Hotărârea nr. 108/2005

HOTĂRÂRE privind modificarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru concesionarea unui teren amplasat în zona Pacea intersecţie Sucevei
Nr. 108 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind modificarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru concesionarea unui teren amplasat în zona Pacea intersecţie Sucevei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind modificarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru concesionarea unui teren amplasat în str. Pacea intersecţie Sucevei,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f", "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 453/2001,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

hotărăşte:

Art 1. (1) Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.250 din 18 noiembrie 2004, " Preţul de pornire la licitaţie" , noua formulare fiind:
"Preţul de pornire la licitaţie: 145.127 lei/mp./an, pentru suprafeţele afectate de construcţii şi 28.738 lei/m.p./an pentru platforme carosabile şi pietonale".
Art.2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani să efectueze toate formalităţile legale, care sunt în sarcina Consiliului Local, în calitate de concedent.
Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 108
Botoşani, 31 martie 2005