Hotărârea nr. 117/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 117

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 117 DIN 30 APRILIE 2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

ILIESCU NECULAI

Contract concesiune nr.

296 din 19.07.1993

Până la 31.03.2025

2.

ACUJBOAIE CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

112 din 02.12.1992

Până la 31.03.2025

3.

ILAȘ LEON

Contract concesiune nr.

1763 din 29.06.1999

Până la 31.03.2025

4.

LUPU DUMITRU

Contract concesiune nr.

253 din 17.05.1999

Până la 31.03.2025

5.

PLEȘCA IOAN

Contract concesiune nr.

826 din 17.10.1994

Până la 31.03.2025

6.

BULGARU FLORIN DAN

Contract concesiune nr.

4372 din 11.09.2012

Până la 31.03.2025

7.

BORHAN COSTACHI

Contract concesiune nr.

605 din 16.08.1994

Până la 31.03.2025

8.

CHIȚANU COSTACHI

Contract concesiune nr.

197 din 23.03.1993

Până la 31.03.2025

9.

BĂLĂUCĂ CLAUDIA ROXANA

Contract concesiune nr.

238 din 12.08.1993

Până la 31.03.2025

10.

CIORNEA ION

Contract concesiune nr.

1296 din 28.04.1997

Până la 31.03.2025

11.

ROTARIU SERGIU

Contract concesiune nr.

2934 din 12.12.2004

Până la 31.03.2025

12.

APOSTOL CLEMENT

Contract concesiune nr.

1265 din 25.02.1997

Până la 31.03.2025

13.

COROLEA MARCEL

Contract concesiune nr.

2853 din 19.08.2004

Până la 31.03.2025

14.

PITORAC VIOREL GABRIEL

Contract concesiune nr.

4487 din 01.10.2013

Până la 31.03.2025

15.

MANOLACHE MARIANA

Contract concesiune nr.

496 din 08.02.1994

Până la 31.03.2025

16.

ROTARU MIOARA

Contract concesiune nr.

85 din 10.09.1992

Până la 31.03.2025

17.

SCUTARU ILIE

Contract concesiune nr.

1419 din 12.03.1997

Până la 31.03.2025

18.

CALINIUC DUMITRU

Contract concesiune nr.

304 din 31.05.1994

Până la 31.03.2025

19.

HAVRIȘ VALERIA

Contract concesiune nr.

264 din 24.04.1993

Până la 31.03.2025

20.

I.I. ARSINEI CRISTIAN

Contract concesiune nr.

2903 din 02.03.2004

3 ani

21.

CIOBANU MARIUS

Contract concesiune nr.

3133 din 05.10.2005

Până la 31.03.2025

22.

MACOVEI FLOREA

Contract concesiune nr.

125 din 11.12.1992

Până la 31.03.2025

23.

SĂBĂDEAN DOINA

Contract concesiune nr.

168 din 10.02.1993

Până la 31.03.2025

24.

S.C. ADIS S.R.L.

Contract concesiune nr.

1051 din 16.05.1996

3 ani

25.

TĂNASĂ PETRE

Contract concesiune nr. 5057/2018

Până la 31.03.2025

26.

SÎSIEAC VASILE

Contract concesiune nr.

1454 din 20.11.1997

Până la 31.03.2025

27.

DĂNILĂ CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

302 din 16.07.1993

Până la 31.03.2025

28.

GAFTONEANU PETRU

Contract concesiune nr.

175 din 16.07.1993

Până la 31.03.2025

29.

VIZITIU PETREA

Contract concesiune nr.

227 din 26.04.1993

Până la 31.03.2025

30.

BULGARIU MIRCEA

Contract concesiune nr.

2068 din 04.12.2000

Până la 31.03.2025

31.

COTLOANĂ GHIORGHI

Contract concesiune nr.

307 din 26.01.1993

Până la 31.03.2025

32.

CHIHAIA OVIDIU

Contract concesiune nr.

536 din 17.06.1994

Până la 31.03.2025

33.

BĂLĂUCĂ MĂRIOARA

Contract concesiune nr.

2933 din 13.09.2004

Până la 31.03.2025

34.

SANDU PETRU

Contract concesiune nr.

300 din 21.05.199300

Până la 31.03.2025

35.

CHIORESCU SILVIA

Contract concesiune nr.

711 din 25.08.1995

Până la 31.03.2025

36.

IFTIMESCU TOADER

Contract concesiune nr.

3280 din 22.11.2006

Până la 31.03.2025

37.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Contract concesiune nr.

1241 din 10.01.1997

3 ani

38.

MOȘNEAGU CONSTANTIN

Contract concesiune nr

1709 din 15.04.1999

Până la 31.03.2025

39.

OLARIU DINU

Contract concesiune nr.

103 din 02.09.1992

Până la 31.03.2025

40.

A.S. CLUB SPORTIV SĂNĂTATEA

Contract concesiune nr.

4683 din 20.04.2015

5 ani

41.

ANICULĂESEI DRAGOȘ

GHEORGHE   ’

Contract concesiune nr.

5005 din 27.06.2018

Până la 31.03.2025

42.

REBENCIUC GHEORGHE

Contract concesiune nr.

180 din 23.02.1992

Până la 31.03.2025

43.

TABARCEA MAXIM

Contract concesiune nr.

963 din 06.04.1995

Până la 31.03.2025

44

ANICULĂESEI ROMICĂ

Contract concesiune nr.

2821 din 02.06.2004

Până la 31.03.2025

45

ANICULĂESEI ROMICĂ

Contract concesiune nr.

2729 din 06.02.2004

Până la 31.03.2025

46.

SCUTELNICU DUMITRU

Contract concesiune nr.

1325 din 28.02.1997

Până la 31.03.2025

47.

CONSTANTIN GHEORGHE

Contract concesiune nr.

299 din 31.05.1993

Până la 31.03.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu