• Hotărârea 324/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Racord SACET Grădinița Lizuca” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 323/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru susținerea unei structuri sportive (Asociația Fotbal Club Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar in condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 322/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului in şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Modern Calor S.A. Botoşani privind majorarea plafonului liniei de credit contractate la BCR, cu păstrarea garanțiilor existente (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 321/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea inchirierii unui teren situat in incinta Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 320/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea proiectului ”Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, cod SMIS 127787 si actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 319/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea planului de selectie – componenta integrală, profilul consiliului, profilul personalizat al membrilor consiliului de administrație, matricea, anunțul de recrutare și selecție și raportul inițial pentru desemnarea membrilor in Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 318/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 317/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 316/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani avand ca obiect implementarea in comun a activităților aferente proiectului ”Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați in risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 315/2021 - Municipiul Botoșani - 08.09.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Valcelei și Zimbrului din spatele cartierului Impărat Traian-municipiul Botoșani’’ (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 313/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1441/1997 – titular S.C. Cofetăria Parc S.R.L (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 312/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărarii Consiliului Local nr. 277/09.08.2021 privind documentaţia “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Călugăreni, nr. 9E, mun. Botosani, CAD/CF 60410” in vederea realizării obiectivului “Construire imobil de locuințe P+2E" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 311/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea proiectului ”Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu FN in municipiul Botosani”, cod SMIS 127786 si actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 310/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 309/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru modificarea HCL nr. 312/26.10.2020 pentru aprobarea proiectului “CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CREȘĂ PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ CARTIER ANL CIȘMEA”, cod SMIS 127792 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 308/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile septembrie – octombrie 2021 (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 307/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru modificarea H.C.L. nr. 83/30.03.2018 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism - aleea Maxim Gorki, nr 19 , CAD/CF NR. 53389 in vederea realizării obiectivului: „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, S+P+6E (parțial 7E) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 306/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 5,00 mp, Aleea Grivita, nr. 20, adiacent ap, 1, parter, CF/NC 60131-C1-U6, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “imbunătățirea acoperișului, termoizolației și finisajelor prin desfacerea celor existente și refacerea lor, extindere apartament cu destinația locuintă la fatada posterioară a blocului cu destinația de locuință – intrare in legalitate” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 305/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent– Aleea Albina, nr. 23B, CF/NC 66924” in vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P+1E” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 304/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent– Str. Plopilor nr.1D, CF/NC65246” in vederea realizării obiectivului „construire locuința (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 303/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru modificarea HCL nr. 227/30.06.2021 pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea, nr.36 , CF/NC 55728” in vederea realizării obiectivului „Construire Spalatorie Auto tip Self-Wash Cu 4 Boxe” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 302/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 10,00 mp aflat in str. Prieteniei, nr. 1, sc. B, adiacent ap. 1” in vederea realizării obiectivului „Extindere apartament cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 301/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Manolesti Deal, nr. 45, CF/NC 63436” in vederea realizării obiectivului „Desfiintare locuinta C1 și construire locuinta P+M” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 300/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Veteranilor, nr. 26, CF/NC 64009” in vederea realizării obiectivului „Construire locuința S+P+M și anexa gospodărească” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 299/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Vinătorilor, nr. 7, CF/NC 68575” in vederea realizării obiectivului „Construire casă P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 298/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Aluniș nr. 62I, CF/NC 67503” in vederea realizării obiectivului „construire anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 297/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Aluniș nr. 62J, CF/NC 67504” in vederea realizării obiectivului „construire anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 296/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor, nr. 10, CF/NC 57584” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P, imprejmuire teren și racorduri utilități” (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 295/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru declararea ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani, a unor imobile (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 294/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 293/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru acceptarea unei donaṭii – teren din partea numiților Olaru Mihai Sergiu și Bujor Elena (zona Cornișa) (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 292/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru acceptarea unei donaṭii – teren din partea numiților Politic Cristina Elena și Politic Robert Daniel (zona Tulbureni) (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 291/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru cceptarea unei donaṭii – teren din partea doamnei Crețu Mărioara (zona Tulbureni) (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 290/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru acceptarea unei donaṭii constand in cotele – părṭi de 251/7220 din teren proprietatea numiților Chebac Mirel ṣi Ciobanu Otilia Florentina (zona Tulbureni – str. Prunilor) (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 289/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru acceptarea unei donaṭii – teren din partea domnului Borcea David (Aleea Victor Tufescu) (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 288/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului și proprietate a domnului Axinte Costel, aprobat de principiu prin H.C.L. nr. 119 din 30.04.2020 (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 287/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in Aleea Constantin Iordăchescu, f.n. (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 286/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 285/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea proiectului “Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 284/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 283/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru avizarea planului de selecție și a profilului candidaților pentru funcțiile de membru in consiliul de administrație al SC Modern Calor SA (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 282/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru reglementarea accesului liber al elevilor in curțile și pe terenurile de sport din unitățile de invățămant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 281/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 130/04.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și intreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau ingheț (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 280/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea unor măsuri pentru sporirea transparenței in administrația publică locală a Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 14 sep. 2021)
 • Hotărârea 279/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 (Publicarea pe site: 02 sep. 2021)
 • Hotărârea 278/2021 - Municipiul Botoșani - 30.08.2021

  HOTARARE Pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” celor doi tineri sportivi, Simona Radiș și Mugurel Vasile Semciuc, precum și antrenorilor Iulia Bulie și George Bulie (Publicarea pe site: 15 sep. 2021)
 • Hotărârea 277/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Călugăreni, nr 9E, mun. Botosani, CAD/CF 60410” in vederea realizării obiectivului “Construire imobil de locuințe P+2E" (Publicarea pe site:31 aug. 2021)
 • Hotărârea 276/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Privind modificarea H.C.L. nr. 264/28.07.2021 pentru aprobarea concesionării terenului de 227,00 mp, str. Teatrului nr. 24A, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului „extindere P+M, mansardare locuință și concesionare teren” (Publicarea pe site:31 aug. 2021)
 • Hotărârea 275/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului "Family Fest", in incinta Parcului Regional Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, in perioada 19-22 august 2021 (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 274/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea Procesului Verbal final privind rezultatele finale ale evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2021 (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 273/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea proiectului „ASFALTAREA STRĂZILOR IZVOARELOR, VALCELEI ȘI ZIMBRULUI DIN SPATELE CARTIERULUI IMPĂRAT TRAIAN – MUNICIPIUL BOTOȘANI”, cod SMIS 150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 272/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru modificarea ṣi completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoṣani nr. 58 din 25.02.2021 privind darea in folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 271/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate a Consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 270/2021 - Municipiul Botoșani - 09.08.2021

  HOTARARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru ședința extraordinară din 09 august 2021 (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 269/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 268/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produsă şi livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani și a preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 267/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea proiectului “Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 266/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Impărat Traian nr. 7, CF/NC 64899” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SERVICE AUTO” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 265/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. IC Brătianu, nr. fn, mun. Botosani, CAD/CF53422” in vederea realizării obiectivului “centrala fotovoltaică 4,95 MWP (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 264/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 227,00 mp, str. Teatrului nr. 24A, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului „extindere P+M, mansardare locuință și concesionare teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 263/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu, str. Macului, nr. 2, CF/NC 59621” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta parter si garaj” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 262/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Botos, nr. 2B, CF/NC 66823” in vederea realizării obiectivului „construire locuinta P+M, anexa gospodărească si imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 261/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Alunis, nr. 62, CF/NC nr. 66561” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta parter și imprejmuire front stradal” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 260/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Savenilor, nr. 180, CF/NC nr. 63423” in vederea realizării obiectivului „construire locuinta Dp+P+M, anexa gospodăreasca, foisor si imprejmuire Teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 259/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru declararea ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani, a unor imobile (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 258/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru darea in folosință gratuită către Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga ” Botoṣani a unui spaṭiu administrat de către Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani in vederea funcṭionării unei clase de invătămant primar cu predare in alternativa “Step by Step” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 257/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 256/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public incheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 255/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTĂRARE Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de intervenție și Acordurilor Administratorului Drumului, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenții la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 10 august 2021)
 • Hotărârea 254/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea Scrisorii de așteptări prin care se stabilesc performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale intreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind intreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani, adresată SC Modern Calor SA (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 253/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 252/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTĂRARE Privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 iunie 2021 (Publicarea pe site: 03 august 2021)
 • Hotărârea 251/2021 - Municipiul Botoșani - 28.07.2021

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul (Publicarea pe site: 03 august 2021)
 • Hotărârea 250/2021 - Municipiul Botoșani - 20.07.2021

  HOTARARE Pentru declararea ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani, a unor imobile (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 249/2021 - Municipiul Botoșani - 20.07.2021

  HOTARARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 310 din 26.09.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie in vederea cumpărării de către Municipiu Botoṣani a unui teren situate in str. Manolesti Deal, nr. 25 A (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 248/2021 - Municipiul Botoșani - 20.06.2021

  HOTĂRARE Pentru rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021 (Publicarea pe site: 21 iulie 2021)
 • Hotărârea 247/2021 - Municipiul Botoșani - 20.07.2021

  HOTARARE Pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite in educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 246/2021 - Municipiul Botoșani - 20.07.2021

  HOTARARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 151 din 11 mai 2021 pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 245/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 152 din 11 mai 2021 privind modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a programelor sportive in condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 244/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea H.C.L. nr. 203 din 30.06.2021 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 (Publicarea pe site: 21 iulie 2021)
 • Hotărârea 243/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind imputernicirea reprezentanților municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. in vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 242/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea prețurilor minime de pornire la licitație pentru inchirierea unor spații și mijloace utilizate in scop publicitar la Parcul Regional de Agrement, Turiștic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 241/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru modificarea orarului de tarifare la piscinele Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 240/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Lacul raului de rafting” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 239/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 238/2021 - Municipiul Botoșani - 12.07.2021

  HOTARARE Pentru modificarea Hotărarii de Consiliu Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 237/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie - august 2021 (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 236/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea diminuării suprafeṭei unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat in B-dul Mihai Eminescu nr. 48 (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 235/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Modern Calor S.A. (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 234/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru noul angajament al Municipiului Botoșani ca urmare a aderării la Convenția Primarilor privind Clima și Energia (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 233/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 26,00 mp, str. Impărat Traian nr. 60, sc. B, parter, adiacent ap 2 reprezentând terenuri necesare pentru realizarea obiectivului “extindere apartament, cu destinația de locuință, la fațada principală și posterioară a blocului lucrări realizate fără a deține autorizație de construire” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 232/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – I.L. Caragiale, Nr. 32, CF/NC 68381” in vederea realizării obiectivului „construire locuinta D+P+1E, imprejmuire teren si racord utilitati” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 231/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Florilor nr. 1–pc 377/18, CF/NC 57269” in vederea realizării obiectivului „construire locuinta P+1E si imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 230/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Prunilor, nr. 18D, CF/NC 58189” in vederea realizării obiectivului „construire locuinta P+E, anexe gospodaresti si imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 229/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Rediu nr. 1 , CF/NC 67016” in vederea realizării obiectivului „construire Locuinţă S Parţial+P+1E, anexă gospodărească si imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 228/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea, nr. 41 , CF/NC 52811” in vederea realizării obiectivului „Construire doua hale pentru depozitare materiale de constructii” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 227/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pacea, nr. 36 , CF/NC 55728” in vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto tip Self-Wash cu 4 boxe” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 226/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Furtunii nr. 6, CF/NC 60044” in vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească și utilități” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 225/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni nr. 56, CF/NC 65085” in vederea realizării obiectivului „construire garaj, anexă cu destinația magazie și imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 224/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni nr.25, CF/NC 51540” in vederea realizării obiectivului „construire anexă gospodărească cu destinația garaj, magazie fructe, bucătărie de vară, și imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 223/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici nr. fn, CF/NC 66322” in vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexe gospodărești (garaj și pavilion de vară), imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 222/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie nr. 2A, CF/NC 68268” in vederea realizării obiectivului „construire locuință, anexă gospodărească (garaj) și imprejmuire teren” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 221/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2017 privind aprobarea amenajamentelor pastorale, valabile pentru pajiştile permanente din municipiul Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 220/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru declararea ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani, a unor imobile (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 219/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 218/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea modificării suprafeṭei unui teren ce face obiectul contractului de concesiune incheiat cu Agenția Pentru Potecția Mediului Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 217/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru prelungirea unui contract de inchiriere a spațiului cu altă destinație decat aceea de locuință, aflat in proprietatea municipiului Botoșani și administrat de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 216/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea diminuării suprafeṭei terenului aparṭinând domeniului public reprezentat de către strada Eternităṭii (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 215/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces la imobilul proprietate, situat in str. Dragoș Vodă nr. 24 (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 214/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru acceptarea unor donaṭii (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 213/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 212/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 211/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 210/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii “Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 209/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea participării Municipiului Botoșani la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiţie “Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani” (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 208/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aplicarea unor tarife practicate de Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani și in zilele libere acordate de Guvernul Romanaei, zile care precedă și/sau succedă zilelor de sărbătoare legală in care nu se lucrează (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 207/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru mandatarea reprezentanṭilor Consiliului Local al Municipiului Botoṣani in Adunarea Generală a Acţionarilor la Urban Serv S.A. Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 206/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea rezultatului evaluării celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 – 2022 al domnului Mihai Sirbu la Filarmonica „George Enescu” Botoşani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 205/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTARARE Pentru aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Botoșani (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 204/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, al proiectului de management caștigator si duratei contractului de management (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 203/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTĂRARE Pentru rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 (Publicarea pe site:27 aug. 2021)
 • Hotărârea 202/2021 - Municipiul Botoșani - 30.06.2021

  HOTĂRARE Pentru constatarea incetării de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului d-nei consilier Răileanu Monica, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de aceasta (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 201/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobare a documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 200/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proiectului “Inchidere SST neconforme in Municipiul Botoșani, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 199/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 198/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru pentru aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile) (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 197/2021 - Municipiul Botoșani - 14.06.2021

  HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită către Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași a unor spații ale Liceului Tehnologic Elie Radu, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 196/2021 - Municipiul Botoșani - 14.06.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021 privind imputernicirea reprezentanților municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. in vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 195/2021 - Municipiul Botoșani - 14.06.2021

  HOTĂRARE Pentru punerea la dispoziṭia proiectului ”Watman- Sistem informaṭional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” a terenului pentru construcṭia noilor investiṭii aferente acestuia (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 194/2021 - Municipiul Botoșani - 14.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Proiectului “Eminescu-One Culture-One Route in Botosani-Bălti CrossBorder Area” “Eminescu-o cultură-o rută in zona transfrontalieră Botoșani-Bălți”), număr de referință 1HARD/2.1./60 și a cheltuielilor legate de acest proiect. (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 193/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea preluării Cinematografului Unirea (constructie ṣi teren) din domeniul privat al statului si administrarea R.A.D.E.F. România-Film in domeniul public al Municipiului Botoṣani ṣi administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 192/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanţilor municipiului Botoşani in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Modern Calor S.A. in vederea numirii administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a noilor administratori (Publicarea pe site: 16 iunie 2021)
 • Hotărârea 191/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 190/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in Bulevardul Mihai Eminescu nr.15A (Publicarea pe site:25 aug. 2021)
 • Hotărârea 189/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in Calea Naṭională nr.19 (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 188/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru utilizarea de către UAT Botoșani a spațiului din str. Săvenilor nr. 4 pentru realizarea Centrului de conferințe multimedia “Mihai Eminescu” prin proiectul „Eminescu – o cultură, o rută in zona transfrontalieră Botoșani-Bălți” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 187/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru repartizarea unui spaţiu către Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Județeană Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 186/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 185/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Asociației ”ADI AQUA Botoșani” pentru aprobarea modificării prețului și a tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare – epurare pentru intreaga arie de operare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 184/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism al municipiului Botoșani, pană la aprobarea noilor documentații de urbanism PUG+RLU (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 183/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Naționala nr. 1A, CF/NC 61407” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SERVICE AUTO” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 182/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Drumul Tătarilor, nr. 58, CF/NC 67505” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 181/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici, nr.46C, CF/NC nr. 61185” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Constantin Dracsini, nr. 18 A, CF/NC 59083” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+M, magazie, foisor si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Posta Veche nr.9A, CF/NC nr. 67169” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+M” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Șoseaua Iașului nr. 27, CF/NC 59088” in vederea realizării obiectivului „construire locuință de serviciu cu birouri” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Str. I.C.Bratianu nr.153F, CF/NC 68145” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 176/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Str. Peco nr. 20, CF/NC 65760” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 175/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Str. Tulbureni nr. 28, CF/NC 67520” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 174/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.C. Brătianu nr. 179E, CF/NC 66878” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Vilcele nr. 33, CF/NC 67572” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea” municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea contractării unui audit extern avand ca obiect procedura de vanzare a locuințelor proprietate a municipiului Botoșani, administrate de S.C. Locativa SA Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea H.C.L. nr. 317/06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de validare a procedurilor de vot secret (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea unor măsuri privind punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență in cazurile de violență domestică (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea alocării sumei de 5.000 lei (sumă netă) ca valoare a Premiului Național de Istorie “Nicolae Iorga” (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea alocării sumei de 5.000 lei in vederea achiziționării unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul 2019, Ovidiu Genaru (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 (Publicarea pe site: 07 iunie 2021)
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021 (Publicarea pe site: 07 iunie 2021)
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea folosinței gratuite a curṭii ṣi a unor camere din Grupul Ṣcolar Petru Rareṣ Botoṣani de către Casa de producṭie Papillon Film in vederea realizării unui film artistic (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 322 /2020 privind numirea in Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar de stat a reprezentanţilor administraţiei publice locale (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr . 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămant preuniversitar din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii de Consiliu Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului (oborului) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru transmiterea in administrarea D.S.P.S.A. Botoṣani a obiectivului de investiṭie “Staṭie Pompare ape uzate pentru Parcul de agrement turistic ṣi sportiv Cornisa-Racord Canalizare (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a programelor sportive in condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Botoșani - 11.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" (cheltuieli eligibile și neeligibile) (Publicarea pe site: 25 aug. 2021)
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Botoșani in A.G.A. A.D.I. ”Ecoproces” in vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in Județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2020 , de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, in timpul anului 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Impărat Traian nr. 70, CF/NC 67361” in vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto self service” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal - Aleea Irișilor nr. 7, CF/NC 66973“ in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI BLOCURI LOCUINȚE P+3E, FOIȘOR, AMENAJARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Mărului nr. 6, CF/NC 66785” in vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66756” in vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, foișor, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.C. Brătianu nr. 50, CF/NC 64713” in vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Neculai Sofian nr.18, CF/NC 65351” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Armeană nr. 70, CF/NC 67046” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească (pavilion de vară) și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Pacea, nr. 112 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in extravilanul municipiului (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donatii din partea domnului Apostol Somor Radu (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere situat in str. Cuza Vodă nr. 3 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea unor contracte de inchiriere a spațiilor cu altă destinație decat aceea de locuință, aflate in proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative- Spitalul Sf. Gheorghe Botoșani” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită a Universității Naționale de Arte ”George Enescu ” din Iași a unor spații ale Teatrului pentru Copii și Tineret “ Vasilache “ Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de inmormantare acordat in temeiul art. 28 alin. 2 și 4 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 41- 48 din HG nr. 50/2011 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru premierea caștigătorilor concursului de idei de Imbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani In context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 martie 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botoșani, pentru anul 2022 (Publicarea pe site: 18 mai 2021)
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Botoșani - 21.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2021 (Publicarea pe site: 06 mai 2021)
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanților municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. in vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.Z. și R.L.U. - Str. Doboșari nr. 51, CF/NC 51250” in vederea realizării obiectivului “construire două locuințe D+P+1E” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Sitnei nr. 8, CF/NC 67589” in vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor nr. 1C, CF/NC 60599” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Națională nr. 37A, CF/NC 52184” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Gh. Hasnaș nr. 25, CF/NC 60055” in vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management , caietului de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu”, modificată prin HCL nr. 10/2021 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Acordului de colaborare intre Municipiul Botoşani cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași in vederea realizării Programului Regional Educație in Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Bucovina, nr. 85, Botoșani, CF/NC 67746” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Cronicar Neculce nr. 25A, CF/NC 67188” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu Str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI PARTER” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Aluniș nr. 46, CF/NC 67739” in vederea realizării obiectivului „construire locuință, garaj, magazie și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ludovic Daus 15A, CF/NC 68052” in vederea realizării obiectivului „construire două locuințe P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ludovic Daus 15A, CF/NC 68054” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Carmen Sylva nr. 5, CF/NC 60237” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E+M” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Frunzelor nr. 8, CF/NC 64898” in vederea realizării obiectivului „construire locuință unifamilială, garaj, foișor și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă, nr. 32 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru inventarierea in domeniul privat al Municipiului Botosani a unui apartament situat in Municipiul Botosani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj.4, ap.15 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului (obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărarii Consiliului Local nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cinipariu Cristinel Romică și Cinipariu Sonica, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarea Consiliului Local nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea statului de funcţii pentru serviciul public „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică” Botoşani (Publicarea pe site: 27 aug. 2021)
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378/14.12.2020 privind aprobarea numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020-2021 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămant preuniversitar din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea rezultatului evaluării noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 – 2022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată in Țara de Sus” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului in şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Acordului de Parteneriat intre Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence avand ca obiect implementarea in comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanță cu SCAP (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Botoșani - 11.03.2021

  HOTĂRARE Pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” (Publicarea pe site:27 aug. 2021)
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Botoșani - 11.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea HCL nr. 169 din 09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site:27 aug. 2021)
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Botoșani - 11.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului şi proprietate a Fundaţiei Hand of Help (Publicarea pe site:27 aug. 2021)
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Botoșani - 11.03.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliulul Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatà a municipiului Botosani, situat in strada Pacea, nr.118 (Publicarea pe site:27 aug. 2021)
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Botoșani - 11.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021 (Publicarea pe site:27 aug. 2021)
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Bucovina nr.96, CF/NC 67220 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privatá a municipiului si proprietate a Fundatiei Hand of Help (Publicarea pe site:26 aug. 2021)
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in str Patriarh Teoctist Arapașu FN (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuti la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z+R.L.U. aferent - Str. Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 64011” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL" (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Maior Ignat nr.2B, CF/NC 66292” in vederea realizării obiectivului „construire imobil S+P+1E cu două apartamente și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Gradinarilor nr.10, CF/NC 50716” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+M, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Aluniș nr.70, CF/NC 65548 in vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Tulbureni 46K, CF/NC 55835 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Teodor Candiescu, nr.4B, CF/NC 51261 in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Bucovina nr.96, CF/NC 66570” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea C-tin Iordăchescu nr.12, CF/NC 62165 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Gradinarilor nr.8, CF/NC 65702 in vederea realizării obiectivului „construire locuință Dparțial+P, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 10,00 mp, str. Ion Pillat nr. 4, sc A, parter, adiacent ap.1, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820 in vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Iacob Iacobovici FN, CF/NC 66323 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P, garaj, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 9,75 mp, str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1 reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea Municipiului Botoṣani ocupat de construcṭiile administrate de către Clubul Sportiv Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile - construcṭii ṣi teren Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate in domeniul public al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces la imobilul proprietate, situat in Calea Națională nr 24 F (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei de transmitere in folosinţă gratuită a unui spaţiu din Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere a spaţiului proprietatea publică a municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului in administrarea Ministerului Apărării Naționale (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere in municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpan, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor ṣi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate (Publicarea pe site: 10 martie 2021)
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C. Eltrans S.A. Botoșani” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea parteneriatului intre Municipiul Botoşani cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr. 1, Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani și SC Rolana TEX SRL Botoșani in vederea organizării școlarizării in invățămantul profesional dual al elevilor de la această unitate de invățămant (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea reactualizării “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” (Publicarea pe site: 22 martie 2021)
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Botoșani incepand cu anul 2021 (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” doamnei Elena Cardaș (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Bucovina nr. 64A, CF/NC 56375” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Carmen Sylva nr. 28, CF/NC 61476” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, foișor și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Ion I.C. Brătianu, f.n (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru transmiterea in administrarea S.C. Locativa S.A. a unui număr de 40 unități locative ANL situate in Șoseaua Iașului (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Valcelei și Zimbrului din spatele cartierului Impărat Traian-municipiul Botoșani’’ (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, in vederea inființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 418/22.12.2020 privind aprobarea documentaţia de urbanism P.U.D.- strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188“ in vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Unirii f.n.“ in vederea realizării obiectivului “construire sediu asociație de proprietari - spațiu de intreținere” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Irișilor nr. 9A, CF/NC 65517” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Irișilor nr. 9B, CF/NC 65519” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Dumbrăvița nr. 4, CF/NC 63666” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D–str. Dimitrie Cantemir nr. 8, CF/NC 62016” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D–str. Tulbureni nr. fn, CF/NC 67690” in vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M cu garaj, imprejmuire teren și racord utilități (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spaṭiului inchiriat către Sindicatul Judeṭean al Pensionarilor Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea donației unui teren situat in Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces spaṭiu comercial, situat in str. Elena Doamna f.n. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces locuinṭă, situat in str. Armeană, nr. 14 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea diminuării suprafeṭei unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botosani in administrarea Direcṭiei Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalaţiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 402/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani, aprobate prin H.C.L. nr.178/26.07.2018 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management și respectiv a condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul școlar 2020 – 2021 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Botoșani - 20.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Botoșani - 20.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Botoșani - 14.01.2021

  HOTĂRARE Pentru schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de invățămant preuniversitar de stat din municipiul Botoșani in care se vor organiza și aviza de către D.S.P. Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare in procesul de vaccinare (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Reţelei unităților de invățămant din municipiului Botoșani pentru anul şcolar 2021 – 2022 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)