Hotărârea nr. 2/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea Reţelei unităților de invățămant din municipiului Botoșani pentru anul şcolar 2021 – 2022 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ din municipiului Botoșani pentru anul școlar 2021 - 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin lonuț Andrei cu privire la aprobarea Rețelei unităților de învățământ din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, avizul conform pentru organizarea rețelei școlare emis de Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, transmis cu adresa nr. 11836/17.12.2020 , Hotărârea Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 41/17.12.2020,

în baza dispozițiilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordinului nr.5599/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preunuversitar pentru anul școlar 2021 - 2022, emis de Ministerul Educației și Cercetării,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă rețeaua unităților de învățământ din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și unitățile de învățământ din municipiul Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 8 ianuarie 2021 Nr. 2

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

Anexa la HCL nr. 2 din 8.01.2021

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI

an scolar 2021-2022

Nr crt

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica / adresa,nr tel/fax/e-mail

Unitatea de invatamant fără personalitate juridica (arondata)

GRĂDINIȚE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 19

BOTOSANI - prescolar             BOTOSANI;

NUMĂR: 5; tel. 0744826696, 0231584078

gradi19 bt@yahoo.com

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Sotron'' BOTOSANI - prescolar              BOTOSANI

STR. OCTAV BANCILA NR. 6 tel. 0231515438 fax. 0231515437

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22

BOTOSANI - prescolar               BOTOSANI

STR. PARCUL TINERETULUI NR. 55 tel. 0231513367, 0746884145 gradinita22botosani@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20 BOTOSANI - prescolar, STR. ALEEA CONSTANTIN IORDACHESCU NR. 40

4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23

BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI ALEEA NUCULUI NR. 5 tel. 0231585188

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6

BOTOSANI - prescolar               BOTOSANI

STR. CURCUBEULUI NR. 4 tel. 0231584169

ȘCOLI CU PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI STRUCTURI

1

SCOALA GIMNAZIALĂ "SFANTUL NICOLAE"

BOTOSANI - preșcolar, primar, gimnazial BOTOSANI STR. PUSKIN NR. 20 tel. 0231511846 fax.

0231511846 scoala1bt@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 16

BOTOSANI - prescolar            BOTOSANI

STR.: PRUNILOR NR: 8

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25

BOTOSANI - prescolar            BOTOSANI

STR. ARMEANA NR. 11 tel. 0231511542

2

SCOALA GIMNAZIALA NR 2 BOTOSANI - primar, gimnazial                        BOTOSANI

PARCUL TINERETULUI NR 9 , TEL. 0231513387, scoalanr2bt@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 8

BOTOSANI - prescolar

STR.SĂVENILOR NR.103; tel. 0231515597

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1

BOTOSANI - prescolar            BOTOSANI

STR. ION PILLAT NR. 26 tel. 0231516722

3

SCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA"

BOTOSANI - primar, gimnazial

BOTOSANI; BUCOVINA, ALEEA SCOLII NR: 3 tel./fax. 0231582560 scoala6bt@yahoo.com

Nr crt

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica / adresa,nr tel/fax/e-mail

Unitatea de invatamant fără personalitate juridica (arondata)

4

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 BOTOȘANI - primar, gimnazial                         BOTOSANI

STR. VARNAV NR. 7 tel. 0231547117 fax. 0231584117 sc7bt@yahoo. com

5

SCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA RARES"

BOTOSANI - primar, gimnazial

BOTOSANI STR. TUDOR VLADIMIRESCU

NR.8 tel. 02231511446 fax. 0231511446

sc elena rares@yahoo.com

6

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 BOTOSANI -prescolar, primar, gimnazial

BOTOSANI, BULEVARDUL M. EMINESCU, NR. 89 tel. 0231512954 fax. 0231512954 scoala10botosani@yahoo.fr

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2

BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI STR. N. IORGA NR. 18 tel. 0231586364

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18

BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI B-DUL MIHAI EMINESCU NR. 72 tel. 0231513861 gradinita18bt@yahoo.com

7

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 11 BOTOSANI - primar, gimnazial                BOTOSANI CALEA

NATIONALA NR. 75 tel. 0231513637 fax. 0231513637 scoalano11@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14

BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI STR. UNIRII NR. 7 tel. 0231511844

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLOARE DE COLȚ" BOTOȘANI -preșcolar  BOTOȘANI,

STR. ȘTEFAN LUCHIAN NR.17, tel. 0231516058

8

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 12 BOTOSANI - primar, gimnazial                   BOTOSANI; STR.:

PRIETENIEI NR. 8; tel. 0231584116 fax. 0231584116 scoala12bt@artelecom.net

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15

BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI , ALEEA LICEULUI NR.8. tel. 0231584068

9

SCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 13 BOTOSANI -preșcolar, primar, gimnazial

BOTOSANI; STR.: CURCUBEULUI NR.2; tel.

0231584115 fax. 0231584115 scoala13bt@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5

BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI STR. ALEEA RAPSODIEI NR. 8 tel. 0231518427

Nr crt

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica / adresa,nr tel/fax/e-mail

Unitatea de invatamant fără personalitate juridica (arondata)

10

SCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" BOTOȘANI - preșcolar, primar, gimnazial BOTOSANI STR. GEN.AVRAMESCU NR. 5 tel.

0231519072 scoala14btro@yahoo.com

11

SCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA MARIA"

BOTOSANI - prescolar, primar, gimnazial BOTOSANI ALEEA PACEA NR. 7 tel. 0231584025 fax.

0231584025 sc.16bt@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT " Micii Cercetași" BOTOSANI - prescolar

BOTOSANI STR. Maxim Gorki Nr. 9 tel. 0231

513956 , FAX. 0231584169

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LIZUCA" BOTOȘANI- prescolar

BOTOSANI STR. OCTAV ONICESCU NR. 18 tel.

0231514171, FAX. 0231514242

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "LICURICI" BOTOȘANI -preșcolar  BOTOȘANI,

STR. 1 DECEMBRIE NR.5,    tel. 0231512838

12

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 17 BOTOSANI - primar, gimnazial                   BOTOSANI STR.

TEODOR BOYAN NR. 2 tel. 0231584124 fax.

0231586850 sc17bt@yahoo.com

COLEGII, LICEE CU PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI STRUCTURI

1

COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN"

BOTOSANI - gimnazial, liceal BOTOSANI NICOLAE IORGA NR.19         tel.

0231512885 fax. 0231512173 at_laurian@yahoo.com

2

LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI - prescolar, primar, gimnazial, liceal BOTOSANI; STR. I.C. BRĂTIANU NR.65 tel./FAX. 0231511519, 0231512132 pedagogic_niorga@yahoo.fr

3

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" BOTOSANI -liceal, profesional                      BOTOSANI

STR. DRAGOS VODA NR. 60 tel. 0231514196 fax.

0231511432 elieradu@gmail.com

4

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREȘ''

BOTOSANI - liceal, profesional

BOTOSANI, STR. CALUGARENI NR: 9 tel.

0231513686 fax. 0231513686 agricolbt@yahoo.com

5

COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV ONICESCU"

BOTOSANI - liceal, profesional

BOTOSANI STR. BUCOVINA NR. 34

6

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"

BOTOSANI - gimnazial, liceal BOTOSANI STR. OCTAV ONICESCU NR. 7 tel. 0231584015 fax. 0231582325

7

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI - prescolar, liceal, profesional

BOTOSANI STR. PRIETENIEI NR. 7 tel. 0231584006 fax. 0231584007 asachilicbt@yahoo.com

Nr crt

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica / adresa,nr tel/fax/e-mail

Unitatea de invatamant fără personalitate juridica (arondata)

8

LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" - liceal, profesional                        BOTOSANI

STR. DIMITRIE RALLET NR. 9    tel. 0231584079,

0331401472 fax. 0231580180 lcm_bt@yahoo.com

9

LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN'' BOTOSANI -prescolar, liceal, profesional , postliceal BOTOSANI CALEA NATIONALA NR. 28 tel. 0231514257, 0331401407 fax. 0231534388, gsiubotosani@yahoo.com

10

LICEUL TEORETIC "GRIGORE ANTIPA"

BOTOSANI - gimnazial, liceal BOTOSANI B-DUL MIHAI EMINESCU NR. 30 tel. 0331401413, 0231584023, 0331401414 fax. 0231584023, 2310331401413 lsnantipa@yahoo.com

11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - primar, gimnazial, liceal, sectie CSS            BOTOSANI

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 29 tel.

0231533490 fax. 0231584300 lps_botosani@yahoo.com

12

LICEUL DE ARTA "STEFAN LUCHIAN" BOTOSANI - primar, gimnazial, liceal BOTOSANI B-DUL MIHAI EMINESCU NR. 69 tel. 0231512891 fax. 0231515181 licart_bt@yahoo.com

13

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SF.GHEORGHE" BOTOSANI - prescolar, liceal BOTOSANI STR. PRIETENIEI NR.2 tel. 0231581773 fax. 0231581773 seminarul_bt@yahoo.com

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GIROTONDO BOTOȘANI -preșcolar BOTOȘANI, STR. SĂVENILOR NR.184, tel/fax. 0231513222 casaasilo@zahoo.com

2

GRĂDINIȚA "SANDY BELLE" BOTOȘANI, STR. VICTORIEI NR.15A -preșcolar , tel. 0231510486, g. sandybelle@yahoo. com

3

SCOALA PROFESIONALA DE COOPERAȚIE BOTOȘANI , STR. CALEA NAȚIONALĂ NR. 123 -liceal, profesional                                 tel/fax.

0231513982 scoop@scoop.ro

4

SCOALA POSTLICEALĂ "PROF. DR. ENESCU LONGINUS" BOTOȘANI, STR. CALEA NAȚIONALĂ NR.123 -postliceal, tel/fax. 0231513830 postliceala.enesculonginus@yahoo.com

5

LICEUL TEORETIC CENTRUL DE STUDII "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT" BOTOȘANI -STR. NICOLAE IORGA NR.19 -postliceal, tel. 0231537745, cssms@yahoo. com

6

SCOALA POSTLICEALA F.E.G.EDUCATION BOTOSANI, Aleea Scolii nr. 3 - postliceal, tel:0231583739, fegeducation_filiale@yahoo.ro,

Nr crt

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica / adresa,nr tel/fax/e-mail

Unitatea de invatamant fără personalitate juridica (arondata)

Activitati extrascolare

1

PALATUL COPIILOR

2

CLUBUL SPORTIV SCOLAR BOTOȘANI

3

Centrul Județean de Excelență Botoșani-str. Mihail Kogalniceanu nr. 27 - 31

Președinte de ședință, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Contrasemnează, Secretar general, Ioan Apostu