Hotărârea nr. 351/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri către Protopopiatul Botoşani – Parohia „Izvorul Tămăduirii”
Nr. 351 / 31 august 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri către Protopopiatul Botoşani – Parohia „Izvorul Tămăduirii”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri către Protopopiatul Botoşani - Parohia "Izvorul Tămăduirii",
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" şi art. 125 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001, art. 8 punctul 1, capitolul II din Legea 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.(1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Protopopiatul Botoşani - Parohia " Izvorul Tămăduirii", a două suprafeţe de teren amplasate în str. I.Elefterescu şi Parcul Tineretului, cu suprafeţele de 300 mp., respectiv 671,75 mp., precizate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a utiliza terenul numai cu destinaţia de spaţii verzi.
(3) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul publicului pe aleea de intrare din str. I.Elefetrescu, pe parcursul zilei.
Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Parohia "Izvorul Tămăduirii" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri către Protopopiatul Botoşani - Parohia "Izvorul Tămăduirii",
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" şi art. 125 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001, art. 8 punctul 1, capitolul II din Legea 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.(1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Protopopiatul Botoşani - Parohia " Izvorul Tămăduirii", a două suprafeţe de teren amplasate în str. I.Elefterescu şi Parcul Tineretului, cu suprafeţele de 300 mp., respectiv 671,75 mp., precizate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a utiliza terenul numai cu destinaţia de spaţii verzi.
(3) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul publicului pe aleea de intrare din str. I.Elefetrescu, pe parcursul zilei.
Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Parohia "Izvorul Tămăduirii" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Volinaşi Costin Secretar, Ioan Apostu
Nr. 351
Botoşani, 31 august 2005


Nr. 351
Botoşani, 31 august 2005