Hotărârea nr. 148/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) si d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. j) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii și Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 50 din 12 februarie 2020 privind Regulamentul de Organizare ți Funcționare a Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani,

conform prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate la obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Toate tarifele aprobate din prezenta hotărâre conțin TVA.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani, prin director, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020 Nr. 148

Anexa la H.C.L. nr.148 din 29 mai 2020

Tarifele pentru serviciile prestate la obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani

Produs

Tarif L, M, M, J, V

Tarif S, D, SL, ZD

1

10 lei/20 minute

12 lei/20 minute

2

15 lei/30 minute

18 lei/30 minute

Produs complementar extratime

5 lei/10 minute

6 lei/10 minute

  • 1. Tarifele conțin TVA.

  • 2. Prin L, M, M, J și V se înțelege: luni, marți, miercuri, joi și vineri.

  • 3. Prin S, D, SL și ZD se înțelege: sâmbăta, duminica, sărbători legale și zile punți declarate nelucrătoare de autoritățile competente.

  • 4. Facilitățile oferite: accesul liber pe întreaga durată de timp a produselor la oricare din cele șase module ale peretelui, care sunt disponibile.

  • 5. În timpul alocat sunt incluși timpii de pregătire, echipare, odihnă, dezechipare, servicii de tip vestiar, echipament și supraveghetor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu