Hotărârea nr. 86/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 86

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 86 din 31 martie 2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

BOBULIȘTEANU ELVIRA

Contract concesiune nr.

296 din 19.07.1993

Până la 31.03.2025

2.

DIȚU DANIEL

Contract concesiune nr.

4852 din 19.12.2016

Până la 31.03.2025

3.

ȚUGUI COSTEL

Contract concesiune nr.

2532 din 10.02.2003

Până la 31.03.2025

4.

LEONTE DAN ANDY

Contract concesiune nr.

2590 din 29.05.2003

Până la 31.03.2025

5.

ALEXUC AUREL

Contract concesiune nr.

420 din 03.11.1993

Până la 31.03.2025

6.

UNFUREANU SÎNZIANA ARGENTINA

Contract concesiune nr.

4759 di25.11.2015

Până la 31.03.2025

7.

ALUPULUI VASILE

Contract concesiune nr.

4638 din 14.11.2014

Până la 31.03.2025

8.

PÎRVU ANTON

Contract concesiune nr.

398 din 13.10.1993

Până la 31.03.2025

9.

SÎRBU IOAN

Contract concesiune nr.

4892 din 18.04.2017

Până la 31.03.2025

10.

LĂCĂTUȘU ANDREI CRISTINA ’ ANETA

Contract concesiune nr.

129 din 11.12.1992

Până la 31.03.2025

11.

EPURE DORIN GHEORGHE

Contract concesiune nr.

2374 din 17.05.2002

Până la 31.03.2025

12.

PAHONE EMIL

Contract concesiune nr.

1226 din 30.10.1996

Până la 31.03.2025

13.

ILIE MIHAI

Contract concesiune nr.

276 din 20.05.1993

Până la 31.03.2025

14.

BRAȘOVEANU GHEORGHE

Contract concesiune nr.

408 din 12.05.1993

Până la 31.03.2025

15

IFTIME SERGIU

Contract concesiune nr.

260 din 22.06.1993

Până la 31.03.2025

16.

GIRIGAN VASILICĂ

Contract concesiune nr.

4935 din 18.10.2017

Până la 31.03.2025

17.

BURLACU VIOREL

Contract concesiune nr.

4598 din 23.06.2014

Până la 31.03.2025

18.

ANICULĂESEI LAURA IULIANA

Contract concesiune nr.

4647 din 03.12.2014

Până la 31.03.2025

19.

PRICOPI ELENA

Contract concesiune nr.

2584 din 13.05.2003

Până la 31.03.2025

20.

PINTRIJEL COSTICĂ

Contract concesiune nr.

1032 din 15.05.1996

Până la 31.03.2025

21.

DAMIAN IOAN

Contract concesiune nr.

295 din 19.07.1993

Până la 31.03.2025

22.

CUMPĂRATU OANA CEZARA

Contract concesiune nr.

5031 din 26.09.2018

Până la 31.03.2025

23.

ASOFRONEI NECULAI

Contract concesiune nr.

4005 din 19.07.2010

Până la 31.03.2025

24.

LUCA VASILE

Contract concesiune nr.

334 din 11.08.1993

Până la 31.03.2025

25.

STRĂTULĂ NECULAI

Contract concesiune nr.

287 din 12.07.1993

Până la 31.03.2025

26.

ISAC ILARION SILVIU

Contract concesiune nr.

4947 din 09.11.2017

Până la 31.03.2025

27.

MIGHIU TUDORA

Contract concesiune nr.

306 din 26.07.1993

Până la 31.03.2025

28.

DĂNILĂ CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

302 din 16.07.1993

Până la 31.03.2025

29.

STROESCU IOAN

Contract concesiune nr.

2399 din 27.07.2002

Până la 31.03.2025

30.

LARCO MARCEL

Contract concesiune nr.

345 din 27.08.1993

Până la 31.03.2025

31.

ACRUDOAIE ANTON

Contract concesiune nr.

788 29.09.1994

Până la 31.03.2025

32.

BARBACARU LAURENȚA

Contract concesiune nr.

4702 din 12.06.2015

Până la 31.03.2025

33.

BALTĂ MIHAI

Contract concesiune nr.

95 din 11.11.1992

Până la 31.03.2025

34.

DIPLAS MARGARETA

Contract concesiune nr.

443 din 29.11.1993

Până la 31.03.2025

35.

HÎRTOPEANU ELENA

Contract concesiune nr.

100 din 20.03.1992

Până la 31.03.2025

36.

DANALACHI MARGARETA

Contract concesiune nr.

4834 din 03.10.2016

Până la 31.03.2025

37.

LUPU MIRCEA

Contract concesiune nr 281 din 26.05.1993

Până la 31.03.2025

38.

HĂILĂ AUREL

Contract concesiune nr.

1023/01.02.1996

Până la 31.03.2025

39.

TĂNASE OVIDIU LIVIU

Contract concesiune nr.

4511 din 04.12.2013

Până la 31.03.2025

40.

HRIȘCĂ GHEORGHE

Contract concesiune nr.

914 din 11.09.1994

Până la 31.03.2025

41.

BRÂNZĂ DUMITRU

Contract concesiune nr.

3383 din 17.11.2006

Până la 31.03.2025

42

RADU I.RADU

Contract concesiune nr.

4434 din 20.07.2014

Până la 31.03.2025

43.

JITARAȘU GABRIEL

Contract concesiune nr.

1540 din 28.05.1998

Până la 31.03.2025

44.

ISTINA MIHAI IONUȚ

Contract concesiune nr.

4914 din 18.08.2017

Până la 31.03.2025

45.

BULMAGĂ DANIEL

Contract concesiune nr.

4939 din 18.10.2017

Până la 31.03.2025

46.

APOPEI MARIA

Contract concesiune nr.

943 din 31.01.1995

Până la 31.03.2025

47.

PITORAC FĂNICA

Contract concesiune nr.

2255 din 17.11.2012

Până la 31.03.2025

48.

CÂRLIGEANU EMA

Contract concesiune nr.

2255 din 17.11.2012

Până la 31.03.2025

49.

MANOLE AUREL

Contract concesiune nr.

300 din 22.07.1993

Până la 31.03.2025

50.

MUSTAȚĂ LUCIAN

Contract concesiune nr.

4449 din 03.06.2018

Până la 31.03.2025

51.

TIRITELNICU OLGA

Contract concesiune nr.

284 din 12.09.1993

Până la 31.03.2025

52.

ȚENOF CORNELIU

Contract concesiune nr.

3738 din 06.08.2008

Până la 31.03.2025

53.

ȘCHIOPU OLGA

Contract concesiune nr.

4967 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

54.

ȘCHIOPU OLGA

Contract concesiune nr.

2202 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

55.

GAȘPAR EDUARD

Contract concesiune nr.

4945 din 09.11.2017

Până la 31.03.2025

56.

BIVOLARU GHEORGHE

Contract concesiune

1031 din 15.05.1996

Până la 31.03.2025

57.

ZABORILĂ FLORIN

Contract concesiune nr.

294 din 28.05. 1993

Până la 31.03.2025

58.

COLBEA GABRIEL

Contract concesiune nr.

4755 din 24.11.2015

Până la 31.03.2025

59.

COJOCARIU PAUL SERGIU

Contract concesiune nr.

304 din 26.07.1993

Până la 31.03.2025

60.

FUNDUIANU ALEXANDRU

Contract concesiune nr.5078 din 12.03.2019

Până la 31.03.2025

61.

PRICOP MIHAI

Contract concesiune nr.

2458 din 24.04.2004

Până la 31.03.2025

62.

HONCIUC MARIEA

Contract concesiune nr.

241 din 29.06.2018

Până la 31.03.2025

63.

KASZTRO DOREL

Contract concesiune nr.

154 din 27.01.1993

Până la 31.03.2025

64.

MELINTE PETRU MARIUS

Contract concesiune nr.

3294 din 10.11.1992

Până la 31.03.2025

65.

MIHALACHE MINA

Contract concesiune

2454 din 19.02.2002

Până la 31.03.2025

66.

BUCIUMANU GHEORGHE

Contract concesiune nr.

242 din 14.06.1993

Până la 31.03.2025

67.

GULUȚĂ MARIUS CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

5052 din 10.12.2018

Până la 31.03.2025

68.

APETRE DRAGOȘ PETRE

Contract concesiune nr. 3320 din 29.07.2006

Până la 31.03.2025

69.

BUGA VIOREL

Contract concesiune nr.

284 din 26.05.1993

Până la 31.03.2025

70.

PRISPIAN CRISTINEL

Contract concesiune nr 5058 din 10.12.2018

Până la 31.03.2025

71.

APĂVĂLOAIE MARICEL

Contract concesiune nr.

2799 din 14.05.2004

Până la 31.03.2025

72.

ANGHEL LIVIDENIA

Contract concesiune nr.

2939 din 02.04.2012

Până la 31.03.2025

73.

IABLONSCHI ROMICĂ

Contract concesiune nr. 360 din 31.08.1993

Până la 31.03.2025

74.

PINTEA AURICA

Contract concesiune nr. 279 din 05.07.1993

Până la 31.03.2025

75.

HOGAȘ DIANA LOREDANA

Contract concesiune nr. 355 din 31.08.1993

Până la 31.03.2025

76.

HOGAȘ GHEORGHE

Contract concesiune nr.

356 din 31.08.1993

Până la 31.03.2025

77

PÂNZARU VASILE

Contract concesiune nr.

171 din 10.02.1993

Până la 31.03.2025

78.

OROȘANU EDUARD DOREL

Contract concesiune nr.

4805 din 25.05.2016

Până la 31.03.2025

79.

SMOLINSCHI CONSTANTIN

Contract concesiune nr., 2185 din 05.06.2001

Până la 31.03.2025

80.

PALAGHIA VASILE

Contract concesiune nr. 5019 din 20.08.2018

Până la 31.03.2025

81.

COȘULEANU MARIA

Contract concesiune nr. 904 din 28.11.1994

Până la 31.03.2025

82.

ALEXA RODICA

Contract concesiune nr. 4221 din 20.10.2017

Până la 31.03.2025

83

PÎNZARIU ANA

Contract concesiune nr.

232 din 28.04.1993

Până la 31.03.2025

84

LUPU PETRU

Contract concesiune nr. 3987 din 25.01.2010

Până la 31.03.2025

85

COSTIUC ARTIMIZIA

Contract concesiune nr. 257 din 22.06.1993

Până la 31.03.2025

86.

ȘTEFĂNESCU ALEXANDRU

Contract concesiune nr. 4672 din 27.06.2002

Până la 31.03.2025

87.

BRAȘOVANU CIPRIAN

Contract concesiune nr. 5126 din 29.07.2019

Până la 31.03.2025

88.

IVANOV VERA

Contract concesiune nr. 2956 din 01.02.2005

Până la 31.03.2025

89.

SCUTARIU CORNELIU

Contract concesiune nr. 277 din 24.05.1993

Până la 31.03.2025

90.

IRIMIA VIRGIL

Contract concesiune nr. 110 din 02.12.1992

Până la 31.03.2025

91.

IRINCIUC OLIMPIA

Contract concesiune nr. 299 din 19.07.1993

Până la 31.03.2025

92.

CREȚU C FLOREA

Contract concesiune nr. 2368 din 23.04.2002

Până la 31.03.2025

93.

ONOFRICIUC ALINA

Contract concesiune nr. 4804 din 25.06.2016

Până la 31.03.2025

94.

CĂITAN DOMNICA

Contract concesiune nr. 4671 din 26.02.2015

Până la 31.03.2025

95.

DĂNILĂ MARIUS CORNEL

Contract concesiune nr. 2995 din 07.04.2005

Până la 31.03.2025

96.

NECHITA NICULAI BOGDAN

Contract concesiune nr. 260 din 19.05.1993

Până la 31.03.2025

97.

SMOCHINĂ CONSTANTIN

Contract concesiune nr. 4827 din 30.09.2016

Până la 31.03.2025

98.

ȘERBAN AUREL

Contract concesiune nr. 4844 din 03.11.2016

Până la 31.03.2025

99.

GRĂDINARIU ROMICĂ

Contract concesiune nr. 269 din 19.05.1993

Până la 31.03.2025

100.

AVASILICHIOAIE CORNELIU

Contract concesiune nr. 4266 din 08.02.2012

Până la 31.03.2025

101

MIHUȚĂ DUMITRU

Contract concesiune nr. 256 din 24.09.1993

Până la 31.03.2025

102

NICULESCU DAN

Contract concesiune nr. 3344 din 06.09.2006

Până la 31.03.2025

103

ADASCALIȚEI TEODORA

Contract concesiune nr. 498 din 28.09.1999

Până la 31.03.2025

104

MĂRIUȚA ADELA

Contract concesiune nr. 221 din 03.09.1993

Până la 31.03.2025

105

PRELIPCEANU MARIA

Contract concesiune nr. 158 /1993

Până la 31.03.2025

106

MURARU MIHAELA

Contract concesiune nr 3190 din 12.01.2006

Până la 31.03.2025

107

AILENEI VASILE

Contract concesiune nr. 4152 din 31.03.2011

Până la 31.03.2025

108

ANDRIESCU MIHAI

Contract concesiune nr. 245 din 24,06,1993

Până la 31.03.2025

109

MORARU ANA

Contract concesiune nr. 5079 din 12.03.2019

Până la 31.03.2025

110

GÎNJU MIHAI

Contract concesiune nr. 136 din 10.12.1994

Până la 31.03.2025

111

BEJAN ELENA

Contract concesiune nr. 5111 din 08.07. 2019

Până la 31.03.2025

112.

HĂPĂIANU ROMICĂ

Contract concesiune nr.

4244 din 29.02.2011

3 ani

113.

ATASIEI MIHAELA

Contract concesiune nr 2856 din 27.08,2004

Până la 31.03.2025

114.

ALECU MARIAN

Contract concesiune nr. 4344 din 28.10.2012

Până la 31.03.2025

115

BOȘCU CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

463 din 21.09.1993

Până la 31.03.2025

116

BEJINARIU NECULAI

Contract concesiune nr. 228 din 26.04.1993

Până la 31.03.2025

117

LĂU CATALINA

Contract concesiune nr. 3561 din 29.08.2007

Până la 31.03.2025

118

HRIȚCU AUREL

Contract concesiune nr. 563 din 26.07.1993

Până la 31.03.2025

119

IFTIME DORIN

Contract concesiune nr. 92 din

11.11.1992

Până la 31.03.2025

120

ȚUPA AUREL

Contract concesiune nr. 462 din 14.12.1993

Până la 31.03.2025

121

COSTAȘ ANA

Contract concesiune nr. 4409 din 10.03.2013

Până la 31.03.2025

122

MOROȘANU FLORIN CRISTIAN

Contract concesiune nr. 3140 din 21.07.2005

Până la 31.03.2025

123

LĂCĂTUȘU ADRIAN

Contract concesiune nr. 106 din 02.12.1992

Până la 31.03.2025

124

BOCANCIA VASILE

Contract concesiune nr. 2839 din 06.07.2004

Până la 31.03.2025

125

OLTEAN ȘTEFAN

Contract concesiune nr. 2632 din 08.08.2003

Până la 31.03.2025

126

MIHAI DUMITRU

Contract concesiune nr. 1288 din 25.02.1997

Până la 31.03.2025

127

RĂȚOI DUMITRU

Contract concesiune nr. 4711 din 26.06.2015

Până la 31.03.2025

128

IACOB RODICA

Contract concesiune nr. 132 din 11.11.1992

Până la 31.03.2025

129

MURARIU FLORIN COSTEL

Contract concesiune nr. 343 din 27.08.1993

Până la 31.03.2025

130

DANALACHE FLORIN GHEORGHE

Contract concesiune nr 4927 din 16.09.2017

Până la 31.03.2025

131

FERARU CRISTIAN

Contract concesiune nr. 4934 Din 18.10.2017

Până la 31.03.2025

132

IENEY AURICA

Contract concesiune nr. 5007 din 29.06.2018

Până la 31.03.2025

133

SAUCIUC LIVIU IOAN

Contract concesiune nr. 139 din 12.12.1992

Până la 31.03.2025

134

RUSU MANUELA

Contract concesiune nr. 4827 din 06.03.2017

Până la 31.03.2025

135

ALECU COSTACHE

Contract concesiune nr 1780 din 04.08.1999

Până la 31.03.2025

136

HANCERIUC IOANA

Contract concesiune nr.843 din 19.10.1994

Până la 31.03.2025

137

RUSU GEORGETA

Contract concesiune nr. 2156 din 15.01.2001

Până la 31.03.2025

138

DUTCĂ VALERIAN

Contract concesiune nr. 3904 din 07.07.2009

Până la 31.03.2025

139

STUPIUC LUCIA

Contract concesiune nr 359 din 26.08.1993

Până la 31.03.2025

140

GORGAN VIOREL MARIN

Contract concesiune nr. 1548 din 03.06.1998

Până la 31.03.2025

141.

AGHEORGHIESEI LUCIAN EDUARD

Contract concesiune nr. 4859 din 31.01.2017

Până la 31.03.2025

142.

