Hotărârea nr. 101/2021

HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.