Hotărârea nr. 176/2020

HOTĂRÂRE Privind pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 138 /14.05. 2020 privind infiintarea Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 138 /14.05. 2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 138/14.05.2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Resurse Umane nr. INT 2502 /15.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 138 din 14 mai 2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 19 iunie 2020 Nr. 176

C0NSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI                Anexa la HCL nr.176 din 19.06.2020

Stat de functii

Serviciul Public pentru administrarea piețelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Nr. crt.

Denumire funcție

nivel studii

grad / treapta

*salariu de baza la gradația de vechime 0/ coeficient

*salariu de baza la gradația de vechime 1

*salariu de baza la gradația de vechime 2

*salariu de baza la gradația de vechime 3

*salariu de baza la gradația de vechime 4

*salariu de baza la gradația de vechime 5

1

Șef Serviciu

S

Gr. I

8.170 lei / 4,30

Compartiment Juridic, Achiziții publice, Secretariat

2

inspector de specialițațe

S

I

3.743 lei /1,97

4.024

4.226

4.438

4.549

4.663

3

consilier juridic

S

IA

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

4

secrețar - dactilograf

M

I

2.850 lei /1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

Compartiment Contabilitate

5

inspector de specialițațe

S

I A

4.940 lei/ 2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

6

inspector de specialițațe ( CFP)

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

Compartiment Resurse Umane

7

inspector de specialițațe

S

I

3.743 lei/1,97

4.024

4.226

4.438

4.549

4.663

Birou Administrare Piete, Obor si Cimitire

8

Șef birou

S

I

8.018 lei/4,22

9

inspector de specialițațe

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

10

inspector de specialitate

S

IA

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

11

sef formație Piața Cențrala

gr II

M

3.800 lei/2,00

12

șef formație Piata Viilor

gr. II

M

3.800 lei /2,00

13

magaziner

țr. I

M

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

14-15

referent casier

țr. IA

M

3.002 lei/1,58

3.228

3.390

3.560

3.649

3.741

16-23

casier

țr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

24- 25

electrician

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

26

zidar

țr.III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

27

lăcătuș mecanic

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

28 - 29

instalator

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

30

muncitor calificaț ( agenț DDD )

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

31-34

paznic

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

35

pompier

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

36-39

guard

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

Compartiment Administrare Cimitire

40

șef formație cimitire

gr II

M, G

3.800 lei/2,00

41-50

muncitor necalificat ( gropar )

tr. I

M, G

2.247 lei/1,08

2.416

2.537

2.664

2.731

2.800

51

casier

tr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

52-53

îngrijitor cimitir

tr. I

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

* Conform Legii nr. 153/2017 , salariile de baza aferente functiilor de conducere includ vechimea în munca , iar salariile de baza pentru functiile de executie sunt stabilite la gradatiile 0- 5 , urmand a fi acordate prin act administrativ , conform legii, corespunzator vechimii în munca a fiecarui angajat.

Presedinte de ședintă, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

Contrasemnează, Secretar general, Ioan Apostu