Proces verbal din 11.08.2020

Sedinta din data de 11.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 11 august 2020

Prin dispoziția nr. 755 din 06.08.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 11 august 2020, ora 1000, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 755 din 06.08.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 197 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor.

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 198 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S.5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor.

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 199 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S.5.1.lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor.

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 200 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ICOPROF-BT-Informare, consiliere, orientare profesională-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor.

  • 6. Proiect de hotărâre privind exprimarea Acordului de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local către unitatea de învățământ Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani în vederea participării acesteia din urmă cu propunerea de proiect ”Tehnologie, Școală, Prezent și Viitor” în cadrul concursului de granturi ”Raiffeisen Comunități”

  • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Daniela Vicol și domnii consilieri Iulian Blaga, Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Paul Octav și Mihai Tincu, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a doamnei consilier Daniela Vicol și ale domniilor consilieri Iulian Blaga, Călin George Bosovici, Vasile Chiru, Paul Octav și Mihai Tincu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (16) - a votat verbal domnule Laurențiu Maftei și nu a participat la vot domnul Andrei Amos.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17) - a votat verbal domnul consilier Mihai Tincu.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17) - a votat verbal domnul consilier Andrei Amos.

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 197 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17) - a votat verbal domnul consilier Mihai Ștefan.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 198 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S.5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 199 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S.5.1.lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 200 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ICOPROF-BT-Informare, consiliere, orientare profesională-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind exprimarea Acordului de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local către unitatea de învățământ Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani în vederea participării acesteia din urmă cu propunerea de proiect ”Tehnologie, Școală, Prezent și Viitor” în cadrul concursului de granturi ”Raiffeisen Comunități” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Daniela Cristina Roșu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Daniela Cristina Roșu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache