Proces verbal din 09.01.2020

Sedinta din data de 09.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 09 ianuarie 2020

Prin dispoziția nr. 1 din 06.01.2020, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 09 ianuarie 2020, ora 1100, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani.

Dispoziția nr. 1 din 06.01.2020 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2019.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Botoșani, pentru anul 2019.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Botoșani, pentru anul 2019.

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pentru anul 2019.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Cătălin Boboc, Ștefan Mihai, Paul Octav, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supuse la vot cererile de învoire a domnișoarei consilier Andreea Buiuc și a domnilor consilieri Cătălin Boboc, Ștefan Mihai, Paul Octav, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu - am o propunere de îndreptare de eroare din titlu, este vorba de deficitul secțiunii de dezvoltare, în loc de funcționare, doar în titlu, în cuprinsul articolului este corect, doar în titlu apare scris funcționare în loc de dezvoltare. Aviz favorabil cu această modificare.

Domnul consilier Cosmin Ionul Andrei - referitor la acest proiect de hotărâre prin care aprobăm acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului de dezvoltare, doresc să specific faptul că, dacă la începutul anului ați afirmat fatalist că nu vom avea bani pentru partea de funcționare, și Botoșaniul va avea un bec aprins și unul nu, nu vom avea subvenție pentru termie sau exista riscul acesta, așa cum ați declarat, iată că astăzi avem un excedent de 7 milioane de lei, și s-a confirmat ceea ce am spus de fiecare dată, că vom închide anul, la fel cum l-am făcut și în ceilalți ani precedenți, cu excedent, atât pe partea de dezvoltare, acolo unde nu sunt proiectele pe care le așteaptă botoșănenii, cât și pe partea de funcționare.

Poate anul acesta, ținând cont că este un an electoral și vă convine această comunicare, nu mai panicați cetățenii, și faptul că ați spus că nu suntem de acord cu majorarea taxelor și impozitelor locale, v-a condus la ideea să nu le majorați în acest an, dovedește faptul că am avut dreptate atunci când nu am majorat taxele și impozitele locale și am realizat un grad de încasare de 100%, deci poate sunteți sincer cu botoșănenii și nu îi mai panicăm că nu vom avea nici în acest an nici pentru funcționare, nici pentru dezvoltare, așa cum ați făcut-o de fiecare dată.

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - dovedește încă o dată faptul că e greu să înțelegem niște lucruri care țin de finețea unui observator, nu trebuie să fii numai decât finanțist ca să înțelegi aceste lucruri. Sincer vă spun un lucru: mi-aș fi dorit ca excedentul acesta să fie de vreo 20 de milioane, din suflet mi-aș fi dorit, pentru că erau singurii bani pe care puteam să îi ducem în dezvoltare.

Pe de altă parte, s-au întâmplat două lucruri extraordinare: unul, că municipiul Botoșani a primit, în sfârșit, niște bani, și vorbim de peste 6 milioane de lei, pe ultima sută de metri, la Crăciun și după Crăciun, ați spus 7 milioane, 6,3 milioane i-am primit de la noul guvern, se adaugă în mod fericit faptul că execuția încasărilor, cel puțin la taxe și impozite, a fost perfectă și mai mare cu aproape 3 milioane decât anul trecut. O adunare simplă, 6,3 milioane și cu 3 milioane ne duce undeva la 9 milioane și ceva.

Al doilea lucru extraordinar este faptul că s-a reparat o nedreptate pe o lege veche, spunea că tot excedentul care rămâne pe la primării este confiscat de stat, cum s-a întâmplat și în ceilalți ani. Am putut să întoarcem pe ultima sută de metri această hotărâre de guvern absolut catastrofică pentru UAT-uri, și atunci ne-au rămas acești bani.

Deci socoteala este simplă, am primit în luna decembrie, în ultima decadă a lunii decembrie 6,3 milioane de lei de la guvern, și execuția la taxe și impozite, încasările, au fost cu 3 milioane de lei mai mari decât anul trecut.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Botoșani, pentru anul 2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Eugen Cristian Țurcanu - trebuie să precizăm faptul că în sală îl avem prezent și pe domnul Bogdan Munteanu, șef Serviciu Juridic Contencios, deoarece el va contrasemna acest proiect de hotărâre, doamna Oana Georgescu fiind în conflict de interese.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pentru anul 2019 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - domnule Primar, stimați colegi, reprezentanți ai presei, vă invit mâine, la ora 11, în această sală de ședințe, unde Asociația GAL Botoșani pentru viitor va avea prima lansare a apelului pentru fișe de proiecte, respectiv POR-GAL Botoșani 2020 nr. 1. Vă invit să participați să vedeți ceea ce înseamnă această asociație și beneficiile pe care le va avea ea pentru comunitate.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Eugen Cristian Țurcanu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Eugen Cristian Țurcanu


SECRETAR GENERAL, Oana Gina Georgescu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache