Hotărârea nr. 70/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 04 mar. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al municipiului

Botoșani pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate comun nr. 660/14.02.2020 al Direcției Economice și al Serviciului Investiții și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Decizia nr. 1/2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, a sumelor și cotelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023;

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 2/2020 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023;

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.3/2020 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020, pe unitați administrativ -teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021 - 2023;

în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Botoșani detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2020 se stabilește la partea de venituri în sumă de 186.531,13 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 197.331,13 mii lei cu un deficit în sumă de 10.800,00 mii lei.

Art. 2 Se aprobă „Programul anual de investiții pe anul 2020”, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanțată, pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează:

 • (1) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Botoșani conform Anexelor 3, 3.1.

 • (2) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 Botoșani conform Anexelor 4, 4.1.

 • (3) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Grădinița cu Program Prelungit ”Șotron” Botoșani conform Anexelor 5, 5.1.

 • (4) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Botoșani conform Anexelor 6, 6.1.

 • (5) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Botoșani conform Anexelor 7, 7.1.

 • (6) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Botoșani conform Anexelor 8, 8.1.

 • (7) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de

venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii

2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani conform Anexelor 9, 9.1.

 • (8) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de

venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii

2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” Botoșani conform

Anexelor 10, 10.1.

 • (9) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani conform Anexelor 11, 11.1.

 • (10) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani conform Anexelor 12, 12.1.

 • (11) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani conform Anexelor 13, 13.1.

 • (12) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani conform Anexelor 14, 14.1.

 • (13) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani conform Anexelor 15, 15.1.

 • (14) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani conform Anexelor 16, 16.1.

 • (15) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Botoșani conform

Anexelor 17, 17.1.

 • (16) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială ”Sf. Maria” Botoșani conform Anexelor 18, 18.1.

 • (17) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani conform Anexelor 19, 19.1.

 • (18) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Colegiul Național ”A.T.Laurian” Botoșani conform Anexelor 20, 20.1.

 • (19) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Colegiul Național ”M.Eminescu” Botoșani conform Anexelor 21, 21.1.

 • (20) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020 pentru Liceul ”Dimitrie Negreanu” Botoșani conform Anexei 22.

 • (21) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani conform Anexelor 23, 23.1.

 • (22) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 24, 24.1.

 • (23) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanțată pentru Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Botoșani conform Anexelor 25, 25.1, 25.2.

 • (24) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul Teoretic ”N. Iorga” Botoșani conform Anexelor 26, 26.1.

 • (25) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani conform Anexelor 27, 27.1.

 • (26) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani conform Anexelor 28, 28.1.

 • (27) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani conform

Anexelor 29, 29.1.

 • (28) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul cu Program Sportiv Botoșani conform Anexelor 30, 30.1.

 • (29) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Botoșani conform Anexelor 31, 31.1.

 • (30) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023pentru Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 32, 32.1.

Art. 4 Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023, conform Anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii după cum urmează:

 • (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Poliția Locală Botoșani conform Anexelor 33.1 - 33.1.1.

 • (2) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani conform Anexelor 33.2 - 33.2.1.

 • (3) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani conform Anexelor 33.3 -33.3.1.

 • (4) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Filarmonica ”George Enescu” Botoșani conform Anexelor 33.4 - 33.4.1.

 • (5) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - total , Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Sport, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Cornișa, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Servicii publice, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Protecția mediului conform Anexelor 33.5, 33.5.1 - 33.5.1.1, 33.5.2 - 33.5.2.1, 33.5.3 - 33.5.3.1, 33.5.4 -33.5.4.1.

 • (6) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani conform Anexelor 33.6 - 33.6.1.

 • (7) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -

2023, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 33.7 - 33.7.1.

Art. 6 Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru capitolele 51.02 “Autorități publice”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, 68.02 „Asigurări și asistență socială”, conform Anexelor nr. 34, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7.

Art. 7 Se aprobă Lista acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei 10.800,00 mii lei din excedentul bugetului local constituit la finele anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020.

Art. 9 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani, constituit la finele anului 2019, în sumă de 792,43 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2020 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani.

Art. 10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani, constituit la finele anului 2019, în sumă de 2.311,74 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2020 și în sumă de 1.131,24 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2020.

Art. 11 Se aprobă utilizarea excedentului bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, constituit la finele anului 2019, în suma de 1.303,79 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de funcționare pe anul 2020.

Art. 12 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru a opera modificarea bugetului local pe anul 2020, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu sumele încasate din donații și sponsorizări. Ordonatorul principal de credite, va supune spre validare, în prima ședință a Consiliului Local, modificările intervenite în bugetul local aprobat pe anul 2020.

Art. 13 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoșani pentru activități nonprofit - cultură, educație civică, social, protecția mediului și sport pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005 coroborate cu prevederile Legii nr. 69/200, în sumă de 2.600,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 36 la prezenta hotărâre.

Art. 14 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoșani pentru activități de tineret pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea 350/2006, în sumă de 100,00 mii lei, prevăzut în Anexa nr. 37 la prezenta hotărâre.

Art. 15 Se aprobă Lista instituțiilor de cult care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.

Art. 16 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,                                Contrasemnează,

Secretar general al municipiului Botoșani

Consilier local, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU         OANA - GINA GEORGESCU

Botoșani, 20 februarie 2020 Nr. 70

JUDEȚUL BOTOȘANI

UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani

ANEXA nr. 1

la H.C.L. nr. 70 din 20.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2023

Formular 11/01                                                                                                                                                       mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

Prevederi anuale

2021

2022

2023

TOTAL

VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 )

00.01

186.531,13

148.197,34

146.851,69

149.333,14

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

133.186,00

105.956,35

107.128,78

108.479,04

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

178.920,00

142.628,35

140.782,78

142.717,04

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

155.523,00

118.626,58

116.180,42

117.524,67

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0

00.04

79.519,00

50.891,40

50.686,66

50.682,76

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02

00.06

79.519,00

50.891,40

50.686,66

50.682,76

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

400,00

410,40

420,66

430,76

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

400,00

410,40

420,66

430,76

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

79.119,00

50.481,00

50.266,00

50.252,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

74.307,00

49.243,00

49.243,00

49.243,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.362,00

1.238,00

1.023,00

1.009,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.450,00

0,00

0,00

0,00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori-

06.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

19.711,00

20.223,49

20.729,07

21.226,57

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

19.711,00

20.223,49

20.729,07

21.226,57

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

15.535,00

15.938,91

16.337,38

16.729,48

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.995,00

6.150,87

6.304,64

6.455,95

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

9.540,00

9.788,04

10.032,74

10.273,53

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.226,00

2.283,88

2.340,97

2.397,16

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.150,00

1.179,90

1.209,40

1.238,42

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

940,00

964,44

988,55

1.012,28

Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

136,00

139,54

143,02

146,46

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.950,00

2.000,70

2.050,72

2.099,93

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

56.293,00

47.511,69

44.764,69

45.615,34

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

45.728,00

36.672,00

33.654,00

34.238,00

nivelul judetelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

20.688,00

27.319,00

27.602,00

27.870,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

100,00

50,00

50,00

50,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

21.482,00

5.845,00

2.544,00

2.860,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.458,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

65,00

66,69

68,36

70,00

Impozitul pe spectacole

15.02.01

65,00

66,69

68,36

70,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.500,00

10.773,00

11.042,33

11.307,34

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.900,00

7.079,40

7.256,39

7.430,54

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.100,00

5.232,60

5.363,42

5.492,14

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.800,00

1.846,80

1.892,97

1.938,40

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.000,00

1.026,00

1.051,65

1.076,89

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat

16.02.50

2.600,00

2.667,60

2.734,29

2.799,91

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

23.397,00

24.001,77

24.602,36

25.192,37

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

Prevederi anuale

2021

2022

2023

TOTAL

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

17.497,00

17.948,37

18.397,62

18.838,72

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

299,00

306,77

314,44

321,99

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

135,00

138,51

141,97

145,38

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

150,00

153,90

157,75

161,53

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

14,00

14,36

14,72

15,08

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4.450,00

4.565,70

4.679,84

4.792,16

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale (cod. 35.02.01.02)

35.02.01

4.450,00

4.565,70

4.679,84

4.792,16

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate

35.02.01.02

4.450,00

4.565,70

4.679,84

4.792,16

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

12.742,00

13.075,90

13.403,34

13.724,57

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

15,00

18,00

19,00

19,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

15,00

18,00

19,00

19,00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

12.679,00

13.008,65

13.333,87

13.653,88

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

45,00

46,17

47,32

48,46

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

3,00

3,08

3,15

3,23

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

6,00

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări**

37.02.01

6,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loca

37.02.03

-8.692,52

-4.012,00

-3.680,00

-1.370,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

8.692,52

4.012,00

3.680,00

1.370,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitității administr

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 + 41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționar

40.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

7.611,13

5.568,99

6.068,91

6.616,10

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

7.611,13

5.568,99

6.068,91

6.616,10

Subventii de la bugetul de stat

42.02

7.611,13

5.568,99

6.068,91

6.616,10

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din fondul de interventie **)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili pi

42.02.34

28,00

28,00

28,00

28,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

5.593,00

5.540,99

6.040,91

6.588,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

Prevederi anuale

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

1.990,13

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18)

45.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume în curs de distribuire

47.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de clarificare

47.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

175.848,48

144.185,34

143.171,69

147.963,14

VENITURI PROPRII (00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.16)

49.90

133.186,00

105.956,35

107.128,78

108.479,04

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

170.227,48

138.616,35

137.102,78

141.347,04

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

155.523,00

118.626,58

116.180,42

117.524,67

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0

00.04

79.519,00

50.891,40

50.686,66

50.682,76

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0,00

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02

00.06

79.519,00

50.891,40

50.686,66

50.682,76

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

400,00

410,40

420,66

430,76

Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

400,00

410,40

420,66

430,76

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

79.119,00

50.481,00

50.266,00

50.252,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

74.307,00

49.243,00

49.243,00

49.243,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.362,00

1.238,00

1.023,00

1.009,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.450,00

0,00

0,00

0,00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

19.711,00

20.223,49

20.729,07

21.226,57

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

19.711,00

20.223,49

20.729,07

21.226,57

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

15.535,00

15.938,91

16.337,38

16.729,48

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.995,00

6.150,87

6.304,64

6.455,95

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

9.540,00

9.788,04

10.032,74

10.273,53

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.226,00

2.283,88

2.340,97

2.397,16

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.150,00

1.179,90

1.209,40

1.238,42

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

940,00

964,44

988,55

1.012,28

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

136,00

139,54

143,02

146,46

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.950,00

2.000,70

2.050,72

2.099,93

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

56.293,00

47.511,69

44.764,69

45.615,34

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

45.728,00

36.672,00

33.654,00

34.238,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

Prevederi anuale

2021

2022

2023

TOTAL

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

11.02.02

20.688,00

27.319,00

27.602,00

27.870,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

100,00

50,00

50,00

50,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

21.482,00

5.845,00

2.544,00

2.860,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.458,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

65,00

66,69

68,36

70,00

Impozitul pe spectacole

15.02.01

65,00

66,69

68,36

70,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.500,00

10.773,00

11.042,33

11.307,34

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.900,00

7.079,40

7.256,39

7.430,54

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.100,00

5.232,60

5.363,42

5.492,14

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.800,00

1.846,80

1.892,97

1.938,40

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.000,00

1.026,00

1.051,65

1.076,89

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat

16.02.50

2.600,00

2.667,60

2.734,29

2.799,91

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

14.704,48

19.989,77

20.922,36

23.822,37

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5.900,00

6.053,40

6.204,74

6.353,65

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

8.804,48

13.936,37

14.717,62

17.468,72

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

299,00

306,77

314,44

321,99

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

135,00

138,51

141,97

145,38

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

150,00

153,90

157,75

161,53

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

14,00

14,36

14,72

15,08

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0,00

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0,00

Alte venituri din prestari de srvicii si alte activitati

33.02.50

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4.450,00

4.565,70

4.679,84

4.792,16

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

4.450,00

4.565,70

4.679,84

4.792,16

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate

35.02.01.02

4.450,00

4.565,70

4.679,84

4.792,16

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0,00

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confis

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

12.742,00

13.075,90

13.403,34

13.724,57

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

15,00

18,00

19,00

19,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

15,00

18,00

19,00

19,00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

Taxe speciale

36.02.06

12.679,00

13.008,65

13.333,87

13.653,88

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

45,00

46,17

47,32

48,46

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilorprecedenți (cod 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare (coc

36.02.32.03

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

Alte venituri

36.02.50

3,00

3,08

3,15

3,23

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-8.686,52

-4.012,00

-3.680,00

-1.370,00

Donații și sponsorizări

37.02.01

6,00

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.02.03

-8.692,52

-4.012,00

-3.680,00

-1.370,00

Alte transferuri volutare

37.02.50

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 +41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

Prevederi anuale

2021

2022

2023

TOTAL

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înființarea unor instituții și servicii

publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice si juridice

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului ***)

40.02.10

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii

40.02.11

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționar

40.02.18

0,00

Încasări din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

5.621,00

5.568,99

6.068,91

6.616,10

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

5.621,00

5.568,99

6.068,91

6.616,10

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

5.621,00

5.568,99

6.068,91

6.616,10

Finatarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

Subventii primite din fondul de interventie ***)

42.02.28

0,00

Subventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili pi

42.02.34

28,00

28,00

28,00

28,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico - sociala

42.02.35

0,00

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.36

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificat

42.02.37

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

5.593,00

5.540,99

6.040,91

6.588,10

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale cent

42.02.46

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local (42.02.51.01)

42.02.51.01

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare

42.02.64

0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul consiliilor judetene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor

pentru ocuparea temporara a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanelr

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrem

43.02.08

0,00

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

Sume în curs de distribuire

47.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de clarificare

47.02.04

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02 + 48.02) - TOTAL

00.01 SD

10.682,65

4.012,00

3.680,00

1.370,00

VENITURI CURENTE (00.12)

00.02

8.692,52

4.012,00

3.680,00

1.370,00

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)

11.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0,00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

8.692,52

4.012,00

3.680,00

1.370,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

8.692,52

4.012,00

3.680,00

1.370,00

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilorprecedenți (cod 36.02.32.02 + 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

8.692,52

4.012,00

3.680,00

1.370,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

8.692,52

4.012,00

3.680,00

1.370,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltat

40.02.14

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

Prevederi anuale

2021

2022

2023

TOTAL

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

1.990,13

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.990,13

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

1.990,13

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local (42.02.51.01)

42.02.51.02

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

1.990,13

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

0,00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18)

45.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0,00

Prefinanțare

45.02.03.03

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadr

48,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

197.331,13

0,00

148.197,34

146.851,69

149.933,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

49.016,87

0,00

42.444,60

44.444,20

46.566,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

51.615,19

0,00

39.476,45

40.969,45

42.306,45

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094,46

0,00

931,16

778,75

626,35

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

15.150,05

0,00

14.198,00

14.184,00

13.184,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

32.311,71

0,00

17.222,40

15.136,00

18.958,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

4.117,00

0,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7.247,20

0,00

3.286,77

4.136,53

3.837,38

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16)

58

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

5.509,05

0,00

3.265,00

3.541,00

3.574,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

18.624,64

0,00

4.012,00

3.680,00

1.370,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.376,96

0,00

10.380,00

10.380,00

10.380,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

46.739,05

0,00

41.645,17

38.627,16

38.869,76

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.885,20

0,00

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.885,20

0,00

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.885,20

0,00

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.381,98

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.486,98

0,00

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.895,00

0,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

13.471,87

0,00

11.308,57

11.156,16

11.003,76

Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei (cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

8.779,86

0,00

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.779,86

0,00

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8.628,50

0,00

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Politie locala

61.02.03.04

8.628,50

0,00

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

151,36

0,00

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

63.02

74.810,62

0,00

44.073,17

42.251,53

48.265,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

23.038,41

0,00

16.877,00

16.253,00

17.456,00

Din total capitol:

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.522,44

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.522,44

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

19.240,97

0,00

14.797,00

14.173,00

15.376,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

6.639,54

0,00

5.501,00

5.502,00

5.540,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

10.612,93

0,00

7.295,00

6.669,00

7.833,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988,50

0,00

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.165,00

0,00

80,00

80,00

80,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

6.766,19

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.117,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.117,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

5.649,00

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

22.093,32

0,00

8.247,40

5.454,00

9.158,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

12.685,60

0,00

2.400,40

452,00

3.919,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

11.161,00

0,00

1.848,40

0,00

3.567,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

994,00

0,00

200,00

100,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

530,60

0,00

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

7.114,82

0,00

5.247,00

4.402,00

4.639,00

Sport

67.02.05.01

6.353,32

0,00

2.785,00

2.239,00

2.733,00

Tineret

67.02.05.02

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

661,50

0,00

2.462,00

2.163,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.632,90

0,00

600,00

600,00

600,00

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

22.912,70

0,00

13.443,77

15.038,53

16.144,38

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

15.890,70

0,00

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.890,70

0,00

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

68.02.11

1.475,00

0,00

1.385,00

1.453,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.316,50

0,00

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

60,00

0,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.256,50

0,00

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.230,50

0,00

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.230,50

0,00

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (COD 70.02+74.02

69.02

40.657,65

0,00

22.017,00

24.732,00

24.032,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

15.885,95

0,00

7.757,00

9.772,00

8.687,00

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

6.265,56

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

6.265,56

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

3.455,00

0,00

2.843,00

3.505,00

3.095,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

1.073,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

5.092,10

0,00

3.357,00

4.564,00

4.902,00

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

24.771,70

0,00

14.260,00

14.960,00

15.345,00

Din total capitol:

Salubritate si deseuri

74.02.05

21.763,00

0,00

11.121,00

11.228,00

12.343,00

Salubritate

74.02.05.01

8.569,00

0,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deseurilor

74.02.05.02

13.194,00

0,00

6.050,00

6.020,00

6.350,00

Canalizare

74.02.06

1.730,50

0,00

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.278,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V -a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79,02

26.343,95

0,00

31.506,00

31.800,00

29.572,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81,02

7.605,95

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

7.605,95

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Alți combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

18.738,00

0,00

22.658,00

22.966,00

21.738,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

18.738,00

0,00

22.658,00

22.966,00

21.738,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

9.534,00

0,00

4.050,00

4.050,00

3.130,00

Străzi

84.02.03.03

9.204,00

0,00

18.608,00

18.916,00

18.608,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 LA 87.02.05+57.02.50)

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

175.848,48

0,00

144.185,34

143.171,69

147.963,14

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

46.143,18

0,00

41.645,17

38.627,16

38.869,76

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.289,33

0,00

26.783,60

23.912,00

24.302,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)

