• Hotărârea 454/2019 - Municipiul Botoșani - 23.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Botosani pe 2019 (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii valabilitătii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Botosani, până la aprobarea noii documentatii de urbanism (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii din partea numitilor Balan Aurel si Balan Aneta, Lupu Dumitru-Gabriel si Lupu Adina Ramona, Aciocănesei Eosebi-Teodor si Aciocănesei Petronela Simona (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării listei de investitii cu aparatură si echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie, municipiul Botosani (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Executie utilităti sală de sport Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Retea canalizare si statie pompare ape uzate str. Grigore Antipa, municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani la data de 12 decembrie 2019 (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L. nr. 200 din 02 august 2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor necesar proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu si cresterii eficientei energetice - etapa II” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii nr. 185 din 26 iulie 2018 privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu si cresterii eficientei energetice - etapa II (cheltuieli eligibile si non-eligibile” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii nr. 185 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu si cresterii eficientei energetice - etapa II” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedinţă al C.L. al Municipiului Botosani pentru lunile ianuarie - februarie 2020 (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D- str. Pacea nr. 47B, CF/NC 53342 in vederea realizării obiectivului “Construire garaj P” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D- str. Pacea nr. 53G, CF/NC 52665 in vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M, fantană si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D- str. Tulbureni nr. 112, CF/NC 66751 in vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M, anexă gospodărească si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D- str. Bucovina nr. 96D, CF/NC 66635, 65464 in vederea realizării obiectivului “construire locuintă S +P+M, anexă pavilion de vară, [mprejmuire teren si racorduri utilităti” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-Str. Victoriei nr. 37 CF/NC 66772 in vederea realizării obiectivului “amenajare cale de acces si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D- Str. Peco nr.9, CF/NC 58250 in vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M, garaj si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D- Aleea loan Missir nr. 22, inscris in CF/NC 57843 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P” (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 13 ian. 2020)
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriasi a unei locuinte proprietatea municipiului si administrată de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere pentru spatii proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani, pe anul 2020 (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiilor de evaluare/solutionare a contestatiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionitoaei, la Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache Botosani (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea art. 2-4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230 /2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurarea evaluării managementului Teatrului pentru Copii si Tineret Vasilache din subordinea C.L al Municipiului Botosani, modificată prin HCL nr. 259 /30 .10.2018 (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului de Măsuri pe anul 2020 privind Incluziunea socială a cetătenilor români de etnie Rromă (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind stabilirea planului de actiuni si lucrări de interes local pentru anul 2020 intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice produsă si livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A . Botosani (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 2019 (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botosani, pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Botoșani - 20.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Statutului Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Botoșani - 13.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 206 din 27 iunie 2019 privind aprobarea exprimării acordurilor si efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Realizare statii de incărcare vehicule electrice in Municipiul Botosani, judetul Botosani” prin „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincărcare pentru vehiculele electrice in municipiile resedinte de judet” (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Botoșani - 13.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.2 la Acordul-Cadru de Finantare nr. 31327/12/12/2018 incheiat intre UAT Municipiul Botosani si UAT Municipiul Bălti (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Botoșani - 13.12.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 2019 (Publicarea pe site: 10 ian. 2020)
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind rezilierea contractului de prestarea serviciului de transport local de călători cu autobuze în municipiul Botosani nr. 15884/01.09.2009, pentru delegarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, prin acordul părtilor semnatare (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. 1 Decembrie nr. 4A in vederea realizării obiectivului “amplasare modul metalic cu destinatia prestări servicii (agentie de turism, acte auto, asigurări, vânzări bilete, diverse)” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea colaborării cu Directia pentru Agricultură Judeteană Botosani pentru infiinţarea si functionarea “Târgului de Crăciun” precum si aprobarea Regulamentului pentru organizarea “Târgului de Crăciun” pe raza municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru construirea pe linia de hotar, a unui service auto si depozit anvelope pe terenul proprietatea domnului Hutanu Ciprian -Vasilică (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Proiectului “Back to Our Common Roots” (intoarcere la rădăcinile noastre comune), MIS-ETC 2SOFT/2.I./133 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 268/29.08.2019 pentru aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. si R.L.U. aferent – str. Peco, nr. 10A, CF/NC 66579 in scopul realizării obiectivului “CONSTRUIRE FABRICA DE MEDIE TENSIUNE: AMENAJARE SI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE, AMPLASARE STATIE DE BETOANE, IMPREJMUIRE TEREN, PLATFORME SI ACCESE, ASIGURAREA UTILITĂTILOR OBIECTIVULUI” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării continutului art. 1 din H.C.L. nr. 168/30.05.2019 pentru documentatia P.U.D- str. Prieteniei nr.6, NC/CF 55525 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă P+M” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-aleea Dimitrie Brândză nr. 3, CF/NC 66270 in vederea realizării obiectivului “Construire bloc locuinte colective D+P+3E+M, amenajare parcare, amenajări exterioare, imprejmuire teren, asigurare utilităti, organizare de santier” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Veteranilor nr. 16, CF/NC 66079 in vederea realizării obiectivului “Etajare si extindere constructie existentă” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. A.T. Laurian nr. 1C, CF/NC 66852 in vederea realizării obiectivului “Construire service auto si spălătorie auto” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Drumul Tătarilor, nr. 3D, CF/NC 65209 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă Sp+P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Crizantemelor, nr. 30, inscris CF/NC 58166 in vederea realizării obiectivului “Construire pensiune (cazare), racorduri utilităti,foisor si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Barbu Lăzăreanu, nr.29, CF/NC 65008 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-B-dul George Enescu nr. 5, sc. A, ap. 3, parter, CF/NC 50857-C1-U39 in vederea realizării obiectivului “Extindere spatiu birouri” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z-str. Drumul Tătarilor nr. 81, CF/NC 66545 in vederea realizării obiectivului “Construire hală depozitare materiale de constructii” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. I.C. Brătianu nr. 179 C, CF/NC 65979 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Ion Creangă, nr. 47, CF/NC 53676 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă D+P+1E, pavilion de vară, imprejmuire teren, bazin vidanjabil, put forat si racorduri utilităti” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Crinilor, nr. 30, CF/NC 64680 în vederea realizării obiectivului “Construire locuintă P + M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str.Vilcele, nr. 28, inscris in CF 65688 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă P + M si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D-str. Impărat Traian nr. 91, CF/NC 61615 in vederea realizării obiectivului “Construire locuintă parter, garaj si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea R.O.F. al Teatrului “Mihai Eminescu” Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului de organizare a retelei scolare din municipiul Botosani, pentru anul şcolar 2020-2021 (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului si numărului de burse acordate in invătământul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2019-2020 (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei, statului de functii si R.O.F. al Teatrului pentru Copii şi Tineret “Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 166/2018 privind aprobarea R.O.F. a Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriasi a unor locuinte proprietatea municipiului si administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea contractului de comodat nr. 26843/12.11.2013 incheiat între S.C. Uvertura City Mall S.R.L. si Municipiul Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea inchirierii unui spatiu administrat de Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de inchiriere a spatiilor cu altă destinatie decat aceea de locuintă, aflate in proprietatea municipiului Botoşani si administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 16739 din 15.09.2010 (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3441 din 28.01.2019, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botosani si Asociaţia pentru Promovarea Culturii în Est-CulturEst (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botosani în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I AQUA BOTOSANI pentru aprobarea noilor preturi si tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă si de canalizare-epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donatii din partea S.C Kaufland România SCS (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea conditiilor de inchiriere a unei suprafete de inot din Piscina interioară din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 216 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de acces la facilitătile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea “Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local si a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botosani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie”, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C. Eltrans SA Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, al S.C. Urban Serv S.A. Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local si a bugetului instituţiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finantării Premiul National de Poezie “Mihai Eminescu” ediţia a - XXIX -a, Botosani 14-15 ianuarie 2020 (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării, finantării, precum si programul Evenimentului “Revelion 2019 – 2020” (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea prevederilor art.l alin. (1) lit. b) din HCL nr. 288/2016 privind acordarea unor beneficii de asistentă socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL al Municipiului Botosani nr. 95/2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Botoșani - 29.11.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL al Municipiului Botosani nr. 329/28 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 16 dec. 2019)
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Botoșani - 19.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 20 nov. 2019)
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Botoșani - 19.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Îndreptării erorii materiale din anexa nr. VIII la HCL nr. 293/2018 privind aprobarea „Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pcntru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie În municipiul Botoşani, aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, aşa cum a fost modificată prin HCL nr. 284/2019” (Publicarea pe site: 20 nov. 2019)
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Botoșani - 12.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr. 286/2019 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului pe anul 2019 (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Botoșani - 12.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinita Floare de Colt, municipiul Botoşani” inclus in PNDL II (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Botoșani - 12.11.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local pe 2019 (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederi lor HCL nr. 261/29.08.2019 pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.- str Drumul Tătarilor nr. 111, CF/NC 66757, În vederea realizării obiectivului „construire locuinţă D+P, anexă gospodărească şi Împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederi lor HCL nr. 166/30.05.2019 pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.- str Grigore Antipa, nr.31, CF/NC 63424, În vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.- str Gh. Filipescu, nr.10, sc.A, ap. IA, CF/NC 54658-CI-U4, În vederea realizării obicctivului „extindere apartament cu destinaţia locuinţă” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea postului vacant prevazut la pozitia nr.19 din anexa nr.2 la HCL nr.149/30.05.2019 privind Statul de Funcţii al Teatrului pentru copii şi tineret Vasilache Botoşani (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea infiinţării unui Centru municipal de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase necuprinse În SMID şi modificarea listei bunurilor concesionate c ătre S.C UrbanServ S.A. (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare privind realizarea obiectivului de in vestiţii D.A.L.I. - REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE STADION MUNICIPAL BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 217 din 29 iulie 2019 privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani prin concesiune nr.19092/01.08.2007 (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile noiembrie - decembrie 2019 (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. si R.L.U.- str. Impărat Traian, nr. 7A, CF/NC 64900, În vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE FLORĂRIE - HALĂ PENTRU PREZENTARE ŞI DEPOZITARE” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.- str. Cuza Vodă nr. 29, CF/NC 66487, În vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto selfservice (construcţie cu caracter provizoriu)” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.- str. Săvenilor nr.196 Botoşani, CF/NC 58363, În vederea realizării obiectivului „construire garaj (autoutilitară) şi Împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D.- str. Drumul Tătarilor nr.63, Botoşani , CF/NC 64785 în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă P, anexă gospodărească şi împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea, de principiu, a unor succesiuni vacante (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român În domeniul public al U.A.T. Municipiul Botoşani (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spaţii proprietatea municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaşi a unor locuinţe proprietate a municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind inventarierea unor bunuri în domeniul privat al municipiului Botoşani şi transmiterea acestora în administrarea Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 15 nov. 2019)
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind închirierea unui spaţiu administrat de Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind închirierea unui spaţiu administrat de Şcoala Gimnazială nr. 13 (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani, in suprafaţă de 22,00 mp, situat in Municipiul Botoşani Calea Naţională f.n. (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru desfiinţarea unei construcţii proprietatea S.C. Combi Imobiliare SRL situată În str. Maxim Gorki nr. 16 Botoşani (Publicarea pe site: 14 oct. 2019)
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare str. Drumul Tătarilor, municipiul Botoşani" inclus în PNDL II (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate in învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2019-2020 (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 153 din 24.08.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local În calitate de membri şi membri supleanţi În consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei publice locale (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local şi a bugetului institutiilor publice şi activităţilor finanţare integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 septembrie 2019 (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani şi tarifele ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoşani pe perioada derulării contractului (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării listei de investiţii cu aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării listei de investiţii cu aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoşani (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea componenţei Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” - Opera Omnia (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Botoșani - 28.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 14 nov. 2019)
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Studiului de oportunitate şi Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare şi deszăpczirea municipiului Botoşani, ce va fi atribuit pe durată limitată (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „CONSTRUIRE ŞI ECHIPARE CREŞĂ PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ CARTIER ANL CIŞMEA", cod SMIS 127792 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR MARGINALIZATE - AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE STR. PACEA ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI”, cod SMIS 127788 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR MARGINALIZATE - AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE ALEEA NUCULUI NR. 12A ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI”, cod SMIS 127789 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „ÎMBUNÂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUN ITĂŢILOR MARGINALIZATE - AMENAJARE ZONĂ RECREERE STR. ADRIAN ADAMIU FN ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI”, cod SMIS 127786 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA REGENERĂRIl FIZICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR MARGINALIZATE - AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE ADRIAN ADAMIU NR. I2B ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI”, cod SMIS 127787 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectnlui „AMENAJAREA ZONEI DE RECREERE, STR. VÂRNAV, NR. 17 A, ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI”, cod SMIS 127785 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Botoșani - 17.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „Transport urban durabil in Municipiul Botoşani prin reabilitarea, modernizarea si extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul- Reabilitare cale rulare traseu 102”, cod SMIS 127783 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 29 oct. 2019)
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Botoșani - 04.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea unui contract de concesiune (Publicarea pe site: 10 oct. 2019)
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Botoșani - 04.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „Transport urban durabil în Municipiul Botoşani prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul- Reabilitare cale rulare traseu l0l”, cod SMIS 127782 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 oct. 2019)
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Botoșani - 04.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea realizării de Clubul Sportiv Şcolar Botoşani a obiectivului de investiţii „Baza sportivă Tip II” (Publicarea pe site: 10 oct. 2019)
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Botoșani - 04.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului „Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoşani”, cod SMIS 127784 şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 oct. 2019)
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Botoșani - 04.10.2019

  HOTĂRÂRE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a unor obiective de investiţii incluse În PNDL II (Publicarea pe site: 10 oct. 2019)
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a aspectelor sesizate in adresele nr. 612/2019 şi nr. 349/2019, ale domnului Iacobiţă Stelu, angajat al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Pentru aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 24/30.01.2019, modificată prin H.C.L. nr. 236/29.07.2019, privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. şi R.L.U. aferent - str. Ştefan cel Ma re, nr. 1A, CF/NC 65480, in vederea realizării obiectivului -construire bloc de locuinte P+2E+M” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - stradaVârnav, nr. 29, CF/NC 58078, în vederea realizării obiectivului - Construire locuinţă, anexe gospodăreşti, amenajări exterioare, împrejmuire teren, organizare şantier” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – Aleea Maxim Gorki, nr. 9, CF/NC 59067, in vederea realizării obiectivului -construire imobil locuinţe colective P+5E (P+4E, P+3E retras) cu spaţii comerciale la parter, amenajare parcare, amenajări exterioare, imprejmuire teren organizare de şantier” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind desemnarea inlocuitorului de drept al Primarului Municipiului Botoşani – domnul Cătălin Mugurel Flutur (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea demarării procedurilor de achizitie in vederea cumpărării de către Municipiul Botoşani a unui teren situat in str. Manoleşti Deal, nr. 25 A (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donaţii din partea domnului Luca Ioan (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de lotizare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 59/2016 privind acceptarea În principiu a unor donaţii cu sarcini (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind alocarea sumei de 13.000 lei În vederea organizării la Botoşani a festivalului „Les Films de Cannes” in perioada 18 - 27 octombrie 2019 (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Contractului de delegare a gestiunii, Caietului de sarcini şi alegerea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare şi deszăpezire al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind revocarea H.C.L. nr. 218 din 29.07.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi alegerea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare şi deszăpezire al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. şi R.L.U. aferent - str. Stefan Luchian nr, 38, CF 58826 in vederea realizării obiectivului - REABILITARE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA IN HOTEL, AMENAJARE SUBSOL PARTIAL SI MANSARDARE IN PODUL EXISTENT” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z.si R.L.U. aferent - Str. Transilvaniei, nr, 18, Botoşani, CF/NC 52491 in vederea realizării obiectivului -CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ŞI CABINET MEDICAL, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - str. Calea Naţională nr, 9, sc. A, ap. 1, 2 parter şi ap. 8, et. 1 CF 51735-C1-U5, CF 51735-C1-U9 şi CF 51735-C1-U7” în vederea realizării obiectivului-amenajări interioare în vederea alipirii ap.1 şi 2, extindere ap.2 parter şi extindere ap. 8, la fatada posterioară, cu destinaţia de locuinţă” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea finanţării în avans, până la rambursare şi a cofinanţării proiectului „Digital Innovation 4 Cities - DI4C (Inovaţii Digitale pentru Oraşe)” sub schema de finanţare a programului european URBACT (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise În Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea unui schimb de terenuri, proprietate a municipiului şi proprietate a S.C. Terra Property S.R.L. (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donaţii - teren situat în str. Neculai Sofian, nr.6 - din partea domnilor Huţanu Gabriel şi Bildea Alin (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind închirierea unor spaţii administrate de Liceul Tehnologic „Petru Rares” Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind închirierea unor spaţii administrate de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind închirierea unor spaţii administrate de Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 152/2016 privind numirea În Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii În unităţile de Învăţământ preuniversitar de stat a reprezentanţilor administraţiei publice locale (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 11/30.01.2019 privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 si 3 la HCL nr. 118/24.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate In cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoşani, precum şi pentru stabilirea acordării sporului pentru condiţii de muncă (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2019 (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Botosani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoşani, pe anul 2019 (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii acordului dc parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii „Il Girotondo” Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L. nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 137012007” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investiţie: „ÎMPREJMUIRE CORP B LICEUL PEDAGOGIC-NICOLAE IORGA BOTOŞANI" şi „ÎMPREJMUIRE SALĂ DE SPORT LICEUL PEDAGOGIC-NICOLAE IORGA BOTOŞANI” (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind schimbarea denumirii Filarmonicii de Stat Botoşani in Filarmonica "George Enescu" Botoşani (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Acordare a Premiului National de Poezie "Mihai Eminescu" - Opera Omnia (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani" domnului profesor Adrian Panaete (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani" elevului Tudor Darius Cardaș (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani" militarilor veterani Sorin Ioan Ciobanu şi Ionel Lucian Sandu (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 2 - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Roşu Daniela Cristina (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Botoșani - 26.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Petruşcă Ady, prin demisie (Publicarea pe site: 09 oct. 2019)
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Botoșani - 04.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Listei ohiectivelor de investitii pe anul 2019, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Botoșani - 04.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ale unor obiective de investiţii incluse În PNDL II (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Botoșani - 04.09.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea cofinanţării proiectului "NESES - "Start-up social Nord Est!" antreprenoriat social sustenabil in regiunea Nord-Est" , implementat Direcţia de Asistenţă Socială Botosani in calitate de beneficiar (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile septembrie - octombrie 2019 (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L. nr. 246 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. 244/27.09.2018 privind documentatia "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Patriarh Teoctist Arapaşu nr, 4, CF/NC nr, 64916" şi a planşei "A03 - Reglementări urbanistice" din documentaţia anexă cu planşa modificatoare "A03-Reglementări urbanistice revizuirea 1", în vederea realizării obiectivului "construire imobil locuinte colective P+2E cu spatiu comercial la parter" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 237/29.07.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic de Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent - strada Peco, nr,10A, CF/NC 66579", În scopul realizării obiectivului "CONSTRUIRE FABRICA DE MEDIE TENSIUNE: AMENAJARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE, AMPLASARE STAŢIEDE BETOANE, ÎMPREJMUIRE TEREN, PLATFORME ŞIACCESE, ASIGURAREA UTILITĂŢILOROBIECTIVULUI" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui supliment alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru anul şcolar 2019 - 2020 (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr, 359 /20.12.2018 privind organigrama Teatrului "Mihai Eminescu" Botoşani, pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind a probarea de principiu, a Caietului de sarcini pentru "Lucrări de construcţii de drumuri de acces (pentru modernizare alei acces cimitire)" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind insuşirea raportului justificativ privind scoaterea din functiune şi valorificarea unor bunuri concesionate către S.C. Modern Calor S.A. (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind incheiere acordului de parteneriat si nominalizare reprezentant pentru participarea la proiectul GPP-STREAM - "Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming", finanţat de Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, intre: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi UAT - Municipiul Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu-Strada Drumul Tătarilor, nr, 111, CF/NC66757" in vederea realizării obiectivului: Construire locuinţă D parţial + P, foişor, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr, 96, CF/NC66495 şi 65464" in vederea realizării obiectivului: construire locuinţă S partial + P şi împrejmuire teren (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Poporului nr, 5, CF/NC60654" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+1E cu garaj şi refacere împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei "P.U.Z. - Str. I.C. Brătianu, nr, 149A, Botoşani , CF/NC66195" În vederea realizării obiectivului "CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Peco nr. 20A, NC/CF66003 şi 65971" în vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P şi împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei "Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Albina nr. 21, NC/CF 66303" În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P, foişor şi Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaşi a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii din partea S.C. Unique Residence United Properties S.R.L (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea casării şi valorificării unui bun proprietatea municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere pentru spaţii proprietatea municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 145 din 30 mai 2019 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe şi in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, În municipiul Botoşani (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulatiei rutiere in municipiul Botosani si a documentatiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activitătii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu si a activitătii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor stationate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botosani
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectlflcarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2019 (Publicarea pe site: 23 sept. 2019)
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Botoșani - 29.08.2019

  HOTARARE privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor în cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Municipiului Botosani, potrivit Ordonantei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Botoșani - 21.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului "REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRUP ŞCOLAR "PETRU RAREŞ" , cod SMIS 127793 şi a cheltuielilor legate de acest proiect. (Publicarea pe site: 02 sept. 2019)
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Botoșani - 21.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru şedinţa de Îndată din 21 august 2019 şi pentru şedinţa ordinară din 29 august 2019 (Publicarea pe site: 02 sept. 2019)
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Botoșani - 07.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2019 (Publicarea pe site: 20 aug. 2019)
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Botoșani - 07.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea art.3 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Realizare staţii de încărcare vehicule electrice in Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani" din H.C.L.nr. 206 din 27.06.2019 privind aprobarea exprimării acordurilor şi efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului "Realizare staţii de încărcare vehicule electrice in Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani" prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiile reşedinţe de judeţ" (Publicarea pe site: 20 aug. 2019)
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Botoșani - 07.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 29 din 7 februarie 2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe" şi a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 20 aug. 2019)
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Botoșani - 07.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 28 din 7 februarie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si dezvoltarea turlstică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe" (Publicarea pe site: 20 aug. 2019)
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Botoșani - 07.08.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr.211 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Şotron" şi a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 (Publicarea pe site: 20 aug. 2019)
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei "P.U.Z. - Str. Peco, nr.10A, Botoşani , CF/NC 66579" in vederea realizării obiectivului "CONSTRUIRE FABRICA DE MEDIE TENSIUNE: AMENAJARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE, ÎMPREJMUIRE TEREN, PLATFORME ŞI ACCESE, ASIGURAREA UTILITĂŢILOR OBIECTIVULUI" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor HCL nr. 24/30.01.2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent - strada Ştefan cel Mare, nr.1A, CF/NC 65480", in vederea realizării obiectivului "construire bloc de locuinţe P+2E+M" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor HCL nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă, nr. 14, Înscris În Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC5451/7/2/1, CF/NC 59728", În vederea realizării obiectivului "Comasare parcele, extindere si modernizare construcţie de birouri existentă" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Strada Pacea nr. 92, CF/NC 66586 in vederea realizării obiectivului "amplasare spălătorie auto" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Strada Iuliu Maniu nr. 16, CF/NC 56572 in vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M şi Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. str. Manoleşti Deal nr. 6, CF/NC 53348 in vederea realizării obiectivului "construire hală metalică cu destinaţia depozit materiale electrice şi depozit piese auto" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. str. Victoriei nr, 39, CF/NC 66626 in vederea realizării obiectivului "construire locuinţă şi anexă gospodărească” (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind exercitarea dreptului de preempţiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botoşani, str. I Decembrie 1918 nr, 44 - Casa Ankele (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei de transmitere in folosinţă gratuită a spaţiului din str. Săvenilor nr.10, către Filiala Judţeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spaţii de locuit repartizate in regim de urgenţă (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate in proprietatea Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 293/29.11.2018 privind a probarea "Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie: "REABILITARE TERMICĂ SALA POLIVALENTĂ MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUD. BOTOSANI" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea conditiilor de închiriere a unor amplasamente din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a Notei conceptuale şi a Temei de proiectare privind realizarea obiectivul de investitii "Reţea de canalizare pe strada prelungirea Bucovina şi strada Curteşti fără număr" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice produsă şi livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoşani În AGA ADI "Ecoproces" În vederea aprobării Actului aditional nr, 3 la Contractul de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide in judeţul Botoşani" - zona 4 Botoşani, Municipiul Botoşani nr, 927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Studiului de oportunitate şi alegerea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare şi deszăpezire al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani prin concesiune nr, 19092/01.08.2007 (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite În educaţie, prin obţinerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Naţională, sesiunea 2019 (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 iunie 2019 (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani" domnului Vlad Ivanov (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea statului de functii al Directiei Servicii Publice, Sport şi Agrement (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului "REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢA NR. 22" , cod SMIS 127790 şi a cheltuielilor legate de acest proiect. (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului "REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢA ŞOTRON" şi a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Botoșani - 29.07.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L. nr. 206 din 27 iunie 2019 privind aprobarea exprimării acordurilor şi efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului "Realizare staţii de încărcare vehicule electrice În Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani" prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiile reşedinţe de judeţ" (Publicarea pe site: 12 aug. 2019)
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr.117 /2019 privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Politiei Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2019 (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind preluarea fără plată a 100 metri liniari de şină uzată tip IOR (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de Închiriere pentru spatiile din incinta unor adăposturi de apărare civilă (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea exprimării acordurilor şi efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului " Realizare staţii de încărcare vehicule electrice în Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani" prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ" (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu În favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoşani, situat În zona străzilor Sarmisegetuza, Calea Natională, Poşta Veche, Bradului (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoşani, situat în zona străzilor Petru Rareş, Trandafirilor, Ion Simionescu, Aleea Margaretelor, Aleea Spătari, Mihai Eminescu, Aleea Petru Rareş , Dimitrie Ralet (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării În perioada 15-18 august 2019 a Evenimentului "Summer Fest 2019" (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru desfăşurarea evenimentului -"Luna Park Fest", În incinta Parcului Regional Turistic şi Sportiv, Cornişa Botoşani, În perioada 28-30 iunie 2019,organizat de Direcţia de Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile iulie - august 2019 (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Aleea Carmen Sylva, nr. 5, CF/NC 52641, În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă Sp+P+1E, anexă gospodărească şi Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Calea Naţională nr. 221A, NC/CF65771 În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexe gospodăreşti P, Împrejmuire teren şi racord utilităţi" (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - str. Tulbureni nr. 46H, CF51838, NC 6287/2-6083-6290/1/9 În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M" (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind repartizarea unui spaţiu către Asociaţia Comunelor din România Filiala Judeţeană Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise În Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind instituirea dreptului de uz şi servitude cu titlu În favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoşani, situat În zona străzi Cişmea (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Botoșani - 30.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a unui schimb Între un teren proprietatea municipiului şi un teren deţinut de S.C. Terra Property S.R.L. (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei de transmitere În folosinţă gratuită către Filiala Botosani Crucea Roşie a spaţiului - adăpost protecţie civilă - amplasat În Piaţa Centrală, Platou B, corpul C - subsol (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr, 2 la HCL nr, 9/2019 privind statul de functii al Filarmonicii de Stat Botoşani pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de Societar de Onoare unor actori ai Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasilache" Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de Întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de către persoanele fizice (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Botoșani - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2019 (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Botoșani - 14.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoşani in AGA ADI "Ecoproces" În vederea aprobării Actului adiţional nr, 2 la Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide În judetul Botoşani"- zona 4 Botoşani, Municipiul Botoşani nr, 927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Botoșani - 06.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2019 (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Botoșani - 06.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru desfăşurarea evenimentului – FESTIVALUL RACILOR ŞI AL FRUCTELOR DE MARE, În incinta Parcului Regional Turistic şi Sportiv, Cornişa Botoşani, În perioada 7 - 9 iunie 2019, organizată de Directia de Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Botoșani - 06.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea cofinanţării achiziţiei de aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Botoșani - 06.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Încheierii Actului Adiţional nr.1 la Acordul - Cadru de Finanţare nr, 31327/12.12.2018 Încheiat Între UAT Municipiul Botoşani şi UAT Municipiul Bălţi (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Botoșani - 06.06.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 246 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 08 iulie 2019)
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 516/2012 încheiat cu I.I. Ursăchianu Ştefan (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 10718 din 05.05.2014 în cheiat cu S.C. TOTAL BRANDS EXPERT S.R.L. Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea schimbului Între terenul proprietatea privată a S.C. Bold Impex S.R.L. situat În str. Armeană, nr. 11 A şi terenul proprietate privată a Municipiului situat În str. Victoriei, nr. 4 (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - str. Calea Naţională nr.19, Înscris În Cartea Funciară CF/NC 57047 În vederea realizării obiectivului "Concesionare teren pentru construire vulcanizare auto" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 50/28.02.2018 pentru creşterea regimului de Înălţime (S+P+7E) la S+P+7+E8 retras, pentru documentaţia"Plan Urbanisticde Zonal şi Regulament Local de Urbanism - str. Calea Naţională, nr. 48, Înscris În Cartea Funciară CF/NC 66087", În vederea realizării obiectivului "Construire imobil locuinţe colective S+P+7+E8 retras, cu spaţii comerciale la parter şi parcări la subsol, amenajări exterioare, amenajare parcare" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 7,25 mp aflat În Aleea Azurului nr. 3, sc. B, pentru ap. 1 cu CF/NC 51496- C1-U19, În vederea realizării obiectivului "extindere apartament cu destinaţia locuinţă - intrare În legalitate" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476, În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă D+P+1E, anexă gospodărească şi împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - St r. Rediu, nr. 1A, CF/NC 66382, În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă Sp+P+1E, anexă gospodărească şi Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - str. Doboşari nr. 34, NC/CF 51387, În vederea realizării obiectivului "construire service auto şi Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Aleea Florilor nr. 2A, NC/CF 65409, În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă D+P+1E" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Calea Naţională nr,113B, NC/CF 58779, În vederea realizării obiectivului "construire imobil P+E cu spaţii comerciale la parter şi locuinţă la etaj" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Aleea Petalelor nr. 2C, NC/CF 62541, În vede rearealizării obiectivului "construire locuinţă P, anexă P şi Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - str. Prieteniei nr. 6, NC/CF 55525, În vederea rcalizării obiectivului "construire locuinţă P+M" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Str. Pîrîului, nr, 8, CF/NC 66097, În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, împrejmuire teren, bazin vidanjabil, puţ forat şi racorduri utilităţi" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei "P.U.D. - strada Grigore Antipa, nr, 31, CF/NC 63424 În vederea realizării obiectivului "Construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Str. Tătari, nr.1, Înscris În CF/NC 60087", În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexă gospodărească (garaj si magazie)" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr, 166/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate În proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei (S.F.) "CONSTRUIRE ŞI ECHIPARE CREŞĂ PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ CARTIER ANL CIŞMEA " (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise În Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea "Registrului local al Spaţiilor verzi din municipiului Botoşani" (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de lotizare a unui imobil propr ietate privată a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr, 59 din 28.02.2019 privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind transmiterea În folosinţă gratuită a imobilului din str. Armeană nr. 2, bl, 12 către Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani , situat În str. Independenţei nr. 7 (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiei "Studiul alternativelor de traseu" privind obiectivul de investiţii Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin Curteşti şi stabilirea unei variante de traseu dintre cele propuse (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea cofinanţării achiziţiei de aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 258 din 30.10.2018, referitoare la statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 134/24.04.2019 privind Statul de functii al Directiei Servicii Publice, Sport şi Agrement pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Organigramei si Statului de F la TEATRUL pentru copii si tineret "VASILACHE" BOTOŞANI (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării primaului an de management din mandatul 2018 - 2022 la FILARMAONICA de STAT BOTOŞANI (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2017 - 2020 la TEATRUL pentru copii si tineret "VASILACHE" BOTOŞANI (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2017 - 2020 la TEATRUL "MIHAI EMINESCU" BOTOŞANI (Publicarea pe site: 05iulie 2019)
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Botoşani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind Împuternicirea reprezentantului legal al Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani – dl. Dorin Gabriel Burlacu, În vederea votării În cadrul adunării generale extraordinare a asociaţilor SC "SOCIAL CLEAN IMOBIL" SRL Botoşani a propunerii de majorare a capitalului social prin cooptarea unui asociat (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Organigramei, al Statului de functii si al R.O.F. ale Direcţiei de Asistenţă Socială Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 136/17.06/2004 privind instituirea titlului de SOCIETAR DE ONOARE În instituţiile artistice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale În Municipiul Botoşani pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Botoșani - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Botoșani - 21.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind rcctificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Botoșani - 21.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societăţii (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Botoșani - 21.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de lotizare a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Botoșani - 21.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizarilor indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiel (S.F.) "AMENAJAREA ZONEI DE RECREERE STR. VĂRNAV NR. 1 7A, MUNICIPIUL BOTOŞANI" (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Botoșani - 21.05.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale SC Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si al statului de functii ale Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr, 246 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public ai municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile mai - iunie 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Scipione Bădescu 1, sc, A, ap, 1, CF 54257" În vederea realizării obiectivului "extindere apartament În vederea schimbării destinatiei din locuintă În spatiu prestări servicii (cosmetică, coafor) si amenajare acces direct din exterior" (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str . Moara de Foc nr. 20, NCICF 65535" În vederea realizării obiectivului "construire locuintă P" (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Luizoaia nr. 4, NC/CF65737" În vederea realizării obiectivului "construire locuinţă P+M, anexă gospodărească si Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de lotizare, alipire a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind repartizarea unui spatiu către S.C. Yes Comment 4 People S.R.L. Botoşani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de etajare la Corpul B al Scolii Gimnaziale nr, 7 Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de recompartimentare Interioară la Şcoala Gimnazială nr. 8 Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru suprafetele de pajisti aflate În domeniul privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea lnventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării În perioada 17 - 19 mai 2019 a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor municipiului Botosani, precum si a Evenimentului "Împreună Dezvoltăm Orasul- Hai la Cornisa!" organizat de Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractelor de Închiriere a unor spatii de locuit repartizate În regim de urgentă (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate În cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botosani si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale a Municipiului Botosani, pe anul 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă al municipiului Botosani aprobat prin HCL nr, 37/2017 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea reactualizării "Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botosani" (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani la data de 31 martie 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Botoșani - 24.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2019 (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Botoșani - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE Privind trecerea unor imobile din domeniul privat În domeniul public al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2019)
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiilor de organizare si de solutionare a contestatiilor licitatiilor publice a terenurilor apartinând domeniului public al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement prevăzut În anexa nr. 1 la HCL nr. 63/2017 (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind concesionarca prin licitatie publică deschisă a terenului apartinând domeniului privat al municipiului Botosani În suprafată de 13 mp, situat În Municipiul Botosani ,str. Alexa ndru cel Bun, nr. 17 (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea tarifului pentru activitatea de Încărcare si transport, eliminare finală deseuri stradale din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea elaborării studiului de oportunitate pentru determinarea modalitătii de atribuire al serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, deszăpezit si combatere polei pe căile publice din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind alocarea sumei de 3.500 lei În vederea organizării Împreună cu Asociatia Partida Romilor "Pro-Europa" sucursala Botosani a evenimentului "Gala de Excelentă a Romilor" - Editia a II a, 8 aprilie 2019 (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind instituirea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit În favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării continutului art. 1 din H.C.L. nr. 21/30.01.20I9 privind documentatia "Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Ion Istrati nr, 5E, NC/CF 57564 "În vederea realizării obiectivului "construire locuintă P, anexă gospodărească, Împrejmuire teren si racord utilităti" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor HCL nr. 242/27.09.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism " Plan Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Irisilor, nr, 9C, CFINC 65520" În vederea realizării obiectivului "construire locuintă individuală P+M" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr. 96, NC/CF65591" În vederea realizării obiectivului "construire locuintă P+M si Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Ion Pillat nr, 7D, NC/CF 59954" În vederea realizării obiectivului "extindere locuintă la fatada posterioară si fatada lateral-dreapta D+P+Mezanin si amenajare terasă acoperită cu pergola la fatada principala" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Alexandru cel Bun nr.48A, NC /CF 64443" În vederea realizării obiectivului "construire service auto si împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor HCL l nr. 268/31.10.2017 prentru aprobarea documentatiei "P.U.D. - str. Aleea H umulesti , nr . 11, CFINC 65193" În vederea realizării obiectivului " construire locuintă S+P+M si Împrejmuire teren" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - Str. 1 MAI, n r, 9A, Înscris În Cartea Funciară CF/NC 54890" În vederea realizării obiectivului "construire locuintă P+1E cu două apartamente si Împrejmuire teren", (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă nr, 14, Înscris În Cartea Funciară CF/NC 59580, CFINC 63233, CF 59655INC 54511712/1 , CFINC 59728" în vederea realizării obiectivului "Comasare parcele, extindere si modernizare constructie de birouri existentă" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind Împuternicirea Sefului Birou Cadastru Imobiliar-Edilitar să semneze În calitate de reprezentant al detinătorului legal al terenului, la receptia planurilor topografice, pentru imobilele apartinând domeniului public sau privat al Muncipiului Botosani, care nu sunt Înscrise În evidentele de cadastru si publicitate imobiliară (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea vânzării unei locuinte către chirias Ilcu Ana (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind concesionare teren pentru cale de acces către Clubul Sportiv Scolar Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise În Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea anexei continând bunurile concesionate către S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului - pilot de acordare a unui supliment alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru anul scolar 2018 - 2019 (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea constituirii Comisiei de Elaborare a Regulamentului de Acordare a Premiului National de Poezie "Mihai Eminescu" - Opera Omnia (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind asocierea municipiului Botosani, cu alte unităti administrativ-teritoriale, În vederea Înfiintării Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitară "ASOCIATIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ" (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Procedurii finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit de interes local (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor construite pentru tineri prin Agentia Natională pentru Locuinte (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Botoșani - 29.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea contului anual dc executie a bugetului local , bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2018 (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Botoșani - 27.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Botoșani - 27.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indlcatorilor tehnico-economici ai documentatiei (S.F.) "CONSTRUIRE SI ECHIPARE CRESĂ PENTRU EDUCATIA TIMPURIE ANTEPRESCOLARĂ CARTIER ANL CISMEA " (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind inventarierea in patrimoniul municipiului Boto§ani a imobilului din B-dul Mihai Emincscu nr. 34
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE pentru modificarea inventarului bunurilor aparfinand domeniului public al municipiului Botosani
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea HCL nr, 247 din 27.09.2018 privind a probarea participării Municipiului Botosani În calitate de partener În cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport pnblic - tramvaie", de aprobare a cheltuieli lor legate de proiect, precum si de aprobare a Acordului de parteneriat si a Protocolului de asociere privind realizarea În comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice a unei achizitii ocazionale (Publicarea pe site: 02 iulie 2019)
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai documcntatici (S.F.) „AMENAJAREA ZONEI DE RECREERE STR. VARNAV NR. 17 A, MUNICIPIUL BOTOSANI"
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai documcntafici (S.F. cu elemente de D.A.L.I.) IMBUNATATIREA REGENERARII FIZICE ECONOMICE SI SOCIALE A COMUNITATILOR MARGINALIZA TE- AMENAJARE ZONA DE RECREERE STR. PACEA INMUNICIPIUL BOTOSANI ”
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai documentapei (S.F. cu elemente de D.A.L.I. ) ’’AMENAJARE VERSANT ”PACEA”, STR. PACEA, MUN. BOTO$ANI”
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economic! ai documentapei (D.A.L.I.) “Transport urban durabil in municipiul Botosani prin reabilitarea, modernizarea $i extinderea transportului public local de calatori cu tramvaiul- reabilitare cale rulare traseu 102”
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tchnico - cconomici ai documentatiei (D.A.L.I.) “Transport urban durabil in niunicipiul Botosani prin reabilitarea, modernizarca si extinderea transportului public local de calatori cu tramvaiul- reabilitare cale rulare traseu 101”
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Botoșani - 25.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai documentapei (D.A.L.I) „RcabiIitare si modernizare Grup Scolar Petru Rares”
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei (S.F. CU ELEMENTE DE D.A.L.I.) „ÎMBUNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR MARGINALIZATE- AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE ALEEA NUCULUI NR. 12 A ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI ”
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei (S.F. cu elemente de D.A.L.I.) „ÎMBUNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR MARGINALIZATE- AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE STR. ADRIAN ADAMIU NR. 12 B. ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI ”
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei (S.F. cu elemente de D.A.L.I.) „ÎMBUNĂTĂŢIREA REGENERĂRII FIZICE ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR MARGINALIZATE- AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE STR. ADRIAN ADAMIU FN. ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI ”
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei ( D.A.L.L) “ TRANSPORT URBAN DURABIL IN MUNICIPIUL BOTOŞANI PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREATRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE CALATORI CU TRAMVAIUL- REABILITARE CALE RULARE TRASEU 102”
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei ( D.A.L.I.) “ TRANSPORT URBAN DURABIL IN MUNICIPIUL BOTOŞANI PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE CALA TORI CU TRAMVAIUL- REABILITARE CALE RULARE TRASEU101"
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei (D.A.L.I) ’’Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 22”
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 36/2018 privind organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2019
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE privind reorganizarea comisiei pentru închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale situate în imobile proprietatea municipiului Botoşani, care au făcut obiectul proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric şi a Zonei Pietonale a municipiului”, stabilite conform HCL nr.77 din 12.03.2014
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Botoșani - 14.03.2019

  HOTARARE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 352/20.12.2018 privind instituirea şi stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoşani
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. Electromagnetica S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoşani
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind împuternicirea reprezentantului legal al Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşanidl.Dorin Gabriel Burlacu - director executiv, în vederea retragerii asociatului Direcţia de Asistenţă Socială Botoşani din societatea comercială SC ’’SOCIAL GREEN SERVICES” SRL Botoşani
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind împuternicireu reprezentantului legal al Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani- dl.Dorin Gabriel Burlacu- director executiv, în vederea retragerii asociatului Direcţia de Asistenţă Socială Botoşani din societatea comercială SC ’’SOCIAL CLEAN IMOBIL” SRL Botoşani
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind repartizarea unei suprafeţe de teren domnului Aioniţoaie Corneliu
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind închirierea unui spaţiu administrat de Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile martie -aprilie 2019
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea concesionarea terenului de 192,00 mp aflat la baza versantului din zona Pacea, Ia limita cu teritoriul administrativ al comunei Curteşti în vederea realizării obiectivului “concesionare teren în vederea extinderii împrejmuiriişi parcării ce se va realiza în baza autorizaţiei de construire nr. 134/08.06.2017”
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea modificării conţinutului art. 1 din H.C.L. nr. 375/20.12.2018 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr. 8, sc. A, et. P, ap. 2, CF 50035-Cl-U49“ în vederea realizării obiectivului “ extindere apartament şi amenajare acces din exterior în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comerciar
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea C-tin Gane nr. 5C, CF 66041“ în vederea realizării obiectivului “Construire centru social şi catehetic parohia Sf Antonie cel Mare”
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Armoniei nr. 17, NC/CF 61662 “ în vederea realizării obiectivului “ construire locuinţă P+E şi împrejmuire”
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobareu documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Prunilor nr. 16B, Botoşani, CF/NC 61165” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă P+Mşi împrejmuire teren ”
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Irişilor, nr. 11A, înscris în Cartea Funciară CF/NC 65185“ în vederea realizării obiectivului „construire două locuinţe P+1Eşi împrejmuire teren”
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Humulcşti nr. 14, Botoşani, CF/NC 61403” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă de serviciu P+M, anexă gospodărească şi împrejmuire teren”
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bucovina, nr. 37, CF/NC 65209” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă D+P+Mşi împrejmuire teren”
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru modificarea şi completarea H.C.L. 17/2017 privind aprobarea amenajamentelor pastorale, valabile pentru pajiştile permanente din municipiul Botoşani
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru prelungirea duratei contractului nr. 10704/12.05.2014 privind închirierea de către municipiul Botoşani a spaţiului din Piaţa 1 Decembrie nr. 5/1, parter
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind închirierea unui spaţiu administrat de Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoşani
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind aprobarea, de principiu, a unui schimb între un teren proprietatea municipiului şi un teren proprietatea S.C. Italpant S.R.L.
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanţi, înmatricularea şi asigurarea de răspundere civilă auto pentru autoutilitara- autovehicul cu destinaţie specială din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoşani
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind alocarea sumei de 18.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botoşani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentul Sportiv Ultramaratonul ’’The Track Australia”
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTARARE privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii pentru serviciul public „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică” Botoşani
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, pentru anul 2019
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 256 / 30.10.2018 privind aprobarea numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul şcolar 2018- 2019
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare /soluţionarea contestaţiilor pentru procedura de evaluare a primului an de management din mandatul 2018- 2022, la Filarmonica de Stat Botoşani
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare /soluţionarea contestaţiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2017 - 2020 la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botoşani
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare /soluţionarea contestaţiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2017 -2020, la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Botoșani - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a documentaţiei (D.A.L.I) ’’Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Şotron”
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Botoșani - 07.02.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi pentru finanţarea celorlalte cheltuieli care nu cuprind C + M, din bugetul local pentru obiectivul de investiţii: „ Locuinţe sociale Aleea Constantin Iordăchescu”
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Botoșani - 07.02.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului “Simplificarea administrativă şi reducerea birocraţiei prin implementarea de măsuri de digitalizare în Municipiul Botoşani” şi a cheltuielilor legate de acest proiect
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Botoșani - 07.02.2019

  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 210 din 21.09.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sfântul Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de acest proiect
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Botoșani - 07.02.2019

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii „Sfântul Gheorghe”
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de colectare şi transport deşeuri municipale solide al municipiului Botoşani
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent - prelungirea străzii Ion Creangă, NC/CF 57281, NC/CF 64262, NC/CF 61181, NC/CF 58277, NC/CF 64263, NC/CF 65818, NC/CF 65819, CF/NC 64175“ în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN TEREN cca. 17.500,00 mp (final 12.444,00 mp) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE"
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent - str. Ştefan cel Mare nr. IA, CF/NC nr. 65480“ în vederea realizării obiectivului construire bloc locuinţe P+2E+M”
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Mărului nr. 8, NC/CF 64300“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M”
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr. 96A, NC/CF 65590“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P şi împrejmuire teren”
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Ion Istrati nr. 5E, NC/CF 57564“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P, anexă gospodărească, împrejmuire teren şi racord utilităţi”
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Dubălari, nr. 3, CF/NC 63633” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă D+P+M şi împrejmuire teren”
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Adrian Adamiu, nr. 3, CF/NC 65615“ în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE HALA PARTER - REPARAŢII AUTO”
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Tiberiu Crudu, nr.5, sc. C, ap.l, CF 54205-C1-U 20 /NC: 511/C(B),0,1,” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 22,00 mp în vederea realizării obiectivului „extindere apartament cu destinaţia de locuinţă lafaţada principală şi posterioară a blocului”
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Independenţei, nr. 35, înscris în Cartea Funciară CF/NC 62392“ în vederea realizării obiectivului „schimbare de destinaţie anexă corp C2 în locuinţă, extindere locuinţă parter, construire anexă gospodărească parter, şi împrejmuire teren”
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani şi al numărului de posturi de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. A3020 din 02.04.2014 încheiat între S.C. Locativa S.A. şi UAT Botoşani
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 248 /3L10.2017 privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoşani
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I ” AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea noilor preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 360/20.12.2018 privind organigrama şi statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Botoşani pentru anul 2019
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoşani, valabile până la aprobarea bugetului local pentru anul 2019
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăţilor în cadrul Proiectului SIMD încheiat între Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani şi ADI ’’ECOPROCES” Botoşani în cadrul Zonei 4
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Botoșani - 30.01.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi pentru finanţarea celorlalte cheltuieli care nu cuprind C + M, din bugetul local pentru obiectivul de investiţii: „ Locuinţe sociale Aleea Constantin Iordăchcscu”
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Botoșani - 28.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 247 din 27.09.2018 privind aprobarea participării Municipiului Botoşani în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public- tramvaie”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Botoșani - 28.01.2019

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul Consolidarea şi restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoşani
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Botoșani - 28.01.2019

  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 169 din 09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea şi restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoşani” şi a cheltuielilor legate de acest proiect
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Botoșani - 15.01.2019

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru anul 2018
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Botoșani - 09.01.2019

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2018