Hotărârea nr. 145/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017–2020 al domnului Traian Apetrei la Teatrul “ Mihai Eminescu“ Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul

2017-2020 al domnului Traian Apetrei la Teatrul “ Mihai Eminescu“ Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017 - 2020 la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani al domnului Traian Apetrei,

având în vedere referatul Serviciului Resurse Umane nr. 2230/21.05.2020 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botoșani și Procesul-verbal final nr. 296/06.05.2020 asupra rezultatului obținut de managerul Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani, întocmit de Comisia numită prin HCL nr. 48 /2020 și Dispoziția Primarului nr. 433/06.04.2020,

în conformitate cu prevederile art.42 alin. (4) din OUG nr.189/2008 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare, ale HCL nr.33/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului din mandatul 2017-2020 la Teatrul „Mihai Eminescu“ Botoșani al domnului Traian Apetrei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și managerul Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 145

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr.145 din 29.05.2020

Rezultatul evaluării finale a managementului din mandatul 2017 -2020 la

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

Nr.

Crt.

Institutia de cultură

Manager

Nota finală obținută la evaluarea finală a managementului

Recomandare

1.

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

Traian Apetrei

9,80

Conform art. 43A1 din OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu