Hotărârea nr. 149/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020 Nr. 149

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 149 DIN 29 MAI 2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

ȚIGĂNAȘU PUIU

Contract concesiune nr.

2118 din 28.02.2011

Până la 31.03.2025

2.

ONCIANU VASILE

Contract concesiune nr.

1932 din 05.05.2000

Până la 31.03.2025

3.

MOȘNEAGU CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

1709 din 15.04.1999

Până la 31.03.2025

4.

TARNIȚĂ PETRU

Contract concesiune nr.

1739 din 15.04.1999

Până la 31.03.2025

5.

MORUZ GENOVEVA

Contract concesiune nr.

90 din 01.06.1999

Până la 31.03.2025

6.

TAPALAGĂ ADELINA

Contract concesiune nr.

77 din 10.11.1992

Până la 31.03.2025

7.

PRIMAG PETRU

Contract concesiune nr.

3147 12.09.2001

Până la 31.03.2025

8.

BUTILĂ VASILE

Contract concesiune nr.

2145 din 11.04.2020

Până la 31.03.2025

9.

DRUGĂ PETRICĂ

Contract concesiune nr.

2967 din 11.02.2005

Până la 31.03.2025

10.

CIOBANU FANE

Contract concesiune nr.

520 din 12.05.1994

Până la 31.03.2025

11.

ANGHELUȘ PETRU

Contract concesiune nr.

1323 din 28.02.1997

Până la 31.03.2025

12.

TONA ANDREI

Contract concesiune nr.

4845 din 01.10.2019

Până la 31.03.2025

13.

ZARE CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

76 din 10.11.1992

Până la 31.03.2025

14.

CLEMENT CRISTINEL

Contract concesiune nr.

2100 din 14.02.2001

Până la 31.03.2025

15.

MACSIM MIRCEA

Contract concesiune nr.

26 din 11.02.1994

Până la 31.03.2025

16.

AIRIMIȚOAIE VIRGIL

Contract concesiune nr.

430 din 02.11.1993

Până la 31.03.2025

17.

NIȚĂ NICUȘOR

Contract concesiune nr.

4432 din 16.04.2013

Până la 31.03.2025

18.

LUCA ELENA ORTANSA

Contract concesiune nr.

3461 din 16.04.2013

Până la 31.03.2025

19.

POPESCU IOAN TEOFIL

Contract concesiune nr.

264 din 24.04.1993

Până la 31.03.2025

20.

GHEORGHIȚĂ ALEXANDRU

Contract concesiune nr.

962 din 26.02.1995

Până la 31.03.2025

21.

MANOILĂ DDINA

Contract concesiune nr.

3709 din 12.06.2008

Până la 31.03.2025

22.

CARPEN EUGEN

Contract concesiune nr.

715 din 26.09.1994

Până la 31.03.2025

23.

CIOBANU MINA

Contract concesiune nr.

1276 din 25.09.1997

Până la 31.03.2025

24.

IRIMIA VIRGIL

Contract concesiune nr.

110 din 02.12.1992

Până la 31.03.2025

25.

ASURDOAIE CATINCA

Contract concesiune nr.

607 din 16.08.1994

Până la 31.03.2025

26.

MANOLACHE LUCICA

Contract concesiune nr.

121 din 10.12.1992

Până la 31.03.2025

27.

ȘOVEA PETRU

Contract concesiune nr.

1268 din 25.11.1997

Până la 31.03.2025

28.

AILENEI PANSELA

Contract concesiune nr. 3800/20.06.2009

Până la 31.03.2025

29.

DIMITRIU NICOLAE

Contract concesiune nr.

3802 din 20.06.2009

Până la 31.03.2025

30.

HUDIȘTEANU DRAGOȘ

Contract concesiune nr.

3803 din 20.06.2009

Până la 31.03.2025

31.

BOLDEA CHIRILĂ CĂTĂLINA ANCA

Contract concesiune nr.

4965 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

32.

REDEȘ IOAN

Contract concesiune nr.

677 din 06.04.1994

Până la 31.03.2025

33.

BOCA AUREL

Contract concesiune nr.

1259 din 25.02.1997

Până la 31.03.2025

34.

JIJIE MARIUS

Contract concesiune nr.

5036 din 26.09.2018

Până la 31.03.2025

35.

S.C. CEMARA SERV SRL

Contract concesiune nr.

