• Hotărârea 120/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanților municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. in vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Bucovina nr.96, CF/NC 67220 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in str Patriarh Teoctist Arapașu FN (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuti la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z+R.L.U. aferent - Str. Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 64011” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL" (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Maior Ignat nr.2B, CF/NC 66292” in vederea realizării obiectivului „construire imobil S+P+1E cu două apartamente și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Gradinarilor nr.10, CF/NC 50716” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+M, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Aluniș nr.70, CF/NC 65548 in vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Tulbureni 46K, CF/NC 55835 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Teodor Candiescu, nr.4B, CF/NC 51261 in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Bucovina nr.96, CF/NC 66570” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea C-tin Iordăchescu nr.12, CF/NC 62165 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Gradinarilor nr.8, CF/NC 65702 in vederea realizării obiectivului „construire locuință Dparțial+P, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 10,00 mp, str. Ion Pillat nr. 4, sc A, parter, adiacent ap.1, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820 in vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Iacob Iacobovici FN, CF/NC 66323 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P, garaj, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 9,75 mp, str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1 reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea Municipiului Botoṣani ocupat de construcṭiile administrate de către Clubul Sportiv Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile - construcṭii ṣi teren Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate in domeniul public al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces la imobilul proprietate, situat in Calea Națională nr 24 F (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei de transmitere in folosinţă gratuită a unui spaţiu din Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere a spaţiului proprietatea publică a municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului in administrarea Ministerului Apărării Naționale (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere in municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpan, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor ṣi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate (Publicarea pe site: 10 martie 2021)
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C. Eltrans S.A. Botoșani” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea parteneriatului intre Municipiul Botoşani cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr. 1, Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani și SC Rolana TEX SRL Botoșani in vederea organizării școlarizării in invățămantul profesional dual al elevilor de la această unitate de invățămant (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea reactualizării “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” (Publicarea pe site: 22 martie 2021)
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Botoșani incepand cu anul 2021 (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” doamnei Elena Cardaș (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Bucovina nr. 64A, CF/NC 56375” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Carmen Sylva nr. 28, CF/NC 61476” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, foișor și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Ion I.C. Brătianu, f.n (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru transmiterea in administrarea S.C. Locativa S.A. a unui număr de 40 unități locative ANL situate in Șoseaua Iașului (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Valcelei și Zimbrului din spatele cartierului Impărat Traian-municipiul Botoșani’’ (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, in vederea inființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 418/22.12.2020 privind aprobarea documentaţia de urbanism P.U.D.- strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188“ in vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Unirii f.n.“ in vederea realizării obiectivului “construire sediu asociație de proprietari - spațiu de intreținere” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Irișilor nr. 9A, CF/NC 65517” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Irișilor nr. 9B, CF/NC 65519” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Dumbrăvița nr. 4, CF/NC 63666” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D–str. Dimitrie Cantemir nr. 8, CF/NC 62016” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D–str. Tulbureni nr. fn, CF/NC 67690” in vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M cu garaj, imprejmuire teren și racord utilități (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spaṭiului inchiriat către Sindicatul Judeṭean al Pensionarilor Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea donației unui teren situat in Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces spaṭiu comercial, situat in str. Elena Doamna f.n. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces locuinṭă, situat in str. Armeană, nr. 14 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea diminuării suprafeṭei unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botosani in administrarea Direcṭiei Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalaţiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 402/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani, aprobate prin H.C.L. nr.178/26.07.2018 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management și respectiv a condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul școlar 2020 – 2021 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Botoșani - 20.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Botoșani - 20.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Botoșani - 14.01.2021

  HOTĂRARE Pentru schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de invățămant preuniversitar de stat din municipiul Botoșani in care se vor organiza și aviza de către D.S.P. Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare in procesul de vaccinare (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Reţelei unităților de invățămant din municipiului Botoșani pentru anul şcolar 2021 – 2022 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)