• Hotărârea 201/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobare a documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 200/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proiectului “Inchidere SST neconforme in Municipiul Botoșani, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 199/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 198/2021 - Municipiul Botoșani - 28.06.2021

  HOTĂRARE Pentru pentru aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile) (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)
 • Hotărârea 192/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanţilor municipiului Botoşani in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Modern Calor S.A. in vederea numirii administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a noilor administratori (Publicarea pe site: 16 iunie 2021)
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 (Publicarea pe site: 07 iunie 2021)
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Botoșani - 26.05.2021

  HOTĂRARE Pentru rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021 (Publicarea pe site: 07 iunie 2021)
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Botoșani in A.G.A. A.D.I. ”Ecoproces” in vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in Județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai - iunie 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2020 , de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, in timpul anului 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Impărat Traian nr. 70, CF/NC 67361” in vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto self service” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal - Aleea Irișilor nr. 7, CF/NC 66973“ in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI BLOCURI LOCUINȚE P+3E, FOIȘOR, AMENAJARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Mărului nr. 6, CF/NC 66785” in vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66756” in vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, foișor, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.C. Brătianu nr. 50, CF/NC 64713” in vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Neculai Sofian nr.18, CF/NC 65351” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Armeană nr. 70, CF/NC 67046” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească (pavilion de vară) și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Pacea, nr. 112 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in extravilanul municipiului (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donatii din partea domnului Apostol Somor Radu (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere situat in str. Cuza Vodă nr. 3 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea unor contracte de inchiriere a spațiilor cu altă destinație decat aceea de locuință, aflate in proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative- Spitalul Sf. Gheorghe Botoșani” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită a Universității Naționale de Arte ”George Enescu ” din Iași a unor spații ale Teatrului pentru Copii și Tineret “ Vasilache “ Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de inmormantare acordat in temeiul art. 28 alin. 2 și 4 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 41- 48 din HG nr. 50/2011 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru premierea caștigătorilor concursului de idei de Imbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani In context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 martie 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Botoșani - 28.04.2021

  HOTĂRARE Pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botoșani, pentru anul 2022 (Publicarea pe site: 18 mai 2021)
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Botoșani - 21.04.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2021 (Publicarea pe site: 06 mai 2021)
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanților municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. in vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Botoșani - 14.04.2021

  HOTĂRARE Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani (Publicarea pe site: 23 apr. 2021)
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.Z. și R.L.U. - Str. Doboșari nr. 51, CF/NC 51250” in vederea realizării obiectivului “construire două locuințe D+P+1E” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Sitnei nr. 8, CF/NC 67589” in vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor nr. 1C, CF/NC 60599” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă gospodărească și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea Națională nr. 37A, CF/NC 52184” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Gh. Hasnaș nr. 25, CF/NC 60055” in vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management , caietului de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu”, modificată prin HCL nr. 10/2021 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Acordului de colaborare intre Municipiul Botoşani cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași in vederea realizării Programului Regional Educație in Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Str. Bucovina, nr. 85, Botoșani, CF/NC 67746” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Cronicar Neculce nr. 25A, CF/NC 67188” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu Str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 18Bis, CF/NC 60381” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI PARTER” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Aluniș nr. 46, CF/NC 67739” in vederea realizării obiectivului „construire locuință, garaj, magazie și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ludovic Daus 15A, CF/NC 68052” in vederea realizării obiectivului „construire două locuințe P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ludovic Daus 15A, CF/NC 68054” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Carmen Sylva nr. 5, CF/NC 60237” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E+M” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Frunzelor nr. 8, CF/NC 64898” in vederea realizării obiectivului „construire locuință unifamilială, garaj, foișor și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă, nr. 32 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru inventarierea in domeniul privat al Municipiului Botosani a unui apartament situat in Municipiul Botosani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj.4, ap.15 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului (obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărarii Consiliului Local nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cinipariu Cristinel Romică și Cinipariu Sonica, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarea Consiliului Local nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378/14.12.2020 privind aprobarea numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020-2021 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămant preuniversitar din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea rezultatului evaluării noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 – 2022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată in Țara de Sus” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului in şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Botoșani - 31.03.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Acordului de Parteneriat intre Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence avand ca obiect implementarea in comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanță cu SCAP (Publicarea pe site: 20 mai 2021)
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Bucovina nr.96, CF/NC 67220 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in str Patriarh Teoctist Arapașu FN (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuti la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z+R.L.U. aferent - Str. Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 64011” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL" (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Maior Ignat nr.2B, CF/NC 66292” in vederea realizării obiectivului „construire imobil S+P+1E cu două apartamente și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Gradinarilor nr.10, CF/NC 50716” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+M, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Aluniș nr.70, CF/NC 65548 in vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Tulbureni 46K, CF/NC 55835 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Teodor Candiescu, nr.4B, CF/NC 51261 in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Str. Bucovina nr.96, CF/NC 66570” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea C-tin Iordăchescu nr.12, CF/NC 62165 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Gradinarilor nr.8, CF/NC 65702 in vederea realizării obiectivului „construire locuință Dparțial+P, garaj și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 10,00 mp, str. Ion Pillat nr. 4, sc A, parter, adiacent ap.1, reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820 in vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Aleea Iacob Iacobovici FN, CF/NC 66323 in vederea realizării obiectivului „construire locuință P, garaj, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 9,75 mp, str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1 reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea Municipiului Botoṣani ocupat de construcṭiile administrate de către Clubul Sportiv Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile - construcṭii ṣi teren Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate in domeniul public al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces la imobilul proprietate, situat in Calea Națională nr 24 F (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei de transmitere in folosinţă gratuită a unui spaţiu din Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere a spaţiului proprietatea publică a municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului in administrarea Ministerului Apărării Naționale (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere in municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpan, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor ṣi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate (Publicarea pe site: 10 martie 2021)
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C. Eltrans S.A. Botoșani” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea parteneriatului intre Municipiul Botoşani cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr. 1, Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani și SC Rolana TEX SRL Botoșani in vederea organizării școlarizării in invățămantul profesional dual al elevilor de la această unitate de invățămant (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea reactualizării “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” (Publicarea pe site: 22 martie 2021)
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Botoșani incepand cu anul 2021 (Publicarea pe site: 15 martie 2021)
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Botoșani - 25.02.2021

  HOTĂRARE Pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” doamnei Elena Cardaș (Publicarea pe site: 30 martie 2021)
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Bucovina nr. 64A, CF/NC 56375” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Carmen Sylva nr. 28, CF/NC 61476” in vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, foișor și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Ion I.C. Brătianu, f.n (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru transmiterea in administrarea S.C. Locativa S.A. a unui număr de 40 unități locative ANL situate in Șoseaua Iașului (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Valcelei și Zimbrului din spatele cartierului Impărat Traian-municipiul Botoșani’’ (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, in vederea inființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 418/22.12.2020 privind aprobarea documentaţia de urbanism P.U.D.- strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188“ in vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Unirii f.n.“ in vederea realizării obiectivului “construire sediu asociație de proprietari - spațiu de intreținere” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Irișilor nr. 9A, CF/NC 65517” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Irișilor nr. 9B, CF/NC 65519” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Dumbrăvița nr. 4, CF/NC 63666” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D–str. Dimitrie Cantemir nr. 8, CF/NC 62016” in vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D–str. Tulbureni nr. fn, CF/NC 67690” in vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M cu garaj, imprejmuire teren și racord utilități (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spaṭiului inchiriat către Sindicatul Judeṭean al Pensionarilor Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea donației unui teren situat in Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces spaṭiu comercial, situat in str. Elena Doamna f.n. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces locuinṭă, situat in str. Armeană, nr. 14 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea diminuării suprafeṭei unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botosani in administrarea Direcṭiei Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalaţiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 403/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 402/22.12.2020 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani, aprobate prin H.C.L. nr.178/26.07.2018 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr 395/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management și respectiv a condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul școlar 2020 – 2021 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Botoșani - 28.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Botoșani - 20.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Botoșani - 20.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Botoșani - 14.01.2021

  HOTĂRARE Pentru schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de invățămant preuniversitar de stat din municipiul Botoșani in care se vor organiza și aviza de către D.S.P. Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare in procesul de vaccinare (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea Reţelei unităților de invățămant din municipiului Botoșani pentru anul şcolar 2021 – 2022 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Botoșani - 08.01.2021

  HOTĂRARE Pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)