27.289,33

0,00

26.783,60

28.172,20

29.633,03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

27.289,33

0,00

26.783,60

28.172,20

29.633,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

24.594,48

0,00

24.872,60

26.116,20

27.422,03

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

23.714,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

19.374,22

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2.581,23

0,00

Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

537,75

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

15,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

856,74

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

350,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

319,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

560,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

20,00

0,00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0,63

0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

6,50

0,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1,10

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

532,11

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.539,85

0,00

1.806,00

1.951,00

2.106,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

2.071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

151,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

18,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

243,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

93,60

0,00

Piese de schimb

20.01.06

50,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

422,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.057,40

0,00

Reparatii curente

20.02

52,50

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

146,50

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

40,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

30,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

20,00

0,00

Protectia muncii

20.14

64,35

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

105,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

21,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,50

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.30)

59

155,00

0,00

105,00

105,00

105,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

155,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.289,33

0,00

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.289,33

0,00

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.381,98

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.381,98

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5.381,98

0,00

3.553,00

3.559,00

3.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

3.168,00

0,00

2.118,00

2.118,00

2.118,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

3.082,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

2.707,26

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

269,17

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

1,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

95,43

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

36,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

36,25

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

48,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

48,89

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

2.187,22

0,00

1.414,00

1.420,00

1.425,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

185,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

22,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0,82

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

12,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,40

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

132,00

0,00

Reparatii curente

20.02

3,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.985,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

26,76

0,00

21,00

21,00

21,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

26,76

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.486,98

0,00

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.895,00

0,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

13.471,87

0,00

11.308,57

11.156,16

11.003,76

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

13.471,87

0,00

11.308,57

11.156,16

11.003,76

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.094,91

0,00

931,61

779,20

626,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

0,45

0,00

0,45

0,45

0,45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,45

0,00

0,45

0,45

0,45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,45

0,45

0,45

0,45

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094,46

0,00

931,16

778,75

626,35

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

3.094,46

0,00

931,16

778,75

626,35

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

3.094,46

0,00

931,16

778,75

626,35

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

10.376,96

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.376,96

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

10.376,96

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

10.376,96

10.376,96

10.376,96

10.376,96

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

8.771,86

0,00

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.771,86

0,00

8.956,00

9.441,00

9.194,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.771,86

0,00

8.957,00

9.442,00

9.195,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.771,86

0,00

8.957,00

9.442,00

9.195,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

123,16

0,00

136,00

136,00

136,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

119,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

99,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

14,71

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,50

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

3,82

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

1,45

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2,68

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

27,10

0,00

25,00

25,00

25,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

17,10

0,00

25,00

25,00

25,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

8,10

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

8.620,50

0,00

8.795,00

9.280,00

9.033,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

8.620,50

0,00

8.795,00

9.280,00

9.033,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

1,10

0,00

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

1,10

0,00

1,00

1,00

1,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului loca

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8.620,50

0,00

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Politie locala

61.02.03.04

8.620,50

0,00

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

151,36

0,00

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

67.314,49

0,00

43.218,17

41.874,53

47.665,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

19.233,39

0,00

16.877,00

16.253,00

17.456,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

19.233,39

0,00

1.043,00

1.043,00

1.043,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

19.233,39

0,00

1.043,00

1.043,00

1.043,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

11.883,47

0,00

11.604,00

10.956,00

12.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

10.598,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

348,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

541,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4.248,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.028,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

18,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Piese de schimb

20.01.06

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T ransport

20.01.07

1.385,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

367,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

794,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.856,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

213,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

77,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

77,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

423,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

59,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.038,40

0,00

42,00

42,00

42,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

1.038,40

0,00

42,00

42,00

42,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

1.038,40

0,00

42,00

42,00

42,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

3.458,00

0,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

A. Transferuri interne. ( cod 55.01.54)

55.01

3.458,00

0,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

3.458,00

0,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.133,00

0,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Supliment alimentar

57.02.05

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

1.720,52

0,00

744,00

768,00

791,00

Burse

59.01

1.490,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Asociatii si fundatii

59.11

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.243,22

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.243,22

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

15.795,17

0,00

14.797,00

14.173,00

15.376,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

5.107,48

0,00

5.501,00

5.502,00

5.540,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

8.699,19

0,00

7.295,00

6.669,00

7.833,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988,50

0,00

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.085,00

0,00

80,00

80,00

80,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

5.649,00

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.649,00

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5.649,00

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

5.513,18

0,00

5.437,00

5.438,00

5.439,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

5.301,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.412,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

630,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

247,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

93,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

93,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

100,50

0,00

61,00

61,00

61,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

54,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

35,32

0,00

7,00

7,00

7,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

35,32

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

5.649,00

0,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

19.633,40

0,00

7.432,40

5.097,00

9.158,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

19.633,40

0,00

7.432,40

5.097,00

9.158,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

19.633,40

0,00

7.432,40

5.097,00

9.158,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

481,55

0,00

378,00

378,00

378,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

463,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

294,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

43,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

6,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

17,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

10,38

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

905,10

0,00

493,00

495,00

495,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

362,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

69,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

69,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

23,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

10,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

13,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

445,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

445,97

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

14.881,40

0,00

4.404,40

1.825,00

5.886,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

14.881,40

0,00

4.404,40

1.825,00

5.886,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

14.881,40

0,00

4.404,40

1.825,00

5.886,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

3.365,35

0,00

2.157,00

2.399,00

2.399,00

Asociatii si fundatii

59.11

2.700,00

0,00

Susținerea cultelor

59.12

660,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

5,35

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

11.341,60

0,00

2.200,40

352,00

3.919,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

10.811,00

0,00

1.848,40

0,00

3.567,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Camine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

530,60

0,00

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

6.086,90

0,00

4.632,00

4.145,00

4.639,00

Sport

67.02.05.01

5.570,40

0,00

2.785,00

2.239,00

2.733,00

Tineret

67.02.05.02

100,00

0,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

416,50

0,00

1.847,00

1.906,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.544,90

0,00

600,00

600,00

600,00

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

22.798,70

0,00

13.403,77

15.018,53

15.544,38

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

22.798,70

0,00

13.403,77

15.018,53

15.544,38

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

22.798,70

0,00

13.403,77

15.018,53

15.544,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

15.136,50

0,00

9.503,00

10.258,00

11.073,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

14.302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

12.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

1.328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

513,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

513,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

1.343,00

0,00

1.385,00

1.385,00

1.385,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)

20.03

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

20.14

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6.114,20

0,00

2.285,77

3.135,53

2.836,38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

6.114,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.069,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale

57.02.04

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

205,00

0,00

230,00

240,00

250,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

15.890,70

0,00

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.890,70

0,00

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

Crese

68.02.11

1.460,00

0,00

1.345,00

1.433,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.316,50

0,00

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

60,00

0,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.256,50

0,00

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.131,50

0,00

4.748,00

5.035,00

4.748,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.131,50

0,00

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

32.242,90

0,00

20.460,00

23.029,00

23.342,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

7.987,20

0,00

6.200,00

8.069,00

7.997,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

7.987,20

0,00

7.962,00

7.978,00

7.994,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

7.987,20

0,00

3.981,00

3.989,00

3.997,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

3.424,00

0,00

3.100,00

4.080,00

4.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

3.374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2.164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

4.563,20

0,00

3.981,00

3.989,00

3.997,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

4.563,20

0,00

3.981,00

3.989,00

3.997,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

4.563,20

0,00

3.981,00

3.989,00

3.997,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

3.424,00

0,00

2.843,00

3.505,00

3.095,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

4.563,20

0,00

3.357,00

4.564,00

4.902,00

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

24.255,70

0,00

14.260,00

14.960,00

15.345,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

24.255,70

0,00

14.260,00

14.960,00

15.345,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

24.255,70

0,00

14.260,00

14.960,00

15.345,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

22.978,50

0,00

14.260,00

14.960,00

15.345,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

22.536,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22.536,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

13,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

428,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

428,80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

1.277,20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Salubritate si deseuri

74.02.05

21.248,00

0,00

11.121,00

11.228,00

12.343,00

Salubritate

74.02.05.01

8.569,00

0,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deseurilor

74.02.05.02

12.679,00

0,00

6.050,00

6.020,00

6.350,00

Canalizare

74.02.06

1.730,50

0,00

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

7.116,05

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

7.116,05

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

7.116,05

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

7.116,05

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

7.116,05

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Alte subvenții

40.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

7.116,05

0,00

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Alți combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

14.260,00

0,00

21.058,00

21.366,00

21.058,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

14.260,00

0,00

21.058,00

21.366,00

21.058,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14.260,00

0,00

10.678,00

10.986,00

10.678,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

6.226,00

0,00

5.328,00

5.636,00

5.328,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

8.034,00

0,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

8.034,00

0,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

10.380,00

10.380,00

10.380,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

10.380,00

10.380,00

10.380,00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

0,00

0,00

10.380,00

10.380,00

10.380,00

Rambursari de credite interne garantate

81.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

10.380,00

10.380,00

10.380,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

14.260,00

0,00

21.058,00

21.366,00

21.058,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

8.034,00

0,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

Străzi

84.02.03.03

6.226,00

0,00

18.608,00

18.916,00

18.608,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

21.482,65

0,00

4.012,00

3.680,00

1.370,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1.931,01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18+56.32)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16)

58

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

18.624,64

0,00

4.012,00

3.680,00

1.370,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

595,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

595,87

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

401,87

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16)

58

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58.02.03)

58,02

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

401,87

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

401,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

401,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

184,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

100,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

72,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 8

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

595,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive

51.02.01.03

595,87

0,00

0,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital catre institutii publice

51.02.29

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

7.496,13

0,00

855,00

377,00

0,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

3.805,02

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.805,02

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.805,02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

3.805,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

3.805,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

3.738,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si mobilizare

71.02.01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare cu capital social al societăților comerciale

72.01.01

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Rambursări de credite externe

81.01

Rambursări de credite interne

81.02

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

279,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

279,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

3.445,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

1.532,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

1.913,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

1.117,19

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.117,19

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

607,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

607,19

0,00

0,00

0,00

0,00

T ransferuri pentru finantarea investiriilor la spitale

51.02.12

607,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

51.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.117,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.117,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

2.459,92

0,00

815,00

357,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2.459,92

0,00

815,00

357,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1.122,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

1.122,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital catre institutiile publice

51.02.29

1.122,92

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16)

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03)

58,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.337,00

0,00

815,00

357,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

1.337,00

0,00

815,00

357,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

1.337,00

0,00

815,00

357,00

0,00

Constructii

71.01.01

1.239,00

0,00

815,00

357,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1.344,00

0,00

200,00

100,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

994,00

0,00

200,00

100,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1.027,92

0,00

615,00

257,00

0,00

Sport

67.02.05.01

782,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Tineret

67.02.05.02

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

245,00

0,00

615,00

257,00

0,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

114,00

0,00

40,00

20,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

114,00

0,00

40,00

20,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16)

58

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03)

58,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58.02.03)

58,02

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.02.01

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

40,00

0,00

40,00

20,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

40,00

0,00

40,00

20,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

40,00

0,00

40,00

20,00

0,00

Construcții

71.01.01

15,00

0,00

40,00

20,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 8

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

Crese

68.02.11

15,00

0,00

40,00

20,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

8.414,75

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

7.898,75

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

7.898,75

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

197,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital catre institutiile publice

51.02.29

197,90

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7.041,85

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

7.041,85

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

7.041,85

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Constructii

71.01.01

6.718,29

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

323,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

6.265,56

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

6.265,56

0,00

1.557,00

1.703,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

31,00

0,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

1.073,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

528,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat si mobilizare

71.02.01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare cu capital social al societăților comerciale

72.01.01

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1,00

0,00

Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

4.967,90

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

489,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Alți combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe SAPARD

55.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Constructii

71.01.01

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

4.478,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

1.500,00

0,00

1.600,00

1.600,00

680,00

Străzi

84.02.03.03

2.978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință,

Consilier local, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,

Secretarul general al municipiului Botoșani OANA - GINA GEORGESCU

JUDEȚUL BOTOȘANI

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul BOTOSANI

Anexa nr. 2

la H.C.L. nr. 70 din 20.02.2020

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

1. Total surse de finanțare

I II

36647,26

40147,21

18664,56

27585,26

21482,65

4012,00

3680,00

1370,00

0,00

1. Total surse de finanțare

I II

36647,26

40147,21

18664,56

27585,26

21482,65

4012,00

3680,00

1370,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

36647,26

40147,21

18664,56

27585,26

21482,65

4012,00

3680,00

1370,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

1931,01

1931,01

0,00

1931,01

1931,01

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

607,19

607,19

0,00

607,19

607,19

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

1323,82

1323,82

0,00

1323,82

1323,82

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

I II

659,00

659,00

0,00

659,00

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

659,00

659,00

0,00

659,00

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

268,00

3284,45

3016,45

268,00

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

0,00 2967,06

2967,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

393,59

393,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

0,00

2573,47

2573,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

268,00

317,39

49,39

268,00

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

II

16,55

6,55

10,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

258,00

300,84

42,84

258,00

258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

33789,25

34272,75

15648,11

24727,25

18624,64

4012,00

3680,00

1370,00

0,00

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

20493,79

25307,38

16309,20

15093,79

8998,18

2900,00

2500,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

20493,79

25307,38

16309,20

15093,79

8998,18

2900,00

2500,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

55.01 Transferuri interne din care:

I II

143,00

143,00

0,00

143,00

143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

143,00

143,00

0,00

143,00

143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

0,00 2967,06

2967,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

393,59

393,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

0,00

2573,47

2573,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

71 Active nefinanciare

I II

20350,79

22197,32

13342,14

14950,79

8855,18

2900,00

2500,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

8626,22

6576,22

0,00

6576,22

6576,22

300,00

380,00

1370,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

8626,22

6576,22

0,00

6576,22

6576,22

300,00

380,00

1370,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

834,32

834,32

0,00

834,32

834,32

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

11,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

823,32

823,32

0,00

823,32

823,32

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

I II

426,00

426,00

0,00

426,00

426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

426,00

426,00

0,00

426,00

426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

71 Active nefinanciare

I II

7365,90

5315,90

0,00

5315,90

5315,90

300,00

380,00

1370,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

7527,25

8263,61

2355,36

5915,25

5908,25

812,00

800,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

7527,25

8263,61

2355,36

5915,25

5908,25

812,00

800,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

1096,69

1096,69

0,00

1096,69

1096,69

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

596,19

596,19

0,00

596,19

596,19

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

500,50

500,50

0,00

500,50

500,50

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

I II

90,00

90,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

90,00

90,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

268,00

317,39

49,39

268,00

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

10,00

16,55

6,55

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

258,00

300,84

42,84

258,00

258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

6072,56

6759,53

2305,97

4460,56

4453,56

812,00

800,00

0,00

0,00

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

55.01 Transferuri interne din care:

I II

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

71 Active nefinanciare

I II

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

2365,19

2461,64

96,45

2365,19

2365,19

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

2365,19

2461,64

96,45

2365,19

2365,19

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

1086,19

1086,19

0,00

1086,19

1086,19

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

585,69

585,69

0,00

585,69

585,69

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

500,50

500,50

0,00

500,50

500,50

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01 Transferuri interne din care:

I II

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

71 Active nefinanciare

I II

1279,00

1375,45

96,45

1279,00

1279,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

5112,06

5751,97

2258,91

3500,06

3493,06

812,00

800,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

5112,06

5751,97

2258,91

3500,06

3493,06

812,00

800,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

10,50

10,50

0,00

10,50

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

I

II

10,50

10,50

0,00

10,50

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

55.01 Transferuri interne din care:

I II

90,00

90,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat

I II

90,00

90,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din care:

I II

58.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

I II

58.01.01 Finanțare Națională

I

II

58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări 2022

estimări 2023

Estimari anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

II

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

268,00

317,39

49,39

268,00

268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I II

10,00

16,55

6,55

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I II

258,00

300,84

42,84

258,00

258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

4743,56

5334,08

2209,52

3131,56

3124,56

812,00

800,00

0,00

0,00

CAPITOL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

595,87

832,64

236,77

595,87

595,87

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local din care:

I II

595,87

832,64

236,77

595,87

595,87

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

194,00

243,39

49,39

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

6,55

6,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I II

194,00

236,84

42,84

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

401,87

589,25

187,38

401,87

401,87

0,00

0,00

0,00

0,00

51.01.03 Autorități executive

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

1. Total surse de finanțare

I II

184,87

320,25

0,00

135,38

184,87

184,87

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02 Buget local din care:

I II

184,87

320,25

0,00

135,38

184,87

184,87

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

71 Active nefinanciare

I II

184,87

320,25

135,38

184,87

184,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare retea curenti slabi si retea electrica sedii Primarie Piata Revolutiei nr. 1, DITL,Data Room Casa Cartii, si relocare servere (proiectare si executie)

I II

177,70

267,50

89,80

177,70

177,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Executie sistem securitate sediu DITL (proiectare si executie)

I II

7,17

52,75

45,58

7,17

7,17

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimari anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

1. Total surse de finanțare

I II

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrari pentru alimentare alternativa (backup) cu en el Centru de date Casa Cartii

I II

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Grup electrogen + baterie de surse 2 x 15 KVA ) (proiectare si executie)

C. Alte cheltuieli de investiții

1. Total surse de finanțare

I II

311,00

412,39

101,39

311,00

311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

311,00

412,39

101,39

311,00

311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

194,00

243,39

49,39

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

6,55

6,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

194,00

236,84

42,84

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

117,00

169,00

52,00

117,00

117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. dotari independente

1. Total surse de finanțare

I II

02 Buget local

din care:

I II

107,00

158,00

51,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

107,00

158,00

51,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imprimanta multifunctionala color (plotter)

I II

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scaner format A0

I II

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soft devize project manager

I II

7,50

7,50

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltare aplicatie Botosani City Report in vederea furnizarii informatii parcari resedinta si adaptare la reglementari GDPR, dezvoltare modul pentru platforma IOS

I II

51,00

102,00

51,00

51,00

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Licente camere de supraveghere DITL- 3 buc

I II

3,50

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimari anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

1. Total surse de finanțare

I II

02 Buget local

din care:

I II

204,00

254,39

50,39

204,00

204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

194,00

243,39

49,39

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

0,00

6,55

6,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei prin implementarea de masuri de digitalizare in Municipiul Botoșani - cod MySMIS 128790

I

II

0,00

6,55

6,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

194,00

236,84

42,84

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei prin implementarea de masuri de digitalizare in Municipiul Botoșani - cod MySMIS 128790

I

II

194,00

236,84

42,84

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Active nefinanciare

I II

10,00

11,00

1,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei prin implementarea de masuri de digitalizare in Municipiul Botosani - cod MySMIS 128790

I II

10,00

11,00

1,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I II

8,00

8,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Buget local

din care:

I II

8,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02 Transferuri de capital din care:

I II

3,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituțiile publice

I

II

3,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.02 Fondul Social European, din care:

I II

58.02.01 Finanțare Națională

I

II

58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă

I

II

71 Active nefinanciare

I II

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2019

PROPUNERI

2020

estimări 2021

estimări

2022

estimări

2023

Estimari anii ulteriori

0

1

2=3+...+8

3

4

5

6

7

8

61.03.04 Poliția Locală

C. Alte cheltuieli de investiții

1. Total surse de finanțare

I II

8,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00