Proces verbal din 31.01.2020

Minuta şedinţei ordinare din 31.01.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - vineri, 31 ianuarie 2020, ora 13:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 145 din 23 ianuarie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - dl. consilier Mureșan Dorel.

Sunt prezenți 20 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Gligan Gheorghe, d-șoara Marincaș Ioana și d-na Sinn Clara.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 20 voturi „pentru”.

La proiectul numărul 6, de pe ordinea de zi, ajunge și domnul consilier Gligan Gheorghe.

Ordinea de zi

 • I.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 17.01.2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,20

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 6/2020.

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților îndreptățiți la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuințe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,19

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Pap Zsolt

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Mandra Ioan

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Presedinte

,,Da

19,Bizau Simion

,,Da

Dl. consilier Varga Cornel a votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 7/2020.

 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investitii “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”

  Comisia I - Aviz favorabil Comisia III - Aviz favorabil

  ,20

  ,0

  Da,20

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Tagarlas Cristi ,

  ,Da

  2,Smical Irina ,

  ,Da

  3,Bragaru Marin ,

  ,Da

  4,Stejerean Doris ,

  ,Da

  5,Varga Cornel ,

  ,Da

  6,Muresan Ileana ,

  ,Da

  7,Bazarea Daniela ,

  ,Da

  8,Pap Zsolt ,

  ,Da

  9,Vida Noemi ,

  ,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Da

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Mandra Ioan

  ,,Da

  13,Lupsa Stefan

  ,,Da

  14,Pop Mariana

  ,,Da

  15,Pop Stefan

  ,,Da

  16,Pop Alexandra

  ,,Da

  17,Rob Marinel

  ,,Da

  18,Ardelean Radu

  ,,Da

  19,Presedinte

  ,,Da

  20,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 8/2020.

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiții: “Centru Rezidențial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități”

Comisia I - Aviz favorabil

,20

,0

Da,18

Nu,0

Abtinere,2

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Abtinere

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Abtinere

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”.

Hotărârea nr. 9/2020.

 • 5.Proiect de hotărâre privind propunerea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor de tip A.N.L. destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 5 a fost retras de pe ordinea de zi, de către domnul primar.

 • 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizarii reprezentantilor consiliului local care vor fi numiti in comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a unor bunuri aflate in proprietatea publica/privata a Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 6 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 10/2020.

 • 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat sau o locuință de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 7 a fost retras de pe ordinea de zi, de către domnul primar.

 • 8.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Lupșa Ștefan aduce un amendament în plenul ședinței: se completează titlul proiectului „de către primarul Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș”.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.

,21

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,2

1,Tagarlas Cristi

,,Abtinere

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Abtinere

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 8 a fost adoptat cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”.

Hotărârea nr. 11/2020.

 • 9.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți

Comisia I - Aviz favorabil

,21

,0

Da,18

Nu,1

Abtinere,2

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Abtinere

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Abtinere

5,Varga Cornel

,,Nu

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 9 a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 12/2020.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizații taxi noi, exclusiv pentru autoturisme electrice

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil, cu amendamentul: Se completează articolul 1, după sintagma "autoturisme electrice și autoturisme de tip hibrid, hibrid Plug In și Hidrogen.”

Dl. consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian a modificat conținutul amendamentului, astfel amendamentul devine: Se completează articolul 1, după sintagma "autoturisme electrice și autoturisme de tip hibrid Plug In și Hidrogen." Amendamentul a fost votat în unanimitate.

,17

,0

Da,17

Nu,0

Abtinere,0

1,Smical Irina

,,Da

2,Bragaru Marin

,,Da

3,Stejerean Doris

,,Da

4,Varga Cornel

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Grumaz Dan

,,Da

9,Pop Viorel

,,Da

10,Mandra Ioan

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Presedinte

,,Da

Domnii consilieri: Gligan Gheorghe, Niculescu Țâgârlaș Cristian și Bizău Simion au votat verbal „pentru". Proiectul nr. 10 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru".

Hotărârea nr. 13/2020.

 • 11.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje și parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Dl. consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian nu participă la discuții și la vot.

,19

,0

Da,18

Nu,0

Abtinere,1

1,Smical Irina

,,Da

2,Bragaru Marin

,,Da

3,Stejerean Doris

,,Da

4,Varga Cornel

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Grumaz Dan

,,Abtinere

9,Pop Viorel

,,Da

10,Mandra Ioan

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Gligan Gheorghe

,,Da

18,Presedinte

,,Da

19,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 11 a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 14/2020.

 • 12.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 677 mp, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Traian Demetrescu nr.4

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz nefavorabil

Proiectul numărul 12 a fost retras de pe ordinea de zi, de către domnul primar.

 • 13.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiților Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen

Comisia I - Aviz favorabil Comisia II- Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 13 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 15/2020.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică ,a imobilulului teren și construcție, situate în Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21 ,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Abtinere

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 14 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 16/2020.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 175/30.05.2017 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 6, având funcțiunea de spațiu comercial , situat la parterul blocului de locuințe, de pe bd. Independentei, bl. 28, în sensul suplimentării cu 7,50 mp a suprafeței concesionate

  Comisia I - Aviz favorabil Comisia II - Aviz favorabil

  ,21

  ,0

  Da,21

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Tagarlas Cristi ,

  ,Da

  2,Smical Irina ,

  ,Da

  3,Bragaru Marin ,

  ,Da

  4,Stejerean Doris ,

  ,Da

  5,Varga Cornel ,

  ,Da

  6,Muresan Ileana ,

  ,Da

  7,Bazarea Daniela ,

  ,Da

  8,Pap Zsolt ,

  ,Da

  9,Vida Noemi ,

  ,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Da

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Mandra Ioan

  ,,Da

  13,Lupsa Stefan

  ,,Da

  14,Pop Mariana

  ,,Da

  15,Pop Stefan

  ,,Da

  16,Pop Alexandra

  ,,Da

  17,Rob Marinel

  ,,Da

  18,Ardelean Radu

  ,,Da

  19,Gligan Gheorghe

  ,,Da

  20,Presedinte

  ,,Da

  21,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 15 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 17/2020.

 • 16.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii

Comisia II - Aviz favorabil

,20

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Pap Zsolt

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Mandra Ioan

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Gligan Gheorghe

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 16 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 18/2020.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str.Cuza Vodă nr.3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia.

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 17 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 19/2020.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roșie, în vederea înscrierii în CF

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 18 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 20/2020.

 • 19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independentei, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților CHERECHES VICTOR și CHERECHES GHEORGHITA

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 19 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 21/2020.

 • 20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

Comisia II - Aviz favorabil

,19

,0

Da,18

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Abtinere

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

 • 14,Pop Mariana

 • 15,Pop Stefan

 • 16,Pop Alexandra

 • 17,Gligan Gheorghe ,,Da 18,Presedinte

19,Bizau Simion

Proiectul nr. 20 a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 22/2020.

 • 21. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,1

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,

Dl. consilier Bizău Simion a votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 21 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 23/2020.

 • 22. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al

  Municipiului Baia Mare

  Comisia II - Aviz favorabil

  ,18

  ,0

  Da,18

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Bragaru Marin

  ,,Da

  4,Muresan Ileana

  ,,Da

5,Bazarea Daniela ,,Da 6,Pap Zsolt

 • 7,Vida Noemi

 • 8,Grumaz Dan

 • 9,Pop Viorel

 • 10,Mandra Ioan

 • 11,Lupsa Stefan

 • 12,Pop Mariana

 • 13,Pop Alexandra

 • 14,Rob Marinel

 • 15,Ardelean Radu

 • 16,Gligan Gheorghe ,,Da 17,Presedinte

 • 18,Bizau Simion

Dl. consilier Varga Cornel și d-na consilier Stejerean Doris au votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 22 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 24/2020.

 • 23. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp, aferent aleii de acces pe Bulevardul București, nr. 35 , cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,1

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Dl. consilier Pop Ștefan a votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 23 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 25/2020.

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte

Comisia II - Aviz favorabil

,20

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Abtinere

10,Pop Viorel

,,Da

11,Mandra Ioan

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Gligan Gheorghe

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 24 a fost adoptat cu 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 26/2020.

Ordinea de zi suplimentară

 • 1.Proiect de hotărâre privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

 • 19,Gligan Gheorghe ,,Da

 • 20,Presedinte      ,,Da

 • 21,Bizau Simion    ,,Abtinere

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 27/2020.

 • 2.Proiect de hotărâre privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Abtinere

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 28/2020.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

  Comisia I - Aviz favorabil

  ,21

  ,0

  Da,20

  Nu,0

  Abtinere,1

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Bragaru Marin

  ,,Da

  4,Stejerean Doris

  ,,Da

  5,Varga Cornel

  ,,Da

  6,Muresan Ileana

  ,,Da

  7,Bazarea Daniela

  ,,Da

  8,Pap Zsolt

  ,,Da

  9,Vida Noemi

  ,,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Da

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Mandra Ioan

  ,,Da

  13,Lupsa Stefan

  ,,Da

  14,Pop Mariana

  ,,Da

  15,Pop Stefan

  ,,Da

  16,Pop Alexandra

  ,,Da

  17,Rob Marinel

  ,,Da

  18,Ardelean Radu

  ,,Da

  19,Gligan Gheorghe

  ,,Da

  20,Presedinte

  ,,Da

  21,Bizau Simion

  ,,Abtinere

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 29/2020.

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii, depunerii si implementării de catre Municipiul Baia Mare a proiectului «Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiul Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 30/2020.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Dl. consilier Brăgaru Marin nu participă la discuții și la vot.

,19

,0

Da,18

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Stejerean Doris

,,Da

4,Varga Cornel

,,Da

5,Bazarea Daniela

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Grumaz Dan

,,Abtinere

9,Pop Viorel

,,Da

10,Mandra Ioan

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Gligan Gheorghe

,,Da

18,Presedinte

,,Da

19,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 5 a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 31/2020.

 • 6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situată în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare.

  Comisia I - Aviz favorabil

  Comisia II - Aviz favorabil

  Comisia III - Aviz favorabil

  ,21

  ,0

  Da,20

  Nu,0

  Abtinere,1

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Bragaru Marin

  ,,Da

  4,Stejerean Doris

  ,,Da

  5,Varga Cornel

  ,,Da

  6,Muresan Ileana

  ,,Da

  7,Bazarea Daniela

  ,,Da

  8,Pap Zsolt

  ,,Da

  9,Vida Noemi

  ,,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Da

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Mandra Ioan

  ,,Da

  13,Lupsa Stefan

  ,,Abtinere

  14,Pop Mariana

  ,,Da

  15,Pop Stefan

  ,,Da

  16,Pop Alexandra

  ,,Da

  17,Rob Marinel

  ,,Da

  18,Ardelean Radu

  ,,Da

  19,Gligan Gheorghe

  ,,Da

  20,Presedinte

  ,,Da

  21,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 6 a fost adoptat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 32/2020.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia

Mare a unui număr de 7 troleibuze precum și scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea acestora

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,18

,0

Da,18

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Mandra Ioan

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Alexandra

,,Da

14,Rob Marinel

,,Da

15,Ardelean Radu

,,Da

16,Gligan Gheorghe

,,Da

17,Presedinte

,,Da

18,Bizau Simion

,,Da

D-na consilier Pop Mariana a votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 7 a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 33/2020.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 8 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 34/2020.

 • 9.Proiect de hotărâre privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 9 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 35/2020.

 • 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, dentificat în CF118066 Baia Mare, nr.cadastral 118066, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii nr.16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren

Comisia II -Aviz favorabil, cu amendamentul: "Se elimină articolul 2.” Amendamentul a fost votat în unanimitate.

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Mandra Ioan

,,Da

13,Lupsa Stefan

,,Da

14,Pop Mariana

,,Da

15,Pop Stefan

,,Da

16,Pop Alexandra

,,Da

17,Rob Marinel

,,Da

18,Ardelean Radu

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 10 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 36/2020.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi ,,Da

2,Smical Irina

3,Bragaru Marin

4,Stejerean Doris

 • 5,Varga Cornel

 • 6,Muresan Ileana

 • 7,Bazarea Daniela

 • 8,Pap Zsolt

 • 9,Vida Noemi

 • 10,Grumaz Dan

 • 11,Pop Viorel

 • 12,Mandra Ioan

  ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da


 • 13,Lupsa Stefan

 • 14,Pop Mariana

 • 15,Pop Stefan

 • 16,Pop Alexandra

 • 17,Rob Marinel

 • 18,Ardelean Radu

 • 19,Gligan Gheorghe

 • 20,Presedinte

 • 21,Bizau Simion

Proiectul nr. 11 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 37/2020.

 • 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 12 a fost votat prin vot secret. În urma numărării voturilor, dl. Pece Paul Adrian a obținut 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”. Proiectul a fost adoptat.

Hotărârea nr. 38/2020.

 • 13.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 13 a fost votat prin vot secret. În urma numărării voturilor, camdidați au obținut următoarele voturi:

Pop Carmen-Ecaterina - 16 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

Hossu Florin-Gheorghe - 15 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”

Pașcu Augustin - 15 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”. Proiectul a fost adoptat.

Hotărârea nr. 39/2020.