Proces verbal din 10.04.2020

Sedinta din data de 10.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 10 aprilie 2020

Prin dispoziția nr. 442 din 09.04.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 10 aprilie 2020, ora 1300, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 442 din 09.04.2020, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, pe perioada menținerii stării de urgență, precum și modificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea renegocierii/suspendării contractelor și a obligațiilor de plată a debitelor datorate de agenții economici care desfășoară activități în spații sau pe terenuri aparținând municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Președintele României.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, fiind absent tehnic domnul consilier Paul Octav. Ședința a fost efectuată în regim de videoconferință.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, pe perioada menținerii stării de urgență, precum și modificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Cosmin lonuț Andrei - este de apreciat inițiativa aceasta prin care o să acordăm sprijin bătrânilor care se află în dificultate în această perioadă grea, dar vin cu rugămintea să urgentați toate demersurile pe care le faceți, pentru că ele sunt foarte, foarte întârziate față de realități, și, așa cum am mai zis și în alte rânduri, față de așteptările botoșănenilor, și vă dau un exemplu, pe data de 16.03 v-am trimis o hârtie pentru covorașele de la blocuri și pentru covorașele din alte spații din municipiul Botoșani, pentru a preîntâmpina răspândirea acestui virus, iar recepția s-a semnat abia ieri, deci a trecut aproape o lună de zile.

Dacă acest demers cu ajutorul pentru bătrâni se va concretiza într-o lună de zile, nu am făcut nimic. Și vă mai recomand să vă mai uitați, domnule primar, la lista de investiții pentru anul acesta, pe care am aprobat-o la începutul anului, acolo unde sunt convins că nu vom putea face aceste investiții sau nu mai sunt oportune, cum ar fi pista de rafting de la DSPSA, sistemul de securitate, sunt miliarde alocate acolo, consider că este inoportun să mai facem aceste investiții anul acesta, care oricum erau cu semnul întrebării, și să alocăm acești bani pentru toate măsurile pe care le putem lua, pe care le-au luat alte municipii reședință de județ încă de acum o lună.

Ar trebui să ținem pasul cu realitățile, pentru că a crescut și în Botoșani numărul de cazuri a celor infectați cu Covid și aștept o rectificare bugetară în care să văd propuneri concrete, cum este cea de astăzi, care este binevenită.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea renegocierii/suspendării contractelor și a obligațiilor de plată a debitelor datorate de agenții economici care desfășoară activități în spații sau pe terenuri aparținând municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Președintele României - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Marian Murariu - la acest proiect de hotărâre avem un amendament al domnului viceprimar Cosmin Andrei.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - amendamentul se referă la posibilitatea suspendării plății pentru cei care au suprafețe închiriate în piețele pe care le gestionează societatea Urban Serv, este un pic întârziată această măsură, deși s-a solicitat de mai mult timp, dar mai bine mai târziu decât niciodată, și apreciez, de asemenea, sprijinul pe care îl acordăm celor care au alte forme de plată pentru terenurile închiriate din municipiul Botoșani, care, de asemenea, ar fi trebuit luată un pic mai din timp, cu ceva timp în urmă, dar este bine și în ziua de astăzi.

Domnul Secretar general loan Apostu - cred că în amendamentul dumneavoastră ar trebui prevăzut că aceste măsuri se aplică în perioada stării de urgență.

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei - da, sunt de acord, tocmai din cauza întârzierii să aplicăm această scutire pe toată perioada stării de urgență.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Cosmin Andrei, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilier Andrei Amos, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aprobat, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Marian Murariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Consilier, Marian Murariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache