Hotărârea nr. 44/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, pentru anul 2021,

văzând adresa Filarmonicii „George Enescu” Botoșani nr.134/4171/2021, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare nr. 5231 /2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor art.129 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr 431/26.11.2020 își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Filarmonica „George Enescu” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu               Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 44

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI


ANEXA nr. 2 LA HCL nr. 44 din 25.02. 2021

STATUL DE FUNCTII

AL FILARMONICII ”GEORGE ENESCU” BOTOSANI

Anexa III: FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”CULTURA”

UNITĂȚI DE CULTURĂ

CAPITOLUL I / II Alte instituții de spectacole sau concerte

a). Funcții de conducere

Nr.

Crt

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD PROFESIONAL

1

Manager

S

II

2

Director adjunct

S

II

3

Contabil șef

S

II

b). Funcții de execuție

Nr.

Crt

FUNCȚIA

DE

EXECUȚIE

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD

SAU

TRPT.PROF

4

Dirijor

S

II

5

Solist concertist

S

IA

6

Consultant artistic

S

II

7

Impresar artistic

S

IA

8

Concert maestru

S

IA

9

Sef partida vioara I

S

IA

10

Artist instr. vioara I

S

I

11

Artist instr. vioara I

S

I

12

Artist instr. vioara I

S

I

13

Artist instr. vioara I

S

I

14

Artist instr. vioara I

S

I

15

Artist instr. vioara I

S

II

16

Artist instr. vioara I

S

II

17

Sef partida vioara II

S

IA

18

Artist instr. vioara II

S

I

19

Artist instr. vioara II

S

I

20

Artist instr. vioara II

S

I

21

Artist instr. vioara II

S

I

22

Artist instr. vioara II

S

II

23

Artist instr. vioara II

S

DEBUTANT

24

Art. instr. viola

S

I

25

Art. instr. viola

S

DEBUTANT

26

Art. instr. viola

M

TRPT.PROF.II

27

Art. instr. viola

M

TRPT.PROF.II

28

Sef partida violoncel

S

I

29

Art.instr. violoncel

S

I

30

Art.instr. violoncel

S

II

31

Art.instr. violoncel

S

DEBUTANT

32

Sef partida contrabas

S

IA

33

Artist instr. contrabas

S

I

34

Artist instr. flaut

S

I

35

Artist instr. flaut

S

II

36

Artist instr. flaut

S

DEBUTANT

37

Sef partida oboi

S

IA

38

Sef partida oboi

S

IA

39

Artist instr. oboi

S

DEBUTANT

40

Sef partida clarinet

S

I

41

Artist instr. clarinet

S

I

42

Artist instr. clarinet

S

DEBUTANT

43

Sef partida fagot

S

IA

44

Sef partida fagot

S

IA

45

Artist instr. fagot

S

I

46

Sef partida corn

S

IA

47

Artist instr. corn

S

I

48

Artist instr. corn

S

I

49

Artist instr. corn

S

II

50

Șef partida trompeta

S

IA

51

Artist instr. trompeta

S

II

52

Artist instr. trompeta

S

I

53

Sef partida trombon

S

IA

54

Artist instr. trombon

S

I

55

Artist instr. trombon

S

I

56

Sef partida percutie

S

IA

57

Sef partida percutie

S

I

58

Artist instr. percutie

S

II

59

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M

I

60

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M

I

61

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M

I

Anexa VIII :  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE

”ADMINISTRAȚIE”

  • B. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimente de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții

I.Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

b.Functii de executie pe grade profesionale

Nr.

Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD SAU TRPT.PROF.

GRADAȚIA CORESP.TRANS. DE VECHIME

62

Economist

S

I

5

63

Referent de specialitate resurse umane

S

I

5

64

Referent

S

II

5

65

Referent

M

IA

5

Anexa VIII: FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

  • C. Alte funcții comune din sectorul bugetar

Salarii de baza pentru personalul plătit din fonduri publice care desfășoară activitate de secretariat - administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și deservire b).Functii de execuție pe trepte profesionale

Nr.

Crt

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD SAU TRPT.PROF.

GRADAȚIA CORESP.TRANS. DE VECHIME

66

Stenodactilograf

M

IA

5

67

Muncitor calificat

G

II

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu