Hotărârea nr. 195/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico economice precum şi a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii: „Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani”, cu finanţare din împrumut bancar şi buget local
Nr. 195 / 18 mai 2005
HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiilor tehnico economice precum şi a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii: „Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani”, cu finanţare din împrumut bancar şi buget local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoşani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii : "Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani", cu finanţare din împrumut bancar şi bugetul local,
având în vedere Raportul de specialitate al Directiei Dezvolatre Locală, Strategii, Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoşani,
în conformitate cu prevederile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.R. nr.158/03.03.2005 privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale şi celor ale art. 38 alin 2 lit. e) şi m) din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1. Se aprobă documentaţiile tehnico-economice precum şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii : "Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani", cu finanţare din împrumut bancar şi buget local, conform anexelor 1-28 la prezenta hotărare,.

Art.2. Primarul Municipiului Botoşani precum şi Serviciile de specialitate ale Consiliului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 195
Botoşani, 18.05.2005

Anexa nr. 1
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Ion Pillat,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
7 440 000,0 mii lei 199 144 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
6 360 000,0 mii lei 170 236 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 7 440 000,0 6 360 000,0 199 144 170 236

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 000,00 ml
 Lăţime carosabil 7,0; 14,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 11 200,0 mp
 Trotuare , lungime 2 000,0 ml
o Lăţime 1,00- 5,00 ml
o Suprafaţă 6 800,0 mp
 Borduri 2 000,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 2
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Nicolae Iorga,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
4 100 000,0 mii lei 109 796 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
3 315 000,0 mii lei 88 731 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 4 100 000,0 3 315 000,0 109 796 88 731

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 12 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 920,00 ml
 Lăţime carosabil 7,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 6 440,0 mp
 Trotuare , lungime 1 840,0 ml
o Lăţime 1,50-2,0 ml
o Suprafaţă 3 320,0 mp
 Borduri 1 840,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 3
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. IC Brătianu,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
89 824 785.0 mii lei 2 395 328 euro 1 euro = 37 500 lei
Din care:
Construcţii montaj
79 875 054.0 mii lei 2 130 001 euro 1 euro = 37 500 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 41 000 000 35 000 000 1 093 333 933 333
Anul II 48 824 785 44 875 054 1 301 995 1 196 668
Total 89 824 785.0 79 875 054.0 2 395 328 2 130 001

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 24 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Modernizare şi reabilitare stradă 2 820 ml
 Dirijarea circulaţiei 2 820 ml
 Alimentare cu apă potabilă 2 890 ml
 Canalizare pluvială 3 480 ml
 Alimentare cu gaze naturale 1 130 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 4
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Armoniei,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
4 001 937,0 mii lei 106 673 euro 1 euro = 37 516 lei
Din care:
Construcţii montaj
3 428 127,0 mii lei 91 378 euro 1 euro = 37 516 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 4 001 937,0 3 428 127,0 106 673 91 378

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 290,0 ml
 Lăţime carosabil 6,00 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 2 100 mp
 Suprafaţa stăzii laterale 630,0 mp
 Suprafaţă trotuare 1 400 mp
 Suprafaţă trotuare străzi laterale 270 mp
 Lăţimea unei benzi 3,00 m
 Lăţime trotuare 2,00 m
 Suprafaţă totală 8 400 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 5
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Victoriei,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
16 380 422,7 mii lei 451 525 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I
Anul II
Total 16 380 422,7 451 525

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 14 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 435,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 10 395 mp
 Suprafaţă trotuare 4 305 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 6
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Petru Rareş,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
30 312 151,0 mii lei 835 552 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 835 552

1.3. Durata de realizare a investiţiei - luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 880,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 14 210 mp
 Suprafaţă trotuare 3 000 mp
 Canalizare pluvială 300 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 7
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Pacea-Cornişa,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
32 207 898,0 mii lei 887 808 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 32 207 898,0 887 808

1.3. Durata de realizare a investiţiei - luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 2 900,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 27 300 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 8
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, Bd. M Eminescu,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
90 528 225,0 mii lei 2 495 403 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 90 528 225,0 2 495 403

1.3. Durata de realizare a investiţiei - luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 4 250,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 38 160 mp
 Suprafaţă trotuare 25 500 mp
 Nr. intersecţii semaforizate 3 buc
 Canalizare pluvială 1 300 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 9
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Ştefan cel Mare-Doboşari,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
9 233 000,0 mii lei 246 868 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
7 900 000,0 mii lei 211 456 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 9 233 000,0 7 900 000,0 246 868 211 456

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 8 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 2200,00 ml
 Lăţime carosabil 7,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 5 761,0 mp
 Trotuare , lungime 4400,0 ml
o Lăţime 1,50; 1,0 ml
o Suprafaţă 5070,0 mp
 Borduri 4 406,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 10
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Bucovina,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
24 556 087,0 mii lei 676 885 403 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 24 556 087,0 676 885

1.3. Durata de realizare a investiţiei - luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 850,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 12 950 mp
 Canalizare pluvială 1000 ml
 Canalizare menajeră 1000 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 11
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005
Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Tulbureni,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
114 835 621.0 mii lei 3 062 283 euro 1 euro = 41.146 lei
Din care:
Construcţii montaj
100 969 482.0 mii lei 2 692 520 euro 1 euro = 41.146 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 35 750 000 29 750 000 953 333 793 333
Anul II 40 000 000 34 200 000 1 066 667 912 000
Anul III 39 085 621 37 019 482 1 042 284 987 186
TOTAL 114 835 621.0 100 969 482.0 3 062 283 2 692 520

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 36 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Modernizare şi reabilitare stradă 2 423 ml
 Dirijarea circulaţiei 2 400 ml
 Alimentarea cu apă potabilă 3 275 ml
 Canalizare pluvială 1 914 ml
 Dren 1 470 ml
 Alimentarea cu gaze naturale 7 768 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 12
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Armeană1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
18 763 276,0 mii lei 500 140 euro 1 euro = 37 516 lei
Din care:
Construcţii montaj
16 950 940,0 mii lei 451 832 euro 1 euro = 37 516 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 18 763 276,0 16 950 940,0 500 140 451 832

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 9 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 380,00 mi
 Lăţime carosabil 7,0 şi 3,5 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 10 700,0 mp
 Suprafaţa stăzii laterale 2 310,0 mp
 Suprafaţă trotuare 5 050,0 mp
 Suprafaţă trotuare străzi laterale 1 140,0 mp
 Lăţimea unei benzi 3,50 m
 Lăţime trotuare 2,50; 1,0 m
 Suprafaţă totală 19 200 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 13
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Săvenilor,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
14 894 523,0 mii lei 397 018 euro 1 euro = 37 516 lei
Din care:
Construcţii montaj
13 566 357,0 mii lei 361 615 euro 1 euro = 37 516 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 14 894 523,0 13 566 357,0 397 018 361 615

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1240,00 mi
 Lăţime carosabil 10,5 şi 7,0 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 12 850,0 mp
 Suprafaţa stăzii laterale 1 680,0 mp
 Suprafaţă trotuare 6 520,0 mp
 Suprafaţă trotuare străzi laterale 720,0 mp
 Lăţimea unei benzi 3,50 m
 Lăţime trotuare 2,50; 3,0; 1,50 m
 Suprafaţă totală 20 930 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 14
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Marchian,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
15 066 288,0 mii lei 401 597 euro 1 euro = 37 516 lei
Din care:
Construcţii montaj
13 833 896,0 mii lei 368 747 euro 1 euro = 37 516 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 15 066 288,0 13 833 896,0 401 597 368 747

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 575 ml
 Lăţime carosabil 14,40 şi 12,0 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 9 900,0 mp
 Suprafaţa stăzii laterale 350,0 mp
 Suprafaţă trotuare 5 850,0 mp
 Suprafaţă trotuare străzi laterale 500,0 mp
 Lăţimea unei benzi 3,60 şi 3,0 m
 Lăţime trotuare 3,0; 3,50; 5,0; 7,0 m
 Suprafaţă totală 16 600 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 15
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Maior Ignat,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
6 784 832,0 mii lei 187 023 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 6 784 832,0 187 023

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 335,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 2 485 mp
 Suprafaţă trotuare 1 065 mp
 Intersecţie semaforizată 1 buc

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 16
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Independenţei,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
3 750 000,0 mii lei 100 375 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
3 250 000,0 mii lei 86 991 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 3 750 000,0 3 250 000,0 100 375 86 991

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 820,00 ml
 Lăţime carosabil 7,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 5 740,0 mp
 Trotuare , lungime 1 640,0 ml
o Lăţime 1,00- 1,50 ml
o Suprafaţă 1 980,0 mp
 Borduri 1 320,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 17
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Cuza Vodă,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
15 307 723,0 mii lei 408 032 euro 1 euro = 37 516 lei
Din care:
Construcţii montaj
13 828 481,0 mii lei 368 602 euro 1 euro = 37 516 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 15 307 723,0 13 828 481,0 408 032 368 602

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 7 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 910,00 ml
 Lăţime carosabil 7,10 şi 11,0 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 11 300,0 mp
 Suprafaţa stăzii laterale 420,0 mp
 Suprafaţă trotuare 7 600,0 mp
 Suprafaţă trotuare străzi laterale 180,0 mp
 Lăţimea unei benzi 5,30; 3,55 m
 Lăţime trotuare 2,00; 7,0 m
 Suprafaţă totală 19 500 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 18
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Popa Şapcă,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
27 119 889,0 mii lei 722 890 euro 1 euro = 37 516 lei
Din care:
Construcţii montaj
24 823 670,0 mii lei 661 683 euro 1 euro = 37 516 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 27 119 889,0 24 823 670,0 722 890 661 683

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1200 ml
 Lăţime carosabil 7,00 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 10100 mp
 Suprafaţa stăzii laterale 3570,0 mp
 Suprafaţă trotuare 4350,0 mp
 Suprafaţă trotuare străzi laterale 1 680,0 mp
 Lăţimea unei benzi 3,50 m
 Lăţime trotuare 1,50 m
 Reţea alimentare cu apă 1200,0 ml
 Colector pluviale 1440,0 ml
 Suprafaţă totală 19 700 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 19
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Iuliu Maniu,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
19 607 000,0 mii lei 524 812 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
17 820 000,0 mii lei 476 981 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 19 607 000,0 17 820 000,0 524 812 476 981

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 8 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 422,00 ml
 Lăţime carosabil 7,0; 6,0; 5,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 10 800,0 mp
 Trotuare, lungime 3 600,0 ml
o Lăţime 1,00- 1,50 ml
o Suprafaţă 4 320,0 mp
 Borduri 4 020,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 20
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Alexandru cel Bun


1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
25 822 232.0 mii lei 688 593 euro 1 euro = 37 500 lei
Din care:
Construcţii montaj
22 830 790.0 mii lei 608 821 euro 1 euro = 37 500 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 25 822 232.0 22 830 790.0 688 593 608 821

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 12 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Modernizare şi reabilitare stradă 758 ml
 Dirijarea circulaţiei 820 ml
 Alimentare cu apă potabilă 1125 ml
 Canalizare pluvială 1 290 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 21
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Călugăreni,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
3 192 000,0 mii lei 85 439 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
2 685 000,0 mii lei 71 868 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 3 192 000,0 2 685 000,0 85 439 71 868

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 660,00 ml
 Lăţime carosabil 7,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 4 620,0 mp
 Trotuare, lungime 1 320,0 ml
o Lăţime 1,50 ml
o Suprafaţă 1980 mp
 Borduri 1 320,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 22
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, Bd. G Enescu,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
6 926 000,0 mii lei 185 385 euro 1 euro = 37 360 lei
Din care:
Construcţii montaj
5 830 000,0 mii lei 156 210 euro 1 euro = 37 360 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 6 926 000,0 5 830 000,0 185 385 156 210

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 950,00 ml
 Lăţime carosabil 14,0 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 13 720,0 mp
 Trotuare , lungime 1 900,0 ml
o Lăţime 2,50 ml
o Suprafaţă 4 900,0 mp
 Borduri 5 920,0 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 23
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. M Kogălniceanu,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
13 463 972,8 mii lei 371 133 euro 1 euro = 36 278 lei
Din care:
Construcţii montaj
mii lei euro 1 euro = 36 278 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I
Anul II
Total 13 463 972,8 371 133

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 14 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 1 435,00 ml
 Suprafaţă carosabilă 10 395 mp
 Suprafaţă trotuare 4 305 mp
2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 24
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Drumul Tătarilor,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
84 222 389,0 mii lei 2 245 930 euro 1 euro = 37 500 lei
Din care:
Construcţii montaj
74 729 886,0 mii lei 1 992 797 euro 1 euro = 37 500 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 20 534 853 15 029 112 547 596 400 776
Anul II 333 676 526 31 683 145 898 041 844 884
Anul III 30 011 009 28 017 629 800 294 747 137
TOTAL 84 222 389 74 729 886 2 245 930 1 992 797

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 36 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Modernizare şi reabilitare stradă 2 590 ml
 Dirijarea circulaţiei 2 890 ml
 Alimentare cu apă potabilă 3 345 ml
 Canalizare pluvială 3 840 ml
 Dren 500 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 25
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Scipione Bădescu,1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
12 821 112,0 mii lei 341 896 euro 1 euro = 37 500 lei
Din care:
Construcţii montaj
11 746 743,0 mii lei 313 246 euro 1 euro = 37 500 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 12 821 112,0 11 746 743,0 341 896 313 246

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 12 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Modernizare şi reabilitare stradă 612 ml
 Dirijarea circulaţiei 600 ml
 Alimentare cu apă potabilă 460 ml
 Canalizare pluvială 180 ml

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 26
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, Aleea Zimbrului,


1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
1 296 664 mii lei 35 997 euro 1 euro=36 021 lei
Din care:
Construcţii montaj
966 120 mii lei 26 821 euro 1 euro=36 021 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 1 296 664 966 120 35 997 26 821

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 2 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 123.0 ml
 Lăţime carosabil 3.50 ml
 Suprafaţa stradă (carosabil) 580.0 mp
 Suprafaţă trotuare 110.0 mp
 Lăţime benzi 3,5 ml
 Lăţime trotuare 0.8 m
 Colector pluviale 172,00 ml
 Suprafaţă totală 690,00 mp

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Anexa nr. 27
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumirea:
Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani, str. Gh Filipescu,


1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
2 012 355 mii lei 53662,8 euro 1 euro=37500 lei
Din care:
Construcţii montaj
1 990 355 mii lei 53076 euro 1 euro=37 500 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 2 012 355 53662,8 1 990 355 53076

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
 Lungime totală străzi 308.7 ml
 Lăţime carosabil 5.0 şi 7.0 m
 Suprafaţa stradă (carosabil) 2376.98 mp
 Suprafaţă trotuare 1697.75 mp
 Lăţimea unei benzi 2.5 m şi 3,5 m
 Lăţime trotuare 2,5 m

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa nr. 28
La H.C.L. nr. 195 din 18.05.2005

Denumire: "reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în Municipiului Botoşani"-Amennajare parcări în Municipiului Botoşani

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
1.1. Indicatori economici
1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
217 995 358 mii lei 5 532 174 euro 1 euro = 39 405 lei
Din care:
Construcţii montaj
203 904 952 mii lei 5 174 595 euro 1 euro = 39 405 lei

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anul Mii lei Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 45 814 681 42 853 391 1 162 661 1 087 511
Anul II 86 090 338 80 525 780 2 184 756 2 043 542
Anul III 86 090 339 80 525 781 2 184 757 2 043 542
TOTAL 217 995 358 203 904 952 5 532 174 5 174 595

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 36 luni
1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)
Număr de parcări.
Nr crt Denumire zonă Număr total de parcări Amenajare parcări noi Amenajare parcări existente
1 Zona 1 cartier "CENTRAL" 2043 766 1277
2 Zona 2 cartier "CENTRAL II" 2237 692 1545
3 Zona 3 cartier "PRIMĂVERII" 1673 237 1406
4 Zona 4 cartier "ŞOSEAUA IAŞULUI" 440 42 398
5 Zona 5 cartier "BUCOVINA" 1021 127 894
6 Zona 6 cartier "GRIVIŢA" 1509 195 1314
7 Zona 7 cartier "MIORIŢA" 128 7 121
8 Zona 8 cartier "MANOLEŞTI" 670 191 479
* TOTAL 9721 2287 7434

2. SURSA DE FINANŢARE: împrumut bancar şi bugetul local

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu