Hotărârea nr. 87/2005

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile martie şi aprilie 2005
Nr. 87 / 28 februarie 2005
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile martie şi aprilie 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerea domnului consilier Fasniuc Stelică, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile martie şi aprilie 2005,
în baza art. 37 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:Articol unic. Doamna consilier Chirilă Nicolina, se alege în funcţia de "preşedinte de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile martie şi aprilie 2005.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 87
Botoşani, 28 februarie 2005