Hotărârea nr. 170/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014 – 2017 al domnului Floricel Vasile Aionitoaei la Teatrul pentru Copii si Tineret “Vasilache “ Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014 - 2017 al domnului Floricel Vasile Aionițoaei la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache “ Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014 - 2017 al domnului Floricel Vasile Aionițoaei la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache“ Botoșani,

având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, salarizare nr. 2333/2020, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani și procesul verbal nr.202/24.02.2020, întocmit la finalizarea procedurii de evaluare a primului an de management de către Comisia numită prin HCL nr.17/ 31.01.2020,

în conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (4) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor de cultură , cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 230/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache” din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani , modificată prin HCL nr. 259/2018 si HCL nr. 15/31.01.2020,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rezultatul evaluării primului an de management din mandatul 2014 - 2017 la Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache Botoșani, după cum urmează:

  • - Rezultatul evaluării : nesatisfăcător pentru continuarea managementului ;

  • - Nota :  5,44 ( cinci, patruzecisipatru)

-

Art. 2 HCL nr. 362/20.12.2018 privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014 - 2017 al domnului Floricel Vasile Aionițoaei la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache“ Botoșani de către comisia nominalizată prin HCL nr. 261/2018 se revocă.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 170