COJOCARIU GEORGE VIOREL

Contract concesiune nr. 4041 din 14.05.2010

Până la 31.03.2025

143

ARIMESCU IOAN CORNELIU

Contract concesiune nr. 2407 din 15.07.2002

Până la 31.03.2025

144

TRIFANOV LIVIU ILIE

Contract concesiune nr. 3458 din 23.03.2007

Până la 31.03.2025

145

ȘMILENSCHI CONSTANTIN

Contract concesiune nr. 324 din 09.08.1993

Până la 31.03.2025

146

CIORNEI BOGDAN MARIUS

Contract concesiune nr. 5104 din 23.05.2019

Până la 31.03.2025

147

ICHIM LIVIU CORNEL

Contract concesiune nr. 1506 din 25.03.1998

Până la 31.03.2025

1485

DULGHERIU SORIN CĂTĂLIN

Contract concesiune 5044 din

31.10.2018

Până la 31.03.2025

149

IACOB ȘTEFANIA

Contract concesiune nr. 4172 din 10.11.1992

Până la 31.03.2025

150

ALEXANDRU VASILE CRISTIAN

Contract concesiune nr. 489 din 03.02.1994

Până la 31.03.2025

151.

GAVRIL ROMICĂ MIHAI

Contract concesiune nr. 1989 din 13.07.2000

Până la 31.03.2025

152

ONICIUC GHEORGHE

Contract concesiune nr. 4596 din 30.06.2014

Până la 31.03.2025

153

ONICIUC GHEORGHE

Contract concesiune nr. 977 din 28.05.1995

Până la 31.03.2025

154

APETREI STELIAN

Contract concesiune nr 297 din 11.08.1993

Până la 31.03.2025

155

PAVEL SERGIU

Contract concesiune nr. 4822 din 29.09.2016

Până la 31.03.2025

156

HÂRTIE IOAN

Contract concesiune nr.

52 din 06.12.1993

Până la 31.03.2025

157

SÎRGHI COSMIN CIPRIAN

Contract concesiune nr. 792 din 29.09.1994

Până la 31.03.2025

158

ȘERBĂNOIU (DERIHACI) ’     ROXANA

Contract concesiune nr. 4394/2012

Până la 31.03.2025

159

TRIȘCĂ TEODOR

Contract concesiune nr 2156/2001

Până la 31.03.2025

160

HÎRTOPEANU EMILIA

Contract concesiune nr. 1266 din 26.02.1997

Până la 31.03.2025

161

ȘCHIOPU VASILE

Contract concesiune nr. 340 din 26.08.1993

Până la 31.03.2025

162

LIVADARIU MIHAI

Contract concesiune nr. 263 din 23.06.1993

Până la 31.03.2025

163.

SIMION ADRIAN FELIX

Contract concesiune nr. 4736

/2015

Până la 31.03.2025

164.

MURARIU PAUL

Contract concesiune nr. 367 din 06.09.1993

Până la 31.03.2025

165.

ILAȘ LEON

Contract concesiune nr. 239 din 14.06.1993

Până la 31.03.2025

166

URSULIANU ANIȘOARA

Contract concesiune nr. 4871 din 06.03.2017

Până la 31.03.2025

167.

CARPO FLORENTINA

Contract concesiune nr.

240 din 03.05.1993

Până la 31.03.2025

168.

GAVRILUȚĂ MIRCEA

Contract concesiune nr. 4690 din 04.05.2015

Până la 31.03.2025

169

EPURE NICOLAE

Contract concesiune nr.

318/1993

Până la 31.03.2025

170

LUCA ERZILIA

Contract concesiune nr. 1877 din 31.01.2000

Până la 31.03.2025

171

BOJICĂ RODICA

Contract concesiune nr. 354 din 31.01.1993

Până la 31.03.2025

172

PĂVĂLUCĂ LUCIAN

Contract concesiune nr 2943 din 06.01.2005

Până la 31.03.2025

173

BOGHIȚOIU MIRCEA

Contract concesiune nr. 969 din 13.04.1995

Până la 31.03.2025

174

ROMAN VASILE

ROMAN ANGELA

Contract concesiune nr.5042 din 31.10.2018

Până la 31.03.2025

175

HUSTIUC DUMITRU

Contract concesiune nr.

26.05.1993

Până la 31.03.2025

176

MAXIM MARIUS EUGEN

Contract concesiune nr. 2128/2001

Până la 31.03.2025

177.

BALAN VIORICA

Contract concesiune nr. 3594 din 31.10.2007

3 ani

178

BRÂNZEI IOAN

Contract concesiune nr. 261 din 19.03.1993

Până la 31.03.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu