Hotărârea nr. 358/2005

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile septembrie şi octombrie 2005
Nr. 358 / 31 august 2005
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile septembrie şi octombrie 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului consilier Fasniuc Stelică, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile septembrie şi octombrie 2005,
în baza art. 37 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Articol unic. Domnul consilier Egner Florin Simion, se alege în funcţia de "preşedinte de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile septembrie şi octombrie 2005.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 358
Botoşani, 31 august 2005