Proces verbal din 19.02.2020

Sedinta din data de 19.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 19 februarie 2020

Prin dispoziția nr. 240 din 11.02.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, pentru data de 19 februarie 2020, ora 10,00 în sala de ședințe “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.

Dispoziția nr. 240 din 11.02.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 31.01.2020 și 7.02.2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare “Sf. Gheorghe” Botoșani

 • 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/ soluționare a contestațiilor la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

 • 6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 -2022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren administrat de S.C. Eltrans S.A. Botoșani

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în Municipiul Botoșani, a evenimentului intitulat Târgul de weekend „Produs din Botoșani”, în anul 2020, conform H.C.L. nr. 73/30.03.2018 cu modificările și completările ulterioare

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani în suprafață de 4 mp, situat în Municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie, nr. 1

 • 15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ana Ipătescu nr. 10, CF/NC60726” în vederea realizării obiectivului „construire sediu organizație profesională”.

 • 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Aleea Albina nr. 23D, CF/NC66923” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada I.C. Brătianu nr. 179D, CF/NC 66152” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren”

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren”

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cornișa nr. 1, CF/NC 59978” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren și racord utilități”

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bucovina nr. 52 K, CF/NC 66954” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe identice P+1E și împrejmuire teren”

 • 22. Proiect de răspuns cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul Aionițoaei Floricel - Vasile, prin adresa cu numărul 141 din 29.01.2020.

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a S.C. Western Management Group S.R.L.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a S.C. Alfa Land S.R.L.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - DN 29 D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040” în vederea realizării obiectivului „introducere în intravilan a parcelelor în suprafață de 2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040 și construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje și împrejmuire teren”.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Aluniș nr. 62, CF/NC 53839” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E”

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Aluniș nr. 16, CF/NC 51077” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile martie - aprilie 2020

 • 8. Prezentarea adresei nr. 246 din 03.02.2020 a Camerei de Conturi Botoșani

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot completarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supusă la vot ordinea de zi cu retragerea punctelor nr. 12 și 14 de pe ordinea de zi, împreună cu completarea aprobată, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Domnul consilier Mihai Ștefan - ieri a fost ziua colegului nostru, domnul profesor doctor, istoric și mai mult decât coleg, aș vrea ca din partea mea și din partea dumneavoastră să îi urăm „La mulți ani!”.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - în continuare avem o solicitare din partea președintelui de la F. C. Botoșani, domnul Cătălin Anton, pe care îl felicităm, cu această ocazie, pentru performanța istorică de a accede într-un top al sportului românesc, și dumnealui solicită să ne adreseze la începutul ședinței, înainte de interpelări, câteva cuvinte și, ulterior, să intrăm în ordinea de zi, dacă sunteți de acord.

Fiind supusă la vot intervenția domnului Anton, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Domnul Cătălin Anton - sunt în fața dumneavoastră, evident, ca să vă prezint situația financiară a Clubului F.C. Botoșani. Am avut deosebita onoare și plăcere să fiu numit ca președinte executiv al acestui club în urmă cu 4 ani, în data de 1 februarie 2016. Începând cu acea dată, obiectivul de bază al managementului la F.C. Botoșani a fost acoperirea unor deficite istorice, și, evident, susținerea unui buget de cheltuieli din ce în ce mai mare de la an la an. De asta, pe scurt, vreau să vă spun că în 2017 am avut cheltuieli în valoare de 14 milioane de lei noi, în 2018 am avut 17 milioane de lei, iar în 2019 am avut 21 de milioane de lei, deci asta înseamnă o creștere de 25, respectiv 20% de la an la an.

Evident, mare parte din cheltuieli, nu știu dacă întreaga audiență cunoaște, 72% din bugetul de cheltuieli este dedicat salariilor jucătorilor. Așa este fenomenul fotbalistic, să ne înțelegem foarte clar. În acești ani, în toți acești ani în care am asigurat conducerea executivă, managementul acestui club, am beneficiat de colaborarea deosebit de bună din partea Primăriei, din partea Liceului cu Program Sportiv, din partea Clubului Sportiv Școlar.

La ora actuală țin să menționez că gestionăm o Academie de copii care se plasează pe un onorabil loc 19 din 80 de cluburi din țară care au documentat centre de copii și juniori. Bineînțeles că asta presupune o cheltuială extraordinară, o cheltuială suplimentară, prin anumite regulamente interne ale Federației Române de Fotbal, evident, suntem obligați să alocăm din bugetul de cheltuieli o sumă de 10% în fiecare an pentru dezvoltarea acestor academii, a centrelor de copii și juniori. Avem în gestiune aproximativ 400 de copii, la care încercăm să le asigurăm cazarea, la care le asigurăm cazarea și masa, la care le asigurăm cantonamente, deplasări, echipamente. Evident, toate aceste cheltuieli pe care le-am pomenit acum intră sub incidența proiectelor pe care le depunem anual, la Legea nr. 350/2005.

Evident, vreau să vă rog să dați o atenție deosebită alocării sumelor pentru sportul de performanță, în speță. Nu aș vreau să ajung într-o situație similară cu cea din urmă cu 5 ani, când conducerea de la timpul respectiv a fost obligată să adâncească deficitul istoric din cauza faptului că sumele de bani nu erau suficiente.

La ora actuală, F.C. Botoșani se susține la ora actuală, la categoria venituri, din vânzări de jucători, din ceea ce se poate obține pe baza unor proiecte, cum este cel aferent Legii nr. 350/2005, și, evident, suntem în discuție acum pentru o nouă lege, la legea programelor sportive, Legea nr. 69/2000 și prin sponsorizări sau prin reclamă și publicitate, ce reușim să vinde. Evident, o contribuție deosebit de importantă ar putea să o aibă și banii care vin de la primăriile locale, de la autoritățile locale sau de la consiliul județean. De asta, sunt aici ca să vă rog, dacă aveți posibilitatea, să prindeți sume mai mari în bugetul acestui an, acestui sezon fotbalistic, deoarece, fac o paranteză, estimez iarăși o creștere a cheltuielilor, pentru că pretențiile vor crește de la an la an. Nu uitați că suntem principalul vector de imagine al municipiului Botoșani la ora actuală.

Nu știu dacă în bugetul de venituri și cheltuieli pe care l-ați preconizat dumneavoastră aveți posibilitatea să măriți aceste sume sau doar să modificați un regulament pe care l-ați adoptat în anii trecuți de alocare a acestor sume. Vă spun sincer, în urmă cu trei ani am avut din partea Primăriei, la proiectul cu Legea nr. 350/2005, 835.000 lei alocați Clubului F. C. Botoșani, în 2018 am avut 578.000 lei, iar anul trecut doar 255.000 lei. La un bugetul de 4,5 milioane de euro, 45.000 euro este o sumă teribil de nesemnificativă. Știu, este adevărat, aici este domnul director Țurcanu care conduce Direcția de Sport și Agrement, ne ajută permanent prin tot ceea ce face pentru întreținerea stadionului și tot ceea ce ne pune la dispoziție.

Dacă există posibilitatea modificării acestui regulament, sau dacă există posibilitatea alocării unei sume mai mari, vă rog să luați în considerare cererea mea, și să ne ajutați, pentru că, parafrazându-l pe Abraham Lincoln, care vorbea despre libertate, eu vorbesc despre performanță. Dacă nu respectăm performanța, atunci nu ne putem bucura de ea sau nu avem drepturi să ne bucurăm de ea. Toate datele acestea financiare care sunt s-au făcut publice an de an, și prin intermediul presei, și sunt și pe site-ul grupului.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am înțeles că și domnul r 9                       9          9           “                            9                                   »                 9

Stoleru de la Handbal Club Botoșani vrea să ne spună câteva cuvinte.

Fiind supusă la vot intervenția domnului Stoleru, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Domnul Cătălin Stoleru - din câte știți și ați auzit din presă, suntem un club nou format, am reușit să facem un club de handbal în Divizia A, și, cu ajutorul chiar a fondurilor de pe Legea nr. 350/2005 am reușit să aducem performanțe la Botoșani. Din păcate, fondurile nu sunt conform programului competițional pe care îl avem, respectiv ele se acordă pentru perioadă calendaristică, dar noi, chiar în această perioadă, avem competiții și ne descurcăm foarte greu cu fondurile.

Noi am făcut o propunere de regulament pentru Legea nr. 69/2000, conform celorlalte județe care au accesat acest regulament, deci legislația s-a modificat cu Ordinul nr. 664/2018 și permite, similar legii nr. 350/2005, organizarea unui concurs de proiecte pe Legea nr. 69/2000, ceea ce ne convine, pentru că ne ajută să decontăm cheltuieli pe care Legea nr. 350/2005 nu le acordă și pe Legea nr. 69/2000 avem posibilitatea de a merge pe proiecte multianuale. În acest sens, domnul Cosmin Andrei a cerut de la Curtea de Conturi o părere, părerea a fost pozitivă, deci Curtea de Conturi acceptă aceste proiecte.

Prin urmare, vă rugăm să dispuneți în consecință aprobarea unui regulament pentru acordarea de fonduri pe Legea nr. 69/2000. Țin să menționez, handbalul la Botoșani, știți foarte bine, nu a avut performanțe. Anul acesta am reușit să ne calificăm în sferturile de finală ale Cupei României, am jucat cu Poli Timișoara, am fost la un pas mic de a ajunge în final four, suntem pe locul II, și, ca să facem o comparație, duminică avem meci cu Suceava, vă așteptăm pe toți la meci, dar trebuie să vă spun că Suceava are un buget de 10 ori mai mare ca noi, și, totuși, în tur am reușit să scoatem rezultat de egalitate și sperăm ca duminică să câștigăm. Prin urmare, vă așteptăm la meci.

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor consilierilor locali ai municipiului Botoșani.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - la interpelări voi face referire la ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, practic avem o discuție care se referă la buget. Această discuție nu trebuia să aibă loc astăzi, aici, trebuia să fie într-o etapă de transparență decizională, care a lipsit anul acesta de la Primăria Botoșani, a lipsit cu desăvârșire. Nici într-un an nu a fost această lipsă de transparență în administrația publică, pentru cel mai important proiect, proiectul de buget.

Dacă în alte municipalități s-au făcut dezbateri chiar în modalități inedite, cu transmisiuni pe internet, cu ședințe publice, la municipiul Botoșani s-a publicat bugetul cu două zile înainte, deși legea spune 7 zile. Deși bugetul trebuia să fie în dezbatere publică acum 30 de zile, nu a fost nicio ședință. Când au mai fost întâlniri aici, prin sala de consiliu, am venit în grabă, am zis că se dezbate bugetul, am venit și în afara programului, și în timpul programului, în afara programului am dat peste o mireasă, era o ceremonie, nu era nicio dezbatere pe buget. Nu s-a făcut nici cu colegii din Primărie această dezbatere, a fost ținută așa, la secret, probabil ca să fie ascunse unele lucruri.

Am făcut un amendament pentru a da un răspuns și colegilor care au discutat astăzi, îl voi prezenta la următorul punct, la dezbaterea bugetului, dar această lipsă de transparență să știți, domnule Primar, că nu este o abordare sănătoasă pentru democrație, pentru democrație, pentru respectul pe care trebuie să îl acordați botoșănenilor, care trebuie să știe ce se întâmplă cu banii noștri.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Ați prezentat în ultima „secundă” bugetul, și întrebarea este ce aveți de ascuns, de ce l-ați ținut atât de mult?

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23), precum și pe bază de semnături.

Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - m-am uitat pe propunerea asta ascunsă, așa cum a spus domnul viceprimar Cosmin Andrei, și mă uit la DSPSA, unde văd o investiție complementară privind includerea pistei de rafting, componentă a bazei de agrement Cornișa, în circuitul competițional național și internațional, unde alocăm suma de 5,300 miliarde. Domnule Țurcanu, domnule Primar, ce mai ascundem acolo, la Cornișa, ce reparații trebuie să mai faceți, ce se întâmplă acolo, la Cornișa? După ce am dat 60 de milioane de lei la Cornișa, pentru ce mai dăm 5 miliarde acum?

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - păi 5 milioane sau 5 miliarde? Hotărâți-vă, 500, nu 5 milioane, că speriați opinia publică.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - principalul aspect al bugetului pe care îl aprobăm astăzi îl reprezintă ponderea cheltuielilor pentru dezvoltare în total buget, pondere care o reprezintă doar 10 procente. Au fost 5 procente, dar, cu banii necheltuiți de anul trecut, s-a ajuns la 10 procente.

Am făcut o scurtă analiză cu ceea ce se întâmplă în alte orașe din țară, și vă spun așa: la Suceava, partea de dezvoltare o reprezintă 54,23%, la Timișoara 40%, la Oradea, 43%, la Buzău, 32,63%, la botoșani, cu chiu, cu vai, de la 5, am ajuns la 10%. Este prea puțin pentru dezvoltarea acestui oraș și sunt convins că la sfârșitul anului o să ne bucurăm că iarăși vom avea bani necheltuiți și o să îi reportăm pentru anul 2021. Ați prezentat acest lucru ca și cum ar fi un lucru extraordinar, că nu s-au cheltuit anul trecut banii, dar 10% din întregul buget reprezintă extrem de puțin pentru așteptările acestor locuitori.

În acest sens, am încercat să mai corectăm ceea ce se poate corecta, și, ca de fiecare dată, pentru că aveți propuneri care sfidează respectul, în primul rând, pentru consilieri, pentru botoșăneni, am făcut un amendament căruia îi voi da citire în cele ce urmează și voi da câteva explicații, dacă îmi permiteți. Ați spus că la Cornișa sunt încasări record și că acest parc de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 agrement este pe plus, realizează profit, dar în bugetul de astăzi propuneți subvenție de la Primărie...

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - profit nu am spus niciodată că realizează.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - subvenție de la Primăria Botoșani este în cuantum de 1.769.800 lei, deci chiar dacă sunt încasări, chiar dacă este pe plus, ați cerut în continuare subvenție și ați primit-o. Fac un amendament în care reducem această subvenție 1.769.800 lei la 269.000 lei, pentru că așteptăm aceleași încasări foarte bune de la Cornișa, cu care să realizați ceea ce v-ați propus. Suma aceasta de 1.769.000 lei probabil voiați să ajungă la mega concertul pe care îl pregătiți acolo...

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - prin amendamentul dumneavoastră veți închide Cornișa, pentru că nu avem cu ce să plătim facturile.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - ... acolo unde, la poziția 20.30 ați pus o sumă de 2.126.000 lei, această sumă este alocată poziției „Alte cheltuieli”, fără alte explicații, fără fișe de fundamentare. Știu că este concertul pe care îl pregătiți, care are o valoare de 1.300.000 lei. Eu vă spun așa, domnule Primar: botoșănenii nu își doresc acest concert, chiar dacă ați semnat, ați cumpărat bilete, ați făcut rezervări pentru trupe celebre pe care nu le mai enumăr astăzi, acum, aici, botoșănenii vor străzi, vor programe de investiții în lucrări edilitare pentru a beneficia de apă, canal, gaze, și nu vor concerte de 1.300.000 lei la Cornișa. În acest sens, am diminuat suma de la 2.126.000 lei la 626.000 lei.

Mai departe, aveți, de asemenea, niște sume care nu sunt foarte bine detaliate, la poziția 16 din Anexa 35 aveți „Alte cheltuieli”, la 689.000 lei, am diminuat-o la 389.000 lei, pentru că motivarea pentru achiziții de servicii topografice se regăsește în buget la alte investiții, într-un cuantum foarte mare.

Nu ați făcut nimic cu Teatrul „Mihai Eminescu” în cei trei ani de mandat, și veniți cu o propunere inedită astăzi: le cumpărăm autocar actorilor, probabil să meargă să joace în altă parte, pentru că în Botoșani nu se mai poate. Propuneți 1 milion de lei la Teatrul „Mihai Eminescu” pentru achiziția unui autocar. Am diminuat această propunere de la 1 milion de lei la 200 mii lei, pentru că dacă este nevoie de acest autocar, se poate achiziționa și în leasing, această sumă fiind arhisuficientă pentru avansuri și pentru ratele pentru anul acesta.

De asemenea, am propus, în urmă cu ceva timp, reabilitarea străzii Iuliu Maniu. Ați refuzat cu obstinație acest lucru. Propuneți, în schimb, o altă stradă, pe care ați găsit-o ca alternativă, strada Crinilor. Am lăsat bani și pentru strada Crinilor, 200 mii lei, dar am

suplimentat suma pentru Iuliu Maniu, pentru că vrem să facem și vrem să faceți această stradă unde locuiesc foarte mulți botoșăneni și care suferă foarte mult din cauza stării precare a acestei artere de circulație, care au venit și aici, în Consiliul Local, și care v-au transmis și dumneavoastră, și pe care o puteați face anul trecut, dacă vă apucați de investiție. O puteați face și acum doi ani, o bugetăm și anul acesta, în speranța că, măcar în ultimul an de mandat veți face această investiție.

Cu sumele pe care le-am diminuat, propunem următoarele propuneri bugetare pe buget:

 • - 1 milion de lei pentru programul Reducere abandon școlar - vouchere pentru elevi -

achiziție rechizite, pentru că învățământul considerăm că este prioritar în municipiul Botoșani;

 • - 700 de mii de lei pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000,

pentru că au fost solicitări din partea cluburilor sportive, au fost și astăzi la microfon; am alocat acești bani fără a tăia nicio sumă din fondurile nerambursabile alocate pe Legea nr. 350/2005, acolo unde amendamentul pe care l-ați propus și care limitează la 1/3 suma pentru orice club care dorește să acceseze, inclusiv pentru F. C Botoșani, rămâne mai mare dacă alte cluburi vor dori să primească bani pe Legea nr. 69/2000.

 • - Mai alocăm, de asemenea, pentru insistuții de învățământ, pentru că am spus că învățământul este prioritar în Botoșani, și nu festivalurile: pentru Școala „Sf. Maria”, 85.000 lei pentru amenajare curte interioară, pentru Liceul de Arte 114.000 lei, conform adresei pe care a trimis-o, și pe care nu am văzut-o, dar mi-au spus cei de la Liceul de Arte că au o serie de solicitări pentru investiții;

 • - 70.000 lei propunem pentru un domeniu, de asemenea, important pentru botoșăneni,

cel puțin din punctul nostru de vedere, achiziție defibrilatoare externe automate, pe care să le punem în locurile publice;

 • - Propunem, de asemenea, 400.000 lei pentru investiții reabilitare strada Humăriei, proiectare și execuție, cu rugămintea să nu mai împărțiți această investiție cum ați făcut pe Iuliu Maniu, să faceți doar proiectarea, vă rugăm să faceți și proiectare, și execuție, suma este suficientă;

 • - De asemenea, 50.000 lei pentru reabilitarea platformelor de colectare a deșeurilor, Maxim Gorki și strada Cuza Vodă, Asociația nr. 1;

 • - 150.000 lei pentru investiția Reabilitare strada Tunari - documentație tehnică și

execuție;

 • - 31.000 lei pentru documentație tehnică pe străzile Cornului, aleea Humulești, Mușat

Vodă, sunt solicitări ale botoșănenilor care au ajuns la noi și pe care dorim să îi sprijinim, cu rugămintea să vă apucați de aceste investiții, domnule Primar, hotărârea de consiliu local, dacă va fi adoptată, fiind obligatorie pentru a fi dusă la îndeplinire.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Și dacă nu s-a întâmplat nimic în anii precedenți, când nu ați dus la îndeplinire hotărârea de consiliu local, nu v-ați apucat de investiții, nu aveți niciun proiect cu care să veniți în fața botoșănenilor, măcar în ultimul ceas poate vă apucați de buget așa cum a fost adoptat.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ați făcut la fel timp de patru ani, când ați fost primarul orașului interimar. Nu ducea nimic la îndeplinire Portariuc, nici el.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - știți cum e povestea asta, e aceeași piesă de teatru, sunt aceeași actori, aceeași scenariști și regizori, unul și unul, din păcate, nu mai sunt aceeași spectatori, domnilor. Când vă spun că e aceeași piesă de teatru, s-a repetat lucrul acesta în fiecare an, în aceeași formulă, crezând că necunoașterea legii, neimplicarea, opt ani trecuți de pomană printr-o funcție chiar de viceprimar sau de consilier local, ar trebui să știți lege și legislații, repetați aceeași piesă teatru, iar dumneavoastră chiar nu înțelegeți lucrul acesta.

Tot ceea ce povestiți aici este doar pentru a bloca și a îmbrăca într-o formă, într-un ambalaj cât se poate așa de strălucitor, este de a bloca bugetul municipiului Botoșani. Vorbim de niște lucruri pe care ar fi trebuit să le știți și dați niște cifre care nu au nicio relevanță și nici măcar adevăr.

Am să o rog pe doamna director economic să vă explice de ce nu se poate și unde doriți dumneavoastră să schimbați și cum să schimbați. Dorința dumneavoastră este să blocați bugetul și nu v-ați trezit măcar nici în ceasul al doisprezecelea. Vorbiți despre dezvoltare, spunem niște cifre absolut halucinante, ce se întâmplă prin alte părți, de exemplu la Suceava, care avea pentru dezvoltare peste 50%. Este imposibil, și o să vă spun de ce, pentru că legislația făcută în cei opt ani de guvernare PSD nu a permis dezvoltarea. Petru că legislația respectivă ne-a băgat sarcini extraordinare în plus pe funcționare. Iarăși nu înțelegeți un lucru, am vorbit, am explicat, culmea, întâmplarea face că nu înțelegeți, să vă explic cum spune legea. Greșiți, dăm și scris, am început să vă desenez, chiar am început să vă desenez, pentru că nu pricepeți.

Ca să vă dau un exemplu: un singur proiect de dezvoltare în municipiul Botoșani, unul singur, face mai mult decât bugetul municipiului pe anul acesta. Știu că o să ma acuzați că v-am făcut nu știu cum, dar dacă nu pricepeți, o să vă desenez, sau scriem cu litere de tipar, sau facem într-un fel anume, ca să pricepeți lucrurile astea.

Veniți cu aceeași poveste, cum ați făcut anul trecut. Nu ați votat bugetul din grija școlilor, și ați dat la o singură școală din municipiul Botoșani, ați luat bani de pe drumuri, că nu vă interesează decât o singură stradă, și la o singură școală din municipiul botoșani ați aprobat să se cumpere 20 de video proiectoare, v-am întrebat atunci dacă aveți vreo rațiune. Nu doar 20 de video proiectoare, și 20 de table, și iată că am mai terminat vreo 500... cum spune și domnul care nu are noțiunea banilor, domnul consilier. Cam așa gândiți povestea asta: rupem din locurile unde chiar se poate face ceva și îi aruncăm să nu se facă. Anul trecut am vorbit de nu știu câte

ori: strada Crinilor a fost și licitată, mai trebuia să punem 200.000 lei pe strada Crinilor ca să se execute. Ați scos-o de tot, am rămas fără o stradă făcută, am luat 20 de video proiectoare într-o singură școală, acum bănuiesc că trebuie maxim două sau trei, pentru că fac și schimb, i-am luat de pe străzi, nu am făcut strada Crinilor, ca să nu se facă, și mergem pe niște străzi în care nici măcar nu există proiectare.

Dacă vreți, mâine dimineață, vă invit alături de mine, ne luăm niște mănuși, niște salopete și aranjăm pietre pe acele străzi. Nu facem noi, fac constructorii, fac cei care vin la licitație și care trebuie să câștige licitațiile. Vin de două, de trei ori, acum nu au venit tot din cauza unor legislații care nu le-a permis să vină la licitație.

Când am spus că bugetul este orientat spre dezvoltare, anul acesta, cu precădere, nu am greșit, pentru că suntem exact în momentul în care noi culegem roadele. Vorbim de acei mulți bani europeni la care noi trebuie să punem numai partea de cofinanțare. Sunt lucruri care vin în orașul acesta, cum au mai venit o dată, și o să vă spun și când au venit, au venit până în 2012, o sută și ceva de milioane de euro. Avem un portofoliu acum de 86 de milioane de euro și orașul se va schiba. Dar o să vă întreb, atâta grijă cât ați avut de orașul acesta în perioada 2012-2016 și acum vorbiți de străzi dumneavoastră, care în 2012-2016 ați făcut o jumătate de stradă, se chema Maramureș strada, și strada aia avea un pic peste 200 mp.

A trebuit să vină schimbarea iarăși la Primăria Botoșani să terminăm strada aia în două săptămâni și o să vă spun că, între timp, chiar dacă au fost împinse de la spate, s-au mai făcut două străzi noi, s-au mai asfaltat două străzi noi în acest mandat, și acum se asfaltează a treia, deci depășirea este de 350%, față de un mandat în care ați avut guvernare, primar, majoritate în consiliul loca, și ați făcut o jumătate de stradă, și acum dumneavoastră vorbiți despre străzi? Dumneavoastră aveți acum grija asta? Da, sunt peste 20 de străzi care se vor face în Botoșani, noroc de fondurile europene, vreo 4-5 le facem pe fondurile europene, pentru că știți prea bine că nu avem bani pentru asta, pentru că ați avut grijă, v-am spus, încă o dată, prin guvernarea pe care ați avut-o, să măriți cheltuielile de funcționare, să plătim mai mult la curent, să plătim salarii amețitoare în primărie, și acum mă întrebați..

Legea spune că prima dată asigurăm funcționarea, și, după aceea, ce ne rămâne, trimitem către dezvoltare. A trebuit să se schimbe un guvern ca să avem ce să punem pe dezvoltare. A trebuit să se schimbe legea ca să primim în loc de 41,75%, să primim 60% din IVG ca să ne putem descurca. Aduceți-vă aminte că anul trecut am făcut bugetul municipiului pe funcționare doar pe nouă luni, ca să prindem ceva și la dezvoltare. Dacă nu am fi primit bani la sfârșitul anului, pentru că v-am făcut o socoteală, toți banii pe care i-am primit de la guvernul care e acum în funcție, la sfârșitul anului, ne-au permis și o parte de excedent, pentru că altfel eram întrebați, nu închideam anul.

Acum vin mai mulți bani, ne permitem și punem mai mult în buget, și nu aș vrea să uitați de la mână până la gură ce s-a întâmplat, și dacă funcționăm, funcționăm pentru că am salvat fix

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 finalul anului trecut. Și știu sigur că o să mai fie o discuție aici, nu se poate ca proiectele pentru Botoșani să fi fost ascunse, să nu semnăm nimic, să ne crape obrazul de rușine cu tramvaiele alea, pentru că nu a vrut cineva să semneze, să fim blocați în toate proiectele noastre.

Abia la sfârșitul anului am deblocat toate aceste lucruri și am putut să organizăm și licitația pentru autobuze. Tot la sfârșitul anului, în sfârșit, o temă pe care v-am dat-o de vreo doi ani, domnule viceprimar, în mod personal, pe data de 31.12.2019, v-o dau cu titlu de noutate, pentru că acum mi-a ajuns și mie la mapă, în sfârșit stadionul Botoșani a fost prins în lista CNI-ului, exact cu funcțiunea pe care am vrut-o și o să facem și stadion la Botoșani, și o să întreb de ce Botoșaniul a fost ocolit timp de patru ani de orice bani. Spuneți-mi un ban care a venit la Botoșani din partea Guvernului României, la Consiliul Județean am înțeles, primeam... eram la urmă, mai puțin decât o comună, dar Guvernul României nu avea voie să blocheze Botoșaniul.

Acum, când lucrurile au început să meargă, bineînțeles, v-am spus, aceeași piesă, aceeași actori, mare atenție: spectatorii s-au schimbat, vor să vadă și altceva în repertoriu. S-au săturat, și, drept urmare, v-au sancționat la vot, și lucrul acesta o să se întâmple și anul acesta.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - când e vorba de vorbit generalități, aveți cel mai bun discurs posibil, când e vorba de vorbit concret, nu aveți nimic ce să transmiteți cetățenilor municipiului Botoșani pe care văd că acum, văd că îi numiți spectatori. Domnule primar, tot repetați într-una că consilierii PSD v-au blocat în fiecare an. Pentru cetățenii aceștia ai Botoșaniului, pe care dumneavoastră îi numiți spectatori, o să vă fac eu un rezumat a ceea ce ați spus dumneavoastră.

Cât ați fost în opoziție, cât ați fost director la Locativa, ați avut numai soluții, pentru Teatru, pentru orice altceva, pentru tramvaie, pentru Cornișa, pentru tot ce e în municipiul Botoșani. De când ați devenit primar, aveți numai scuze. Le-am rezolvat împreună, consiliul local împreună cu dumneavoastră, atunci când ați vrut să colaborați cu noi. Cu ce v-am blocat noi, domnule Primar? V-am blocat să asfaltați drumurile de la periferia orașului? V-am blocat noi să terminați teatrul? Nu, vă spun eu cu ce v-am blocat: v-am blocat să vindeți ilegal locuințele din Centrul Vechi pe sume derizorii, până acum patru luni, când au început să apară intențiile de vânzare ale locuințelor în consiliul local. Până acum nu se întâmpla acest lucru. Cu ce v-am blocat, domnule Primar? Încă o dată, e a treia ședință în care vă întreb punctual, cu ce v-am blocat noi? Spuneți un singur proiect.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - observ cu regret că colegii de la PSD fac doar afirmații pentru public, și nu au avut în vedere modificările făcute la buget pentru a aduce dezvoltarea și prosperitatea acestui municipiu. Și aici am să îl întreb pe domnul viceprimar Cosmin Andrei cum ați găsit dumneavoastră o sumă dintr-un document care nu este atașat la buget, mai exact suma alocată pentru reparațiile de la Liceul de Arte. Spun, încă o dată, este

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 vorba doar despre publicitate, pe care încercați să v-o faceți, și este pentru al treilea an consecutiv, în Consiliul Local, în care v-ați opus total la ceea ce gândim noi, Partidul Național Liberal, la ceea ce gândim noi pentru a aduce prosperitate și dezvoltare în municipiul Botoșani.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ca să revin la subiect, și, ulterior, voi mai da cuvântul celorlalți colegi înscriși la cuvânt, aș dori să fac niște precizări legate de amendamentul bombastic legat de amendamentul bombastic dat de PSD referitor la tăierea subvenției către DSPSA. DSPSA-ul nu este al meu, și nici al urmașilor mei, este al municipiului Botoșani, și, vremelnic, îl conduc. Am să o rog pe doamna șef serviciu Albotă Liliana, și, poate, împreună cu doamna Mirela Gheorghiță, să vă lămurească, cu toate că știu că logica nu are ce căuta în Consiliul Local Botoșani, la cum stau lucrurile cu aceste subvenții și pentru ce avem nevoie de ele, pentru că altfel punem lacătul pe poartă acolo, dacă asta se dorește cu orice preț. Se pare că asta doriți, în fond, să omorâți chestia aceasta care mai merge în Botoșani.

Doamna Liliana Albotă - am cerut aceste subvenții pentru că această activitate de la Cornișa are încasări fluctuante, încasările sunt sezoniere. Pentru sezonul de vară, începând cu luna iunie, de pe la mijlocul lunii iunie, într-adevăr, încasările sunt foarte mari, dar până în luna iunie Cornișa nu poate să își susțină din încasări singură cheltuielile. Avem de plătit 25.000 lei salarii pe lună, avem de achitat o factură de 443.000 lei energie, pe care Enel-ul nu ne-a facturat-o anul trecut, din cauza unor erori ale sistemului lor, noi am insistat din octombrie, și eu, și reprezentantul UAT-ului pe energie, am trimis e-mail-uri, am sunat, nu ne-au facturat.

A venit o factură acum, de 443.000 lei pe data de 13.02, este scadentă la începutul lunii martie. Modern Calor l-am plătit, avem încasări până acum de 620.000 lei, am plătit 103.000 lei Modern Calor-ul și 500.000 lei salariile în ianuarie și februarie. Pentru martie, aprilie, mai și iunie nu avem bani să achităm salariile și nici această factură de energie.

Vom avea bani să achităm energia curentă și energia termică curentă. Deci cu 250.000 lei subvenție o să fim nevoiți să închidem Cornișa. Asta este ce am avut de spus, astea sunt calculele prinse în buget.

Doamna director economic Mirela Gheorghiță - conform Legii finanțelor publice, noi trebuie să asigurăm mai întâi partea de funcționare, respectiv salariile, cheltuielile materiale și ce rămâne se duce spre dezvoltare. Anul acesta, 7.000.720 lei am alocat din funcționare pentru dezvoltare tocmai pentru a susține acea cofinanțare pentru proiectele cu finanțare europeană.

Ceea ce vreau să subliniez, dacă, într-adevăr, vrem să reabilităm străzi sau să facem ceva pentru municipalitate, trebuie să lăsăm banii acolo unde... respectiv la intabulări, pe capitolul 54.20, solicitarea a fost de 500.000 lei, deci în loc de 689.000 lei, s-au tăiat 300.000 lei, au rămas

300.000 lei, deci efectiv nu avem cum să reabilităm o stradă care nu este intabulată. Noi, ca să putem parcurge niște pași, trebuie să o luăm de la a, b, c, să urmăm toți pașii, deci nu poți să sari direct la reabilitare fără să am intabulare, fără să am proiect, deci abc-ul, trebuie să începem cu începutul, nu cu finalul și, în final, să nu facem absolut nimic.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - după cum vedeți, situația nu este deloc roz.

Doamna director economic Mirela Gheorghiță - și încă un lucru, voucherele pentru elevi trebuie să fie, în primul rând, nu știu cadrul legal, trebuie să ne interesăm, deci nu facem lucruri pompieristice. Dar nu prin primărie.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - întrebarea este de ce nu s-au discutat aceste lucruri în dezbatere publică, domnule Primar, le forțați pe colege, le puneți într-o situație neplăcută, le puneți să vă caute argumente, astăzi, aici. Discutăm despre bani pentru intabulări ca și cum, până în luna iunie, cheltuiți toți banii, dintr-o dată vă apucați, hei-rupistic să asfaltați toate străzile, cum ați făcut-o și în alt mandat, când ați făcut repede bulevardul, și știm ce s-a întâmplat. Înainte de alegeri, ați vrut să faceți bulevardul, și a ieșit o catastrofă. Faceți lucrurile temeinic, aveți jumătate din sumă până la jumătatea anului pentru intabulări. Cheltuiți-i pe aceștia și vă promitem că vă alocăm încă pe atât ca să terminați până la sfârșitul anului tot ceea ce este în lista de investiții.

Dacă era dezbatere publică, nu mai aveam aceste discuții, în care trebuia să căutăm argumente pentru a vă susține și pentru a spune că v-am blocat bugetul. Măcar trebuia să faceți dezbatere cu colegii, domnule Primar. Nu vă blocăm bugetul, nu v-am blocat niciodată. V-am blocat astăzi să faceți un concert de 1,3 milioane de lei care reprezintă 520 de video proiectoare și 520 de table pentru elevii din municipiul Botoșani care au nevoie de materiale.

Vreau doar să transmit că nu blocăm bugetul municipiului Botoșani și am o întrebare: unde sunt banii record pe care i-ați încasat la patinoar? Aveți activități la patinoar, de ce nu este pistă de tubing ca să faceți încasări acolo? Dumneavoastră vă gândiți cum să mai reparați râul de rafting, cum să mai reparați ce se întâmplă pe acolo. După ce am alocat sume consistente din bugetul municipiului pentru Cornișa, veniți în continuare și cereți bani pentru Cornișa pe partea de dezvoltare, pe partea de dezvoltare corectați lucruri în continuare la Cornișa, v-am lăsat acei bani pentru râul de rafting, faceți ce aveți de făcut, v-am tăiat de la concert.

Am tăiat de la concert și am alocat pentru învățământul botoșănean. Am alocat bani pentru străzi, votăm bugetul, nu văd unde sunteți blocați. De ce nu ați trimis fișe de fundamentare pentru toate cheltuielile, domnule director, pentru toate cheltuielile, și ascundeți 2 milioane de lei în capitolul „Alte cheltuieli”? Lucrurile trebuiau să fie transparente, trebuiau să

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 fie dezbateri publice pentru acest buget. Repet, nu blocăm cu nimic bugetul acestui oraș, sunt dor câteva modificări pe care le propunem și vom vota bugetul pentru a-l putea executa de mâine. Așa că treceți la treabă, dar faceți-o temeinic.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - observ vreo 2-3 zile, dar fix de 2-3 zile, că a apărut această idee, că se face un concert. Vă rog să ne înțelegem foarte bine, și vehiculați o sumă pentru organizarea unui concert. Este adevărat că anul trecut, când am deschis Cornișa, și a fost un succes deosebit concertul respectiv, am spus că vom încerca să facem în fiecare an un concert, care să se cheme Cornișa Grand Fest. Dumneavoastră aruncați pe piață o sumă. Mai mult decât atât, ați făcut o chestie pe nu știu unde, și vă întrebați pretenții „sunteți de acord cu concertul?”, și ăia votează „nu”, pentru că noi știm cum se votează acolo. Și merg în față și le spun botoșănenilor, și în fața opiniei publice, și a presei, și spuneți că este un concert. Da, domnule, acel concert anul trecut a fost extraordinar de reușit, și 78% din suma cu care s-a organizat concertul a venit din sponsorizări.

Dacă este să facem a doua etapă a concertului, bineînțeles că vom apela la sponsori, ca și anul trecut. Cu atât mai mult, cei care au fost anul trecut și au sponsorizat concertul de acolo, nu numai că au fost mulțumiți, că au fost promovați așa cum trebuie, dar s-au prins și mai mulți, pentru că a fi promovați în Cornișa e un lucru mare pentru ei. Și sunt mulți care au venit și ne-au spus, da, vrem și noi să sponsorizăm. Aduceți-vă aminte, că o să mă întrebați iarăși, și haideți să preluăm și presa vremii, nici anul trecut nu ați dorit să facem acel concert.

Până la urma urmei, am spus, indiferent ce ar fi, noi îl facem, și a ieșit foarte bine. Și vă spunem că o să îl facem și anul acesta, dar fără a băga această falsă idee, să vă spunem cât costă, nu știu de unde ați scos suma, și că banii vor veni din buget. Îl facem pentru că tinerii din Botoșani, și numai tinerii, așteaptă de la Primărie și acest gen de acțiuni, și cred că toată lumea se va simți foarte bine.

Dar a intra cu o chestie falsă și a spune că 1,3 milioane... nu am înțeles, suma asta nu este trecută nicăieri, cică 1,3 milioane, dacă suntem de acord cu concertul și de acolo pleacă toate, spune nu, nu dăm așa, nu facem un concert pentru tot orașul, dăm de 1 milion nu știu ce vouchere, normal că ați învățat ceva de la doamna Firea, care are un buget de 1 milion de ori mai mare ca al nostru, care îi trimitea pe toți prin Grecia, le cumpăra ochelari, proteze, tot ce vrei, și credeți că așa o să câștigați vreo singură secundă?

Sunt oameni și care gândesc în orașul acesta, sunt oameni normai, care gândesc în orașul acesta. Vor spune că unul are vouchere, altul nu are. Să îmi spuneți că luăm și aparate auditive de la Primărie sau ce vi se mai cășunează dumneavoastră să băgați în buget, în afară de video proiectoare. La 20 de video proiectorare, dați-ne și noi, la fiecare, câte 20. Și o să avem toți video proiectoare, nu știm la ce să ne uităm la ele.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - logica acestei sume, pe care o vehiculează domnul Cosmin Andrei în spațiul public, manipulând și instigând cetățenii municipiului Botoșani împotriva obiectivului din Cornișa este următoarea: organizarea festivalului Grad Fest în mai, organizarea Summerfest în august, organizarea unui concert de rock pe amfiteatru, undeva în această vară, cu sprijinul unui domn care este o parte de impresariat pe jazz, rock, Relu Oneaga se numește, puteți să luați legătura cu el, să vedeți, dumnealui ne-a furnizat o listă de tarife, cu copiii de la Arlechin, deci avem pe amfiteatru două acțiuni și două mari concerte, Grandfest și Summerfest.

Noi am trecut la venituri proprii, în ideea de a absorbi sponsorizări. Am discutat cu agenți economici, așa cum spune domnul Primar, cu cei din cabinetul domnului Primar, care se ocupă de organizări de evenimente, și suma de 800.000 lei, cât o estimăm pentru acest festival, este să o atragem din sponsorizări. Ele sunt trecute pe venituri proprii, pentru că sunt venituri proprii. Subvenția este una, și veniturile proprii sunt alta. De unde o să aducem sponsorizări, atât vom face, pentru că trebuie precizat acest aspect. Vom face concert mare, cu câți bani avem. Nu avem, îl vom face mai mic.

Dar subvențiile sunt pentru funcționarea curentă, cum a explicat doamna contabil șef de la noi, iar aceste festivaluri se fac din venituri proprii, dacă o să avem sponsorizări și venituri proprii, ele vor fi cât vor fi, dar sponsorizări, dacă vor fi, ne vom întinde. Acum, că ați trunchiat și ați pus totul într-o lumină proastă și a ieșit totul acum o chestiune neînțeleasă pentru cetățeni, în ce situație suntem acum? Ați făcut un amendament de dragul de a-l face.

Domnul consilier Andrei Amos - am în față amendamentul la proiectul de buget depus de domnul Cosmin Andrei, care la punctul 5 spune următoarele: se diminuează suma de la Investiție Reabilitare și modernizare strada Crinilor, de la 700.000 lei la 200.000 lei și se suplimentează alocarea pentru Investiție Reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu la 1 milion de lei. Ce aveți, domnule Cosmin Andrei, cu botoșănenii care locuiesc pe strada Crinilor? Este pentru al doilea an consecutiv când luați banii alocați asfaltării acestei străzi și îi aruncați în altă parte.

Sunt de acord, toți botoșănenii merită să locuiască pe străzi asfaltate, găsiți o altă posibilitate de a suplimenta sumele pentru strada Iuliu Maniu, nu îi frustrați pe botoșănenii care locuiesc pe strada Crinilor pentru al doilea an consecutiv. A-pro-pos la ceea ce spunea domnul Tanasă, ca proiect blocat, acesta este un proiect blocat. Eu nu am mai văzut atâta ipocrizie în viața mea.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - observ că discursul politic al domnilor de la PSD e același, de la nivel național, până la nivel local. Cei de la nivel național, atunci când vorbesc de guvernarea PSD, se raportează doar la ultimii trei ani. Domnilor, guvernați la nivel

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

național și la nivel local, respectiv șara și municipiul Botoșani, de 8 ani. De 8 ani tot ceea ce s-a întâmplat în municipiul Botoșani vă aparține.

Și acum am să vă fac un bilanț scurt, politic, ca să vă aduc aminte unde sunteți, cine sunteți și ce faceți. Avem 7 deputați PSD, 8 ani de guvernare națională și locală, zero investiții în Botoșani, nimic nu ați adus de la nivel central. Șapte parlamentari PSD, 8 ani de guvernare, zero pe proiectele de reabilitare a căilor de rulare a celor două tramvaie, a celor două linii de tramvai. Le-ați blocat, domnilor, vă reamintesc, le-ați blocat și le-ați ținut în sertar, și, în același timp, veneați aici, în consiliul local, și făceați același teatrul ieftin, aceleași interpelări ieftine.

Șapte deputați PSD, 8 ani de guvernare PSD, și la nivel național, și la nivel local. Teatrul „Mihai Eminescu”, uitați-vă la el, vă aparține. Stadiul în care se află astăzi Teatrul „Mihai Eminescu” este opera dumneavoastră, a celor de la PSD.

Șapte parlamentari PSD, 8 ani de guvernare, zero investiții la Cornișa. Încercăm să facem ceva pentru Botoșani, încercăm să ducem Botoșaniul acolo unde ar trebui să îi fie locul la nivel național, vin oameni de peste graniță la Cornișa, și, cu toate astea, investițiile pentru Cornișa sunt zero. Este rezultatul muncii dumneavoastră și botoșănenii trebuie să știe acest lucru. Aveți 8 ani, domnule Cosmin Andrei, și 8 ani, domnilor de la PSD; în care vă jucați cu cetățenii de pe Crinilor și Iuliu Maniu.

Aveți în față un laptop, domnule Cosmin Andrei, puteți găsi aceste străzi, inclusiv pe amendamentele pe care le-a făcut PNL în guvernarea în guvernarea Portariuc, Cosmin Andrei, domnul Tincu etc. Vă jucați cu acești oameni în fiecare an, și îi mințiți, uitându-vă în ochii lor, în fiecare an de 8 ani încoace. Dacă ați fi vrut să faceți strada Iuliu Maniu, ați fi făcut-o când a fost pe amendamentul PNL în guvernarea Portariuc.

Șapte parlamentari PSD, 8 ani de guvernare, un singur proiect PNDL, domnule Cosmin Andrei. Cei șapte parlamentari ai dumneavoastră, guvernul dumneavoastră a aprobat Botoșaniului un singur proiect PNDL din 11 depuse de către municipiul Botoșani, unul singur. Astea sunt rezultatele dumneavoastră, domnilor, doamnelor de la PSD.

Șapte parlamentari PSD, 8 ani de guvernare locală, națională, diminuarea bugetului pe investiții pe municipiul Botoșani prin majorarea salariilor, prin majorarea preșurilor, ați diminuat, și acum vă întrebați de ce avem doar 15%, este rezultatul muncii dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră de la nivel național.

Deci vă rog să încetați cu acest joc fiindcă botoșănenii nu vă mai cred. Nu vă mai cred, și botoșănenii nu uită că de 8 ani guvernați municipiul Botoșani și țara aceasta, nu de 3 ani. Amintiți-vă și dumneavoastră și uitați-vă și în mandatele ulterioare. Și atunci când îi spuneți „treceți la treabă, domnule Primar!”, spuneți „să trecem la treabă, domnule Primar, și noi, viceprimarii”, fiindcă dumneavoastră, domnule Cosmin Andrei, sunteți viceprimar de 8 ani, iar realizările dumneavoastră sunt zero.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - ați prevăzut în bugetul dumneavoastră, la capitolul Donații și sponsorizări, 0 lei. Dacă doreați să faceți aceste evenimente, puneați banii la donații și sponsorizări, domnule Țurcanu.

