Hotărârea nr. 159/2005

HOTĂRÂRE prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din Victoriei nr.6 către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici
Nr. 159 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din Victoriei nr.6 către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din Victoriei nr.6 către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" şi art. 125 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001, art. 8 punctul 1, capitolul II din Legea 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,


Hotărăşte:


Art.1. Se aprobă prelungirea cu 3 ani a duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din Victoriei nr.6, cu suprafaţa de 33,82 mp., către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici

Art.2. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - filiala Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 159
Botoşani, 25 aprilie 2005