Proces verbal din 31.03.2020

Minuta ședinței ordinare din 31.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 31 MARTIE 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 527 din 25 martie 2020.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 23 consilieri locali. Ședința se desfășoară prin videoconferință.

Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru numirea unui auditor

Comisia I - Aviz favorabil

Dl. consilier Pop Stefan nu participă la di scuții și la vot.

 • A. DA    18/23 ( 78%)

 • B. NU    1/23 ( 4%)

 • C. ABȚINERE  2/23 ( 9%)

No Answer 2/23 ( 9%)

A

B C

Pop Stefan Muresan Ileana

|          |

| X |

|       |

|        |

Lupsa Stefan

| X |

|        |

Pop Viorel

| X |

|        |

Pop Mariana

| X |

|        |

Smical Ana - Irina Vida Noemi Erika

| X |

|          |

|        |

|       |

BRAGARU MARIN

| X |

|        |

Radu Ardelean

| X |

|        |

Muresan Dorel

| X |

|        |

Sinn Clara

| X |

|        |

Niculescu Tagarlas Marincas Ioana

|          |

| X |

| X |

|        |

Alexandra pop

| X |

|        |

Cornel Varga Gheorghe Gligan

| X |

|          |

|        |

| X |

DORIS STEJEREAN

| X |

|          |

Bizau Simion

| X |

|          |

Mandra Ioan

| X |

|          |

Rob Marinel

| X |

|          |

Pap Zsolt

| X |

|          |

Daniela Bazarea

| X |

|          |

Grumaz Dan

|      | X |     |

D-na viceprimar Vida Noemi votează verbal ”pentru”.

Proiectul de hotărâre nr. 1 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru”, 1 vot "împotrivă” și 2 voturi "abținere”.

Hotărârea nr. 103/2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a listei de investitii pentru anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Comisia I - Aviz favorabil

 • A. DA    21/23 ( 91%)

 • B. NU    0/23 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  1/23 ( 4%)

No Answer 1/23 ( 4%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

BRAGARU MARIN

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinn Clara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

Alexandra Pop

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

Gheorghe Gligan

|      |     | X |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Bizau Simion

|            |          |          |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Pap Zsolt

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumaz Dan

| X |    |    |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Dl. consilier Bizău votează verbal ”pentru”.

Proiectul de hotărâre nr. 2 a fost adoptat cu 22 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 104/2020.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare,,

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II aduce un amendament, și anume: în caietul de sarcini, la pct. 9 se introduce un nou alineat 9.4 cu următorul conținut ,,Pe durata executării contractului de închiriere să asigure colectarea și transportul deșeurilor produse, conform legislației în vigoare”

Se supune la vot amendamentul.

 • A. DA    21/23 ( 91%)

 • B. NU    1/23 ( 4%)

 • C. ABȚINERE  1/23 ( 4%)

No Answer 0/23 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

BRAGARU MARIN

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinn cClara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

alexandra pop

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

Gheorghe Gligan

|     |     | X |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Bizau Simion

|     | X |     |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Pap Zsolt

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumaz dan

| X |    |    |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Amendamentul a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”, 1 vot "împotrivă” și 1 vot "abținere”. Se votează proiectul, cu amendamentul aprobat.

 • A. DA    21/22 ( 95%)

 • B. NU    0/22 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  1/22 ( 5%)

No Answer 0/22 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |    |    |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

BRAGARU MARIN

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinnclara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

alexandra pop

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Bizau Simion

|      |     | X |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Zpap

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumazdan

| X |    |    |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 3 a fost adoptat cu 21 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 105/2020.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza DALI pentru Scoala Gimnaziala "OCTAVIAN GOGA"- "REABILITARE CLADIRE SCOALA + EXTINDERE + SALA de SPORT".

Comisia I - Aviz favorabil

 • A. DA    19/22 ( 86%)

 • B. NU    0/22 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  1/22 ( 5%)

No Answer 2/22 ( 9%)

A B C

Pop Stefan

|       |       |       |

Muresan Ileana

| X |    |    |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

BRAGARU MARIN

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinnclara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

alexandra pop

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Bizau Simion

|            |          |          |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Zpap

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumazdan

|     |     | X |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

D-nii consilieri Bizău Simion și Pop Ștefan votează verbal ”pentru”.

Proiectul de hotărâre nr. 4 a fost adoptat cu 21 voturi ”pentru” și 1 vot "abținere”. Hotărârea nr. 106/2020.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și Extindere Imobil”, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

 • A. DA    20/21 ( 95%)

 • B. NU    0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  1/21 ( 5%)

No Answer 0/21 ( 0%)

Pop Stefan            | X |  |

Muresan Ileana      | X |  |

Lupsa Stefan         | X |  |

Pop Viorel             | X |  |

Pop Mariana         | X |  |

Smical Ana - Irina   | X |  |

BRAGARU MARIN  | X | |

Radu Ardelean      | X |  |

Muresan Dorel       | X |  |

Sinnclara              | X |  |

Niculescu Tagarlas  | X |  |

Marincas Ioana      | X |  |

alexandra pop       | X |  |

Cornel Varga         | X |  |

DORIS STEJEREAN | X | |

Mandra Ioan         | X |  |

Rob Marinel

| X |    |    |

Zpap

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumazdan

|      |     | X |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 5 a fost adoptat cu 20 voturi ”pentru” și 1 vot "abținere”. Hotărârea nr. 107/2020.

 • 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător

Comisia I - Aviz favorabil Comisia III- Aviz favorabil

 • A. DA    21/21 (100%)

 • B. NU    0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/21 ( 0%)

No Answer 0/21 ( 0%)

Pop Stefan            | X |  |

Muresan Ileana      | X |  |

Lupsa Stefan         | X |  |

Pop Viorel             | X |  |

Pop Mariana         | X |  |

Smical Ana - Irina   | X |  |

BRAGARU MARIN  | X | |

Radu Ardelean      | X |  |

Muresan Dorel       | X |  |

Sinnclara              | X |  |

Niculescu Tagarlas  | X |  |

Marincas Ioana      | X |  |

alexandra pop       | X |  |

Cornel Varga         | X |  |

DORIS STEJEREAN | X | |

Mandra Ioan         | X |  |

Rob Marinel          | X |  |

Zpap                    | X |  |

Daniela Bazarea     | X |  |

Grumazdan          | X |  |

Vida Noemi Erika    | X |  |

Proiectul de hotărâre nr. 6 a fost adoptat cu 21 voturi "pentru”.

Hotărârea nr. 108/2020.

 • 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș

Comisia III- Aviz favorabil

 • A. DA    19/21 ( 90%)

 • B. NU    0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/21 ( 0%)

No Answer 2/21 ( 10%)

Pop Stefan            | X |  |

Muresan Ileana      | X |  |

Lupsa Stefan         | X |  |

Pop Viorel             | X |  |

Pop Mariana         | X |  |

Smical Ana - Irina   | |

BRAGARU MARIN  | X | |

Radu Ardelean      | X |  |

Muresan Dorel       | X |  |

Sinnclara              | X |  |

Niculescu Tagarlas  | X |  |

Marincas Ioana      | X |  |

alexandra pop       | |

Cornel Varga         | X |  |

DORIS STEJEREAN | X | |

Mandra Ioan         | X |  |

Rob Marinel          | X |  |

Zpap                     | X |  |

Daniela Bazarea     | X |  |

Grumazdan          | X |  |

Vida Noemi Erika    | X |  |

D-nele consilier Pop Alexandra și Smical Irina votează verbal ”pentru”. Proiectul de hotărâre nr. 7 a fost adoptat cu 21 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 109/2020.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin scrierea corectată a denumirilor străzilor FERENCZY KÂROLY, HOLLOSY SIMON și PETOFI SÂNDOR

Comisia I - Aviz favorabil Comisia II- Aviz nefavorabil Comisia III- Aviz favorabil

 • A. DA    13/21 ( 62%)

 • B. NU     3/21 ( 14%)

 • C. ABȚINERE  4/21 ( 19%)

No Answer 1/21 ( 5%)

A B C

Pop Stefan

| X |

|          |

Muresan Ileana

| X |

|          |

Lupsa Stefan

|      | X |     |

Pop Viorel

| X |

|          |

Pop Mariana Smical Ana - Irina

| X |

|            |

|          |

| X |

BRAGARU MARIN Radu Ardelean

|            |

| X |

| X |

|          |

Muresan Dorel

| X |

|          |

Sinnclara

| X |

|          |

Niculescu Tagarlas

|      | X |     |

Marincas Ioana

|            |

| X |

alexandra pop Cornel Varga DORIS STEJEREAN

|            |

|            |

| X |

|             |

| X |

|          |

Mandra Ioan

| X |

|          |

Rob Marinel

| X |

|          |

Zpap

| X |

|          |

Daniela Bazarea

|      | X |     |

Grumazdan

| X |

|          |

Vida Noemi Erika

| X |

|          |

Proiectul de hotărâre nr. 8 a fost adoptat cu 13 voturi ”pentru”, 3 voturi "împotrivă” și 4 voturi "abținere”. Hotărârea nr. 110/2020.

 • 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemtiune pentru imobilul situat in Baia Mare,str.Vasile Lucaciu nr.1,judet Maramures,imobil alcatuit din teren in suprafața de 381 mp si constructii ,ap.1-5 ,suprafata utila totala de 465 mp si parti comune cu regim de inaltime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod : MM-II-m-B-04466

Comisia I - Aviz nefavorabil Comisia II - Aviz favorabil Comisia III - Aviz favorabil

 • A. DA    15/20 ( 75%)

 • B. NU    1/20 ( 5%)

 • C. ABȚINERE 4/20 ( 20%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |     |     |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |     |     |

Pop Viorel

| X |     |     |

Pop Mariana

| X |     |     |

Smical Ana - Irina

| X |     |     |

BRAGARU MARIN

|      |     | X |

Radu Ardelean

| X |     |     |

Muresan Dorel

| X |     |     |

Sinnclara

| X |     |     |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |     |     |

Cornel Varga

| X |     |     |

DORIS STEJEREAN

|      |     | X |

Mandra Ioan

| X |     |     |

Rob Marinel

|      |     | X |

Zpap

| X |     |     |

Daniela Bazarea

|      | X |     |

Grumazdan

|      |     | X |

Vida Noemi Erika

| X |     |     |

Proiectul de hotărâre nr. 9 a fost adoptat cu 15 voturi ”pentru”, 1 vot "împotrivă” și 4 voturi "abținere”. Hotărârea nr. 111/2020.

 • 10. Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate si aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roșie

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II- Aviz nefavorabil

 • A. DA    7/20 ( 35%)

 • B. NU     7/20 ( 35%)

 • C. ABȚINERE  6/20 ( 30%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan            | X |  |

Muresan Ileana      |  |  | X

Lupsa Stefan         |  | X |

Pop Viorel             | X |  |

Pop Mariana         | X |  |

Smical Ana - Irina   |  |  | X

BRAGARU MARIN  | | X |

Radu Ardelean      |  | X |

Muresan Dorel       | X |  |

Sinnclara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

|     |     | X |

Cornel Varga

|     | X |     |

DORIS STEJEREAN

|     |     | X |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

|     |     | X |

Zpap

|     | X |     |

Daniela Bazarea

|     | X |     |

Grumazdan

|     | X |     |

Vida Noemi Erika

|     |     | X |

Proiectul de hotărâre nr. 10 a fost respins cu 7 voturi ”pentru”, 7 voturi "împotrivă” și 6 voturi "abținere”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local și Utilități și SC Intracom SA

Comisia I - Aviz favorabil Comisia II- Aviz favorabil Comisia III - Aviz favorabil

 • A. DA    19/20 ( 95%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  1/20 ( 5%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |    |    |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

BRAGARU MARIN

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinnclara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Zpap

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumazdan

|     |     | X |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 11 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 112/2020.

 • 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

A.DA     19/20 ( 95%)


B.NU      0/20 ( 0%)


C.ABȚINERE 1/20 ( 5%) No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |    |    |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

BRAGARU MARIN

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinnclara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Zpap

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumazdan

|     |     | X |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 12 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru” și 1 vot "abținere”. Hotărârea nr. 113/2020.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    18/20 ( 90%)

 • B. NU    1/20 ( 5%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 1/20 ( 5%)

Pop Stefan

| X |

Muresan Ileana

| X |

Lupsa Stefan

| X |

Pop Viorel

| X |

Pop Mariana

| X |

Smical Ana - Irina

| X |

BRAGARU MARIN

| X |

Radu Ardelea

| X |

Muresan Dore

| X |

Sinnclara

| X |

Niculescu Tagarlas

| X |

Marincas Ioana

| X |

Cornel Varga

|   | X

DORIS STEJEREAN

|       |       |

Mandra Ioan

| X |

Rob Marinel

| X |

Zpap

| X |

Daniela Bazarea

| X |

Grumazdan

| X |

Vida Noemi Erika

| X |


| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |


D-na consilier Stejerean Doris votează verbal "abținere”.

Proiectul de hotărâre nr. 13 a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 1 ”abținere”.

Hotărârea nr. 114/2020.

 • 14. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp, aferent unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

Pop Stefan            | X |  |

Muresan Ileana      | X |  |

Lupsa Stefan         | X |  |

Pop Viorel             | X |  |

Pop Mariana         | X |  |

Smical Ana - Irina   | X |  |

BRAGARU MARIN  | X | |

Radu Ardelean      | X |  |

Muresan Dorel       | X |  |

Sinnclara              | X |  |

Niculescu Tagarlas  | X |  |

Marincas Ioana      | X |  |

Cornel Varga         | X |  |

DORIS STEJEREAN | X | |

Mandra Ioan         | X |  |

Rob Marinel          | X |  |

Zpap                    | X |  |

Daniela Bazarea     | X |  |

Grumazdan          | X |  |

Vida Noemi Erika    | X |  |

Proiectul de hotărâre nr. 14 a fost adoptat cu 20 voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 115/2020.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului inscris in CF 127003 Baia Mare nr. cadastral 127003, in suprafata de 1136 mp

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    16/20 ( 80%)

 • B. NU     2/20 ( 10%)

 • C. ABȚINERE  2/20 ( 10%)

No Answer 0/20 ( 0%)

Pop Stefan

| X |   |

Muresan Ileana

| X |   |

Lupsa Stefan

| X |   |

Pop Viorel

| X |   |

Pop Mariana

| X |   |

Smical Ana - Irina

| X |   |

BRAGARU MARIN

|    | X |

Radu Ardelean

| X |   |

Muresan Dorel

| X |   |


|

|

|

|

|

|

|

|

|


Sinn Clara

| X |    |    |

Niculescu Tagarla

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |    |    |

Cornel Varga

| X |    |    |

DORIS STEJEREAN

| X |    |    |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

|     |     | X |

Pap Zsolt

| X |    |    |

Daniela Bazarea

|     |     | X |

Grumaz Dan

|     | X |     |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 15 a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”, 2 voturi "împotrivă” și 2 voturi "abținere”. Hotărârea nr. 116/2020.

 • 16. Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totala de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15, in vederea notarii concesiunii in CF

Comisia II - Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |    |    |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

Bragaru Marin

| X |    |    |

Radu Ardelean

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinnclara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

Varga Cornel

| X |    |    |

Stejerean Doris

| X |    |    |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Pap Zsolt

| X |    |    |

Daniela Bazarea

| X |    |    |

Grumaz Dan

| X |    |    |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 16 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 117/2020.

 • 17. Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Marasesti, nr. 9, in vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 16, proprietatea numitilor CONEA VASILE si CONEA VIOLETA ANISOARA

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE 0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

Pop Sstefan Muresan Ileana Lupsa Stefan Pop Viorel Pop Mariana Smical Ana - Irina Bragaru Marin Ardelean Radu Muresan Dorel Sinn Clara Niculescu Tagarlas Marincas Ioana Cornel Varga Stejerean Doris Mandra Ioan Rob Marinel Pap Zsolt Daniela Bazarea Grumaz Dan Vida Noemi Erika

| X |    |

| X |     |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |


Proiectul de hotărâre nr. 17 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 118/2020.

 • 18. Proiect de hotărâre privind insusirea documentației cadastrale si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totala de 79 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr.

22, in vederea notarii constructiei in CF

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA     18/20 ( 90%)

 • B. NU     0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE 0/20 ( 0%) No Answer 2/20 ( 10%)

Pop stefan              |   |  |

Muresan Ileana        | X |  |

Lupsa Stefan          | X |  |

Pop Viorel              | X |  |

Pop Mariana           | X |  |

Smical Ana - Irina    | X |  |

Bragaru Marin         | X |  |

Radu Ardelean Muresan Dorel Sinn Clara Niculescu Tagarlas Marincas Ioana Varga Cornel Stejerean Doris Mandra Ioan Rob Marinel Pap Zsolt Bazarea Daniela Grumaz Dan

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

|            |          |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |


Vida Noemi Erika

D-na consilier Stejerean Doris și dl. consilier Pop Stefan votează verbal ”pentru”.

Proiectul de hotărâre nr. 18 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 119/2020.

 • 19.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totala de 36 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, in vederea notarii constructiei in CF

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |     |     |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |     |     |

Pop Viorel

| X |     |     |

Pop Mariana

| X |     |     |

Smical Ana - Irina

| X |     |     |

Bragaru Marin

| X |     |     |

Radu Ardelean

| X |     |     |

Muresan Dorel

| X |     |     |

Sinn Clara

| X |     |     |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |     |     |

Cornel Varga

| X |     |     |

Stejerean Doris

| X |     |     |

Mandra Ioan

| X |     |     |

Rob Marinel

| X |     |     |

Pap Zsolt

| X |     |     |

Bazarea Daniela

| X |     |     |

Grumaz Dan

| X |     |     |

Vida Noemi Erika

| X |     |     |

Proiectul de hotărâre nr. 19 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 120/2020.

 • 20.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4000 mp, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

Pop Stefan             | X |  |  |

Muresan Ileana        | X |  |  |

Lupsa Stefan

| X |

Pop Viorel

| X |

Pop Mariana

| X |

Smical Ana - Irina

| X |

Bragaru Marin

| X |

Radu Ardelean

| X |

Muresan Dorel

| X |

Sinn Clara

| X |

Niculescu Tagarlas

| X |

Marincas Ioana

| X |

Varga Cornel

| X |

StejereanDoris

| X |

Mandra Ioan

| X |

Rob Marinel

| X |

Pap Zsolt

| X |

Daniela Bazarea

| X |

Grumaz Dan

| X |

Vida Noemi Erika

| X |

Proiectul de hotărâre nr. 20 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 121/2020.

 • 21.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |    |    |

Muresan Ileana

| X |    |    |

Lupsa Stefan

| X |    |    |

Pop Viorel

| X |    |    |

Pop Mariana

| X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |    |    |

Bragaru Marin

| X |    |    |

Ardelean Radu

| X |    |    |

Muresan Dorel

| X |    |    |

Sinn Clara

| X |    |    |

Niculescu Tagarlas

| X |    |    |

Marincas Ioana

| X |    |    |

Varga Cornel

| X |    |    |

Stejerean Doris

| X |    |    |

Mandra Ioan

| X |    |    |

Rob Marinel

| X |    |    |

Pap Zsolt

| X |    |    |

Bazarea Daniela

| X |    |    |

Grumaz Dan

| X |    |    |

Vida Noemi Erika

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 21 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”

Hotărârea nr. 122/2020.

 • 22. Proiect de hotărâre privind insusirea documentației cadastrale si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 16 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 4, in vederea notarii concesiunii in CF

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    19/19 (100%)

 • B. NU    0/19 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/19 ( 0%)

No Answer 0/19 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |     |     |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |     |     |

Pop Viorel

| X |     |     |

Pop Mariana

| X |     |     |

Smical Ana - Irina

| X |     |     |

Bragaru Marin

| X |     |     |

Ardelean Radu

| X |     |     |

Muresan Dorel

| X |     |     |

Sinn Clara

| X |     |     |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |     |     |

Varga Cornel

| X |     |     |

Stejerean Doris

| X |     |     |

Mandra Ioan

| X |     |     |

Rob Marinel

| X |     |     |

Pap Zsolt

| X |     |     |

Bazarea Daniela

| X |     |     |

Vida Noemi Erika

| X |     |     |

Proiectul de hotărâre nr. 22 a fost adoptat cu 19 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 123/2020.

 • 23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc , nr. 37, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    19/19 (100%)

 • B. NU    0/19 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/19 ( 0%)

No Answer 0/19 ( 0%)

Pop Stefan             | X |  |

Muresan Ileana        | X |  |

Lupsa Stefan          | X |  |

Pop Viorel               | X |  |

Pop Mariana           | X |  |

Smical Ana - Irina    | X |  |

Bragaru Marin         | X |  |

Ardelean Radu        | X |  |

Muresan Dorel        | X |  |

Sinn Clara              | X |  |

Niculescu Tagarlas   | X |  |

Marincas Ioana        | X |  |

Varga Cornel          | X |  |

Stejerean Doris        | X |  |

Mandra Ioan           | X |  |

Rob Marinel            | X |  |

Pap Zsolt                | X |  |

Bazarea Daniela       | X |  |

Vida Noemi Erika     | X |  |

Proiectul de hotărâre nr. 23 a fost adoptat cu 19 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 124/2020.

 • 24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 48 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, aflat în proprietatea SC OSC ATOMIC SRL

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU    0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan Muresan Ileana Lupsa Stefan Pop Viorel Pop Mariana Smical Ana - Irina Bragaru Marin Radu Ardelean Muresan Dorel Sinn Clara Niculescu Tagarlas Marincas Ioana Varga Cornel Stejerean Doris Mandra Ioan Rob Marinel Pap Zsolt Bazarea Daniela Vida Noemi Erika Pop Alexandra

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

| X |     |     |

Proiectul de hotărâre nr. 24 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 125/2020.

 • 25. Proiect de hotărâre privind insusirea unei documentații cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici nr. 1B

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU     0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |     |     |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |     |     |

Pop Viorel

| X |     |     |

Pop Mariana

| X |     |     |

Smical Ana - Irina

| X |     |     |

Bragaru Marin

| X |     |     |

Ardelean Radu

| X |     |     |

Muresan Dorel

| X |     |     |

Sinn Clara

| X |     |     |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |     |     |

Varga Cornel

| X |     |     |

Stejerean Doris

| X |     |     |

Mandra Ioan

| X |     |     |

Rob Marinel

| X |     |     |

Pap Zsolt

| X |     |     |

Bazarea Daniela

| X |     |     |

Vida Noemi Erika

| X |     |     |

Pop Alexandra

| X |     |     |

Proiectul de hotărâre nr. 25 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 126/2020.

 • 26. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date - repoziționare și reducere de suprafață de la 1603 mp la 1084 mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției nr. 5

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. DA    20/20 (100%)

 • B. NU     0/20 ( 0%)

 • C. ABȚINERE  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

Pop Stefan Muresan Ileana

| X |

| X |

Lupsa Stefan

| X |

Pop Viorel

| X |

Pop Mariana

| X |

Smical Ana - Irina

| X |

Bragaru Marin

| X |

Radu Ardelean

| X |


|

|

|

|

|

|

|

|


Muresan Dorel Sinn Clara Niculescu Tagarlas Marincas Ioana Varga Cornel Stejerean Doris Mandra Ioan Rob Marinel Pap Zsolt Bazarea Daniela Vida Noemi Erika Pop Alexandra

| X |    |

|  X |     |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |


Proiectul de hotărâre nr. 26 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 127/2020.

 • 27. Proiect de hotărâre privind insusirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 140 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 90A, in vederea parcelarii terenului aferent constructiei proprietatea SC EXIGENT SRL

Comisia II- Aviz favorabil

 • A. Da    20/20 (100%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan Muresan Ileana Lupsa Stefan Pop Viorel Pop Mariana Smical Ana - Irina Bragaru Marin Ardelean Radu Muresan Dorel Sinn Clara Niculescu Tagarlas Marincas Ioana Varga Cornel Stejerean Doris Mandra Ioan Rob Marinel Pap Zsolt Bazarea Daniela Vida Noemi Erika Pop Alexandra

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

| X |    |    |

Proiectul de hotărâre nr. 27 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 128/2020.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr. 28, inițiator: Furnea Iulian

Comisia II- Aviz nefavorabil

Proiectul de hotărâre nr. 28 a fost retras de dl. primar.

Ordinea de zi suplimentară:

 • I.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Se supun la vot articolele.

Art.2

 • A. Da    20/20 (100%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


Pop Stefan            | X

Muresan Ileana       | X

Lupsa Stefan         | X

Pop Viorel             | X

Pop Mariana         | X

Smical Ana - Irina    | X

Bragaru Marin        | X

Radu Ardelean       | X

Muresan Dorel       | X

Sinn Clara             | X

Niculescu Tagarlas   | X

Marincas Ioana       | X

Cornel Varga         | X

Doris Stejerean       | X

Mandra Ioan          | X

Rob Marinel          | X

Pap Zsolt             | X

Daniela Bazarea      | X

Vida Noemi Erika     | X

Pop Alexandra       | X

Art.3

 • A. Da    19/20 ( 95%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 1/20 ( 5%)

Pop Stefan

| X |

Muresan Ileana

|            |

Lupsa Stefan

| X |

Pop Viorel

| X |

Pop Mariana

| X |

Smical Ana - Irina

| X |

Bragaru Marin

| X |

Radu Ardelean

| X |

Muresan Dorel

| X |

Sinn Clara

| X |

Niculescu Tagarlas   | X |  |

Marincas Ioana        | X |  |

Cornel Varga          | X |  |

Doris Stejerean        | X |  |

Mandra Ioan           | X |  |

Rob Marinel            | X |  |

Pap Zsolt                | X |  |

Daniela Bazarea       | X |  |

Vida Noemi Erika     | X |  |

Pop Alexandra        | X |  |

Art.4

 • A. Da    20/20 (100%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

A B C

Pop Stefan

| X |     |     |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |     |     |

Pop Viorel

| X |     |     |

Pop Mariana

| X |     |     |

Smical Ana - Irina

| X |     |     |

Bragaru Marin

| X |     |     |

Radu Ardelean

| X |     |     |

Muresan Dorel

| X |     |     |

Sinn Clara

| X |     |     |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |     |     |

Cornel Varga

| X |     |     |

Doris Stejerean

| X |     |     |

Mandra Ioan

| X |     |     |

Rob Marinel

| X |     |     |

Pap Zsolt

| X |     |     |

Daniela Bazarea

| X |     |     |

Vida Noemi Erika

| X |     |     |

Pop Alexandra

| X |     |     |

Art.1

 • A. Da    19/20 ( 95%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 1/20 ( 5%)

A B C

Pop Stefan

| X |     |     |

Muresan Ileana

| X |     |     |

Lupsa Stefan

| X |     |     |

Pop Viorel

|            |          |          |

Pop Mariana

| X |     |     |

Smical Ana - Irina

| X |     |     |

Bragaru Marin

| X |     |     |

Radu Ardelean

| X |     |     |

Muresan Dorel

| X |     |     |

Sinn Clara

| X |     |     |

Niculescu Tagarlas

| X |     |     |

Marincas Ioana

| X |     |     |

Cornel Varga

| X |     |     |

Doris Stejerean

| X |     |     |

Mandra Ioan

| X |     |     |

Rob Marinel

| X |     |     |

Pap Zsolt Daniela Bazarea Vida Noemi Erika Pop Alexandra

| X |    |

| X |     |

| X |    |

| X |    |


Dl. Pop Viorel votează verbal”pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

 • A. Da    20/20 (100%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 0/20 ( 0%)

Pop Stefan Muresan Ileana Lupsa Stefan Pop Viorel Pop Mariana Smical Ana - Irina Bragaru Marin Radu Ardelean Muresan Dorel Sinn Clara Niculescu Tagarlas Marincas Ioana Cornel Varga Doris Stejerean Mandra Ioan Rob Marinel Pap Zsolt Daniela Bazarea Vida Noemi Erika Pop Alexandra

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |

| X |    |


Proiectul de hotărâre nr. 1 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 129/2020.

 • 2.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31B, aferent construcție spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Dl. consilier Brăgaru Marin nu participă la discuții și la vot.

 • A. Da    19/20 ( 95%)

 • B. Nu     0/20 ( 0%)

 • C. Abținere  0/20 ( 0%)

No Answer 1/20 ( 5%)

Pop Stefan             | X |  |

Muresan Ileana        | X |  |

Lupsa Stefan          | X |  |

Pop Viorel              | X |  |

Pop Mariana Smical Ana - Irina

| X |

| X |

Bragaru Marin

|            |

Radu Ardelean

| X |

Muresan Dorel

| X |

Sinn Clara

| X |

Niculescu Tagarlas

| X |

Marincas Ioana

| X |

Cornel Varga

| X |

Doris Stejerean

| X |

Mandra Ioan

| X |

Rob Marinel

| X |

Pap Zsolt                | X |  |  |

Daniela Bazarea       | X |  |

Vida Noemi Erika     | X |  |

Pop Alexandra        | X |  |

Proiectul de hotărâre nr. 2 a fost adoptat cu 19 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 130/2020.