Doamna Liliana Albotă - nu se pot trece previziuni la donații și sponsorizări. Donațiile și sponsorizările se pot trecea doar realizări, atât, previziuni nu se pot trece. Și atunci, am trecut la capitolul 33.10.19, pentru că nu am putut să le trecem partea cealaltă.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - găsiți dumneavoastră donațiile și sponsorizările și vă promit că voi vota în consiliul local să primim aceste sume, nu ne-am opus niciodată donațiilor și sponsorizărilor, pentru a face aceste evenimente. Dar aveți un capitol, 20.30.30, cu o sumă de 2 milioane de lei, domnule Țurcanu. Domnule Primar, ați fost de acord cu o subvenție de 1,7 milioane lei pentru Cornișa pentru a face acest mega eveniment în campania electorală, lucrurile se văd din avion.

Sunteți supărați pe învățământul botoșănean, dar insistați cu aceste evenimente...

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - banii nu se iau de acolo, vă repet pentru a zecea oară, vă dau și scris, rămâne înregistrat ceea ce vorbesc aici.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dați-mi voie să vă asigur de tot sprijinul nostru dacă doriți să faceți acest eveniment pentru promovarea de la Cornișa și vă promitem că votăm în consiliul local atunci când veți realiza sponsorizări de 1,3 milioane de lei, vom fi de acord cu aceste sponsorizări, dar cred că aveți alt scop, și botoșănenii alte așteptări.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - pierd subvenția, trebuie să fac rost de bani de salarii din sponsorizări, ca să dați tablete gratuite și tot felul de vouchere. Cum votăm, domnule Oroșanu, doamna Mirela Gheorghiță, care este procedura? Pentru că trebuiau puse pe capitole, teoretic, amendamentul acesta nu este legal depus, pentru că nu are sursa, nu prezintă articolul, eu, unul, nu l-aș supune la vot deloc. Nu este legal. Domnule Oroșanu, cum procedăm?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - în mod normal, conform regulamentului, trebuie să supunem la vot pe capitole, articole, și așa mai departe, și pornind cu amendamentul. Nu știu în ce măsură, amendamentul acesta, care e primit, amendamentul primit în momentul de față nu este corelat cu proiectul inițial, ca să știm exact la ce articole, cum îl votăm. Aici este singura problemă pe care o avem. În măsura în care avem trei proiecte astăzi pe care le votăm prin vot secret și va fi pauza respectivă, eu aș propune să lăsăm la sfârșit acest vot,

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 ca până atunci să se clarifice exact capitolele, articolele unde se reduc, vom vota amendamentul pe articole, când ajungem la articolul respectiv, după care votăm per ansamblu.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - acesta era lucrul pe care voia să vi-l propun, fără a mai face o altă paranteză, a-pro-pos de dezbatere și de consultări, și o să vă spun, și știți prea bine, de foarte multe ori v-am întrebat dacă aveți ceva de spus, la proiectul acela de hotărâre, la buget, de mai multe ori, și răspunsul a venit invariabil: ne întâlnim cu grupul PSD cu o jumătate de oră sau cu o oră înainte de a începe ședința, cineva pregătea, a spus că nu am cum, nu am vorbit cu oamenii, că a fost de foarte multe ori această întrebare, acum colegii din grupul PSD pot să spună, într-adevăr, în fiecare dimineață, înainte de ședință, cu o oră înainte, li se spune asta este hora, așa jucați.

Dar propunerea pe care a făcut-o și domnul Oroșanu pentru a putea să studiem, pentru că încalcă legea ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă citeați foarte bine raportul de specialitate, era prin un lucru foarte clar aici, o să vi-l spun, chiar ultimul alineat, ce spune legea. Dacă ați ști legea, nici măcar nu ați mai vorbi. Spune așa: veniturile din donații și sponsorizări s-au înscris în buget la nivelul încasărilor efective până la această dată, când a mai venit ceva până la sfârșit de an. Așa cum prevede Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, lege organică, în sensul că a încercat să lămurească o serie de lucruri. Dacă o citeați, nu mai aveam această discuție acum.

Primindu-l în timpul ședinței, este o practică la dumneavoastră, propus să lăsăm votarea la sfârșit, să aibă timp colegii mei de le buget-finanțe, doamna director economic să se uite ce se poate și ce nu se poate din el. Să mergem cu ședința înainte, ca să putem să ne lămurim dacă ceea ce ați propus în amendament e corect sau nu, că așa votăm în orb. Eu fac această propunere, dar dumneavoastră sunteți cei care aprobați. Haideți să vedem restul ședinței, și, până atunci, poate ne descălțăm și cu amendamentul acesta, dacă se poate, vă rog.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - la amendamentul pe care l-am făcut am trecut pozițiile exacte de unde au fost sumele diminuate și alocate. Regulamentul spune că se votează bugetul în forma inițială, apoi se votează amendamentele, după care aceste poziții ale noastre se introduc în buget, așa cum am făcut și în celelalte dăți până acum a fost în regulă. Dacă dumneavoastră doriți să găsim capitolul bugetar la virgulă, putem să facem și acest lucru, dar este un pretext pentru a găsi argumente și a bloca acest amendament al nostru peste regulamentul consiliului local.

Până acum, s-au votat amendamentele și s-au introdus toate prevederile în capitolele respective. S-a votat fiecare capitol, cu specificația că va fi introdusă prevederea aferentă din amendament, așa am făcut până acum votul pe buget, pe rectificări, și a fost în regulă.

Acum, pentru că nu vă place amendamentul, veniți cu tot felul de soluții, să aduceți argumente că nu este bun amendamentul. Respectați-ne decizia și supuneți la vot, respectând regulamentul consiliului local. Fac apel, doamna Secretar, la dumneavoastră, să păstrați o poziție verticală și să spuneți lucrurilor pe nume cu consecvență, acesta este singurul lucru pe care vi-l cer.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - spre deosebire de ce am făcut anul trecut, acum doi ani, acum trei ani, și așa mai departe, de două-trei luni avem un nou regulament de organizare și funcționare întocmit și bazat pe noua legislație. Citesc din regulament, suntem la art. 26 - desfășurarea ședințelor de consiliu local, la alin. 12 - „asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți putând formula amendamente de fond sau formă; amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate; după procedura de vot a amendamentelor, se supune votării forma proiectului de hotărâre propusă de inițiator, împreună cu amendamentele adoptate”.

Deci este o modificare față de ce am avut până acum două-trei luni, de aceea, nu ne schimbăm, păstrăm consecvența, dar ne adaptăm la noua legislație. Întâi trebuie să aprobăm amendamentul. Merge mai departe, unde spune, dacă era amendamentul inițiatorului, se votează odată cu proiectul inițial, făcând un tot hotărârea respectivă. Nu e vorba de un amendament al inițiatorului, în cazul nostru, este al unui alt consilier local, se votează amendamentul tot pe fiecare articol, și, după aceea, se votează forma inițială, cu amendamentele care au fost deja adoptate.

De aceea este necesar să clarificăm când votăm, exact unde și cum este. Propunerea mea a fost și de bun simț, și constructivă, având în vedere că trebuie să aprobăm bugetul sub o formă sau alta, astăzi sau mâine. Am zis să o lăsăm spre sfârșit, pe ideea, tocmai, ca să ieșim din impas. În situația în care se refuză o variantă din aceasta, în calitate de președinte al comisiei juridice, nu pot decât să solicit retrimiterea proiectului, și cu amendament, la comisie, și la comisia de specialitate, pentru a fi analizat, a vedea cadrul legal, pentru că nu a primit un aviz de la comisia juridică și schimbă pe fond hotărârea, deci este o schimbare esențială și vă reamintesc că au mai fost hotărâri care mi s-au întors pe acest motiv.

Ca să nu blocăm ședința de astăzi, am propus doar o amânare, se verifică și din punct de vedere legal, câte sunt, trei proceduri de vot secret, și după aceea ne întâlnim și votăm, nimeni nu are nimic împotrivă.

Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu - proiectul de buget se votează pe articole, pe capitole, pe anexe. Între timp, acel amendament a fost dat în lucru doamnei director economic și la Serviciul Buget și au fost identificate fiecare modificare, pe articolele unde ar

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

trebuie să vină. Deci se poate supune la vot articolul și amendamentul, unde este cazul. Forma inițială și amendamentul.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - acest control pe care îl doriți dumneavoastră, domnule președinte al comisiei juridice, nu este prevăzut în regulament, control se numește ex ante ,dacă nu mă înșel, control înainte. Voiam să cer o poziție la microfon a doamnei secretar, mulțumesc că a fost dată această poziție, vreau să vă aduc aminte că am procedat în această manieră până în ședința trecută, am făcut în acest fel aproape în fiecare ședință, cu amendamentele, ordinea supusă votării, și este doar un pretext acum, să nu găsiți dumneavoastră pozițiile, când eu le-am trecut foarte clar.

Eu vă solicit, domnule președinte de ședință, să procedați la vot, așa cum spune regulamentul, pentru că nu avem nevoie de nicio pauză, lucrurile sunt foarte simple, nu este o modificare pe fond a bugetului, sumele pe care le-am propus în bugetul de 200 de milioane nu reprezintă o modificare pe fond și este ultima solicitare pe care o fac.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - fiind vorba de procedură, am să vă rog să supuneți la vot întâi cele două probleme: pauza de 10 minute, pentru a consulta și a discuta, a vedea exact temeiul legal, și a doua, retrimiterea la comisii pentru analizarea bugetului.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - propun votului

dumneavoastră pauza de 10-20 de minute, până lămurim toate aspectele juridice.

Fiind supusă la vot propunerea de acordare a unei pauze, aceasta a fost aprobată cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Cristina Roșu și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu) și 2 abțineri (doamna consilier Daniela Vicol și domnul consilier Ioan Brânzei).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - conforma regulamentului Consiliului Local, enunțat și de colegul nostru Oroșanu și de către doamna Oana Georgescu în calitate de secretar general, mai întâi se supune la vot amendamentul, și, ulterior, proiectul în forma propusă, cu amendament, evident. Așadar, dăm drumul la amendament, să îl formuleze domnul Cosmin Andrei pe capitole, sau pur și simplu votăm amendamentul, cum facem? Trebuie să îl citească, nu? Tot amendamentul, nu?

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - dacă îmi permiteți, o propunere de procedură, să meargă repede și să fim eficienți. Inițiatorul amendamentului, domnul Cosmin

Andrei, eventual să ia fiecare din propunerile pe care le are, și, eventual, dacă le susține în continuare. Cineva din zona de specialitate, directorul economic, sau șeful serviciului Contabilitate, să precizeze care din articolele din proiectul de hotărâre, respectiv anexă la buget sunt modificate prin acel amendament. Astfel, se înregistrează, practic, unde are loc modificarea, și, ulterior, să se poată face... Îmi închipui că domnul Cosmin Andrei nu ar putea să dea detaliile, exact care articol din hotărâre, din anexă și alineat din buget ar suferi modificări.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - îmi susțin amendamentul în integralitate, așa cum a fost formulat, vă rog să respectați articolele din regulamentul consiliului local, la art. 64 spune „consilierii putând formula amendamente de fond sau redactare, iar în ceea ce privește legalitatea și ordinea supunerii la vot, cer un punct de vedere al doamnei Secretar, bineînțeles.

Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu - conform regulamentului consiliului local, aprobat prin HCL nr. 329/2019, „asupra proiectelor de hotărâri a loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali putând formula amendamente de fond sau de formă”, deci dezbaterea, respectiv amendamentele, poate avea loc și pe articole. Având în vedere că bugetul se votează pe articole, se poate relua pe bucăți.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - atunci votăm forma inițială, articol cu articol.

Fiind supus la vot art. 1 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Cristina Roșu și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu) și 1 abținere (doamna consilier Daniela Vicol).

Fiind supus la vot art. 2 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Cristina Roșu și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu) și 1 abținere (doamna consilier Daniela Vicol).

Fiind supus la vot art. 3 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 4 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 5 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 6 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 7 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 8 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 9 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 10 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 11 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 12 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 13 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 14 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot art. 15 al proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu în formă inițială, acesta a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu, Daniela Cristina Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu).

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - am depus amendament, așa cum prevede regulamentul consiliului local, în timpul ședinței, ați primit o copie după acest amendament, l-am citit atunci când l-am depus, îl mențin în forma în care a fost depus.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - eu nu am spus că nu se menține, doar precizați capitolul acestea, este așa de greu să vă faceți o etapă de procedură? Votăm în forma domnului Cosmin Andrei, împotriva legii, votați amendamentul per ansamblu.

Fiind supus la vot amendamentul per ansamblu, acesta a fost aprobat cu 12 pentru, 11 împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilier Gabriel Augustin

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu).

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - stimați colegi, vreau să precizez faptul că a picat forma inițială a proiectului, a fost adoptat amendamentul, urmând să votăm bugetul amendat, cu prevederile din amendament, capitol cu capitol, cum am făcut și pentru forma inițială, apoi per ansamblu. Dacă nu sunteți de acord, sau dacă sunteți de acord, solicit din nou un punct de vedere al doamnei Secretar.

Doamna Secretar General Oana Gina Georgescu - deci în art. 26 alin. 12 din Regulament nu scrie nicăieri că se votează forma inițială. Se pot formula amendamente pe articole, și se supun la vot amendamentele pe articole, în ordinea în care au fost formulate.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - haideți să citim alin. 12, art. 26, până la capăt: „amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate; după procedura de vot a amendamentelor, se supune votării forma proiectului de hotărâre propuse de inițiator, împreună cu amendamentele adoptate”. Arată clar ordinea. Întâi am amendat proiectele. După ce am amendamente aprobate, trec la forma inițiatorului, și, unde am amendamente, în votez cu amendamente, unde nu, fără amendamente. Ori nu, noi am făcut greșit, pentru că am insistat pe votul inițiatorului, forma inițiatorului, în loc de amendamente.

Suntem în situația în care .... dacă mergeam pe amendamente, se aprobau amendamentele

la art. 5, 7, 2, 13, cam astea privesc amendamentele domnului Cosmin Andrei, la articolele respective erau amendamente, aprobam amendamentele, treceam la forma inițiatorului cu amendamentele adoptate, și atunci aveam: art. 1- nicio modificare, niciun amendament, se aprobă, art. 2, cu amendament, se aprobă... dar acum suntem în situația în care avem art. 1, care nu are nicio modificare, niciun amendament, l-am respins, ori nu mai putem să îl aprobăm acum, în aceeași ședință.

Este articol clar în regulament că nu putem să supun aprobării, de două ori, același lucru. Soluția este de făcut o ședință de îndată pentru treaba asta, pentru că altfel, în ședința asta, nu mai putem intra, pentru că nu ați vrut să ascultați.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - vreau să vă fac o comparație, într-o formă inițială, în care a fost respinsă, unde sunt mai multe articole în proiectul respectiv de hotărâre, art. 1, 2, 3, 4, 5. La forma inițială, dacă sunt amendamente doar la unul din articole. Nu înseamnă dacă celelalte, dacă le-am picat în forma inițială, nu le mai putem vota, în forma amendată. Aceeași situație este și la proiectul acesta de buget, unde specificul spune că se votează pe articole, și l-am picat și pe articole, și pe forma inițială, nu înseamnă că nu mai putem vota a doua oară, considerând că face parte din proiectul cu amendament.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - exact situații de genul acesta a vrut legiuitorul să evite când a spus că întâi se votează amendamentele, și apoi forma inițială. Până acum eram pe forma inițială, o respingeam cu totul, intram pe amendamente, și așa mai departe. Legiuitorul și-a dat seama, pentru că nu este firesc, și atunci a mers pe varianta cealaltă: întâi

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 amendamentele, ce este aprobat ca amendament, devine acum parte din forma inițială, completează forma inițială, aici e firesc, e logic. Deci astăzi nu mai putem aproba ceea ce am respins astăzi, pentru că trebuie să votăm pe articole.

Doamna Secretar General Oana Gina Georgescu - totuși, sunt niște amendamente care au trecut. Acele amendamente trebuie coroborate cu articolele unde se regăsesc în forma inițială, pentru a le finaliza.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - dacă vreți să nu ne facem de râs până la capăt, respingem astăzi, convocăm peste trei ore sau convocăm pentru mâine dimineață, aprobăm în ordinea firească amendamentele, și până atunci o să le avem și pe articole, și pe amendamente, și aprobăm un buget, să nu fie respins. Pentru că altfel, dacă dăm drumul astăzi, suntem într-o situație, din două rele, trebuie să o alegem pe cea mai puțin rea. De acord, pică bugetul la tot ce înseamnă conform de legalitate. Haideți măcar să fim raționali, respingem astăzi bugetul și trecem mâine dimineață să îl aprobăm cum trebuie. Primarul are posibilitatea să retragă bugetul de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - ce să mai retragă? Că l-am izbit noi, ce să mai retragă Primarul?

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - dacă îmi permiteți, terminați procedura cu votul pe buget.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - observ, eu nu sunt cel care votez, eu propun, de obicei, ce am propus eu, nu trece, nu e o problemă asta. Suntem într-o situație în care se poate întâmpla... și văd cum se pune problema aici, în dreapta mea. Spunem că nu cotează, votăm noi astăzi ce ni s-a cășunat nouă prin cap, vom merge cu procedura în sine și cu ceea ce sa votat la Prefectură, și, dacă nu aș fi avut exemple în acești patru ani, în care prefecții, indiferent de culoare, că era pus de PSD, că e pus de PNL, au avut o reacție normală, și ne-au întors hotărâri, și ne-au revocat, și mai suntem și în contenciosul administrativ.

Ce va însemna lucrul acesta: 1. că nu vom avea buget, nu mai vorbesc că toată lumea așteaptă bugetul, dar mă gândesc acolo, unde e grija cea mai mare, la toți cei care așteaptă proiectele nerambursabile, cu Legea nr. 350/2006, mai nou cu Legea nr. 69/2000, acolo nimeni nu a luat în considerare că dacă facem modificarea astea, bugetul va fi acolo undeva, sau banii îi vor primi undeva prin mai-iunie, pentru că este o modificare de regulament, iarăși, jumătate de an e ratat.

Vreau să vă spun clar un lucru, votăm, cu tot ce a fost, bine, rău, am votat, și aud aceleași lucruri, lasă că se rezolvă la prefectură, trimiteți-l așa la prefectură. Dacă tot ce ați fi făcut dumneavoastră în timp și ați fi propus, și când spuneam: este greșit cum procedați. Eu am spus, eu am auzit. Atât prefectul Șlincu, cât și prefectul Colbu ne-au întors hotărâri, ni le întorc oamenii din aparatul de specialitate de acolo și vom fi fără buget până când ne vom judecat noi și nu știu ce se va întâmpla.

Văd că sunt niște ambiții atât de mari, dintr-o dată apare amendamentul...acum, haideți să închideți procedura, că asta se dorește, pentru că altfel nu mai ținem ședința. Haideți să închidem procedura, să votați pe articole propunerea de buget plus aceste amendamente, cu amendamentele care sunt, cu toate că este o greșeală, clar, vedem ce o să spună, dar vă garantez că orașul va sta fără buget, și aici s-a dorit să se ajungă. Este o premeditare, nu vreau să folosesc cuvinte nu știu de care, este un lucru premeditat, în fiecare an s-a întâmplat asta, de asta spuneam: aceeași piesă, aceeași actori, aceeași regizori. Asta este, de fapt, discuția. Dar ca să terminăm procedura, greșită, negreșită, spuneți la vot cu amendamentele de rigoare, și ca va ieși, va ieși.

Trimitem pentru controlul de legalitate, dacă m-ați întrebat, asta este propunerea mea. Sub nicio formă nu voi retrage proiectul de buget de pe ordinea de zi, pentru că sunt convins că am gândit un buget corect, un buget pentru Botoșani. Dacă dumneavoastră îl amendați, e fix treaba dumneavoastră, mai mult de atât nu putem face, eu nu retrag proiectul de buget.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - vreau să remarc faptul că am respectat procedura exact așa cum ne-a spus doamna Secretar, consider că nu greșim cu nimic, faptul că în mod ipocrit spuneți fatalist că pică bugetul, este o măsură prin care vreți să ne împiedicați să punem în aplicare acest amendament, pe motive de legalitate ați spus că pică bugetul, suntem aici, suntem dispuși să susținem acest buget, dar respectați și poziția noastră, cu amendamentul pe care l-am formulat, chiar dacă nu vă convine, probabil aveți amendamente făcute înainte, nu înțeleg de ce vă supărați atât de tare, am votat exact cum scrie în Regulamentul Consiliului Local și cum a spus doamna Secretar. Nu înțeleg unde e problema.

Doamna Secretar General Oana Gina Georgescu - din câte văd eu de la colegele de la Direcția economică, articolul 1 are amendament, respectiv punctul 6 din amendamentul domnului viceprimar.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - doamna Geanina Bulmagă, rog să mergeți la microfon să explicați unde se duc sumele, pe ce articole, să înțelegem.

Doamna Secretar General Oana Gina Georgescu - art. 1 are amendament?

Doamna Bulmagă - da.

Fiind supus la vot art. 1 cu amendamentul aferent, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 2 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim),

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 2 are amendament?

Doamna Geanina Bulmagă - da.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020

Doamna Secretar General Oana Gina Georgescu - punctele 4, 5, 10, 11, 12, 13 și 14 vin puse la art. 2, da?

Doamna Geanina Bulmagă - da.

Fiind supus la vot art. 2 cu amendamentul aferent, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 2 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim),

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 3 are amendament?

Doamna Geanina Bulmagă - da.

Doamna Secretar General Oana Gina Georgescu - din art. 3 se modifică punctul 16 cu punctul 8 din amendament și punctul 25 cu punctul 9 din amendament, așa este?

Doamna Geanina Bulmagă - da. Deci la punctul 16, anexa 18, și la punctul 25, anexa 27.

Fiind supus la vot art. 3 cu amendamentul aferent, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim),

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 4?

Doamna Geanina Bulmagă - se modifică și articolul 4, pentru că este bugetul general, care include și DSPSA-ul, anexa 33.

Fiind supus la vot art. 4 cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Iulian Blaga, Ștefan Mihai, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 4 abțineri (domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 5? Sunt amendamente?

Doamna Geanina Bulmagă - articolul 5, punctul 5.

Fiind supus la vot art. 5 cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 3 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu Ștefan Mihai, și Maricel Corneliu Maxim),

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 6?

Doamna Geanina Bulmagă - nu se modifică

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 7? Are amendament, da?

Doamna Geanina Bulmagă - articolul 7 se modifică, este anexa 35 - Alte cheltuieli.

Fiind supus la vot art. 7 cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru , Andrei Amos, Iulian Blaga, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 4 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim și Ștefan Mihai,).

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 8 a suferit amendament?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 9?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 10?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 11?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 12?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 13?

Doamna Geanina Bulmagă - da.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu -art. 13 a suferit amendament.

Fiind supus la vot art. 13 cu amendamentul aferent, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) și 2 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim),

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 14 a suferit amendament?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - art. 15 a suferit?

Doamna Geanina Bulmagă - nu.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - am votat toate articolele care au suferit amendament, v-am făcut hatârul. Per ansamblu. Eu vreau să anunț că mă abțin de la vot și îmi dezactivez votul la acest punct.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (domnii consilieri Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Ștefan Mihai și Marius Leonardo Oroșanu) și 1 abținere (domnul consilier Paul Octav) - 5 consilieri nu participă la vot (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare “Sf. Gheorghe” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/ soluționare a contestațiilor la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - aici trebuie propuși doi consilier, bănuiesc că vor fi fi făcute nominalizări, da? Voi propune să facem nominalizări la punctul 5, la punctul 6, ca să se pregătească buletinele de vot, și, în ultima parte a ședinței să și votăm la urnă aici. Se poate așa? Propuneri în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - facem propuneri doar pentru comisia de evaluare în persoana domnului Brânzei.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - în contestații?

Domnul consilier Andrei Amos - propun pe domnul Iulian Blaga la contestații. Nu vrei? Bine.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - se vor pregăti buletine de vot și vom vota după completarea ordinii de zi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022, la Filarmonica „ George Enescu ” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - eu îl propun pe domnul Mihai Ștefan la evaluare.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - o propun pe doamna Vicol la contestații.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - rămâne și asta să o votăm la final.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani pentru anul 2020 -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, aceasta este respins cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Vasile Chiru, Marian Murariu și Mihai Tincu) și 7 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Cristina Daniela Roșu și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Laurențiu Maftei și Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren administrat de S.C. Eltrans S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în Municipiul Botoșani, a evenimentului intitulat Târgul de weekend „Produs din Botoșani”, în anul 2020, conform H.C.L. nr. 73/30.03.2018 cu modificările și completările ulterioare - retras.

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani în suprafață de 4 mp, situat în Municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie, nr. 1 - retras.

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ana Ipătescu nr. 10, CF/NC60726” în vederea realizării obiectivului „construire sediu organizație profesională” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Iulian Blaga, Cătălin Boboc și Paul Octav).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Aleea Albina nr. 23D, CF/NC66923” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada I. C. Brătianu nr. 179D, CF/NC 66152” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cornișa nr. 1, CF/NC 59978” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren și racord utilități”- este avizat favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bucovina nr. 52K, CF/NC 66954” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe identice P+1E și împrejmuire teren” - este avizat

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 19 februarie 2020 favorabil de comisiile specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Paul Octav).

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de răspuns cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul Aionițoaei Floricel - Vasile, prin adresa cu numărul 141 din 29.01.2020 -nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Călin George Bosovici și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - propun ca și pentru aceasta să pregătim buletine de vot și să o votăm și pe asta la sfârșit, după celelalte două care sunt. Îl propun pe domnul Diaconu Ioan.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - îl propun pe domnul Dan Deleanu.

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a S.C. Western Management Group S.R.L. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a S.C. Alfa Land S.R.L. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - DN 29 D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040” în vederea realizării obiectivului „introducere în intravilan a parcelelor în suprafață de 2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040 și construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Aluniș nr. 62, CF/NC 53839” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Aluniș nr. 16, CF/NC 51077” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren” - nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile martie - aprilie 2020 - este avizat favorabil de comisia de specialitate și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Prezentarea adresei nr. 246 din 03.02.2020 a Camerei de Conturi Botoșani - a fost luată la cunoștință.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - avem de votat trei rânduri de voturi secrete, punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi și punctul 1 de pe completarea ordinii de zi. Domnule Tincu, preluați conducerea, în calitate de președinte al comisiei de validare.

Se revine la discuțiile de la punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/ soluționare a contestațiilor la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani.

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - în urma votului pentru comisia de evaluare, domnul Brânzei a obținut 17 voturi „pentru”, 4 „împotrivă”, 1 „abținere”, iar domnul Iulian Blaga, la comisia de soluționare a contestațiilor, a obținut 22 voturi „pentru”.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Se revine la discuțiile de la punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - în urma votului, a reieșit următoarea situație: Diaconu Ion - 11 voturi „pentru”, împotrivă „12”, Deleanu Constantin - 12 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu) și 7 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).

Se revine la discuțiile de la punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani.

Domnul președinte al comisiei de validare Mihai Tincu - în urma votului pentru Filarmonica „George Enescu”, domnul Mihai Ștefan a obținut 20 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”, iar doamna Vicol, la comisia de soluționare a contestațiilor, a obținut 18 voturi „pentru” și 4 „împotrivă”. Ambii colegi au luat numărul de voturi necesare.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței ordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Oana Gina Georgescu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache