Hotărârea nr. 47/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale , cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

având în vedere dispozițiile art.129 alin.(2) lit. a) alin.(3),lit c) și art. 139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

în temeiul art . 196 alin. (1) lit .a) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani , conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu               Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 47

SPITALUL DE RECUPERARE ,,SF. GHEORGHE" BOTOSANI

Anexa nr.2 la HCL nr.47 /2020


Categoria unitatii: V

Adresa: Calea Nationala ,nr.2

Telefon/Fax : 0231513560

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Funcția si gradul

Nivel de studii

Nr. posturi

COMITET DIRECTOR

1

MANAGER, grad II

S

1

2

DIR. FIN-CT, grad II

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL, grad II

S

1

Total 3 posturi

3

SECȚIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE I 90 PATURI

DIN CARE: COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA NEUROLOGICA 34 PATURI

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

■■

MEDIC SPECIALIST-sef secție

S

1

2

MEDIC PRIMAR

S

1

3

MEDIC SPECIALIST-coordonator sef sect

S

1

4

MEDIC SPECIALIST

S

1

5

MEDIC SPECIALIST

S

1

6

MEDIC SPECIALIST

S

1

7

MEDIC PRIMAR

S

1

8

MEDIC SPECIALIST

S

1

9

MEDIC SPECIALIST

S

1

Total 9 posturi

9

1

IKINETOTERAPEUT                  |      S

1

|Tota

1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL SEF

PL

1

2

AS.M.PR.PL

PL

1

3

AS.M.PR.PL

PL

1

4

AS.M.PR.PL

PL

1

5

AS.M.PL

PL

1

6

AS.M.PR.PL

PL

1

7

AS.M.PR.PL

PL

1

8

AS.M.PR.PL

PL

1

9

AS.M.PR.PL

PL

1

10

AS.M.PR.PL

PL

1

11

AS.M.PR.PL

PL

1

12

AS.M.PR.PL

PL

1

13

AS.M.PR.PL

PL

1

14

AS.M.PR.PL

PL

1

15

AS.M.PR.PL

PL

1

16

AS.M.PL PR.

PL

1

17

AS.M.PL.PR

PL

1

18

AS.M.PL.PR

PL

1

19

AS.M.PL

PL

1

20

Registrator medical

M

1

21

Registrator medical

M

1

22

AS.M.PL

PL

1

23

AS.M.PL

PL

1

Total 23 posturi

23

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

4

INFIRMIERA

M

1

5

INFIRMIERA

M

1

6

INFIRMIERA

M

1

7

INFIRMIERA

M

1

8

INFIRMIERA

M

1

9

INFIRMIERA

M

1

10

INFIRMIERA

M

1

11

INFIRMIERA

M

1

12

INFIRMIERA

M

1

Tota

12 posturi

12

INGRIJITOARE

1

INGRIJITOARE

M

1

2

INGRIJITOARE

M

1

3

INGRIJITOARE

M

1

4

INGRIJITOARE

M

1

5

INGRIJITOARE

M

1

6

INGRIJITOARE

M

1

7

INGRIJITOARE

M

1

Tota

7 posturi

7

COMPARTIMENT REUMATOLOGIE 15 PATURI

PERSONAL MEDICAL- MEDICI

1

MEDIC PRIMAR - coordonator

S

1

2

MEDIC REZIDENT AN III

S

1

Tota

2 posturi

2

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL- coordonator

PL

1

2

AS.M.PR.PL

PL

1

3

AS.M.PR.PL

PL

1

Total 3 posturi

3

| 1 | \INFIRMIRRA

|         M

1

| Total 1 post

1

1

\INGRIJITOARE                        1       M

1

|Tota

1 post

1

SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE II 66 PATURI

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC PRIMAR SEF-bft- grad II

S

1

2

MEDIC PRIMART-med. Interna

S

1

3

MEDIC PRIMAR -med. interna

S

1

4

MEDIC SPECIALIST-bft

S

1

5

MEDIC REZIDENT cardiologie

S

1

Total 5 posturi

5

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL SEF

PL

1

2

AS.M.PR.SSD

SSD

1

3

AS.M.PR.SUP.

S

1

4

AS.M.PR.PL

PL

1

5

AS.M.PR.PL

PL

1

6

AS.M.PR.PL

PL

1

7

AS.M.PR.PL

PL

1

8

AS.M.PR.PL

PL

1

9

AS.M.PR.PL

PL

1

10

AS.M.PR.PL

PL

1

11

AS.M.PR.PL

PL

1

12

AS.M.PR.SUP.

S

1

13

AS.M.PR.PL

PL

1

14

AS.M.PR.PL

PL

1

15

AS.MED.PR. SUP

S

1

16

AS.M.PR.PL

PL

1

17

AS.M.PL

PL

1

18

Registrator medical

M

1

19

Registrator medical

M

1

Tota

1<

posturi

19

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

4

INFIRMIERA

M

1

5

INFIRMIERA

M

1

6

INFIRMIERA

M

1

7

INFIRMIERA

M

1

Tota

7 posturi

7

INGRIJITOARE

1

îngrijitoare

M

1

2

îngrijitoare

M

1

3

îngrijitoare

M

1

4

îngrijitoare

M

1

Total 4 posturi

4

COMPARTIMENT GERIATRIE-GERONTOLOGIE 24 PATURI

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC PRIMAR - coordonator

S

1

2

MEDIC SPECIALIST

S

1

3

MEDIC SPECIALIST

S

1

Tota

3 posturi

3

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL - coordonator

PL

1

2

AS.M.PR.SUP

S

1

3

AS.M.PL.

PL

1

4

AS.M.PL

PL

1

5

AS.M.PL

PL

1

6

AS.M.PL

PL

1

Tota

6 posturi

6

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

4

INFIRMIERA

M

1

Tota

4 posturi

4

INGRIJITOARE

1

îngrijitoare

M

1

2

îngrijitoare

M

1

Tota

2 posturi

2

CAMERA DE GARDA

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

MEDIC PRIMAR

S

1

2

PSIHOLOG-CLINICIAN

S

1

Total 2 posturi

2

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

■■

AS.M.PL

PL

1

Total 1 post

1

INGRIJITOARE

1

INGRIJITOARE

M

1

2

INGRIJITOARE

M

1

~

2

BUCATARIA DIETETICA PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

PL

1

Tota

1 post

1

COMPARTIMENT EVALUARE STATISTICA MEDICALA PERSONAL MEDIU SANITAR

~T

Registrator medical

-----M-----

1

2

Registrator medical

M

1

"

2

SPĂLĂTORIE

1

SPALATOREASA

M

1

2

SPALATOREASA

M

1

3

SPALATOREASA

M

1

Tota

3 posturi

3

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

PERSONAL MEDICAL- MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST

S

1

Total 1 post

1

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1

CHIMIST PR. SEF, grad I

S

1

2

CHIMIST PR.

S

1

3

BIOLOG

S

1

Tota

3 posturi

3

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL SEF

PL

1

2

AS.M.PR.PL

PL

1

3

AS.M.PR.PL

PL

1

4

AS.M.PR.PL

PL

1

5

AS.M.PR.PL

PL

1

6

AS.M.PR.LS

M

1

7

AS.M. SUP

S

1

Total

7 posturi

7

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INGRIJITOARE

1

INGRIJITOARE

M

1

Tota

1 post

1

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC PRIMAR

S

1

Total 1 posturi

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

PL

1

2

AS.M.PR.PL

PL

1

3

AS.M.PR.PL

PL

1

4

-

AS.M.PR.PL

PL

1

Tota

4 posturi

4

LABORATOR EXPLORARI FUNCȚIONALE

1

MEDIC SPECIALIST

S

1

|Tota

1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

PL

1

2

AS.M.PL

PL

1

3

AS.M.PR.PL

PL

1

Tota

3 posturi

3

LABORATOR DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

MEDIK: SPECIALIST

S

1

|Tota

1 post

1

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1

| KINETOTERAPEUT PR.

S

1

Ambulator

2

KINETOTERAPEUT PR.

S

1

3

KINETOTERAPEUT PR.

1

4

KINETOTERAPEUT PR.

S

1

5

KINETOTERAPEUT

S

1

Tota

5

5

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

PL

1

2

AS.M.PR.PL

PL

1

3

AS.M.PR.PL

PL

1

4

AS.M.PR.PL

PL

1

5

AS.M.PR.PL

PL

1

6

AS.M.PL

PL

1

7

-

AS.M. SUP.

S

1

8

-

AS.M.PL

PL

1

9

-

AS.M.PL

PL

1

10

-

AS.M.PL

PL

1

Ambulator

11

AS.M.PR.SUP. SEF

S

1

12

AS.M.PR.PL

PL

1

13

AS.M.PR.PL

PL

1

14

AS.M.PR.PL

PL

1

15

AS.M.PL

PL

1

16

AS.M.PR.PL

PL

1

17

AS.M.PR.PL

PL

1

18

AS.M.PR.PL

PL

1

19

SS.M.RR.LL

PL

1

20

SS.M.RR.RL

PL

1

21

SS.M.RR.RL

PL

1

22

SS.M.RL

PL

1

23

SS.M RR. RL

PL

1

24

-

SS.M.RR.LL

PL

1

25

SS.M.RL

PL

1

26

SS.M.RR.RL

PL

1

27

28

REGISTR. RRINCIRSL

M

1

SS.M.RL

PL

1

Tota

28 posturi

28

PERSONAL AUXILIAR SANITAR

INFIRMIERE

1

INFIRMIERS

M

1

2

INFIRMIERS

M

1

3

INFIRMIERS

M

1

4

INFIRMIERS

M

1

5

INFIRMIERS

M

1

6

INFIRMIERS

M

1

7

INFIRMIERS

M

1

8

INFIRMIERS

M

1

9

INFIRMIERS

M

1

10

INFIRMIERS

M

1

Total 10 posturi

10

INGRIJITOARE

1

INGRIJITOSRE

M

1

2

INGRIJITOSRE

M

1

Tota

2 posturi

2

FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS

ALT PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE

1

FARMACIST SEF

S

1

Tota

1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

SS.M.RR.RL

PL

1

2

SS.M.RR.RL

PL

1

3

SS.M.RL

PL

1

Tota

3 posturi

3

1

\INGRIJITOARE

----------1---------M--------

1

Tota

1 post

1

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACT. MEDICAL (C.P.S.L.I.A.A.M.)

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

C

MEDIC REZIDENTSNI

S

1

2

MEDIC SREC.-INFECTIOSSE

S

1

Tota

2 posturi

2

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

\AS.M.PL. RL IGIENS

PL

1

|Tota

1 post

1

COMPARTIMENT RELIGIOS

1 | |RREOT DEFINITIV

S

1

Total 1 post

1

TESA

SERVICIU R.U.N.O.S.- JURIDIC - INFORMATIC

1

SEF Serviciu RUNOS,grad II

S

1

2

ECONOMIST IA

S

1

3

ECONOMIST IA

S

1

4

INGINER IA

S

1

5

CONSILIER JURIDIC

S

1

Tota

5 posturi

5

SERVICIU APROVIZIONARE, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV, ARHIVA

1

SEF Serviciu Achiziții Gr II

S

1

2

MERCEOLOG IA

M

1

3

MAGAZINER

M

1

4

SECRETAR - DACTILOGRAF IA

M

1

5

ECONOMIST IA

S

1

6

o

INGINER II

S

1

6

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

1

SEF Serviciu Fin.-Cont.grad II

S

1

2

ECONOMIST IA

S

1

3

ECONOMIST IA

S

1

4

CONTABIL 1 A

M

1

5

ECONOMIST II

S

1

Tota

5 posturi

5

ACTIVITATEA DE INTRETINERE

MUN ITORI

1

TELEFONIST III

M

1

2

ELECTRICIAN IV

G

1

3

LACATUS MEC.I

G

1

4

FOCHIST IV

G

1

5

INST. CENTR.TERMICA.I

G

1

6

INSTALATOR SAN.I

G

1

7

SOFER II

M

1

8

ZUGRAV I

G

1

9

ELECTRICIAN I

M

1

10

INST. SANIT. I (fochist)

M

1

Tota

10 posturi

10

MUNCITORI BLOC ALIMENTAR

1

BUCATAR I

M

1

2

BUCATAR I

M

1

3

BUCATAR I

M

1

4

BUCATAR I

M

1

5

BUCATAR I

M

1

Tota

5 posturi

5

DESERVIRE

1

PAZNIC

M

1

2

PAZNIC

M

1

3

PAZNIC

M

1

4

PAZNIC

M

1

5

îngrijitor

M

1

Total 5 posturi

5

AMBULATORIUL INTEGRAT

CABINET MEDICINA INTERNA PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

PL

1

Tota

1 post

1

CABINET REUMATOLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.SUP

S

1

Tota

1 post

1

CABINET NEUROLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.SSD

SSD

1

Tota

1 post

1

CABINET O.R.L.

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

MEDIC PRIMAR

S

1

Tota

1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

PL

1

|Tota

1 post

1

CABINET OFTALMOLOGIE

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST

S

1

Tota

1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

PL

1

Tota

1 post

1

CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE I

PERSONAL MEDIU SANITAR

1 11 \AS.M.PL

PL

1

potal 1 post

1

CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE II

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

\AS.M.RR.PL                              1       PL

1

|Tota

1 post                                        |

1

CABINET GERIATRIE-GERONTOLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

\AS.M.RR.PL

PL

11

(Tota

1 post

1

FISIER/ RELATII CU PUBLICUL

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.LS

M

1

2

AS.M.PR.SUP.

S

1

3

AS.M.PL.

PL

1

Tota

3 posturi

3

PERSONAL AUXILIAR SANITAR ÎNGRIJITOARE

1

ÎNGRIJITOARE

M

1

2

ÎNGRIJITOARE

G

1

3

ÎNGRIJITOARE

M

1

4

INGRIJITOARE

M

1

Tota

4 posturi

4

JLATO                                  |             |                         17

BIROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC -sanatate publica

S

1

2

AS.M PR.PL

PL

1

3

Consilier III

S

1

4

Economist IA

S

1

Total 4 posturi

4

256

TOTAL POSTURI APROBATE IN STATUL DE FUNCTII 256

Președinte de ședință, Consilier,

Contrasemnează. Secretar general, Oana Gina Georgescu


Eugen Cristian Țurcanu