Hotărârea nr. 124/2020

HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile mai - iunie 2020 (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2020,

în baza art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1)lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Domnul consilier localEugen Cristian Țurcanu se alege în funcția de „președinte de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 04 mai 2020

Nr. 124