Hotărârea nr. 184/2020

HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile iulie - august 2020 (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile iulie - august 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile iulie - august 2020, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

în baza art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Doamna consilier local, Roșu Daniela Cristina se alege în funcția de „președinte de ședință” al

Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile iulie - august 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 184