2697 din 03.12.2003

Până la 31.03.2025

36.

MUNTEANU MARICICA

Contract concesiune nr.

4940 din 18.10.2017

Până la 31.03.2025

37.

PRISACARIU MARIANA

Contract concesiune nr.

4886 din 12.04.2017

Trei ani

38.

CIOBANAȘU DUMITRU

Contract concesiune nr

97 din 08.05.1995

Până la 31.03.2025

39.

MOROȘANU AMFILOFIE

Contract concesiune nr.

978 din 08.05.1995

Până la 31.03.2025

40.

ALEXA MIHAI

Contract concesiune nr.

1214 din 22.10.1995

Până la 31.03.2025

41.

ZĂICEANU SEBASTIAN PETRU

Contract concesiune nr.

1315 din 12.05.1997

Până la 31.03.2025

42.

NECHITA NICOLAI

Contract concesiune nr.

273 din 20.05.1997

Până la 31.03.2025

43.

AIRIMIȚOAIE ELENA

Contract concesiune nr.

3801 din 20.06.2009

Până la 31.03.2025

44.

ROBU IOAN PAUL

Contract concesiune nr. 3804 din 20.06. 2009

Până la 31.03.2025

45

ILIȘOI IOAN

Contract concesiune nr.

2981 din 24.03.2005

Până la 31.03.2025

46.

GUTTER LILI ANA

Contract concesiune nr.

4390 din 11.12.2012

Până la 31.03.2025

47.

MERTICARU IONELA

Contract concesiune nr.

4961 din 15.12.2017

Până la 31.03.2025

48.

BURSUC GEORGE IONEL

Contract concesiune nr.

5043 din 31.10.2018

Până la 31.03.2025

49.

CHIABURU ANGELA

Contract concesiune nr.

2706 din 05.01.2004

Până la 31.03.2025

50.

AJITĂRIȚEI CHIRA

Contract concesiune nr.

754 din 28.09.1994

Până la 31.03.2025

51.

UNGUREANU DECEBAL

Contract concesiune nr.

3527 din 27.06.2007

Până la 31.03.2025

52

S.C. DANY COM SRL

Contract concesiune nr.

1095 din 17.05.1996

3 ani

53

GOREA LUCICA

Contract concesiune nr.

4918 din 8.08.2017

Până la 31.03.2025

54

JUGARIU RODICA

Contract concesiune nr.

1368 din 15.05.1997

Până la 31.03.2025

55.

VORONIUC MIHAI

Contract concesiune nr.

129 din 15.05.1997

Până la 31.03.2025

56.

ȘTIRBU DUMITRU DORU

Contract concesiune nr.

4664 din 26.01.2015

Până la 31.03.2025

57.

MACOVEI DUMITRU

Contract concesiune nr.

1832 din 28.10.1999

Până la 31.03.2025

58

CIOBOTARIU DUMITRU

Contract concesiune nr.

450 din 28.10.1999

Până la 31.03.2025

59

BERCEA ȘTEFAN

Contract concesiune nr.

486 din 21.01.1994

Până la 31.03.2025

60.

GAVRIL STELA

Contract concesiune nr.

485 din 21.01.1994

Până la 31.03.2025

61.

BOLDEA CHIRILĂ CĂTĂLINA ANCA

Contract concesiune nr.

4963 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

62.

BOLDEA CHIRILĂ CĂTĂLINA ANCA

Contract concesiune nr.

4964 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

63.

ROȘU IOAN

Contract concesiune nr.

2179 din 23.01.2001

Până la 31.03.2025

64

I.I. GRIGOREAN CRISTINA

Contract concesiune nr.

3142 din 18.10.2003

3 ani

65

VIERIU IOAN

Contract concesiune nr.

2783 din 29.04.2004

Până la 31.03.2025

66

S.C. HOME DREAM S.R.L.

Contract concesiune nr.

5112 din 08.07.2019

Până la 31.03.2025

67.

FLUTURAȘ MIHAELA

Contract concesiune nr.

5199 din 12.12.2019

Până la 31.03.2025

68.

HONCIUC CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

241 din 03.05.1993

Până la 31.03.2025

69.

ARAMĂ FELICIA

Contract concesiune nr.

1418 din 14.08.1999

3 ani

70.

OLARU GHEORGHE

Contract concesiune nr. 427 din 05.11.1993

Până la 31.03.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu