• Hotărârea 427/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 276/27.08.2020 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z.+R.L.U.– Aleea Teodor Candiescu, nr. 4, CF/NC 51259, in vederea realizării obiectivului “construire 3 locuințe izolate P+1E” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 426/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.– str. Pod de Piatră nr. 52A, Botoșani, CF/NC 63651, in vederea realizării obiectivului “construire sediu birouri D+P+2E, amenajare parcare și acces auto, imprejmuire teren proprietate, organizare de șantier” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 425/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– str. Cornișa nr.3, CF/NC 57821 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 424/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.+R.L.U.– str. Patriarh Teoctist Arapașu nr. 2A, CF/NC nr.: 65753“ in vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+3E cu spații comerciale la parter, asigurare utilități, imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 423/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 422/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei locuinṭelor ANL (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 421/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile ianuarie - februarie 2021 (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 420/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– str. Șoseaua Iașului nr. 15, CF/NC 58860” in vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, anexă gospodărească – foișor, imprejmuire teren parțială și racord utilități” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 419/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– str. Alexandru cel Bun nr. 41, CF/NC 64707” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 418/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Crizantemelor nr. 28D, CF/NC 66188 ” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 417/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea I.P. Darie nr. 2, CF/NC 66985” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și anexă gospodărească” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 416/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.–Str. Tomis nr. 32 , CF/NC 62765 ” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și racord utilități” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 415/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.–Str. Tulbureni nr. 74 , CF/NC 50767 ” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și racord utilități” (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 414/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 413/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea scutirii obligaṭiilor de plată a chiriilor pentru spaṭiilor de sub tribuna stadionului Municipal din Municipiul Botosani pe perioada Stării de Urgenṭă (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 412/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea comisiei de evaluare al ofertelor ṣi de organizare a licitaṭiilor publice pentru inchirierea spaṭiilor de sub tribuna stadionului Municipal din Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 411/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafaţă de 8 mp, administrat de Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 410/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere a unor spaţii administrate de Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 409/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea comisiei de organizare a licitaṭiilor publice pentru inchirierea unei suprafeṭe de inot, din piscina interioara din PRATS Cornisa (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 408/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in Aleea Constatin Iordachescu, f.n (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 407/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie in vederea cumpărării de către Municipiul Botoṣani a unui teren din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 31A (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 406/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei de selecţie a firmelor ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri in municipiul Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 405/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind insuṣirea ṣi aprobarea raportului intocmit in baza prevederilor Hotărarii Consiliului Local nr. 106/10.04.2020, respectiv a Hotărarii Consiliului Local nr. 257/14.08.2020 (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 404/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 403/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 402/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 401/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind constituirea comisiilor pentru procedura de analiză a noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 400/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 399/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea statului de funcţii pentru serviciul public „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică” Botoşani (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 398/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 397/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 396/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 395/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, caietului de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 394/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Botoşani in consiliul administrativ al Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 21 ian 2021)
 • Hotărârea 393/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea anexei la HCL nr. 322/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani in comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar de stat (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 392/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămant preuniversitar din municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 391/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021 intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 390/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spaţii de locuit repartizate in regim de urgenţă (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 389/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani, Cod SMIS 125026 (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 388/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind preluarea de către UAT Municipiul Botoșani a bunurilor aferente spațiilor de stocare temporare situate la punctul de lucru Rediu din strada I.C.Brătianu, Botoșani, aflate in gestiunea și proprietatea S.C. Urban Serv S.A (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 387/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind „Preluarea de către UAT Municipiul Botoșani a bunurilor situate la punctul de lucru Rediu din strada I.C.Brătianu, Botoșani, aflate in gestiunea și proprietatea Urban Serv S.A, precum și a suprafeței de teren de 489,56 mp și a clădirilor amplasate pe această suprafață” (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 386/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 385/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind susținerea unei structuri sportive (CSM Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar in condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 384/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 383/2020 - Municipiul Botoșani - 22.12.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" (cheltuieli eligibile și neeligibile) (Publicarea pe site: 20 ian 2021)
 • Hotărârea 382/2020 - Municipiul Botoșani - 21.12.2020

  HOTĂRARE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD in Municipiul Botoșani, pentru anul 2021 (Publicarea pe site: 23 decembrie 2020)
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul Botoșani - 21.12.2020

  HOTĂRARE de modificare și completare a HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botoșani incepand cu anul 2021 (Publicarea pe site: 23 dec. 2020)
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul Botoșani - 14.12.2020

  HOTĂRARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare Gradinița nr.22” (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul Botoșani - 14.12.2020

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 16 dec. 2020)
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul Botoșani - 14.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea HCL nr. 340 privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul Botoșani - 14.12.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 27 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate ale Consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 376/2020 - Municipiul Botoșani - 08.12.2020

  HOTĂRARE Privind constatarea incetării de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului d-lui consilier Oroșanu Marius Leonardo, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 375/2020 - Municipiul Botoșani - 08.12.2020

  HOTĂRARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, mun. Botoșani” și ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr. 19, municipiul Botoșani, județul Botoșani”inclus in PNDL II (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul Botoșani - 08.12.2020

  HOTĂRARE Privind constatarea incetării de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului dlui consilier Magdalena Mircea Andrei, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 373/2020 - Municipiul Botoșani - 08.12.2020

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Botosani pe anul 2020 (Publicarea pe site:21 ian 2021)
 • Hotărârea 372/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Botoşani şi pentru renegocierea termenelor contractuale (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei de analiză și avizare a documentației de inchiriere a spațiilor disponibile din unitățile de invățămant din municipiul Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea proiectului „ EDUSIG – Educație in siguranță in Municipiul Botoșani”, COD MySMIS 146289 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea concesionării terenului de 24,0 mp, str. Vilcele nr. 1, Sc. A, parter, ap 3- adiacent reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament cu destinația de locuință la fațada posterioară a blocului” – lucrări realizate fără obținerea in prealabil a autorizației de construire (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Eroilor nr. 18, CF/NC 59114” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea concesionării terenului de 70,0 mp, Bucovina nr. 46A, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “construire spațiu birouri” – lucrări realizate fără obținerea in prealabil a autorizației de construire (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 366/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.+R.L.U.– str. Bucovina nr. 20, CF/NC nr.: 67421“ in vederea realizării obiectivului “Constuire locuințe colective S+P+4E (etaj 4 retras), cu spații comerciale la parter, amenajări exterioare, imprejmuire teren, branșament utilități, organizare de șantier “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 365/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.+R.L.U.– str. Maxim Gorki nr. 3, CF/NC nr.: 66295“ in vederea realizării obiectivului “Construire imobil cu destinația servicii medicale (oftalmologie, stomatologie) și vanzări produse specializate oftalmologice “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 364/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.– Aleea Albina nr. 23B, NC/CF 66927“, in vederea realizării obiectivului “construire locuință unifamilială D+P+1E, imprejmuire teren și asigurare utilități “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 363/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Drumul Tatarilor nr. 23A, CF/NC 60797” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P și imprejmuire teren “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 362/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Pajiștei nr. 17bis, CF/NC 64283” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj, foișor și imprejmuire teren “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 361/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– str. Ciobanului nr. 7, CF/NC nr. 60197“ in vederea realizării obiectivului “construire locuință tip duplex (cuplate) D+P+M și imprejmuire teren “ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Fluierași nr. 3, CF/NC 66275” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren“ (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.– str. Șoseaua Iașului nr. 35, CF/NC 66611” in vederea realizării obiectivului „construire locuință de serviciu D+P+M și două anexe gospodărești P (foișor și magazie)” (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 358/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.–str. Vasile Lupu nr. 24, CF/NC 67006” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale cartier ANL Cismea - C-tin Iordachescu” din municipiul Botoșani - Rest de executat (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local in comisia pentru vanzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, in condițiile Legii nr. 550/2002 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea componenţei comisiei de licitaţie pentru inchirierea spaţiilor din incinta pieţelor, minibazarului şi oborului (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea Comisiei de restituire efectivă a imobilelor care fac obiectul contractului de concesiune incheiat cu S.C. „Locativa” S.A. şi care sunt redobandite de foştii proprietari pe cale judecătorească sau in urma aplicării legislaţiei reparatorii in domeniul proprietăţii (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru atribuirea locurilor de parcare din parcările de reṣedinṭă (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in comisia de licitaţie pentru inchirierea spaţiilor cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă, proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei pentru inchirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale situate in imobile proprietatea municipiului Botoşani, care au făcut obiectul proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric şi a Zonei Pietonale a municipiului” stabilite conform H.C.L. 77 din 12.03.2014 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei pentru urmarea procedurilor şi negocierea clauzelor contractual pentru achiziţia de imobile necesare pentru lucrări de investiţii de interes local (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiei privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate privată a municipiului Botoşani care pot fi vandute in baza prevederile art. 129 alin.(2) lit. c) ṣi art. 129 alin. (6) lit. b) corroborate cu art.364 din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi aprobarea procedurilor de soluţionare a cererilor de cumpărare (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea concesionării unui teren situat in str Octav Onicescu nr 47, concesionar Ciorsac Gabriel Octavian (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat in strada Parcul Tineretului nr 2A (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani, situate in strada George Enescu nr. 23 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea comisiilor de organizare și de soluționare a contestațiilor licitațiilor publice privind inchirierea terenurilor aparținand domeniului public al municipiului Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea Caietului de obiective și Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor şi intocmire a listei de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuinţelor, altele decat cele realizate prin A.N.L., din patrimoniul municipiului Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local in Comisia socială de analiză a solicitărilor şi de prezentare a propunerilor de stabilire a ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor privind repartizarea de locuinţe realizate prin A.N.L. (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produsă şi livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani și a preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoşani in Adunarea Generală a Asociaților A.D.I ” AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentantului municipiului Botoşani in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani in Adunarea generală a acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Botoșani - 26.11.2020

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 03 dec. 2020)
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Botoșani - 23.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea Proiectului “Eminescu - One Culture - One Route in Botosani - Bălți Cross-Border Area” (Eminescu - o cultură – o rută in zona transfrontalieră Botoșani Bălți), număr de referință 1HARD/2.1./60 și a cheltuielilor legate de acest proiect. (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Botoșani - 23.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea proiectului „INO-BT-INvățămant Online accesibil in Municipiul Botoșani”, cod SMIS 145473 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - str. Independenței nr. 4, CF/NC nr.: 60153, 60191, 60186, 60155, 51860, 58954 in vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare acces, parcare și alei pietonale, amenajare mijloace de publicitate” (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 17 nov. 2020)
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea anexei la HCL nr. 176 /19.06. 2020 privind inființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind mandatarea autorităţii executive a Municipiului Botoşani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local in faţa instanţelor judecătoreşti in cauzele in care acesta este parte (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local in calitate de membri şi membri supleanţi in consiliile de administraţie ale spitalelor publice din rețeaua administraţiei publice locale a municipiului Botoșani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani in comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămant preuniversitar de stat (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămant preuniversitar din municipiul Botosani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Botoşani in consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind alegerea viceprimarilor municipiului Botoşani (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind organizarea comisiilor de validare a procedurilor de vot secret (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Botoșani - 06.11.2020

  HOTĂRARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie-decembrie 2020 (Publicarea pe site:18 ian 2021)
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE Privind acceptarea unei donatii din partea doamnei Rotaru Larisa (Publicarea pe site: 12 noiembrie 2020)
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 12 noiembrie 2020)
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE privind aprobarea proiectului “Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod smis 127792 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 noiembrie 2020)
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Colegiul Național A.T. Laurian – corp A” (Publicarea pe site: 12 noiembrie 2020)
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 12 noiembrie 2020)
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 septembrie 2020 (Publicarea pe site: 30 octombrie 2020)
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Botoșani - 26.10.2020

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 30 octombrie 2020)
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea lucrării de investiție „Reactualizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului la nivelul municipiului Botoşani” (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea anexei la HCL nr. 83/31.03.2020 privind Statul de funcții al Direcţiei Servicii Publice , Sport şi Agrement pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind susținerea unei structuri sportive (Asociația Fotbal Club Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind susținerea unei structuri sportive (CSM Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru construirea la o distanṭặ de 0,2 m. de linia de hotar, a unei extinderi la o hală existentă, proprietatea S.C. Electro Alfa CM SRL (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind măsuri de administrare a unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în strada Pacea nr 118 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publicặ a municipiului Botoṣani situat în str. Pacea, nr. 112 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de modificare a suprafeṭei cadastrale a unei parcele de teren, proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani, concesionată către Direcṭia Silvică Botoṣani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat în str. Ion I. C. Brătianu (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind prelungirea duratei unui contract de închiriere a spațiului situat în incinta ansamblului de blocuri O1-O3 din Calea Națională intersectie cu strada Ion Pillat (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127/04.05.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - strada Calea Națională, nr. 1, CF/NC 61579“, în vederea realizării obiectivului “construire spalatorie auto” (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Victoriei nr. 70, CF/NC 66807” în vederea realizării obiectivului „construire locuință și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea concesionării terenului de 24,0 mp, str. Primăverii nr. 22, CF/NC 67412 în vederea realizării obiectivului “extindere spațiu comercial cu terasă acoperită” (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe un teren proprietate privată a municipiului Botoṣani concesionat în baza contractului de concesiune nr. 725 din 30.08.1995 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani situat în str. Tudor Vladimirescu (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind desemnarea unui număr de 2 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Botoșani, pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Poliției Locale din municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii “Il Girotondo “ Botoşani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea proiectului ˝RESPONSE- integRatEd Solutions for Positive eNergy and reSilient CitieEs˝ (Solutii integrate pentru energie pozitivă si orașe reziliente) şi a acordului de parteneriat aferent (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate și pentru alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind preluarea de către municipiul Botoșani a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor din administrarea și gestionarea operatorului SC Urban Serv SA, a bunurilor și sumelor constituite în fondul de închidere, precum și modificarea listei bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A. (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui supliment alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru semestrul I al anului școlar 2020 - 2021 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind implementarea modelului de “Incubator de afaceri” în Parcul Industrial Botoșani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Botoșani - 18.09.2020

  HOTĂRARE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobare documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent - aleea Teodor Candiescu nr. 4, CF/NC nr. 51259 in vederea realizării obiectivului „Construire 3 locuinte izolate P+1E” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobare documentatiei P.U.D. str. Neculai Sofian nr. 6, CF/NC nr. 66914 in vederea realizării obiectivului „Construire locuintă Spartial+P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. str. Calea Natională nr. 233, CF/NC nr. 50233 in vederea realizării obiectivului „Construire sediu firmă, amenajare parcare si accese” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. str. Cernavodă nr. 19, CF/NC nr. 62255 in vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z. str. Pod de Piatră nr.47, NC/CF 55106 in vederea realizării obiectivului „Construire locuinte colective P+2E+M” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. str. Soseaua Iasului nr. 89, CF/NC 52757 in vederea realizării obiectivului „construire unitate specializată în vopsirea si tratarea la suprafată a metalelor” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind sustinerea unor structuri sportive prin acordarea unui sprijin financiar in conditiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botosani, Calea Natională nr. 62 (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind preluarea din administrarea DSPSA Botosani in administrarea Consiliului local al Municipiului Botosani a unui numặr de 4 căsute de lemn situate in Parcul “Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice produsă si livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile septembrie - octombrie 2020 (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 12 octombrie 2020)
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmărirea si receptia lucrărilor de interventie la retelele edilitare de utilităti publice pe raza municipiului Botosani (Publicarea pe site: 09 septembrie 2020)
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRARE Privind repartizarea apartamentului nr. 5, et.1 din Piata 1 Decembrie nr. 5, familiei domnului Vasilachi Alexandru, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea ordinii de prioritate in repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin Agentia Natională pentru Locuinte (Publicarea pe site: 02 septembrie 2020)
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind premierea elevului Cardas Tudor Darius pentru rezultate deosebite la olimpiade si concursuri scolare (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Botoșani - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 02 septembrie 2020)
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Botoșani - 14.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între U.A.T. Botosani si persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2020 (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind exprimarea Acordului de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local către unitatea de invătământ Colegiul National ”Mihai Eminescu” Botosani in vederea participării acesteia din urmă cu propunerea de proiect ”Tehnologie, Scoală, Prezent si Viitor” in cadrul concursului de granturi ”Raiffeisen Comunităti” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 200 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat intre Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Botosani, UAT Municipiul Botosani si S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “ICOPROF-BT- Informare, consiliere, orientare profesionalã - Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 199 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Directia de Asistentă Socială Botosani si Directia Judeteană de Cultură Botosani având ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului ”ZUM Botosani in actiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 198 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Botosani si Directia de Asistentă Socială Botosani având ca obiect implementarea în comun a activitătilor aferente proiectului “Infiintarea si operationalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor /2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 197 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si Directia de Asistentă Socială Botosani având ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului ”Servicii educationale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botosani” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Botoșani - 11.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordarea unor facilităti de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Botoșani - 04.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice a Scolii Gimnaziale nr. 10, Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Botoșani - 04.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice a Liceului de Artă Stefan Luchian, Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Botoșani - 04.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice a Liceului Pedagogic Nicolae Iorga, Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Botoșani - 04.08.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii ”Cresterea performantei energetice a C.N.Mihai Eminescu, Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (Parteneriat româno – ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice), număr de referintă 2SOFT/1.2./63 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z.– Str. Manolesti Deal, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 54908 in vederea realizării obiectivului “Construire locuinte colective P+2E+M” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 9,0 mp (3,00mp + 6,00mp), Aleea Nouă nr. 3, in vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinatia locuintă si recompartimentări interioare apartament – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Florilor nr. 2A, CF/NC 67414 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E si imprejmuire teren (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. Drumul Tătarilor nr. 25C, CF/NC 67043 in vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M si imprejmuire teren (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. Tulbureni nr. 58, CF/NC 57607 in vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M si imprejmuire teren (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu – str. Nicolae Iorga nr. 11, CF/NC 66397 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+1E, anexe gospodăresti, imprejmuire teren si racorduri utilităti” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatặ a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z. si R.L.U –str. Bucovina nr. 48A, CF/NC nr. 62438 in vederea realizării obiectivului “Construire sediu societate, locuinte de serviciu si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal –Str. A. S. Puskin, nr. FN, Botosani, CF/NC 57904 in vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN CAD 57904 si CONSTRUIRE HALA PARTER – prelucrare lemn, imprejmuire teren si asigurare utilităti” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. Pacea nr. 104A, CF/NC 62242 in vederea realizării obiectivului “construire hală depozit de anvelope” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. Dobosari nr. 67, CF/NC 67202 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M, anexă gospodăreasca si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Lebăda nr. 15, CF/NC 64996 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă D+P” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. Parcul Tineretului nr. 25, CF/NC 66554 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P, anexă gospodăreasca imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. Dimitrie Rallet nr. 21, CF/NC 59108 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă S+P+1E si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu –str. I.C. Brătianu nr. 161, CF/NC 64394 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+1E si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pîrîului nr.16, CF/NC 66274 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Scrisorii de asteptări pentru SC Eltrans SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind imputernicirea reprezentantilor Consiliului local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Modern Calor S.A. in vederea numirii administratorului provizoriu in consiliul de administratie al S.C. Modern Calor S.A. Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investitii: “Reabilitarea si modernizarea instalatiilor din punctul termic Grivita 1” “Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Scoala gimnazială nr. 10, Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării Municipiului Botosani la Programul Termoficare, precum si aprobarea graficului de esalonare anuală a plătilor pentru obiectivele de investitii: “Reabilitarea si modernizarea instalatiilor din punctul termic Grivita 1” si “Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Scoala gimnazială nr. 10 Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actelor aditionale nr. 5 si 6 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare si transport al deseurilor municipale solide nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului si proprietatea domnului Gavrilescu Decebal (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea preturilor de vanzare pentru două locuinte ANL (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea unui contract de concesiune avand ca obiect terenul apartinand domeniului privat al municipiul Botosani, situat in str Pacea nr 47 (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea unor contracte de inchiriere a spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, aflate în proprietatea municipiului Botosani si administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere pentru spatii aflate în puncte termice, proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10084 din 04.04.2018 incheiat intre Municipiul Botosani si Autoritatea Electorală Permanentă - Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de repoziṭionare cadastralặ a unei parcele de teren, proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spatii de locuit repartizate in regim de urgentă (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local si a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botosani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie in municipiul Botosani nr. 29305 din 05.12.2019 (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpan din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport si lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botosani, aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spatiile de joacă pentru care se eliberează autorizatia de functionare si aprobarea modelului autorizatiei de functionare a spatiilor de joacă (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botosani, potrivit O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale (Publicarea pe site: 07 august 2020)
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Procedurii privind finantarea programelor sportive in conditiile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite in educatie, prin obtinerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Natională, sesiunea 2020, precum si a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10 (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botosani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv ”Ultra Bolivia Race” (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Eltrans S.A. Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani la data de 30 iunie 2020 (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Botoșani - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani si a bugetului instituțiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 18 august 2020)
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Botoșani - 17.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Botosani, UAT Municipiul Botosani si S.C. Current Trends Consulting S.R.L. avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “ICOPROF-BT- Informare,consiliere,orientare profesionalã-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 23 iulie 2020)
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Botoșani - 17.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Directia de Asistentă Socială Botosani si Directia Judeteană de Cultură Botosani avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “ZUM Botosani in actiune” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Botoșani - 17.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Botosani si Directia de Asistentă Socială Botosani avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “Infiintarea si operationalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Botoșani - 17.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si Directia de Asistentă Socială Botosani avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “Servicii educationale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botosani” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Botoșani - 17.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru sustinerea contributiei proprii si efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Eficientizare energetică si gestionare inteligentă a energiei in infrastructura iluminatului public stradal si pietonal din Municipiul Botosani” prin Programul privind sprijinerea eficientei energetice si a gestionării inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Botoșani - 17.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru realizarea proiectului:”Eficientizare energetică si gestionare inteligentă a energiei in infrastructura iluminatului public stradal si pietonal din Municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Botoșani - 14.07.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Botoșani - 30.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 123 din 30 aprilie 2020 privind împuternicirea reprezentantilor Consiliului Local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind executia contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum si declansarea procedurilor de selectie a administratorilor (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a contributiei proprii de 0,73 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociatia Comunitătilor Marginalizate, cu sediul in Hiliseu –Horia, jud. Botosani, cu Punct de lucru, Mun. Botosani, str. Vîlcelei nr. 7, sc.A. Ej. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 in cadrul Programului Operational Capital Uman, O.S. 6.3. (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a contributiei proprii de 4,68 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul National ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operational Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare privind realizarea obiectivul de investitii Studiu de Fezabilitate pentru: “Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu – Vasile Conta nr. 10, CF/NC 67393 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatặ a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea dării în administrarea Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, a unor imobile proprietate publică a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona (Publicarea pe site: 02 iulie 2020)
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile iulie - august 2020 (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent - Str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, Botosani, CF/NC 65104 in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE P+M INSIRUITE” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie nr. 16, CF/NC 54942 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M, anexă gospodărească (garaj) si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 18,00 mp, str. Impărat Traian nr. 4, sc. B, parter, ap. 2, CF/NC 50387-C1-U5, in vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinatia locuintă la fatada posterioară a blocului – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind majorarea valorii contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botosani, contract nr. 20591/6.08.2018 (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 138 /14.05. 2020 privind infiintarea Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botosani, in sensul stabilirii activitătilor si atributiilor compartimentelor din organigrama
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Botoșani - 19.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2020 (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Botoșani - 11.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea si aprobarea mandatelor reprezentantilor Municipiului Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. „Eltrans„ S.A. Botosani, S.C. „Locativa” S.A. Botosani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botosani si S.C. „Urban Serv” S.A. Botosani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botosani (Publicarea pe site: 24 iunie 2020)
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Botoșani - 11.06.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii si a criteriilor in vederea organizării concursului pentru ocuparea functiei de sef serviciu, în cadrul Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 24 iunie 2020)
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local a municipiului Botosani nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, stropirea si intretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, pentru durata de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului si a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014 – 2017 al domnului Floricel Vasile Aionitoaei la Teatrul pentru Copii si Tineret “Vasilache “ Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul apartinand domeniului privat al municipiul Botosani, situat în str. Pacea nr. 47 (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind concesionarea terenului aferent unor cabinete medicale (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea incheierii unei promisiuni de vanzare (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privata a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind repartizarea unui spatiu către Alianta pentru Unitatea Romilor Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chirias a unei locuinte proprietatea municipiului si administrată de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere pentru spatii proprietatea municipiului Botosani aflate in punctul termic Big (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 152/ 24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitătii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat a reprezentantilor administratiei publice locale (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent – str. B-dul Mihai Eminescu nr. 39, CF/NC nr.: 54234“ în vederea realizării obiectivului “ Construire bloc de locuinte D+P+2E+M cu spatii comerciale la parter, reabilitare clădire monument istoric cu integrare în functiunea parterului” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+6E (P+7E RETRAS) CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE DE SANTIER” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertătii nr. 8, CF/NC 61573“ în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M, garaj si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu nr. 179B, CF/NC 67352” în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M, anexă gospodărească (garaj), foisor si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Macului nr. 1A, CF2535/1/NC 57591” în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M, garaj si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr. 64, CF/NC 67090” în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M cu garaj si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66925” în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+1E, anexă gospodărească S+P (garaj), fosă vidanjabilă si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Hatman Arbore nr. 31, CF/NC 63851” în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrări de executie, reabilitare si modernizare strada Iuliu Maniu – municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea finantării în avans, pană la rambursare si a cofinantării proiectului „Digital Innovation 4 Cities – DigiPlace (Inovatii Digitale pentru Orase)” Faza 2 sub schema de finantare a programului european URBACT (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul ”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botosani nr. 29305/05.12.2019 (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 118 /24.04. 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botosani si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017–2020 al domnului Traian Apetrei la Teatrul “ Mihai Eminescu“ Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2019 (Publicarea pe site: 03 iunie 2020)
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 03 iunie 2020)
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de “Cetătean de Onoare al municipiului Botosani” domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Botoșani - 29.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de “Cetătean de Onoare al municipiului Botosani” doamnelor Daniela Condurache, Elena Mândrescu si domnului Ioan Cobâlă (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Botoșani - 14.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind imputernicirea reprezentantilor Consiliului Local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind executia contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2016-2020 si reînnoirea mandatelor pentru administratorii societătii (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Botoșani - 14.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local în adunarea generală a actionarilor S.C. ”Urban Serv” S.A. Botosani pentru prelungirea unei linii de creditare (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Botoșani - 14.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind infiintarea Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Botoșani - 14.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru infiintarea si organizarea Serviciului public de administrare a pietelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Botoșani - 14.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de maturat, spalat, stropirea si întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zapezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, pentru durată de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului si a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botosani (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a contributiei proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul National „A.T. Laurian” în cadrul Programului Operational Capital Uman, O.S. 6.3. (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unor donatii din partea numiṭilor Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu ṣi Necolau Valentina (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unui contract de închiriere (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Scoala Gimnzială nr. 7, municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botosani, Studiului de oportunitate si alegerea modalitătii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, stropirea si întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet (Publicarea pe site: 12 mai 2020)
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind asigurarea prestării activitătilor de măturat, spălat, stropire si întretinere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botosani, pe perioada stării de urgentă (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Stefănită Vodă nr. 36, CF/NC 59812 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- Calea Natională nr. 1, CF/NC 61579 în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Drumul Tătarilor nr. 100, CF/NC 64411 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Stefănită Vodă nr. 39, CF/NC 63573 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P, anexă gospodărească si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Botoșani - 04.05.2020

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile mai - iunie 2020 (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind împuternicirea reprezentantilor Consiliului Local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind executia contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum si declansarea procedurilor de selectie a administratorilor (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind actualizarea prevederilor H.C.L. nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice–etapa II” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea privată a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri din zona ANL Cismea, proprietate privată a municipiului si proprietatea dl. Axinte Costel (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii din partea S.C. Savara Industrial Park Management SRL (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului si numărului de burse acordate în învătământul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2019–2020 (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale în Consiliile de administratie ale Colegiului National A.T.Laurian , Scolii Gimnaziale “Grigore Antipa” si Grădinitei cu program prelungit nr. 23 Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018–2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica “George Enescu” Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017–2020 al domnului Marius Petru Rogojinschi la Teatrul pentru Copii si Tineret “Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea conditiilor de închiriere a unor spatii de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 12 mai 2020)
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa Botosani (Publicarea pe site: 12 mai 2020)
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani la data de 31 martie 2020 (Publicarea pe site: 15 mai 2020)
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 15 mai 2020)
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botosani de către contribuabilii persoane fizice (Publicarea pe site: 12 mai 2020)
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Botoșani - 30.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Botosani, pentru anul 2021 (Publicarea pe site: 12 mai 2020)
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Botoșani - 10.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea renegocierii/suspendării contractelor si a obligatiilor de plată a debitelor datorate de agentii economici care desfăsoară activităti în spatii sau pe terenuri apartinând Municipiului Botosani, pe perioada stării de urgentă instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Presedintele României (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Botoșani - 10.04.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea metodologiei de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără sustinători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuintei, pe perioada mentinerii stării de urgentă, precum si modificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2020 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind desemnarea unui representant al C.L. al Municipiului Botosani în Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botosani (ADI ZMBT), în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petruscă (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botosani, str. Mioriṭa, nr. 10 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind majorarea cuantumului alocatiei de hrană aprobată prin HCL nr.143/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistentă Socială Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 78,91 mp, Calea Natională nr. 24H, în vederea realizării obiectivului “construire garaj – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. – Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă D+P+1E, anexă gospodărească si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - strada Grigore Antipa, nr. 31, CF/NC 63424 în vederea realizării obiectivului „Construire locuintă P+M si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – str. Împărat Traian nr. 66E, CF/NC 53877 în vederea realizării obiectivului “schimbare destinatie din locuintă unifamilială D+P+1E+M în locuintă colectivă formată din 3 apartamente” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – str. 1Mai nr. 5, CF/NC 65674 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă S+P+1E si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – Str. I.P. Darie nr. 14 , CF/NC 59530 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+1E, împrejmuire teren si racord utilităti” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9, CF/NC 66736 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – str. Havuzului nr. 2, CF/NC 64545 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M cu două apartamente si anexă gospodărească P (garaj si bucătărie de vară)” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – str. Săvenilor nr.119, CF/NC 53938 în vederea realizării obiectivului „construire două locuinte cuplate D+P+M” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. – Strada Rediu nr. 6A, CF/NC 63008 în vederea realizării obiectivului „construire locuintă P si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei de închiriere a unui spatiu administrat de Scoala Gimnazială nr. 13 Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spatii proprietatea municipiului Botosani aflate în puncte termice (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriasi a unor locuinte proprietatea municipiului Botosani aflate în administrare de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea asocierii între Municipiul Botosani cu sediul în Piata Revolutiei nr.1 si Asociatia pentru Protectia Consumatorului ,Centrul EUROPE DIRECT Botosani, în vederea finantării activitătii Centrului Europe Direct Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spatii de locuit repartizate în regim de urgentă (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Statului de functii al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii „George Enescu” Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea tarifelor pentru activitătile de stropit carosabil si spălat carosabil si trotuare din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare prin concesiune, judetul Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. si S.C. Modern Calor S.A. (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Botoșani - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Botoșani - 19.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 250 din 17.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici la Studiul de Fezabilitate/D.A.L.I. pentru proiectul „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI ", cod SMIS 125624 (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Botoșani - 19.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI ", cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Botoșani - 19.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019 (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Botoșani - 11.03.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor immobile - construcṭii ṣi teren - Grădiniṭa cu program prelungit nr.10, aflate în domeniul public al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Botoșani - 20.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 04 mar. 2020)
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Botoșani - 20.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile martie – aprilie 2020 (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- Aleea Alunis nr. 16, CF/NC 51077 în vederea realizării obiectivului „Construire locuintă P+M, foisor si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- Aleea Aluniș nr.62, CF/NC 53839 în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+E” (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z.- DN 29D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040 în vederea realizării obiectivului „Introducere în intravilan a parcelelor în suprafată de 2500 mp CF/NC 65041 si 1500 mp CF/NC 65040 si construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Alfa Land S.R.L. (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Western Management Group S.R.L. (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind împuternicirea reprezentanților C.L. Botoșani în A.G.A. la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A. (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Bucovina nr. 52K, CF/NC 66954 în vederea realizării obiectivului Construire două locuinte P+1E si împrejmuire teren (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Cornisa nr. 1, CF/NC 59978 în vederea realizării obiectivului Construire locuintă S partial+P+1E, împrejmuire teren si racord utilităti (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499 în vederea realizării obiectivului Construire locuintă S+P+1E si împrejmuire teren (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. I.C. Brătianu nr. 179D, CF/NC 66152 în vederea realizării obiectivului Construire locuintă P si împrejmuire teren (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- Aleea Albina nr.23D, CF/NC 66923 în vederea realizării obiectivului Construire locuintă P+M si împrejmuire teren (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.-str. Ana Ipătescu nr. 10, inscris in Cartea Funciară CF/NC 60726 in vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE SEDIU ORGANIZATIE PROFESIONALĂ (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea dezmembrării unui teren administrat de către S.C. Eltrans S.A. Botoṣani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani, pe anul 2020 (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de evaluare/solutionarea contestatiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018–2022, la Filarmonica “George Enescu” Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/solutionare a contestatiilor la Teatrul “Mihai Eminescu” Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Botoșani - 19.02.2020

  REVOCATA prin HCL 69 din 20.02.2020
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Botoșani - 07.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea HCL nr. 78 din 25.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei (S.F.) “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botosani”, cod SMIS 127785 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Botoșani - 07.02.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 322 din 17.10.2019 pentru aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botosani”, cod SMIS 127785 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de organizare a licitatiilor publice pentru închirierea unei suprafete de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNISA (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Prin care se ia act de intentia SC Urban Serv SA de a înceta activitătile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor si a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în pietelor si târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Pacea nr. 106, CF/NC 66072 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 97/29.03.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Cuza Vodă, nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728, în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere si modernizare constructie de birouri existentă” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a unui teren situat în str. 1 Decembrie nr. 1 municipiul Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului “Eficientă si performantă în administratia publică locală a Municipiului Botosani”, cod SMIS 135796 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind încetarea contractului nr. 26470 din 29.10.2019, de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, stropirea si întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Gheorghe Filipescu nr. 23, sc. A, et. P, ap. 3, CF 51054-C1-U2 în vederea realizării obiectivului “extindere , reamenajări interioare, cale de acces si schimbare destinatie din locuintă în cabinet medical” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 13,00 mp adiacent apartamentului, din Strada Viilor, nr. 3, sc. A, nr. 1, CF/NC 50675-C1-U41, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinatia locuintă – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- A.T. Laurian nr. 1C, CF/NC 66853 în vederea realizării obiectivului “Construire service auto, împrejmuire teren si racord utilităti” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Alunis FN, CF/NC 60713 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă S+P+M, anexă gospodărească P, împrejmuire teren si racord utilităti” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Hatman Arbore nr. 16B, CF/NC 65264 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M si împrejmuire front stradal” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- Strada Dobosari nr. 79H, înscris în Cartea Funciară CF/NC 64927, CF/NC 64926, CF/NC 57427“ în vederea realizării obiectivului „CREAREA UNEI UNITĂTI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE REALIZARE A SOFT-URILOR LA COMANDĂ ÎN CADRUL SOCIETĂTII C&A CONNECT SRL - BOTOSANI” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- Strada Bucovina, nr. 96, CF/NC 66569 în vederea realizării obiectivului „Construire locuintă P+M si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - Pod de Piatră nr. 96B, CF/NC 66478 în vederea realizării obiectivului „Construire locuintă D+P+1E si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii din partea domnului Tudusciuc Marian (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea valorii redeventei aferente contractului de concesiune nr. 3964 din 7.12.2009 pentru terenul situat în Municipiul Botosani, Str. Calea Natională, nr. 130 aferent extinderii locuinṭei proprietatea doamnei Amihặlặchioaie Andreea - Paula (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii - teren din str. I.C. Brặtianu (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A. prin contractul nr. 7 din 10.12.1998 si a actelor aditionale ulterioare (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 315/2019 privind constituirea unei comisii speciale de analiză si verificare a aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 si nr. 349/2019, ale domnului Iacobită Stelu, angajat al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 161 din 24.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de licitatie pentru închirierea spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, proprietatea municipiului si administrate de S.C. Locativa S.A (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiilor de evaluare/solutionare a contestatiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionitoaei, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/solutionare a contestatiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionitoaei, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea art. 2 - 4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache„ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botosani, modificată prin HCL nr. 259/30.10.2018 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/solutionare a contestatiilor la Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 393/29.11.2019 privind statului de functii al Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache„ Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea statului de functii al Politiei Locale a Municipiului Botosani, pe anul 2020 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei de Asistentă Socială Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului si numărului de burse acordate în învătământul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2019 – 2020 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea retelei scolare din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2020 – 2021 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Botoșani - 31.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind completarea anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Botoșani - 15.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 317 din 04.10.2019 pentru aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Botoșani - 15.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului “REABILITARE SI MODERNIZARE GRUP SCOLAR ”PETRU RARES”, cod SMIS 127793 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Botoșani - 15.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea acordarea titlului de „Cetătean de Onoare al municipiului Botosani” laureatului Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu” pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Botoșani - 09.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale directorului Politiei Locale a Municipiului Botosani, pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Botoșani - 09.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale directorului Directiei de Asistentă Socială Botosani, pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Botoșani - 09.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Botosani, pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Botoșani - 09.01.2020

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)