Proces verbal din 20.02.2020

Sedinta din data de 20.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 20 februarie 2020

Prin dispoziția nr. 268 din 19.02.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 20 februarie 2020, ora 0900, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 268 din 19.02.2020, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020 -este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ținând cont că sfaturile pe care le-am dat ieri nu au fost ascultate. A trebuit să vină de la Prefectură precizare în acest sens pentru a arăta că, din nou, s-a greșit, și că nu se dorește respectarea legii. Așadar, pentru bunul mers al lucrurilor, propun următorul mod de acțiune: avem un amendament formulat de către consilierii locali PSD care taie și pârjolește tot în cale, îl supunem votului pe acesta, și, ulterior, forma inițiatorului, cu amendamentele din acest proiect, dacă sunteți de acord.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - nu pot să nu intervin, să rămână în spațiul public doar declarația dumneavoastră, domnule președinte, ca un deținător al adevărului absolut. Îmi doresc să fie ultima ședință, domnule Primar, în care să avem parte de această lipsă de transparență pe care am avut-o în tot acest mandat, când am aprobat bugetele pentru anii în care a trebuit să dăm vot la început și niciodată nu s-a publicat, respectându-se termenele legale. Mai mult, în adresa pe care am primit-o de la Prefectură, în care ni se cere revocarea hotărârii, se specifică foarte clar că au fost vicii de procedură, procedură pe care colegul dumneavoastră a condus-o împreună cu doamna Secretar și care nu a fost respectată.

Am hârtia aici, în față, cred că ați primit-o și dumneavoastră, și vreau să specific o singură frază aici, care este cea mai importantă, care spune în felul următor: „într-o primă etapă, în mod greșit, s-a supus votului consilierilor, pe articole, forma inițială a proiectului de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - dumneavoastră îmi cereați asta, am făcut-o la solicitarea dumneavoastră.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - acest lucru a fost făcut de către dumneavoastră, care ați dorit să fiți președinte de ședință, cu aprobarea doamnei Secretar, într-un mod total eronat, avem adresa de la Prefectură, v-am spus că nu trebuie respins proiectul pe articole, ați insistat pe acest lucru, fiind un proiect de buget, iar toată această procedură a fost condusă de dumneavoastră, care ați vrut dinadins ca noi să părăsim ședința de consiliu local, să aveți încă o dată, domnule Primar, o scuză că vă încurcă consilierii PSD. Suntem în situația în care vă cerem să respectați și să conduceți ședința conform regulamentul consiliului local.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am făcut ce ați dorit, acum mă scoateți vinovat pe mine.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - este foarte evident, și se poate lua înregistrarea ședinței și să vedem exact cum s-au desfășurat lucrurile și am convingerea că reprezentanții din mass-media vor face acest lucru. S-a precizat de la începutul ședinței de ieri că nu trebuie să intrăm pe forma inițială aprobată, pentru că trebuie să intrăm cu amendamentul, s-a dat exemplu articolul din regulament care prevede acest lucru, s-a citit expres articolul respectiv, chiar unii din colegii dumneavoastră dădeau din cap că da, da, așa este, ați insistat, în schimb, să se voteze întâi forma inițială, pentru a se respinge.

Când s-a trecut la vot articol cu articol, v-am atras atenția că sunt articole care nu au amendamente, deci acelea nu ar trebui să fie respinse, pentru că ne vom trezi în situația în care să nu avem buget, practic, funcțional, nu se mai închide bugetul. Cu toate acestea, ați trecut mai departe și ați acceptat să votați o formă care nu este legală. Acum, nici nu voi spune că v-am spus eu și se întâmplă iar și iar și iar același lucru. Haideți să depășim momentul, s-a greșit ieri, să ne asumăm, deci, faptul că s-a greșit, nu am spus nimic noi de treaba aceasta, că s-a pornit din partea aceea greșeala, haideți să o lăsăm, să avem un buget, să mergem mai departe.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - domnule Cosmin Andrei, ieri v-am spus că sunteți viceprimarul zero pentru municipiul Botoșani, cel care mințiți cel mai mult cetățenii din municipiul Botoșani, astăzi vă spun să sunteți viceprimarul zero de opt ani în consiliul local, care nu cunoaște legislația. Și, de fiecare dată când greșește, vinovați sunt alții.

