Hotărârea nr. 146/2021

HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând referatul de aprobare al Primarului municipiului Botoșani privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2021,

în baza dispozițiilor art. 123 alin. (1) din alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Botoșani, aprobat prin HCL nr. 329/28.10.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Domnul consilier local Amos Andrei se alege în funcția de „președinte de ședință” al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr.146