Hotărârea nr. 12/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea statului de functii al Politiei Locale a Municipiului Botosani, pe anul 2020 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea statului de funcții al Politiei Locale a Municipiului Botoșani pe anul 2020,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr. 259/21.01.2020 și rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 392, art. 405, art. 407, art. 409, art. 610 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (1) si ale art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la HCL nr. 288/26.09.2019, își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 12

POLIȚIA LOCALĂ BOTOȘANI

CUI:18418945

Anexa la HCL nr. 12/31.01.2020

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

director executiv

I

S

BIROUL JURIDIC, RELAȚII PUBLICE ȘI SECRETARIAT

2

șef birou

I

S

3

consilier juridic

I

principal

S

4

consilier

I

asistent

S

5

referent

III

principal

M

6

referent

I

M

7

referent

I

M

SERVICIUL ORDINE SI LINIȘTE PUBLICA SI PAZA BUNURI

8

șef serviciu

I

S

COMPARTIMENTUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

9

polițist local

III

superior

M

10

polițist local

III

superior

M

11

polițist local

III

superior

M

12

polițist local

III

superior

M

13

polițist local

III

superior

M

14

polițist local

III

superior

M

15

polițist local

III

superior

M

16

polițist local

III

superior

M

17

polițist local

III

superior

M

18

polițist local

III

superior

M

19

polițist local

III

superior

M

20

polițist local

III

superior

M

21

polițist local

III

superior

M

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

III

superior

M

24

polițist local

III

superior

M

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

III

superior

M

28

polițist local

III

superior

M

29

polițist local

III

superior

M

30

polițist local

III

superior

M

31

polițist local

III

superior

M

32

polițist local

III

superior

M

33

polițist local

III

superior

M

34

polițist local

III

superior

M

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

35

polițist local

III

principal

M

36

polițist local

III

principal

M

37

polițist local

III

principal

M

38

polițist local

III

superior

M

39

polițist local

III

principal

M

40

polițist local

III

principal

M

41

polițist local

III

principal

M

42

polițist local

III

principal

M

43

polițist local

III

principal

M

44

polițist local

III

superior

M

45

polițist local

III

superior

M

46

polițist local

III

principal

M

47

polițist local

III

principal

M

48

polițist local

III

asistent

M

49

polițist local

III

asistent

M

50

polițist local

III

asistent

M

51

politist local

III

asistent

M

52

politist local

III

asistent

M

53

politist local

III

asistent

M

54

politist local

III

asistent

M

55

politist local

III

asistent

M

56

politist local

III

superior

M

57

politist local

III

superior

M

58

polițist local

III

principal

M

59

polițist local

III

superior

M

60

politist local

I

asistent

S

61

polițist local

III

superior

M

62

polițist local

III

superior

M

COMPARTIMENTUL PAZĂ BUNURI

63

paznic

G

64

paznic

M

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURI PUBLICE

65

șef serviciu

I

S

66

politist local

III

superior

M

67

politist local

III

superior

M

68

politist local

III

superior

M

69

politist local

III

superior

M

70

politist local

III

superior

M

71

politist local

III

superior

M

72

politist local

III

principal

M

73

politist local

III

superior

M

74

politist local

III

superior

M

75

polițist local

III

superior

M

76

polițist local

III

superior

M

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

77

polițist local

III

superior

M

78

polițist local

III

asistent

M

79

polițist local

III

asistent

M

80

polițist local

III

asistent

M

BIROUL DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

81

șef birou

I

S

82

polițist local

I

asistent

S

83

polițist local

III

superior

M

84

polițist local

III

principal

M

85

polițist local

III

superior

M

86

polițist local

III

principal

M

87

polițist local

I

principal

S

88

polițist local

I

asistent

S

89

polițist local

III

principal

M

90

polițist local

III

principal

M

BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

91

șef birou

I

S

92

politist local

I

superior

S

93

politist local

I

asistent

S

94

politist local

I

asistent

S

95

politist local

I

asistent

S

96

politist local

I

asistent

S

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

97

șef serviciu

I

S

98

polițist local

III

superior

M

99

polițist local

I

superior

S

100

polițist local

III

superior

M

101

polițist local

III

superior

M

102

polițist local

III

superior

M

103

polițist local

III

superior

M

104

polițist local

III

superior

M

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI CAMERA DE CORPURI DELICTE

105

șef serviciu

I

S

106

polițist local

I

principal

S

107

polițist local

III

superior

M

108

polițist local

III

superior

M

109

polițist local

III

superior

M

110

polițist local

III

superior

M

111

polițist local

III

superior

M

112

polițist local

III

superior

M

Nr. crt.

Fuuncția publică

Clasa

Gradul Profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională /grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

SERVICIUL CONTABILITATE, RESURSE UMANE-SALARIZARE, ADMINISTRATIV

113

șef serviciu

I

S

COMPARTIMENTUL FINANCIAR -CONTABILITATE

114

consilier

I

superior

S

115

consilier achiziții publice

I

principal

S

116

referent

III

superior

M

117

referent

III

principal

M

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

118

referent de specialitate

II

superior

SSD

119

consilier

I

principal

S

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

120

referent

I

M

121

ingrijitor

G

Nr. total de funcții publice

115

Nr. total de funcții publice de conducere

9

Nr. total de funcții publice de execuție

106

Nr. total de funcții contractuale de execuție

6

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

121

Nr. total de funcții din instituție

121

Presedinte de sedință,

Consilier, Eugen Cristian Turcanu

Contrasemnează, Secretar general Oana Gina Georgescu