Proces verbal din 14.07.2020

Sedinta din data de 14.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 14 iulie 2020

Prin dispoziția nr. 684 din 09.07.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 14 iulie 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 684 din 09.07.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” prin ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 21 de consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier Andreea Buiuc și Daniela Vicol, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnelor consilier Andreea Buiuc și Daniela Vicol., acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - votează verbal doamna Silvia Carmen Diaconu.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, cu retragerea punctului 2 de pe ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - votează verbal doamna Silvia Carmen Diaconu.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Doamna președinte de ședință Daniela Cristina Roșu - avem și un amendament al r 9                         9           9                                                      9                          9

domnului viceprimar Cosmin Ionuț Andrei, voi da citire amendamentului: „Diminuarea sumelor aprobate pentru finanțările nerambursabile acordate pentru activități sportive stabilite de Legea nr. 350/2005 cu suma de 700.000 lei și suplimentarea cu suma de 700.000 lei a sumelor aprobate pe anul 2020 pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000”.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - am câteva considerații privind rectificarea bugetară de astăzi, pe care o consider o rectificare electorală, domnule Primar, trebuie să le dați explicații oamenilor de ce luați banii de pe strada Humăriei și de pe strada Tunari, de ce nu vreți să mai asfaltați aceste străzi și de ce nu vreți să mai extindeți rețelele de gaze pentru Eroilor, Moara de Foc, Pisoski, Iacob Iacubovici și strada Plopilor. În schimb, propuneți să faceți curățenie la căminul Arca și la căminul Textila, în speranța că veți mai strânge câteva voturi, acum, pe ultima sută de metri, și v-ați mai propus un obiectiv de importanță foarte mare pentru municipiul Botoșani, să faceți sensul giratoriu pe care noi l-am amenajat pe George Enescu cu Bucovina, poate, poate văd mai mulți botoșăneni care sunt marile dumneavoastră realizări în acest mandat.

Vă rog să îmi explicați și să le explicați botoșănenilor de ce nu vreți să mai asfaltați aceste străzi și de ce nu vreți să mai extindeți rețelele de gaze, nu mai aveți timp până la alegeri sau care sunt motivele?

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - a-pro-pos de demagogie și de campania electorală, eu vreau să îl întreb pe domnul Cosmin Andrei, dacă tot a făcut amendamentul acesta pur electoral și demagogic, ca să o bifeze în fața echipelor sportive emblematice ale municipiului Botoșani și a suporterilor, dacă a terminat regulamentul de acordare a finanțărilor pe Legea nr. 69/2000, pe care o tot invocă dumnealui de câteva luni de zile.

Sunt foarte curios dacă acest regulament de acordare a finanțărilor către cluburile sportive este gata, și dacă nu este gata, de ce nu l-a făcut până acum. Noi votăm acum doar ca să dea bine Cosmin Andrei, că dumnealui vreau să dea bine, dar nu ajutăm concret echipa de fotbal și nici echipa de handbal în acest demers.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - insist să îmi dea un răspuns domnul Primar, atât mie, cât și botoșănenilor, așa cum fac și eu acum și îi dau un răspuns domnului Țurcanu, care m-a întrebat cu stăm cu regulamentul în ceea ce privește finanțările pentru activități sportive bazate pe Legea nr. 69/2000. Domnule Țurcanu, am depus acest regulament de 3 luni de zile, nu a intrat în dezbatere publică, l-am întreb pe domnul Secretar care sunt motivele pentru care nu a intrat în dezbatere publică, a fost, înțeleg, supus publicității, și va intra în dezbatere publică, dar eu l-am depus de aproximativ 3 luni de zile acest regulament la consiliul local. De ce nu a intrat în dezbatere publică, întrebați-l pe șeful dumneavoastră, pe domnul Flutur, și întrebați-l pe domnul Secretar.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Cosmin Ionuț Andrei, acesta a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Daniela Cristina Roșu) - doamna Silvia Carmen Diaconu votează verbal.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier Cosmin Ionuț Andrei, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” prin "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” - retras.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Daniela Cristina Roșu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Daniela Cristina Roșu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache