Hotărârea nr. 417/2005

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2005
Nr. 417 / 31 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2005CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului consilier Fasniuc Stelică, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2005,
în baza art. 37 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Articol unic. Domnul consilier Epuraş Ovidiu, se alege în funcţia de "preşedinte de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2005.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 417