Câte hotărâri de consiliu local ne-au fost întoarse de la Prefectură, domnule viceprimar? Din cauza PSD-ului, care nu cunoaște legea și nu își dorește să o aplice. Dacă ați fi fost la prima abatere, aș fi spus, precum colegul meu, haideți să ne asumăm. Nu îmi mai asum prostiile dumneavoastră. Nu îmi mai asum necunoașterea dumneavoastră.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - scurt, ca de obicei, vă voi spune tot din adresa Prefecturii, că această hotărâre s-a adoptat în mod legal, fără a fi supuse la vot articolele pentru care noi am insistat să le supuneți la vot. Domnule președinte de ședință, și poate nu veți face și astăzi la fel, avem aici scris „fără a fi supuse votului”.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - aparatul de specialitate are, în completarea amendamentului dumneavoastră, și propuneri de modificare a articolelor, și în special este vorba de articolul 13, e vorba de acele sume care vin nu numai pe Legea nr. 350/2005, dar vin și pe Legea nr. 69/2000, încercând să venim în întâmpinarea solicitării de ieri.

S-a propus, probabil aveți materialul, s-a propus o formă de modificare a art. 13, care s-ar modifica astfel încât să cuprindă pe lângă Legea nr. 350/2005, referirea la Legea nr. 350/2005, care are un anumit scop, și referire la Legea nr. 69/2000, să fie astfel cum este propunerea dumneavoastră de la punctul nr. 7 de la amendament. Deci implică și o modificare de articol, nu numai de anexe și de sume. De aceea, aș zice să preluați această propunere a aparatului de specialitate, să nu ne încurcăm și să avem după aceea în anexă suma de 2.600, dar să nu putem să o dăm pe Legea nr. 69/2000, deoarece nu avem în articol prevederea de Legea nr. 69/2000.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - vreau să fac o precizare vis-a-vis de Legea nr. 69/2000, profit de ocazie că e un domn președinte de club în sală. Această propunere vizează, printre altele, și modificarea regulamentului de acordare a finanțărilor pe Legea nr. 350/2005, cât și pe Legea nr. 69/2000. Modificarea regulamentului, domnule Stoleru, presupune o dezbatere publică, până se modifică, până când intră în dezbatere publică, până se inițiază procedura, prin inițiativa asta să știți că se duc finanțările sportive undeva în luna iulie-august, dacă se duc anul acesta, ca să înțelegeți ce cadou otrăvit ați primit.

Deci nu se face peste noapte nimic și nu o să dea niciun leu până la vară. Din contra, o să prigonească toată activitatea sportive din municipiu pe această inițiativă. Ea trebuia făcută în toamnă, nu acum, dacă voiam să ajut cu adevărat și să crească ceva sub mine.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - modificăm articolul 13 cu următoarea formă: „se aprobă programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT municipiul Botoșani, pentru activității nonprofit culturale, educație civică, social, protecția mediului și pentru sport, pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, în sumă de 2.600.000 lei, prevăzute în Anexa nr. 36 la prezenta hotărâre, cu specificația că acest regulament va fi depus pentru Legea nr. 69/2000 și va putea fi aplicat și ulterior pentru toate cluburile care doresc să aplice pentru finanțare, chiar dacă va trebui să parcurgem etapele consultării publice și o vom face într-un mod transparent, nu cum s-a întâmplat cu bugetul și reprezintă un cadru legal pentru viitor pentru cluburile care doresc să acceseze. Consider oportun acest lucru și de aceea am propus. L-am făcut astăzi în speranța de a ajuta aceste cluburi.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - este nobil, dar pentru anul acesta sportive este cam târziu.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Cosmin Andrei, completat cu discuția de mai sus, aceasta a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alexandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Marius Leonardo Oroșanu) și 1 abținere (domnule consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 1 împreună cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos, Iulian Blaga și Ștefan Mihai) și 7 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Paul OCtav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 2 împreună cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 3 împreună cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 4 împreună cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 5 împreună cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 6 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 7 împreună cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 9 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Iulian Blaga Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 8 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 9 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 10 în forma inițială, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnule consilier Daniel Botezatu).

Fiind supus la vot articolul nr. 11 în forma inițială, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnișoara consilier Andreea Buiuc).

Fiind supus la vot articolul nr. 12 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 13 împreună cu amendamentul aferent și reformulat, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru și 10 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 14 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 15 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 16 în forma inițială, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Ștefan Mihai și Eugen Cristian Țurcanu).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Oana Gina Georgescu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache