Proces verbal din 31.07.2020

Minuta ședinței ordinare din 31.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - vineri, 31 iulie 2020, ora 14:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 954 din 23 iulie 2020.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 20 consilieri locali. Sedința se desfășoară prin videoconferință. La proiectul numărul 4 se alătură ședinței și doamna consilier Pop Alexandra.

Lipsesc: d-na consilier Băzărea Daniela și d-na consilier Pop Mariana.

Ordinea de zi a fost votată cu 20 de voturi ”pentru”.

Ordinea de zi: l.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, sesiunea a doua de selecție, pentru anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA

19/20

( 95%)

B.NU

0/20

(   0%)

C.ABȚINERE

1/20

(   5%)

No Answer

0/20 (

0%)

Muresan Dorel

| X

Smical Ana - Irina

| X

Lupsa Stefan

| X

Marincas Ioana

| X

Pop Viorel

| X

Vida Noemi Erika

| X

Niculescu Tagarlas Cris

tian  | X

DORIS STEJEREAN

| X

SIMION BIZAU

| X

Rob Marinel

| X

Pop Stefan

Gligan Gheorghe

| X

|

Ardelean Radu

| X

Clara Sinn

| X

BRAGARU MARIN

| X

Cornel Varga

| X

Muresan Ileana

| X

Mandra Ioan

| X

Pap Zsolt

| X

Dan Grumaz

| X

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 229/2020.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza SF, pentru Gradinita nr.28- "RK, REABILITARE, MODERNIZARE,EXTINDERE".

Comisia I - Aviz favorabil

A.DA

19/20 ( 95%)

B.NU

0/20 (  0%)

C.ABȚINERE

No Answer

0/20 (  0%)

1/20 (  5%)

A B C

-----------------------

Muresan Dorel

-------------------

| X |            |            |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Pop Viorel

Vida Noemi Erika

|                        |                        |                        |

|    X |            |            |

Niculescu Tagarlas Cris

tian    | X |      |      |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

SIMION BIZAU

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Dl. consilier Pop Viorel a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 230/2020.

 • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.T.A.C/DALI, pentru Scoala "NICHITA STANESCU"-"RK, REABILITARE,MODERNIZARE".

Comisia I - Aviz favorabil

A.da

19/20

( 95%)

B.NU

0/20

(   0%)

C.ABȚINERE

1/20

(   5%)

No Answer

0/20 (

0%)

A B C

----------------------------

Muresan Dorel

--------------

| X |            |            |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Niculescu Tagarlas Cristian

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

SIMION BIZAU

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |         |

Pop Stefan

| X |          |

Gligan Gheorghe

|          |          | X

Ardelean Radu

| X |         |

Clara Sinn

| X |          |

BRAGARU MARIN

| X |         |

Cornel Varga

| X |         |

Muresan Ileana

| X |         |

Mandra Ioan

| X |         |

Pap Zsolt

| X |         |

Dan Grumaz

| X |          |

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 231/2020.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza proiect pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Amenajare parcare ( zona strada Gheorghe Șinc ai - strada 22 Decembrie), Baia Mare”

Comisia I - Aviz favorabil

Dl. consilier Pap Zsolt aduce un amendament în plenul ședinței: „La art. 1, să se introducă litera d)cu următorul text: pe întreaga zonă a parcării să se amenajeze spațiu ( tip alveolă) pentru minim 12 arbori, care vor fi amplasați la fiecare grup de câte 8 parcări.

Se modifică corespunzător documentația tehnică.”

A.DA            20/21 ( 95%)

B.NU              0/21 (  0%)

C.ABTINERE      0/21 (  0%)

No Answer 1/21 (  5%)

A B C

-----------------------

Muresan Dorel

-------------------

|                        |                        |                        |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Niculescu Tagarlas Cris

tian    | X |      |      |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

SIMION BIZAU

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Dl. consilier Mureșan Dorel a votat verbal ”pentru”. Amendamentul a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”.

Se votează proiectul cu amendamentul adoptat.

A.DA           16/17

B.NU             0/17

C.ABȚINERE      0/17

No Answer   1/17 (

(

(

(

6%)

94%)

0%)

0%)

A

B

C

------------------

Marincas Ioana Pop Alexandra Vida Noemi Erika DORIS STEJEREAN BRAGARU MARIN Mandra Ioan

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

| | | | | |

| |

| |

| |

Niculescu Tagarlas Muresan Ileana Clara Sinn Lupsa Stefan Ardelean Radu Pap Zsolt

Smical Ana - Irina

Rob Marinel Muresan Dorel Pop Viorel Pop Stefan

Cristian

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|                   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

Dl. consilier Ardelean Radu a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 232/2020.

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea unor schimburi de terenuri din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare, cu terenuri din fond forestier proprietate privată a unor persoane fizice/juridice, în vederea eliminării unor enclave, respectiv comasarea terenurilor din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA

16/17

(

94%)

B.NU

0/17

(

0%)

C.ABȚINERE

0/17

(

0%)

No Answer

1/17 (

6%)

A B C

----------------------------

Marincas Ioana

--------------

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Niculescu Tagarlas Cristian

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Pop Viorel

|                        |                        |                        |

Pop Stefan

| X |            |            |

Dl. consilier Pop Viorel a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 5 a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 233/2020.

 • 6 .Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului Verbal de negociere nr. 21481 din 16 iunie 2020 al comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz nefavorabil

Proiectul numărul 6 a fost retras de pe ordinea de zi de către domnul primar.

 • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic Zonal "Piața Izvoarele", aprobat cu HCL 406/07.09.2015, inițiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/ 2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L.

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

18/18

(100%)

B.NU

0/18

(   0%)

C.ABȚINERE

0/18

(   0%)

No Answer

0/18 (

0%)

A

B

C

-----------------------

Marincas Ioana

| X |

|

|

Pop Alexandra

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

BRAGARU MARIN

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Clara Sinn

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Pap Zsolt

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

Pop Stefan

| X |

|

|

Proiectul nr. 7 a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 234/2020.

 • 8 .Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din Anexa 1 la HCL 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie, modificată prin H.C.L. 216/2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA

18/18 (100%)

B.NU

0/18 (  0%)

C.ABȚINERE

No Answer

0/18 (  0%)

0/18 (  0%)

A

B

C

-----------------------

Marincas Ioana

| X |

|

|

Pop Alexandra

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

BRAGARU MARIN

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Clara Sinn

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Pap Zsolt

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

Pop Stefan

| X |

|

|

Proiectul nr. 8 a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 235/2020.

 • 9 .Proiect de hotărâre privind reglementarea situației contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje și parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

18/18

(100%)

B.NU

0/18

(   0%)

C.ABȚINERE

0/18

(   0%)

No Answer

0/18 (

0%)

Marincas Ioana | X Pop Alexandra | X Vida Noemi Erika | X DORIS STEJEREAN | X BRAGARU MARIN | X Mandra Ioan | X Niculescu Tagarlas Cristian | X

Muresan Ileana                |

Clara Sinn                     |

Lupsa Stefan                  |

Ardelean Radu                 |

Pap Zsolt                       |

Smical Ana - Irina            |

Rob Marinel                    |

Muresan Dorel                 |

Pop Viorel                     |

Cornel Varga                  |

Pop Stefan                      |

Proiectul nr. 9 a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 236/2020.

 • 10 .Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020, respectiv nr. 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Brăgaru Marin aduce un amendament în plenul ședinței:

 • I .Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„Proiect de hotărâre privind admiterea plângerilor prealabile formulate de dl. Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020, împotriva H.C.L. NR. 169/2020”

 • II . Art. 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se admit plângerile prealabile formulate de dl. Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia mare sub nr. 24583/2020 respectiv 24590/2020 și se revocă H.C.L. nr. 169/2020, motivat astfel:

 • • Hotărârea atacată are caracter normativ și nu este necesară încălcarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim privat pentru a fi atacată. Consilierul local are calitatea în a ataca hotărârile de consiliu local nelegale. Asociația petentă are în obiectivele sale apărarea drepturilor omului, cauza plângerii fiind chiar protejarea respectivelor drepturi.

 • • Planul Urbanistic Zonal pentru SCHIMBAREA DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr. 28, este parte integrantă din HCL contestată, astfel că s-a adoptat un act administrativ într-un cadru legal ce conține o Lege abrogată, respectiv Legea nr. 215/2001.

 • • Studiul de circulație se referă la un regim de înălțime diferit față de cel din PUZ-ul aprobat ( P+3 față de P+5)

 • • Gâtuirea și aglomerarea în exces a circulației pe segmentul dintre intrarea în imobilul ce a generat PUZ-ul și str. Victoriei este evidentă. La un număr preconizat de 180 apartamente și o medie de 1,5 autoturisme/apartament, densitatea de autoturisme pe segmentele de străzi respective va crește cu acest număr de 270 autoturisme mai ales în orele de vârf. Având în vedere îngustimea străzilor respective, se va constata o supraaglomerare a respectivei zone.

 • • Consiliul local este chemat a stabili încă din faza de PUZ cerințele de parcare/garare spre respectarea actelor normative/administrative ce le reglementează, pentru a nu lăsa loc de nerespectarea acestora. În cazul în care prin PUZ se vor încălca respectivele normative, regăsim o modificare implicită a acestora, ceea ce nu a fost în ordinea de zi a ședinței Consiliului Local în care s-a adoptat PUZ-ul.

 • • Cerințe de parcare/garare aprobate prin HCL NR. 104/2019, anexa 1, art. 12 prevăd:

 • a. 1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40 mp;

 • b. 1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80 mp;

 • c. 2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80 mp;

 • d. la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;

 • e. pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament.

Se observă că nu sunt respectate aceste condiții (suprafața apartamentelor depășind 40 mp)

 • • Deși PUZ-ul prevede funcțiuni comerciale, nu se face referire în regulamentul acestuia la numărul de parcări pentru respectivele funcțiuni spre a se putea corela respectivul număr cu prevederile actelor administrative/normative care le reglementează.

 • • Alin. 5 al art. 47 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul prevede: „Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise”. Nu se regăsește o analiză a respectivilor factori care să stea la baza reglementărilor din PUZ în sensul că s-ar preta în acea zonă construirea unui număr de cca 180 apartamente pe o suprafață de 9696 mp, cu un regim de înălțime P+5 și demisol la nivel de parter, practic P+6.

 • • POT și CUT încalcă limitele prevăzute pentru funcțiunile în cauză, stabilite prin Regulamentu l local de urbanism.

 • • Deși prin raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ s-a apreciat că valoarea coeficientului de utilizare maxim al terenului propus se încadrează în prevederile Legii nr. 350/2001, art. 32, alin. 7, aceasta nu este real. Textul de lege prevede: „Modificare prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. În această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel  aprobat inițial cu mai mult de  20%,   o  singură dată. ”

Conform PUG, respectiva zonă se află în V1a, fiind învecinate cu L1 și L2. Pentru zona V,

Regulamentul local de urbanism impune stabilirea CUT prin studii de specialitate avizate conform legii - nu regăsim în documentația de urbanism aprobată astfel de studii iar pentru zonele L1 și L2 CUT este max. 0,8, respectiv 0,9. În PUZ -ul aprobat regăsim un CUT de 1,6, deci dublu față de cel din respectivele zone. Se constată încălcarea textului de lege.

 • • Prin PUZ se face referire la o înalțime la cornișa nereală, în condițiile în care majoritatea dimensiunii pe verticală a clădirilor preconizate se află în zona de așa-numit acoperiș.

 • • Prin PUZ se extrage un teren de cca 10000 mp din V - ZONA SPAȚIILOR PLANTATE, în zona parcului de agrement Regina Maria, urmând a fi construit în proporție de 70% cu construcții și căi de acces pavate, rezultând 16000 de mp suprafață desfășurată de construcție și un trafic suplimentar în zonă de cca 300 de autoturisme. Se încalcă dreptul cetățenilor la un mediu curat și nepoluat.”

A.DA

B.NU C.ABȚINERE No Answer

3/18 ( 17%)

6/18 ( 33%)

8/18 ( 44%)

1/18 (  6%)

A

B

C

----------------------

Marincas Ioana

|

|                   |

X |

Pop Alexandra

|

|                   |

X |

Vida Noemi Erika

|

|                   |

X |

DORIS STEJEREAN

|

|                   |

X |

BRAGARU MARIN

| X

|                   |

|

Mandra Ioan

|

| X |

|

Niculescu Tagarlas Cristian  | X

|                        |

|

Muresan Ileana

|

|                   |

X |

Clara Sinn

|

| X |

|

Lupsa Stefan

|

| X |

|

Ardelean Radu

|

|                   |

X |

Pap Zsolt

| X

|                   |

|

Rob Marinel Muresan Dorel Pop Viorel Cornel Varga Gligan Gheorghe Pop Stefan

| X

X |

X |

X |

|

| X


Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru, 6 voturi împotrivăși 8 voturi abținere.

Domnul primar aduce un amendament în plenul ședinței: “Modificare din: Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii, în Proiect de hotărâre privind aprobarea plângerii.”

Amendamentul a fost retras.

Se votează proiectul de hotărâre, fără amendamente.

A.DA            12/18 ( 67%)

B.NU             3/18 ( 17%)

C.ABȚINERE      2/18 ( 11%)

No Answer 1/18 (  6%)

A

B

C

-----------------------

Marincas Ioana

|                   |

X |

|

Pop Alexandra

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

|                   |

|

X |

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

BRAGARU MARIN

|                   |

X |

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Niculescu Tagarlas Cristian  |    |

X |

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Clara Sinn

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Pap Zsolt

|                   |

|

X |

Rob Marinel

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

Gligan Gheorghe

|                        |

|

|

Pop Stefan

| X |

|

|

Proiectul nr. 10 a fost adoptat cu 12 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 2 voturi ”abținere”.

Hotărârea nr. 237/2020.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 460 mp, situat în Baia Mare, str.Oltului, nr. 15

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA            14/16 ( 88%)

B.NU              0/16 (  0%)

C.ABȚINERE      0/16 (  0%)

No Answer 2/16 ( 13%)

------------------

Marincas Ioana

-------------

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Rob Marinel

|                        |                        |                        |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Cornel Varga

|                        |                        |                        |

Pop Stefan

| X |            |            |

Domnii consilieri Varga Cornel și Rob Marinel au votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 11 a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 238/2020.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 838 mp, situat în Baia Mare, str.Oltului, nr. 15

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

15/16

(

94%)

B.NU

0/16

(

0%)

C.ABȚINERE

0/16

(

0%)

No Answer

1/16 (

6%)

A B C

------------------

Marincas Ioana

-------------

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

Dl. consilier Mureșan Dorel a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 12 a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 239/2020.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2630 mp, aferent unui tronson a străzii Corbului cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

15/16

(

94%)

B.NU

0/16

(

0%)

C.ABȚINERE

0/16

(

0%)

No Answer

1/16 (

6%)

A B C

------------------

Marincas Ioana

-------------

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

Dl. consilier Mureșan Dorel a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 13 a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 240/2020.

 • 14 . Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2533 mp, aferent tronsonului 2 și 3 al străzii Corbului, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

B.NU C.ABȚINERE No Answer


16/16 (100%)

0/16 (  0%)

0/16 (  0%)


0/16 (  0%)


Marincas Ioana | X Pop Alexandra | X Vida Noemi Erika | X DORIS STEJEREAN | X BRAGARU MARIN | X Mandra Ioan | X Muresan Ileana | X Clara Sinn | X Lupsa Stefan | X Ardelean Radu | X Pap Zsolt | X Rob Marinel | X Muresan Dorel | X Pop Viorel | X

Cornel Varga Pop Stefan

Proiectul nr. 14 a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 241/2020.

 • 15 .Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1825 mp, aferent unui tronson a străzii Prunului cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

15/16

(

94%)

B.NU

0/16

(

0%)

C.ABȚINERE

0/16

(

0%)

No Answer

1/16 (

6%)

A B C

------------------

Marincas Ioana

-------------

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Pop Stefan

|                        |                        |                        |

Dl. consilier Pop Ștefan a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 15 a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 242/2020.

 • 16 . Proiect de hotărâre privind neexercitarea de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemtiune asupra imobilului situat in Piata Libertatii nr.10, ap. 7, judet Maramureș, suprafață utila de 82,90,parti comune 50,15 mp si cota teren 33,26 mp parte a monumentului istoric,,Casa ,,cod MM- II-m-B-04455

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz nefavorabil

Domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian nu participă la discuții și la vot.

A.DA            14/15 ( 93%)

B.NU              0/15 (  0%)

C.ABȚINERE      0/15 (  0%)

No Answer 1/15 (  7%)

A B C

Marincas Ioana     | X |    |    |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Pop Viorel

|                        |                        |                        |

Cornel Varga

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

Dl. consilier Pop Viorel a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 16 a fost adoptat cu 15 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 243/2020.

 • 17 . Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 6559 mp, aferent unui tronson a străzii 8 Martie cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

14/14

(100%)

B.NU

0/14

(   0%)

C.ABȚINERE

0/14

(   0%)

No Answer

0/14 (

0%)

A B C

------------------

Vida Noemi Erika

-------------

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

Proiectul nr. 17 a fost adoptat cu 14 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 244/2020.

 • 18 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Modificare PUD aprobat prin HCL 582/2018” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Reconstrucției nr. 26, inițiator: Zahu Mircea Bogdan

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

B.NU

C.ABȚINERE


12/14 ( 86%)

0/14 (  0%)

1/14 (  7%)

A B C

------------------

Vida Noemi Erika

-------------

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Lupsa Stefan

|                        |                        |                        |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Pap Zsolt

|            |            | X |

Rob Marinel

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Pop Stefan

| X |            |            |

No Answer


1/14 (  7%)


Domnul consilier Lupșa Ștefan a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 18 a fost adoptat cu 13 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 245/2020.

DIVERSE:

1.Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 17757/19.05.2020, a ECO ANTNIC SRL privind efectuarea unui schimb de terenuri.

2.Decizia Curții de Conturi Maramureș înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 25500/2020.