Hotărârea nr. 184/2005

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile mai şi iunie 2005
Nr. 184 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile mai şi iunie 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerea domnului consilier Fasniuc Stelică, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile mai şi iunie 2005,
în baza art. 37 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:Articol unic. Domnul consilier Constantin Costic, se alege în funcţia de "preşedinte de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru lunile mai şi iunie 2005.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 184
Botoşani, 25 aprilie 2005