Hotărârea nr. 68/2020

HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile martie – aprilie 2020 (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2020,

în baza art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Domnul consilier local Marian Murariu se alege în funcția de „președinte de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,


Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 68