Hotărârea nr. 52/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 19 februarie 2020 Nr. 52

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 52 DIN 19.02.2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

ROTARIU LIVIU

Contract concesiune nr.

1508 din 09.08.1998

Până la 31.03.2025

2.

DIMA MARINELA

Contract concesiune nr.

2901 din 14.10.2004

Până la 31.03.2025

3.

PINGHIREAC ADRIAN

Contract concesiune nr.

2314 din 04.12.2001

Până la 31.03.2025

4.

ISAC DUMITRU

Contract concesiune nr.

178 din 11.02.1993

Până la 31.03.2025

5.

POPESCU DOINA

Contract concesiune nr.

3344 din 26.02.2007

Până la 31.03.2025

6.

ACUJBOAIE CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

112 din 02.12.1992

Până la 31.03.2025

7.

NĂSTRUȚ LAURA MIRELA

Contract concesiune nr.

4262 02.12.2012

Până la 31.03.2025

8.

FRĂSINESCU VIRGINIA

Contract concesiune nr.

2201 din 28.06.2001

Până la 31.03.2025

9.

SANDU MIHAI

Contract concesiune nr.

3624 din 15.01.2008

Până la 31.03.2025

10.

BALTAG VASILE

Contract concesiune nr.

5114 din 08.07.2019

Până la 31.03.2025

11.

KESLER SILVIA

Contract concesiune nr.

1651 din 19.01.1999

Până la 31.03.2025

12.

KESLER SILVIA

Contract concesiune nr.

406 din 09.10.1993

Până la 31.03.2025

13.

POLEUCĂ MIHAIL RADU

Contract concesiune nr.

4495 din 09.10.2013

Până la 31.03.2025

14.

HUZICONSCHI MIHAI

Contract concesiune nr.

3193 din 11.10.2006

Până la 31.03.2025

15

MAZILU MIHAI COSTEL

Contract concesiune nr.

1340 din 20.03.1997

Până la 31.03.2025

16.

POROȘNIUC DANIEL

Contract concesiune nr.

4086 din 26.10.2010

Până la 31.03.2025

17.

COȚOVANU SORIN COSTEL

Contract concesiune nr.

4989 din 21.03.2018

Până la 31.03.2025

18.

ALUCULESEI MIHAI

Contract concesiune nr.

4154 din 06.012.2014

Până la 31.03.2025

19.

CIOBANU SILVIA

Contract concesiune nr.

3877 din 25.05.2009

Până la 31.03.2025

20.

SACU ȘTEFAN

Contract concesiune nr.

494 din 08.02.1994

Până la 31.03.2025

21.

DAMIAN MARIA

Contract concesiune nr.

265 din 28.06.1993

Până la 31.03.2025

22.

MIHALACHE ANGELA

Contract concesiune nr.

305 din 12.10.1993

Până la 31.03.2025

23.

IRIMIA MARIA

Contract concesiune nr.

447 din 30.11.1993

Până la 31.03.2025

24.

LISENCHE DORIN

Contract concesiune nr.

351 din 31.08.1993

Până la 31.03.2025

25.

VĂCULIȘTEANU COSTICĂ

Contract concesiune nr.

1668 din 19.02.1999

Până la 31.01.2023

26.

ICHIM VASILE

Contract concesiune nr.

4513 din 05.12.2013

Până la 31.03.2025

27.

BĂLĂȘEI TODIRIȚĂ

Contract concesiune nr.

118 din 10.12.1998

Până la 31.03.2025

28.

BRAȘOVEANU PETRU

Contract concesiune nr.

5083 din 12.03.2019

Până la 31.03.2025

29.

ENĂȘESCU ANA

Contract concesiune nr.

164 din 05.02.1993

Până la 31.03.2025

30.

ACRUDOAIE ANTON

Contract concesiune nr.

5178 din 04.02.2020

Până la 31.03.2025

31.

PIULEAC IOAN

Contract concesiune nr.

2063 din 29.11.2000

Până la 31.03.2025

32.

BALTAG GICĂ

Contract concesiune nr.

2521 din 24.01.2003

Până la 31.01.2025

33.

MONORANU SYRA RODICA

Contract concesiune nr.

271 din 03.05.1993

Până la 31.03.2025

34.

COȚOFREC IOAN

Contract concesiune nr.

4966 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

35.

MAHALU VICTOR

Contract concesiune nr.

5146 din 23.10.2019

Până la 31.03.2025

36.

OLARIU VASILE

Contract concesiune nr.

1012 din 17.08.1995

Până la 31.03.2025

37.

BÎZU CĂLIN LUCIAN

Contract concesiune nr 5018 din 20.08.2019

Până la 31.03.2025

38.

DUMITRAȘ VASILE ALIN

Contract concesiune nr.

4849 din 19.12.2016

Până la 31.03.2025

39.

BUNDUC LUCICA

Contract concesiune nr.

2099 din 14.02.2001

Până la 31.03.2025

40.

ISAC EMIL

Contract concesiune nr.

4781 din 10.03.2016

Până la 31.03.2025

41.

LUCHIAN AURICA

Contract concesiune nr. 4592 din 12.05.2012

Până la 31.03.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu