Hotărârea nr. 21/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu             Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

MACOVICIUC VIORICA

Contract concesiune nr.

634 din 06.09.1994

Până la 31.03.2025

2.

VÎNTU SOTIR

Contract concesiune nr.

70 din 10.10.1992

Până la 31.03.2025

3.

BUTNARAȘU IOAN

Contract concesiune nr.

2155 din 15.05.2001

Până la 31.03.2025

4.

UNGUREANU DOINA

Contract concesiune nr.

2054 din 17.11.2000

Până la 31.03.2025

5.

GHIORGHIU CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

950 din 07.04.1995

Până la 31.03.2025

6.

AMARIȚEI VIOREL

Contract concesiune nr.

700 din 22.09.1994

Până la 31.03.2025

7.

BULIGA DRAGOȘ

Contract concesiune nr.

235 din 12.03.1995

Până la 31.03.2025

8.

BEJINARIU DUMITRU

Contract concesiune nr. 4969/2018

Până la 31.03.2025

9.

VUZA EMIL

Contract concesiune nr.

1341 din 20.03.1997

Până la 31.03.2025

10.

MIHALACHE LUCICA

Contract concesiune nr.

1987 din 12.07.2000

Până la 31.03.2025

11.

IVĂNUȘCĂ MARCEL

Contract concesiune nr.

212 din 14.04.1993

Până la 31.03.2025

12.

MOCANU MIHAI MARCEL

Contract concesiune nr.

303 din 26.07.1993

Până la 31.03.2025

13.

SUMUSCHI GHEORGHE

Contract concesiune nr.

207 din 09.04.1993

Până la 31.03.2025

14.

HÂRTOPEANU EMILIA

Contract concesiune nr.

5174 din 2020

Până la 31.03.2025

15

DUBALĂ ILVIU FLORINEL

Contract concesiune nr.

4751 din 23.11.2015

Până la 31.03.2025

16.

SOFIAN CONSTANTIN NICANOR

Contract concesiune nr.

500 din 11.02.1994

Până la 31.03.2025

17.

BUZDUGAN AUREL

Contract concesiune nr.

159 din 20.01.1993

Până la 31.03.2025

18.

AGAVRILOAIE GETA

Contract concesiune nr.

4476 din 26.08.2013

Până la 31.03.2025

19.

MUNTEANU DUMITREL

Contract concesiune nr. 2250 din 11.06.2001

3 ani

20.

BURUIANĂ IOAN

Contract concesiune nr. 1335 din 14.03.1997

Până la 31.01.2023

21.

MARCU LILIANA LĂCRĂMIOARA

Contract concesiune nr. 2342 din 28.02.2002

Până la 31.03.2025

22.

GRIGORIU GHEORGHE

Contract concesiune nr. 242

Din 03.05.1993

Până la 31.03.2025

23.

MELINTE OVIDIU ȘI CRISTINA

Contract concesiune nr. 5128 din 29.07.2019

Până la 31.03.2025

24.

PAVEL ROMICĂ

Contract concesiune nr. 1133 din 12.05.1996

Până la 31.03.2025

25.

FICIUC IOAN

Contract concesiune nr. 5160 din 12.12.2019

Până la 31.01.2023

26.

PAVĂL MARIUS BOGDAN

Contract concesiune nr. 4328 din 25.04.2012

Până la 31.03.2025

27.

S.C. DASROM S.R.L.

Contract concesiune nr.

4668 din 18.02.2015

3 ani

28.

TOANĂ ION

Contract concesiune nr. 4667 din 18.02.2015

3 ani

29.

ROMANESCU NICULINA

Contract concesiune nr. 3051 din 17.06.2005

Până la 31.03.2025

30.

STOLERU SORIN

Contract concesiune nr. 4490 din 23.09.2013

Până la 31.03.2025

31.

BALANOVICI CRISTINA

Contract concesiune nr. 1479 din 20.01.1998

Până la 31.03.2025

32.

SĂVESCU GHEORGHE

Contract concesiune nr. 258 din

22.06.1993

Până la 31.01.2023

33.

ȚURCANU LIVIA

Contract concesiune nr. 1026 din 08.02.1996

Până la 31.03.2025

34.

GRIGORICIUC FELIX

Contract concesiune nr. 5163 din 12.12.2019

Până la 31.03.2025

35.

RAPAPORT DOREL

Contract concesiune nr. 539 din

28.06.1994

Până la 31.03.2025

36.

UNGUREANU MUGUREL

Contract concesiune nr. 4524 din 29.03.2015

Până la 31.03.2025

37.

CRÎȘMARIU DAN DRAGOȘ

Contract concesiune nr 3765 din 24.09.2008

Până la 31.03.2025

38.

VECHIU VASILE MARIAN

Contract concesiune nr. 5033 din 26.09.2018

Până la 31.03.2025

39.

CRESCENZIO MARIO

Contract concesiune nr. 3063 din 23.06.2005

Până la 31.03.2025

40.

MAFTEI CIPRIAN ȘI GABRIELA

Contract concesiune nr. 5123 din 29.07.2019

Până la 31.03.2025

41.

HANACHIUC MARIA

Contract concesiune nr. 4592 din 12.05.2012

Până la 31.03.2025

42

MIFLOACĂ GHEORGHE

Contract concesiune nr. 2203 din 28.06.2001

Până la 31.03.2025

43.

ANDRICI VIOREL PFA

Contract concesiune nr. 4046 din 07.06.2010

3 ani

44.

VIZITIU LIDIA

Contract concesiune nr. 2142 din 05.04.2001

Până la 31.03.2025

45.

MELNICIUC DORU FĂNICĂ

Contract concesiune nr. 4366 din 14.08.2012

Până la 31.03.2025

46.

PARASCANU ILIE

Contract concesiune nr.2141 din 05.04.2001

Până la 31.03.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu