Hotărârea nr. 80/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii „George Enescu” Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea d-nului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, văzând adresa Filarmonicii „George Enescu” Botosani nr. 621/16.03.2020, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr. 1410 /2020 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Filarmonica „George Enescu” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 80


ORGANIGRAMA - FILARMONICA ”GEORGE ENESCU” BOTOȘANI anexa nr. 1 la hcl nr. 80 /2020 ( 67 posturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

A__N_E__X_A__N_R__._2_L__A__H_C__L__N_R_._8_0_/_2_0_2_0_

STATUL DE FUNCTII

AL FILARMONICII ”GEORGE ENESCU” BOTOSANI ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2020

Anexa III: FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”CULTURA” UNITĂȚI DE CULTURĂ

CAPITOLUL I / II Alte instituții de spectacole sau concerte

a). Funcții de conducere

Nr. Crt

.

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD PROFESIONA L

GRADAȚIA CORESP.TRANS. DE VECHIME

0

1

2

3

4

1

Manager

S

II

5

2

Director adjunct

S

II

5

3

Contabil șef

S

II

5

b). Functii de executie

Nr. Crt

.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVELUL

SȚUDIILOR

GRAD SAU ȚRPȚ.PROF

GRADAȚIA CORESP.ȚRANS. DE VECHIME

0

1

3

4

5

4

Șef orchestră

S

IA

5

5

Dirijor

S

II

5

6

Solist concertist

S

IA

5

7

Consultant artistic

S

II

-

8

Impresar artistic

S

IA

5

9

Concert maestru

S

IA

5

10

Sef partida vioara I

S

IA

5

11

Artist instr. vioara I

S

I

5

12

Artist instr. vioara I

S

I

5

13

Artist instr. vioara I

S

I

5

14

Artist instr. vioara I

S

I

5

15

Artist instr. vioara I

S

I

2

16

Artist instr. vioara I

S

II

3

17

Artist instr. vioara I

S

II

3

Nr. Crt

.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVELUL

SȚUDIILOR

GRAD SAU ȚRPȚ.PROF.

GRADAȚIA CORESP.ȚRANS. DE VECHIME

18

Sef partida vioara II

S

IA

5

19

Artist instr. vioara II

S

I

4

20

Artist instr. vioara II

S

I

3

21

Artist instr. vioara II

S

I

2

22

Artist instr. vioara II

S

I

3

23

Artist instr. vioara II

S

II

5

24

Artist instr. vioara II

S

DEBUTANT

-

25

Art. instr. viola

S

I

1

26

Art. instr. viola

S

II

1

27

Art. instr. viola

M

TRPT.PROF.II

5

28

Art. instr. viola

M

TRPT.PROF.II

5

29

Sef partida violoncel

S

I

5

30

Art.instr. violoncel

S

I

3

31

Art.instr. violoncel

S

II

2

32

Art.instr. violoncel

S

DEBUTANT

1

33

Sef partida contrabas

S

IA

5

34

Artist instr. contrabas

S

I

4

35

Artist instr. flaut

S

I

3

36

Artist instr. flaut

S

II

5

37

Artist instr. flaut

S

DEBUTANT

-

38

Sef partida oboi

S

IA

5

39

Sef partida oboi

S

IA

5

40

Sef partida clarinet

S

I

4

41

Artist instr. clarinet

S

I

3

42

Artist instr. clarinet

S

DEBUTANT

1

43

Sef partida fagot

S

IA

5

44

Sef partida fagot

S

IA

5

45

Artist instr. fagot

S

I

5

46

Sef partida corn

S

IA

5

47

Artist instr. corn

S

I

3

48

Artist instr. corn

S

I

3

49

Artist instr. corn

S

DEBUTANT

-

50

Șef partida trompeta

S

IA

3

51

Artist instr. trompeta

S

DEBUTANT

-

52

Artist instr. trompeta

S

I

3

53

Sef partida trombon

S

IA

5

54

Artist instr. trombon

S

I

5

55

Artist instr. trombon

S

I

1

56

Sef partida percutie

S

IA

5

57

Sef partida percutie

S

I

3

58

Artist instr. percutie

S

II

-

59

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M

I

5

60

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M

I

5

61

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M

I

5

Anexa VIII : FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

B. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimente de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții

I.Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

b.Functii de executie pe grade profesionale

Nr.

Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD SAU TRPT.PROF.

GRADAȚIA CORESP.TRANS. DE VECHIME

62

Economist

S

I

5

63

Referent de specialitate resurse umane

S

I

5

64

Referent

S

II

5

Anexa VIII: FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE” C. Alte funcții comune din sectorul bugetar

Salarii de baza pentru personalul plătit din fonduri publice care desfășoară activitate de secretariat - administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și deservire b).Functii de execuție pe trepte profesionale

Nr. Crt

«

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD SAU TRPT.PROF.

GRADAȚIA CORESP.TRANS. DE VECHIME

65

Stenodactilograf

M

I

5

66

Casier magaziner

M

I

5

67

Muncitor calificat

G

II

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu