Proces verbal din 30.06.2020

Minuta ședinței ordinare din 30.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 30 iunie 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 799 din 24 iunie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu, nr. 2.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 20 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: Gligan Gheorghe, Marincaș Ioana și Pop Alexandra.

Ordinea de zi este aprobată cu 19 voturi „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară este aprobată cu 19 voturi „pentru”.

După votarea ordinii de zi ajunge și domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian.

Ordinea de zi suplimentară

l.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Petre Mitru

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Bizău Simion               pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Varga Cornel               pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 1 este adoptat cu 20 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 184/2020.

Ordinea de zi:

l.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 12.06.2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 1 este adoptat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 185/2020.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de serviciu disponibilă, aflată în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr. 4/25

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru pentru

pentru pentru


Stejerean Doris

Varga Cornel

Vida Noemi

Proiectul nr. 2 este adoptat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 186/2020.

 • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile din fond locativ

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin              pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Varga Cornel               pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 3 este adoptat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 187/2020.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Varga Cornel Vida Noemi

pentru pentru pentru pentru

pentru pentru pentru


Proiectul nr. 4 este adoptat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 188/2020.

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcției de Asistență Socială Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Varga Cornel               pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 5 este adoptat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 189/2020.

 • 6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana

Pop Ștefan

Pop Viorel Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Vida Noemi

pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru

pentru

Proiectul nr. 6 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 190/2020.

 • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute conform legii

Comisia I - Aviz favorabil, cu amendamentul: ”Se propune suplimentarea membrilor comisiei de evaluare (Art.

3) cu doi membri din comisia de buget-finanțe, respectiv dl. Varga Cornel și d-na Băzărea Daniela Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 7 este retras de pe ordinea de zi de către domnul primar.

 • 8 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2019

Comisia I - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu Băzărea Daniela Brăgaru Marin Grumaz Dan Lupșa Ștefan Mandra Ioan Mureșan Ileana Mureșan Dorel

pentru pentru pentru

pentru pentru pentru pentru pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt

Pop Mariana

Pop Ștefan

Pop Viorel Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Vida Noemi

pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru

pentru pentru

Proiectul nr. 8 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 191/2020.

 • 9 .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 al

S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

Comisia I - Aviz favorabil, cu amendamentul: ”La cap. C ”cheltuieli cu personalul”, se propune modificarea bugetului pentru anul curent 2020, la suma de 4.800 de lei. Sumele aferente cap. C3 ”Alte cheltuieli cu personalul” se vor recalcula în mod corespunzător.

5

Amendamentul a fost respins cu 10 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”.

Se votează deschis :

pentru abținere pentru

pentru pentru pentru pentru pentru


Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            abținer

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru

pentru pentru


Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 9 este adoptat cu 17 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 192/2020.

 • lO .Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul școlar 2020-2021

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin              pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 10 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 193/2020.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din proprietatea Statului Roman aflate în administrarea Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil Comisia II- Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 11 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 194/2020.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii locațiunii pentru spațiile utilizate de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în suprafață utilă de 104,74 mp pe B-dul Unirii nr.11J-Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 12 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 195/2020.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 168 mp , situat în Baia Mare, str. Valea Rosie.

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

împotrivă

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

abținere

Mureșan Dorel

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

abținere

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 13 este adoptat cu 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 196/2020.

 • 14 .Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 11 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete -creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun si pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Se votează deschis : Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Vida Noemi

pentru pentru pentru pentru

pentru

Proiectul nr. 14 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 197/2020.

 • 15 .Proiect de hotărâre privind exercitarea de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric, cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr. 20, imobil alcatuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente ,identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare ,nr.topo 860 si 860-C1

  Comisia I - Aviz nefavorabil

  Comisia II - Aviz favorabil

  Comisia III - Aviz favorabil

  Se votează deschis :

  Ardelean Radu

  pentru

  Băzărea Daniela

  abținere

  Brăgaru Marin

  abținere

  Grumaz Dan

  pentru

  Lupșa Ștefan

  pentru

  Mandra Ioan

  pentru

  Mureșan Ileana

  pentru

  Mureșan Dorel

  pentru

  Niculescu Țâgârlaș Cristian

  pentru

  Pap Zsolt

  pentru

  Pop Mariana

  pentru

  Pop Ștefan

  pentru

  Pop Viorel

  pentru

  Rob Marinel

  pentru

  Sinn Clara

  pentru

  Smical Irina

  pentru

  Stejerean Doris

  pentru

  Vida Noemi

  pentru

Proiectul nr. 15 este adoptat cu 16 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 198/2020.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 50 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6.

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis : Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru pentru pentru pentru

pentru pentru


Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Vida Noemi

Proiectul nr. 16 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 199/2020.

 • 17 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, aflat în proprietatea numiților Lucian Gabriela și Lucian Adrian.

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 17 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 200/2020.

 • 18 .Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc. nr. 21, ocupat de extindere la spatiul comercial proprietatea numitilor Margineanu Ioana Mihaela Ramona si Margineanu Viorel

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin              pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel

pentru pentru pentru pentru

pentru pentru


Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Vida Noemi

Proiectul nr. 18 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 201/2020.

 • 19 .Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO-SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             abținere

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 19 este adoptat cu 17 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 202/2020.

 • 20 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat în B-dul Traian nr.4, în favoarea formațiunii Partidul Alianța Liberalilor Si Democratilor Filiala Maramureș

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Proiectul numărul 20 a fost retras de pe ordinea de zi de către domnul primar.

 • 21 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat pe B-dul București nr.4, în favoarea Partidului Național Liberal - Filiala Județeană Maramureș

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 21 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 203/2020.

 • 22 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 5, în favoarea Partidului Social Democrat Organizația Județeană Maramureș

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 22 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 204/2020.

 • 23 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat în Piața Libertății nr. 15, - clădirea M 3, în favoarea Uniunea Salvați România Filiala Județeană Maramureș

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 23 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 205/2020.

 • 24 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul din Piața

Libertății, nr. 15 - clădirea M3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureș

Comisia I - Aviz favorabil Comisia II- Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu             pentru

Băzărea Daniela            pentru

Brăgaru Marin             pentru

Grumaz Dan               pentru

Lupșa Ștefan               pentru

Mandra Ioan               pentru

Mureșan Ileana             pentru

Mureșan Dorel             pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pap Zsolt                   pentru

Pop Mariana               pentru

Pop Ștefan                 pentru

Pop Viorel                  pentru

Rob Marinel                pentru

Sinn Clara                  pentru

Smical Irina                 pentru

Stejerean Doris             pentru

Vida Noemi                pentru

Proiectul nr. 24 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 206/2020.