Hotărârea nr. 121/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Biroului

Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c) și art.357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat

al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

Nr.

crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

1

Str. Primaverii nr. 5 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 17,00 mp

2

Str. Primaverii nr. 11 (fost nr. 23) - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 19,25 mp

3

Str. Victoriei nr. 1 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 20,40 mp

4

Str. Primaverii nr. 11 - baterie garaje, garaj poz. 15

Teren Cc - 19,70 mp

5

Str. Primaverii nr. 15 - baterie garaje, garaj poz. 3

Teren Cc - 19,75 mp

6

Aleea Constantin Gane nr. 14 - baterie garje, garaj poz. 1

Teren Cc - 18,38 mp

7

Aleea Constantin Gane nr. 14 - baterie garje, garaj poz. 2

Teren Cc - 18,38 mp

8

Str. Imparat Traian nr. 46 - baterie garaje, garaj poz. 5

Teren Cc - 24,00 mp

9

Str. Col. Victor Tomoroveanu ( fosta Luna nr. FN) - garaj

Teren Cc - 30,00 mp

10

Str. Nicolae lorga nr. 39 (fost nr. 25) - baterie garaje, garaj poz. 2

Teren Cc - 19,25 mp

11

Str. Bucovina nr. 23 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 22,00 mp

Nr.

crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

12

Str. Col. Victor Tomoroveanu nr. 2 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 23,70 mp

13

Str. Primaverii nr. 5 - baterie garaje, garaj poz. 31

Teren Cc - 17,10 mp

14

Str. Imparat Traian nr. 31 - baterie garaje, garaj poz. 4

Teren Cc - 22,00 mp

15

Calea Nationala nr. 69 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 20,40 mp

16

Str. Vârnav nr. 28 - baterie garaje, garaj poz. 2

Teren Cc - 18,00 mp

17

Str. Marchian nr. 1 - baterie garaje, garaj poz. 30

Teren Cc - 18,40 mp

18

Str. Imparat Traian nr. 21 - garaj

Teren Cc - 14,50 mp

19

Str. Primaverii nr. 5 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 16,50 mp

20

Str. Imparat Traian nr. 44 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 24,00 mp

21

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 14 - baterie garaje, garaj poz. 5

Teren Cc - 22,00 mp

22

Aleea Maxim Gorki nr. 10 - baterie garaje, garaj poz. 2

Teren Cc - 22,50 mp

23

Str. Primaverii nr. 13 - baterie garaje, garj poz. 11

Teren Cc - 19,90 mp

24

Aleea Pacea nr. 1 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 23,50 mp

25

Aleea Scipione Badescu nr. 1 - baterie garaje, garaj poz. 7

Teren Cc - 19,25 mp

26

Str. Victoriei nr. 1 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 19,50 mp

27

Aleea G-ral Gheorghe Avramescu nr. 7 - baterie garaje, garaj poz. 1

Teren Cc - 19,00 mp

28

Aleea G-ral Gheorghe Avramescu nr. 7 - baterie garaje, garaj poz. 3

Teren Cc - 19,00 mp

29

Aleea G-ral Gheorghe Avramescu nr. 7 - baterie garaje, garaj poz. 4

Teren Cc - 19,00 mp

30

Aleea Maxim Gorki nr. 12 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 48,00 mp

31

Str. Primaverii nr. 11 - baterie garaje, garaj poz. 22

Teren Cc - 20,00 mp

32

Str. Independentei nr. 11 - baterie garaje, garaj poz. 4

Teren Cc - 19,50 mp

33

Str. Cuza Voda nr. 20

Teren Cc - 77,00 mp

34

Str. Parcul Tineretului nr. 18

Teren Cc - 23,60 mp

35

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4 (fost Grivita nr. 30)- baterie garaje, garaj

Teren Cc - 20,00 mp

36

Str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 18

Teren Cc - 36,00 mp

37

Str. Dreptatii nr. 1 - baterie garaje, garaj poz. 17

Teren Cc - 23,00 mp

38

Str. Dreptatii nr. 1 - baterie garaje, garaj poz. 16

Teren Cc - 22,00 mp

39

Str. Primaverii nr. 15 - baterie graje, garaj

Teren Cc - 20,50 mp

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 39 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 aprilie 2020 Nr. 121