Proces verbal din 30.04.2020

Minuta ședinței ordinare din 30.04.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - joi, 30 aprilie 2020, ora 12:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 636 din 24 aprilie 2020.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 23 consilieri locali. Ședința se desfășoară prin videoconferință.

Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare anuale pe anul 2019

Comisia I - Aviz favorabil

P1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare anuale pe anul 2019

 • A. DA         18/21 ( 86%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    1/21 ( 5%)

No Answer 2/21 ( 10%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|                       |

Pop Mariana

|                       |

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

|                       |

Lupsa Stefan

| X |

|                       |

Cornel Varga

| X |

|                       |

grumazdan

| X |

|                       |

Daniela Bazarea

| X |

|                       |

Rob Marinel

| X |

|                       |

Marincas Ioana

| X |

|                       |

Pop Alexandra

| X |

|                       |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                       |

Muresan Dorel

| X |

|                       |

ZPap

| X |

|                       |

Bizau Simion

| X |

|                       |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|                       |

Radu Ardelean

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                       |

Pop Viorel

| X |

|                       |

Sinn clara

| X |

|                       |

BRAGARU MARIN

|                       |

| X |

Gheorghe Gligan

|                       |

|                       |

D-na consilier Pop Mariana votează verbal ”pentru”.

Proiectul este adoptat cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 1 persoană nu a votat. Hotărârea nr. 133/2020

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2020

Comisia I - Aviz favorabil

P2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2020

 • A. DA         20/21 ( 95%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    1/21 ( 5%)

No Answer 0/21 (  0%)

Muresan Ileana

| X |          |

Pop Mariana

| X |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |

Lupsa Stefan

| X |          |

Cornel Varga

| X |          |

grumazdan

| X |          |

Daniela Bazarea

| X |          |

Rob Marinel

| X |          |

Marincas Ioana

| X |          |

Pop Alexandra

| X |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |

Muresan Dorel

| X |          |

ZPap

| X |          |

Bizau Simion

| X |          |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |          |

Radu Ardelean

| X |          |

Mandra Ioan

| X |          |

Pop Viorel

| X |          |

Sinn clara

| X |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |

Gheorghe Gligan

|          |          | X

Proiectul este adoptat cu 20 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea nr. 134/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la HCL nr. 102/2020 prin modificarea titlului

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

P3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la HCL nr. 102/2020 prin modificarea titlului

 • A. DA         20/22 ( 91%)

 • B. NU          0/22 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    1/22 ( 5%)

No Answer 1/22 (  5%)

Muresan Ileana                   | X |    |    |

Pop Mariana

1 X |          |

Smical Ana - Irina

1 X |          |

Lupsa Stefan

1                        |                        |

Cornel Varga

| X |          |

grumazdan

| X |          |

Daniela Bazarea

| X |          |

Rob Marinel

| X |          |

Marincas Ioana

| X |          |

Pop Alexandra

| X |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |

Muresan Dorel

| X |          |

ZPap

| X |          |

Bizau Simion

| X |          |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

1 X |          |

Radu Ardelean

| X |          |

Mandra Ioan

| X |          |

Gheorghe Gligan

| X |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |

Pop Viorel

| X |          |

sinnclara

| X |          |

BRAGARU MARIN

|          |          | X

Dl. Lupșa Ștefan votează verbal ”pentru”.

Proiectul este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea nr. 135/2020

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați,faza P.T. pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, județul Maramureș.

Comisia I - Aviz favorabil

P4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați,faza P.T. pentru obiectivul de investiții: ,,Cresterea eficientei energetice in clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea", strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare,

județul Maramureș.

A.DA

22/22

(100%)

B.NU

0/22

(   0%)

C.ABȚINERE

0/22

(   0%)

No Answer

0/22 (

0%)

A

B

C

------------------------

Muresan Ileana

| X |

|

1                               |

Pop Mariana

| X |

1

1                               |

Smical Ana - Irina

| X |

|

1                               |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                               |

Cornel Varga

| X |

|

1                               |

grumazdan

| X |

|

1                               |

Daniela Bazarea

| X |

|

1                               |

Rob Marinel

| X |

|

1                               |

Marincas Ioana

| X |

|

1                               |

Pop Alexandra

| X |

|

1                               |

DORIS STEJEREAN

| X |

|

1                               |

Muresan Dorel

| X

ZPap

| X

Bizau Simion

| X

Niculescu Țâgârlaș Cristian

I X

Radu Ardelean

| X

Mandra Ioan

| X

Gheorghe Gligan

| X

Vida Noemi Erika

| X

Pop Viorel

| X

sinnclara

| X

BRAGARU MARIN

| X

Proiectul este adoptat cu 22 voturi pentru.

Hotărârea nr. 136/2020

 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”” proiect SMIS 115487

Comisia I - Aviz favorabil

P5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea"" proiect SMIS 115487

 • A. DA         21/21 (100%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer 0/21 (  0%)

Muresan Ileana                 | X |


Pop Mariana                    | X

Smical Ana - Irina            | X

Lupsa Stefan                   | X

Cornel Varga                   | X

grumazdan                        | X

Daniela Bazarea                | X

Rob Marinel                    | X

Marincas Ioana                 | X

Pop Alexandra                  | X

DORIS STEJEREAN                | X

Muresan Dorel                  | X

ZPap                                   | X

Bizau Simion                   | X

Niculescu Țâgârlaș Cristian  | X

Radu Ardelean                  | X

Mandra Ioan                     | X

Vida Noemi Erika               | X

Pop Viorel                       | X

sinnclara                        | X

BRAGARU MARIN                  | X

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|


Proiectul este adoptat cu 21 voturi pentru.

Hotărârea nr. 137/2020

 • 6.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia III - Aviz nefavorabil

P6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

 • A. DA          5/23 ( 22%)

 • B. NU         11/23 ( 48%)

 • C. ABȚINERE    7/23 ( 30%)

No Answer 0/23 (  0%)

A

B

C

Muresan Ileana

|

|                                |

X |

Pop Mariana

|

| X

|                        |

Smical Ana - Irina

|

| X 1

1                                |

Lupsa Stefan

|

| X |

1                                |

Cornel Varga

|

| X |

1                                |

grumazdan

|

| X |

1                                |

Daniela Bazarea

|

| X |

1                                |

Rob Marinel

|

|

X |

Marincas Ioana

| X

|                                |

1                                |

Pop Alexandra

|

|                                |

X |

DORIS STEJEREAN

|

|                                |

X |

Muresan Dorel

|

| X |

1                                |

ZPap

|

| X

|                        |

Bizau Simion

| X

|                                |

1                                |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

1 X

|                                |

1                        |

Radu Ardelean

|

|                                |

X |

Mandra Ioan

|

| X |

1                                |

Vida Noemi Erika

|

| X |

1                                |

Pop Viorel

|

|

X |

sinnclara

|

|                                |

X |

BRAGARU MARIN

|

| X |

1                                |

Gheorghe Gligan

| X

|                                |

1                                |

pop stefan

| X

|                                |

1                                |

Proiectul este respins cu 5 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 7 abțineri.

 • 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea "Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Baia Mare”

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

P7.

Eficienței

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer


Proiect de hotărâre privind aprobarea "Programului Energetice al Municipiului Baia Mare" 22/23

0/23

1/23

0/23 (  0%)


96%)

0%)

4%)


de Îmbunătățire


Muresan Ileana

| X |          |

Pop Mariana

| X |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |

Lupsa Stefan

| X |          |

Cornel Varga

| X |          |

grumazdan

| X |          |

Daniela Bazarea

| X |          |

Rob Marinel

| X |          |

Marincas Ioana

| X |          |

Pop Alexandra

| X |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |

Muresan Dorel

| X |          |

ZPap

| X |          |

Bizau Simion

| X |          |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |          |

Radu Ardelean

| X |          |

Mandra Ioan

| X |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |

Pop Viorel

| X |          |

sinnclara

| X |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |

Gheorghe Gligan

|          |          | X

pop stefan

| X |          |

Proiectul este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea nr. 138/2020

 • 8.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Gârbea Vlad, Pop loan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria cu sediul în Baia Mare str. George Coșbuc, nr. 27/4, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. ’ nr. 552/2019

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

P8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți

cu  adresă

de  corespondență  la

Cabinet  Individual  de Avocat  Goron Anamaria  ,

înregistrată la Municipiul Baia 552/2019

 • A. DA         18/23 ( 78%)

 • B. NU          1/23 ( 4%)

 • C. ABȚINERE    4/23 ( 17%)

No Answer   0/23 (  0%)

Mare   sub nr.  13286/2020,  împotriva H.C.L.  nr.

Muresan Ileana Pop Mariana

Smical Ana - Irina

| X |          |

Lupsa Stefan

| X |          |

Cornel Varga

| X |          |

grumazdan

| X |          |

Daniela Bazarea

|          |          | X

Rob Marinel

| X |          |

Marincas Ioana

| X |          |

Pop Alexandra

| X |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |

Muresan Dorel

| X |          |

ZPap

|          |          | X

Bizau Simion

| X |          |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

1 X |          |

Radu Ardelean

| X |          |

Mandra Ioan

| X |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |

Pop Viorel

| X |          |

sinnclara

| X |          |

BRAGARU MARIN

|          | X |

Gheorghe Gligan

|          |          | X

pop stefan

|          |          | X

Proiectul este adoptat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri. Hotărârea nr. 139/2020

 • 9.Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu" , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice, eliberarea terenurilor de construcții, identificarea și comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

P9. Proiect de hotărâre privind declararea

ca fiind de interes public local, a

terenului Municipiului Baia Mare,

aferent

obiectivului de investiții "Parcări

publice zona Bilașcu"  , încetarea

contractelor de  închiriere pentru terenurile

ocupate  de  parcări  acoperite  și

garaje

metalice,  eliberarea  terenurilor  de

construcții, identificarea și comasarea în

patrimoniul Municipiului Baia Mare, a

terenului aferent obiectivului de investiții

 • A. DA         21/22 ( 95%)

 • B. NU          1/22 ( 5%)

 • C. ABȚINERE    0/22 ( 0%)

No Answer   0/22 (  0%)

A

B   C

---------------------------------

Muresan Ileana                | X

|                        |                        |

Pop Mariana                   | X

|                        |                        |

Smical Ana - Irina            | X

|                        |                        |

Lupsa Stefan                   | X

|                        |                        |

Cornel Varga                  | X

|                        |                        |

grumazdan                      | X

|                        |                        |

Daniela Bazarea               | X

|                        |                        |

Rob Marinel                    | X

|                        |                        |

Marincas Ioana                | X

|                        |                        |

Pop Alexandra

| X |

DORIS STEJEREAN

| X |

Muresan Dorel

| X |

ZPap

| X |

Bizau Simion

| X |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

Radu Ardelean

| X |

Mandra Ioan

| X |

Vida Noemi Erika

| X |

Pop Viorel

| X |

sinnclara

| X |

BRAGARU MARIN

|        | X

pop stefan

| X |

Dl. Gligan Gheorghe votează verbal "abținere”.

Proiectul este adoptat cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere. Hotărârea nr. 140/2020

 • 10.Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale de prima înregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia II -Aviz favorabil

P10. Proiect de hotărâre privind insusirea unei documentații cadastrale de prima inregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

 • A. DA         21/22 ( 95%)

 • B. NU          0/22 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    1/22 ( 5%)

No Answer 0/22 (  0%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|

1                                |

Pop Mariana

| X |

|

1                                |

Smical Ana - Irina

| X |

1

1                                |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                                |

Cornel Varga

| X |

|

1                                |

grumazdan

| X |

|

1                                |

Daniela Bazarea

| X |

|

1                                |

Rob Marinel

| X |

|

1                                |

Marincas Ioana

| X |

|

1                                |

DORIS STEJEREAN

| X |

|

1                                |

Muresan Dorel

| X |

1                        |

ZPap

| X |

|

1                                |

Bizau Simion

| X |

|

1                                |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

1                                |

Radu Ardelean

| X |

|

1                                |

Mandra Ioan

| X |

|

1                                |

Vida Noemi Erika

| X |

|

1                                |

Pop Viorel

| X |

|

1                                |

sinnclara

| X |

|

1                                |

BRAGARU MARIN

| X |

|

1                                |

pop stefan

| X |

|

1                                |

Gheorghe Gligan

|                        |

| X |

Proiectul este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea nr. 141/2020

 • 11.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

P11. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

 • A. DA         21/22 ( 95%)

 • B. NU          0/22 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    1/22 ( 5%)

No Answer 0/22 (  0%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|                       |

Pop Mariana

| X |

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

|                       |

Lupsa Stefan

| X |

|                       |

Cornel Varga

| X |

|                       |

grumazdan

| X |

|                       |

Daniela Bazarea

| X |

|                       |

Rob Marinel

| X |

|                       |

Marincas Ioana

| X |

|                       |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                       |

Muresan Dorel

| X |

|                       |

ZPap

| X |

|                       |

Bizau Simion

| X |

|                       |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|                       |

Radu Ardelean

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                       |

Vida Noemi Erika

| X |

|                       |

Pop Viorel

| X |

|                       |

sinnclara

| X |

|                       |

BRAGARU MARIN

| X |

|                       |

pop stefan

| X |

|                       |

Gheorghe Gligan

|                       |

| X |

Proiectul este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea nr. 142/2020

 • 12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/2020, privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului in suprafata de 7872mp, ocupat in parte de garaje în zona străzii Muntenei

Comisia II- Aviz favorabil

P12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/2020, privind atestarea

apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului in suprafata de 7872mp, ocupat in parte de garaje în zona străzii Muntenei

 • A.DA           20/22 ( 91%)

 • B. NU          0/22 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    2/22 ( 9%)

No Answer 0/22 (  0%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|                       |

Pop Mariana

| X |

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

|                       |

Lupsa Stefan

| X |

|                       |

Cornel Varga

| X |

|                       |

grumazdan

| X |

|                       |

Daniela Bazarea

| X |

|                       |

Rob Marinel

| X |

|                       |

Marincas Ioana

| X |

|                       |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                       |

Muresan Dorel

| X |

|                       |

ZPap

| X |

|                       |

Bizau Simion

| X |

|                       |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|                       |

Radu Ardelean

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                       |

Vida Noemi Erika

| X |

|                       |

Pop Viorel

| X |

|                       |

sinnclara

| X |

|                       |

BRAGARU MARIN

|                       |

| X |

pop stefan

| X |

|                       |

Gheorghe Gligan

|                       |

| X |

Proiectul este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri.

Hotărârea nr. 143/2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliululi Local al Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil cu amendamentele:

Art.20, alin.3 din Regulament va avea următorul conținut:

“Se va evita repartizarea unor spații excedentare, cu respectarea Legii nr. 114/1996, având prioritate în repartizarea locuințelor de la parter și etaj 1, persoanele cu handicap sau care au în familia restrânsă și locuiesc cu astfel de persoane, numai dacă acestea sunt consemnate în actele depuse pentru repartizare.”

La art. 24 alin. 4 din Regulament:

Se înlocuiește sintagma persoane cu handicap cu “persoane cu handicap sau care au în familia restrânsă și locuiesc cu astfel de persoane”

Comisia III - Aviz favorabil

Se supune la vot primul amendament al Comisiei II.

Amendament

1 art 20 la P13

A.Da

21/22 ( 95%)

B.Nu

0/22 (  0%)

C.Abtinere

0/22 (  0%)

No Answer

1/22 (  5%)

Muresan Ileana

| X

Pop Mariana

| X

Smical Ana - Irina

| X

Lupsa Stefan

|

Cornel Varga

| X

grumazdan

| X

Daniela Bazarea

| X

Rob Marinel

| X

Marincas Ioana

| X

DORIS STEJEREAN

| X

Muresan Dorel

| X

ZPap

| X

Bizau Simion

| X

Niculescu Țâgârlaș Cristian

1 X

Radu Ardelean

| X

Mandra Ioan

| X

Vida Noemi Erika

| X

Pop Viorel

| X

sinnclara

| X

BRAGARU MARIN

| X

pop stefan

| X

Gheorghe Gligan

| X

Dl. Lupșa Ștefan votează verbal”pentru”. Amendamentul este aprobat cu 22 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei II.

Amendament

2 art 24 la P13

A.Da

22/22 (100%)

B.Nu

0/22 (  0%)

C.Abtinere

0/22 (  0%)

No Answer

0/22 (  0%)

A

B

C

------------------------

Muresan Ileana

| X |

|

1                               |

Pop Mariana

| X |

|

1                               |

Smical Ana - Irina

| X |

|

1                               |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                               |

Cornel Varga

| X |

|

1                               |

grumazdan

| X |

|

1                               |

Daniela Bazarea

| X |

|

1                               |

Rob Marinel

| X |

|

1                               |

Marincas Ioana

| X |

|

1                               |

DORIS STEJEREAN

| X |

|

1                               |

Muresan Dorel

| X |

1

1                               |

ZPap

| X |

|

1                               |

Bizau Simion                   | X |

Niculescu Țâgârlaș Cristian | X |

Radu Ardelean

I X

Mandra Ioan

I X

Vida Noemi Erika

I X

Pop Viorel

I X

sinnclara

I X

BRAGARU MARIN

I X

pop stefan

I X

Gheorghe Gligan

I X


I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


Amendamentul este aprobat cu 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele aprobate.

P13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliululi Local al Municipiului Baia Mare

A.DA

21/23

( 91%)

B.NU

0/23

(   0%)

C.ABȚINERE

0/23

(   0%)

No Answer

2/23 (

9%)

Muresan Ileana                 I X

Pop Mariana                    | X

Smical Ana - Irina            I X

Lupsa Stefan                   I X

Cornel Varga                   I X

grumazdan                        I X

Daniela Bazarea                I X

Rob Marinel                      I X

Marincas Ioana                 I X

DORIS STEJEREAN                |

Muresan Dorel                  I

ZPap                                   I X

Bizau Simion                   I X

Niculescu Țâgârlaș Cristian  | X

Radu Ardelean                  I X

Mandra Ioan                     I X

Vida Noemi Erika               I X

Pop Alexandra                  I X

Pop Viorel                       I X

sinnclara                        I X

BRAGARU MARIN                  I X

pop stefan                       I X

Gheorghe Gligan                I X

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

I

I

I

I

I

I

I

I

I


D-na Stejerean Doris și dl. Mureșan Dorel au votat verbal ”pentru”.

Proiectul este adoptat cu 23 voturi pentru.

Hotărârea nr. 144/2020

 • 14.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 37 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia.

Comisia II- Aviz favorabil

P14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 37 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia.

 • A. DA         22/23 ( 96%)

 • B. NU          0/23 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    1/23 ( 4%)

No Answer 0/23 (  0%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|                       |

Pop Mariana

| X |

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

|                       |

Lupsa Stefan

| X |

|                       |

Cornel Varga

| X |

|                       |

grumazdan

| X |

|                       |

Daniela Bazarea

| X |

|                       |

Rob Marinel

| X |

|                       |

Marincas Ioana

| X |

|                       |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                       |

Muresan Dorel

| X |

|                       |

ZPap

| X |

|                       |

Bizau Simion

| X |

|                       |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

1 X |

|                       |

Radu Ardelean

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                       |

Vida Noemi Erika

| X |

|                       |

Pop Alexandra

| X |

|                       |

Pop Viorel

| X |

|                       |

sinnclara

| X |

|                       |

BRAGARU MARIN

| X |

|                       |

pop stefan

| X |

|                       |

Gheorghe Gligan

|                       |

| X |

Proiectul este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea nr. 145/2020

 • 15.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei Titirca Ioana Adina

Comisia II- Aviz favorabil

P15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei Titirca Ioana Adina

 • A. DA         22/23 ( 96%)

 • B. NU          0/23 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/23 ( 0%)

No Answer 1/23 (  4%)

Muresan Ileana

| X

Pop Mariana

| X

Smical Ana - Irina

| X

Lupsa Stefan

| X

Cornel Varga

| X

grumazdan

| X

Daniela Bazarea

| X

Rob Marinel

| X

Marincas Ioana

| X

DORIS STEJEREAN

| X

Muresan Dorel

| X

ZPap

| X

Bizau Simion

| X

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X

Radu Ardelean

| X

Mandra Ioan

| X

Vida Noemi Erika

| X

Pop Alexandra

| X

Pop Viorel

| X

sinnclara

| X

BRAGARU MARIN

| X

pop stefan

| X

Gheorghe Gligan

|

Proiectul este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 persoană nu a votat. Hotărârea nr. 146/2020

 • 16.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 3 alei de acces situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II- Aviz favorabil

P16. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 3 alei de acces situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

 • A. DA         23/23 (100%)

 • B. NU          0/23 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/23 ( 0%)

No Answer 0/23 (  0%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|

1                               |

Pop Mariana

| X |

|

1                               |

Smical Ana - Irina

| X |

|

1                               |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                               |

Cornel Varga

| X |

|

1                               |

grumazdan

| X |

|

1                               |

Daniela Bazarea

| X |

|

1                               |

Rob Marinel

| X |

|

1                               |

Marincas Ioana

| X |

1

1                               |

DORIS STEJEREAN

| X |

|

1                               |

Muresan Dorel

| X |

|

1                               |

ZPap

| X |

|

1                               |

Bizau Simion

| X

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X

Radu Ardelean

| X

Mandra Ioan

| X

Vida Noemi Erika

| X

Pop Alexandra

| X

Pop Viorel

| X

sinnclara

| X

BRAGARU MARIN

| X

pop stefan

| X

Gheorghe Gligan

| X


|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


Proiectul este adoptat cu 23 voturi pentru. Hotărârea nr. 147/2020

 • 17.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București,

Comisia II- Aviz favorabil

P17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București

 • A. DA         22/23 ( 96%)

 • B. NU          0/23 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/23 ( 0%)

No Answer 1/23 (  4%)

A

B

C

Muresan Ileana

| X |

|

1                               |

Pop Mariana

| X |

|

1                               |

Smical Ana - Irina

| X |

|

1                               |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                               |

Cornel Varga

| X |

|

1                               |

grumazdan

| X |

|

1                               |

Daniela Bazarea

| X |

|

1                               |

Rob Marinel

| X |

|

1                               |

Marincas Ioana

| X |

|

1                               |

DORIS STEJEREAN

| X |

1

1                               |

Muresan Dorel

| X |

|

1                               |

ZPap

| X |

|

1                               |

Bizau Simion

| X |

|

1                               |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

1                               |

Radu Ardelean

| X |

|

1                               |

Mandra Ioan

| X |

|

1                               |

Vida Noemi Erika

| X |

|

1                               |

Pop Alexandra

| X |

|

1                               |

Pop Viorel

| X |

|

1                               |

sinnclara

| X |

|

1                               |

BRAGARU MARIN

| X |

1

1                               |

pop stefan

Gheorghe Gligan

|   X |

|                       |

|

|

1                               |

1                               |

Dl. Gligan Gheorghe votează verbal "abținere”.

Proiectul este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere.

Hotărârea nr. 148/2020

 • 18. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Baia Mare a terenului în suprafață de 8.400 mp, situat în Baia Mare, strada Iazului, înscris în CF 122149 Baia Mare, nr. cadastral 122149, proprietatea SC MARUANI COM SRL, în vederea extinderii actualului Adăpost pentru câinii fără stăpân.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz nefavorabil

D-na Smical Irina nu participă la dezbateri și la vot la acest proiect.

P18. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Baia Mare a terenului în suprafață de 8.400 mp, situat în Baia Mare, strada Iazului, înscris în CF 122149 Baia Mare, nr. cadastral 122149, proprietatea SC MARUANI COM SRL, în vederea extinderii actualului Adăpost pentru câinii fără stăpân

 • A. DA         12/23 ( 52%)

 • B. NU          1/23 ( 4%)

 • C. ABȚINERE    9/23 ( 39%)

No Answer 1/23 (  4%)

A

B

C

Muresan Ileana

|                       |

1

| X |

Pop Mariana

| X |

1

|                       |

Smical Ana - Irina

|                               |

1

|                       |

Lupsa Stefan

| X |

1

|                       |

Cornel Varga

|                               |

1

| X |

grumazdan

| X |

1

|                       |

Daniela Bazarea

|                               |

1

| X |

Rob Marinel

| X |

1

|                       |

Marincas Ioana

| X |

1

|                       |

DORIS STEJEREAN

|                               |

1

| X |

Muresan Dorel

| X |

1

|                       |

ZPap

| X |

1

|                       |

Bizau Simion

| X 1

1

|                       |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

1

|                       |

Radu Ardelean

| X |

1

|                       |

Mandra Ioan

| X |

1

|                       |

Vida Noemi Erika

|                               |

1

| X |

Pop Alexandra

|                               |

1

| X |

Pop Viorel

| X 1

1

|                       |

sinnclara

|                               |

1

| X |

BRAGARU MARIN

|                               |

X

|                       |

pop stefan

|                               |

1

| X |

Gheorghe Gligan

|                               |

1

| X |

Proiectul este respins cu 12 voturi, 1 vot împotrivă pentru și 9 abțineri.

 • 19. Proiect de hotărâre privind extinderea și schimbarea de destinație din apartament în spațiu medical cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 27,00 mp aferent extinderii, podestului și a treptelor de acces, respectiv închirierea terenului în suprafață de 12 mp aferent aleii de acces, pentru apartamentul nr. 2 situat la parterul blocului nr. 18, de pe str. Independenței.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

P19. Proiect de hotărâre privind extinderea și schimbarea de destinație din apartament în spațiu medical cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 27,00 mp aferent extinderii, podestului și a treptelor de acces,

 • A. DA         21/23 ( 91%)

 • B. NU          0/23 ( 0%)

 • C. ABȚINERE      2/23 (  9%)

No Answer 0/23 (  0%)

A

B

C

-----------------------------

Muresan Ileana

| X |

|                       |

Pop Mariana

| X |

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

|                       |

Lupsa Stefan

| X |

|                       |

Cornel Varga

| X |

|                       |

grumazdan

| X |

|                       |

Daniela Bazarea

| X |

|                       |

Rob Marinel

| X |

|                       |

Marincas Ioana

| X |

|                       |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                       |

Muresan Dorel

| X |

|                       |

ZPap

|                       |

| X |

Bizau Simion

| X |

|                       |

Niculescu Țâgârlaș Cristian

1 X |

|                       |

Radu Ardelean

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                       |

Vida Noemi Erika

| X |

|                       |

Pop Alexandra

| X |

|                       |

Pop Viorel

| X |

|                       |

sinnclara

| X |

|                       |

BRAGARU MARIN

| X |

|                       |

pop stefan

| X |

|                       |

Gheorghe Gligan

|                       |

| X |

Proiectul este adoptat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri. Hotărârea nr. 149/2020

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.,inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

Comisia II - Aviz favorabil

P20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.,inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

 • A.DA           23/23 (100%)

 • B.NU             0/23 (  0%)

 • C.ABȚINERE      0/23 (  0%)

No Answer 0/23 (  0%)

Muresan Ileana

| X

Pop Mariana

| X

Smical Ana - Irina

| X

Lupsa Stefan

| X

Cornel Varga

| X

grumazdan

| X

Daniela Bazarea

| X

Rob Marinel

| X

Marincas Ioana

| X

DORIS STEJEREAN

| X

Muresan Dorel

| X

ZPap

| X

Bizau Simion

| X

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X

Radu Ardelean

| X

Mandra Ioan

| X

Vida Noemi Erika

| X

Pop Alexandra

| X

Pop Viorel

| X

sinnclara

| X

BRAGARU MARIN

| X

pop stefan

| X

Gheorghe Gligan

| X


|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


Proiectul este adoptat cu 23 voturi pentru. Hotărârea nr. 150/2020

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren in intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor-Miron Costin fn., judetul Maramureș inițiatorii: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan

Comisia II - Aviz favorabil

P21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren in intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor-Miron Costin fn., judetul Maramureș inițiatorii: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan

 • A. DA         11/20 ( 55%)

 • B. NU          3/20 ( 15%)

 • C. ABȚINERE    6/20 ( 30%)

No Answer 0/20 (  0%)

A

B

C

------------------------

Muresan Ileana

|                               |

1

| X |

Pop Mariana

| X |

1

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

1

|                       |

Lupsa Stefan

| X 1

1

|                       |

Cornel Varga

|                               |

X

|                       |

Daniela Bazarea

|                               |

X

|                       |

Rob Marinel

| X |

1

|                       |

Marincas Ioana

|                               |

1

| X |

DORIS STEJEREAN

|                               |

1

| X |

Muresan Dorel

| X |

1

|                       |

ZPap

|                               |

1

| X |

Niculescu Țâgârlaș Cristian Radu Ardelean

|                       |

|  X |

X | |

Mandra Ioan

| X |

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

Pop Alexandra

|                       |

| X

Pop Viorel

| X |

|

sinnclara

|                       |

| X

BRAGARU MARIN

| X |

|

pop stefan

| X |

|

Proiectul este respins cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri.

 • 22. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Platthy Katalin, împotriva H.C.L. nr. 111/2019

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

P22. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Platthy Katalin, împotriva H.C.L. nr. 111/2019

16/20 ( 80%)

1/20 (  5%)

3/20 ( 15%)

0/20 (  0%)


 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE No Answer

  A

  B

  C

  Muresan Ileana

  | X |

  1

  |                       |

  Pop Mariana

  | X |

  1

  |                       |

  Smical Ana - Irina

  | X |

  1

  |                       |

  Lupsa Stefan

  | X |

  1

  |                       |

  Cornel Varga

  | X |

  1

  |                       |

  Daniela Bazarea

  |                               |

  1

  | X |

  Rob Marinel

  | X |

  1

  |                       |

  Marincas Ioana

  | X |

  1

  |                       |

  DORIS STEJEREAN

  | X |

  1

  |                       |

  Muresan Dorel

  | X 1

  1

  |                       |

  ZPap

  |                               |

  1

  | X |

  Niculescu Țâgârlaș Cristian

  | X |

  1

  |                       |

  Radu Ardelean

  | X |

  1

  |                       |

  Mandra Ioan

  | X |

  1

  |                       |

  Vida Noemi Erika

  | X |

  1

  |                       |

  Pop Viorel

  | X |

  1

  |                       |

  sinnclara

  | X |

  1

  |                       |

  BRAGARU MARIN

  |                               |

  X

  |                       |

  pop stefan

  | X |

  1

  |                       |

  Gheorghe Gligan

  |                               |

  1

  | X |

Proiectul esteaprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri. Hotărârea nr. 151/2020

 • 23.Proiect de hotărâre privind desemnarea noului administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul este votat prin vot secret. Sunt prezenți 13 consilieri locali.

Proiectul este aprobat cu 13 voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 152/2020.

DIVERSE:

1. Raportul Primarului Municipiului Baia Mare privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2019.