziții publice

I

superior

S

203

Dumitraș Danuzia Mirela - temp. ocupat

consilier achiziții publice

I

asistent

S

204

VACANT

consilier achiziții publice

I

principal

5

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

funcția contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

XIV. SERVICIUL CENTRU INFORMAȚII CETĂȚENI

205

Ciubotaru Iulian

Șef serviciu

I

S

XIV.1 Comp. Centru Informații Cetățeni

206

Pașparan Mariana

consilier

I

superior

S

207

Marfievici George Octavian

consilier

I

superior

S

208

Fichman Ecaterina luliana

consilier

I

principal

S

209

Furnica Maricica

consilier

I

princiapl

S

210

Andrei Mirela Loredana

referent

III

superior

M

211

Borcoi Petru Jupter

referent

I

SSD

XIV.2 Compartiment Registratura Arhiva

212

Popușoi Viorica

arhivar

II

M

213

Fercalo Petronela Paula

referent

IA

M

XIV.3 Compartiment Monitorul Oficial

214

Mocanu Niculina

consilier

I

superior

S

XV. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

215

Obreja Petru

auditor

I

superior

S

216

Boancă Adrian Corneliu

auditor

I

superior

S

217

Alupei Nicoleta Daniela

auditor

I

superior

S

218

Lupu Tamara

auditor

I

superior

S

219

Rîznic Sorin Mihai

auditor

I

superior

S

XVII. COMPARTIMENT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚ

Ă

220

Roglinschi Ionel

referent

III

superior

M

221

VACANT

consilier

I

debutant

S

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcții publice

clasa

grad profesion

al

nivel studii

funcția contractuala

treapta profesion

nivel studii

de conducere

de execuție

de executie

XVIII. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

MEDICINĂ DENTARĂ DIN UI

VITĂȚIL]

E DE

222-224

medic primar

S

225-227

medic specialist

S

228-229

medic

S

230-231

medic stomatolog

S

232-281

asistent medical

PL

A. Aparatul de specialitate al primarului

Nr. TOTAL FUNCȚII PUBLICE , din care

197

Nr. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE*

21+1

Nr. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

175

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE , din care

24

Nr. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

Nr. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

24

NR. TOTAL DE FUNCȚII CONTRACTUALE PERSONAL MEDICAL

60

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

281

* In totalul funcțiilor publice de conducere este inclusa și funcția publică de secretar general al municipiului Botoșani B.

66

VACANT

consilier

I

debutant

S

V.3.2. Compartiment Informatic


FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

CABINET PRIMAR

max. 6

CABINET VICEPRIMAR I

max. 2

CABINET VICEPRIMAR II

max. 2

TOTAL                      |

14

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu