Proces verbal din 27.02.2020

Minuta ședinței ordinare din 27.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - joi, 27 FEBRUARIE 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 311 din 21 februarie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - dl. consilier Mureșan Dorel.

Sunt prezenți 20 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: Mandra Ioan, Gligan Gheorghe și Marincaș Ioana.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru”.

Înainte de intrarea în Ordinea de zi, ajunge și domnul consilier Gligan Gheorghe.

Ordinea de zi:

 • I.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Comisia III- Aviz favorabil

Dl. consilier Radu Ardelean, propune ca președinte de ședință a Consiliului Local Baia Mare pe d-na consilier Mureșan Ileana, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv martie 2020-mai 2020.

Propunerea a fost votată în unanimitate.

Se supune la vot electronic proiectul, cu propunerea adoptată.

,18

,0

Da,18

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Stejerean Doris

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Bazarea Daniela

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Grumaz Dan

,,Da

9,Pop Viorel

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Pop Alexandra

,,Da

14,Rob Marinel

,,Da

15,Ardelean Radu

,,Da

16,Sinn Clara

,,Da

17,Presedinte

,,Da

18,Bizau Simion

,,Da

Domnii consilieri: Brăgaru Marin, Gligan Gheorghe și Smical Irina au votat verbal „pentru”. Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 60/2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Abtinere

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 61/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Baia Mare

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

 • 14,Pop Stefan

 • 15,Pop Alexandra

 • 16,Rob Marinel

 • 17,Ardelean Radu

18,Sinn Clara

 • 19,Gligan Gheorghe ,,Da 20,Presedinte

21,Bizau Simion

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 62/2020

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru Clubul Sportiv Minaur

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 63/2020

 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare si vânzarea către chiriașii care le dețin în baza contractelor de închiriere a unor apartamente din proprietatea Statului aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

Proiectul numărul 5 a fost retras de pe Ordinea de zi, de către domnul primar.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuință construită prin A.N.L. în anul 2020

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 6 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 64/2020

 • 7.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje și parcări acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia I- Aviz favorabil Comisia II - Aviz favorabil

,20

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Stejerean Doris

,,Da

4,Varga Cornel

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Pap Zsolt

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Sinn Clara

,,Da

18,Gligan Gheorghe

,,Abtinere

19,Presedinte      ,,Da

 • 20,Bizau Simion    ,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 7 este aprobat cu 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 65/2020

 • 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile - terenuri și construcții - aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia III- Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 8 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 66/2020

 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tâgârlaș Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafața utilă de 141,77 mp situat in Baia Mare

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

La proiectul numărul 9, dl. consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian nu participă la discuții și la vot.

,20

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Smical Irina

2,Bragaru Marin

3,Stejerean Doris

 • 4,Varga Cornel

 • 5,Muresan Ileana

 • 6,Bazarea Daniela

 • 7,Pap Zsolt

  8,Vida Noemi

  ,,Da

  9,Grumaz Dan

  ,,Da

  10,Pop Viorel

  ,,Da

  11,Lupsa Stefan

  ,,Da

  12,Pop Mariana

  ,,Da

  13,Pop Stefan

  ,,Da

  14,Pop Alexandra

  ,,Da

  15,Rob Marinel

  ,,Da

  16,Ardelean Radu

  ,,Da

  17,Sinn Clara

  ,,Da

  18,Gligan Gheorghe

  ,,Da

  19,Presedinte

  ,,Da

  20,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 9 este aprobat cu 20 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 67/2020

 • 10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul în suprafață de 200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT ROMANIA SA

Comisia I - Aviz favorabil cu amendamentul: Se propune prelungirea duratei închirierii pe o perioadă de 6 luni și se impune condiția respectării legislației privind protecția mediului, inclusiv instalarea unei stații de spălare a mijloacelor de transport care părăsesc cariera.

Comisia II - Aviz favorabil

Proiectul numărul 10 a fost retras de pe Ordinea de zi, de către domnul primar.

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului construcțiilor subterane și supraterane SC K&J GEROM SRL

Comisia I- Aviz favorabil cu amendamentul: Se propune mărirea prețului pentru superficie de la 8.000 lei/an la 16.000 lei/an

Comisia II - Aviz favorabil

Amendamentul a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul aprobat.

,21

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,2

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Abtinere

3,Bragaru Marin

,,Abtinere

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

18,Sinn Clara

19,Gligan Gheorghe ,,Da 20,Presedinte

 • 21,Bizau Simion

Proiectul de hotărâre nr. 11 este aprobat cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 68/2020

 • 12.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp , situat în Baia Mare, str. George Coșbuc

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 12 este aprobat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 69/2020

 • 13.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 360 mp, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Rachetei

  Comisia I- Aviz nefavorabil

  Comisia II - Aviz favorabil

  ,21

  ,0

  Da,11

  Nu,3

  Abtinere,7

  1,Tagarlas Cristi , 2,Smical Irina    ,

  3,Bragaru Marin   ,

  ,Nu

  ,Abtinere

  ,Abtinere

  4,Stejerean Doris

  ,,Abtinere

  5,Varga Cornel

  ,,Da

  6,Muresan Ileana

  ,,Da

  7,Bazarea Daniela

  ,,Da

  8,Pap Zsolt

  ,,Abtinere

  9,Vida Noemi

  ,,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Nu

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Lupsa Stefan

  ,,Da

  13,Pop Mariana

  ,,Da

  14,Pop Stefan

  ,,Da

  15,Pop Alexandra

  ,,Abtinere

  16,Rob Marinel

  ,,Abtinere

  17,Ardelean Radu

  ,,Da

  18,Sinn Clara

  ,,Da

  19,Gligan Gheorghe

  ,,Abtinere

  20,Presedinte

  ,,Da

  21,Bizau Simion

  ,,Nu

Proiectul de hotărâre nr. 13 este respins cu 11 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 7 voturi „abținere”.

 • 14.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 12 mp, înscris în C.F. nr. 124855 Baia Mare nr. cadastral 124855, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, aferent extindere la spațiu comercial, proprietatea doamnei Moldovan Stela Maria

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,5

Nu,8

Abtinere,8

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Abtinere

3,Bragaru Marin

,,Abtinere

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Nu

6,Muresan Ileana

,,Nu

7,Bazarea Daniela

,,Nu

8,Pap Zsolt

,,Nu

9,Vida Noemi

,,Abtinere

10,Grumaz Dan

,,Nu

11,Pop Viorel

,,Nu

12,Lupsa Stefan

,,Nu

13,Pop Mariana

,,Nu

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Abtinere

16,Rob Marinel

,,Abtinere

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Abtinere

19,Gligan Gheorghe

,,Abtinere

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Abtinere

Proiectul de hotărâre nr. 14 este respins cu 5 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” și 8 voturi „abținere”.

 • 15.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp, teren aferent construcției, extindere balcon, situat în Baia Mare, în favoarea lui Chiriță Marias

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Abtinere

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 15 este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 70/2020

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitație publica a imobilului, teren și construcție, în suprafață de 17mp, situat în Baia Mare, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411

  Comisia I- Aviz favorabil

  Comisia II - Aviz favorabil

  ,21

  ,0

  Da,20

  Nu,0

  Abtinere,1

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Bragaru Marin

  ,,Da

  4,Stejerean Doris

  ,,Da

  5,Varga Cornel

  ,,Da

  6,Muresan Ileana

  ,,Da

  7,Bazarea Daniela

  ,,Da

  8,Pap Zsolt

  ,,Da

  9,Vida Noemi

  ,,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Da

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Lupsa Stefan

  ,,Da

  13,Pop Mariana

  ,,Da

  14,Pop Stefan

  ,,Da

  15,Pop Alexandra

  ,,Da

  16,Rob Marinel

  ,,Da

  17,Ardelean Radu

  ,,Abtinere

  18,Sinn Clara

  ,,Da

  19,Gligan Gheorghe

  ,,Da

  20,Presedinte

  ,,Da

  21,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 16 este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 71/2020

 • 17.Proiect de hotărâre privind însusirea Raportului de evaluare si vânzarea fără licitatie publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 4 mp , teren ocupat de extindere , in favoarea SC SOG INTERTRADE SRL

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Abtinere

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 17 este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 72/2020

 • 18.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 40 mp, situat în Baia Mare, Str. George Coșbuc

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 18 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 73/2020

 • 19.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 7760 mp, situat în Baia Mare, Str. Dragoș Vodă

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 19 este aprobat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 74/2020

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spațiile din proprietatea Statului Roman aflate în administrarea Municipiului Baia Mare din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților"

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 20 este aprobat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 75/2020

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Abtinere

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

 • 15,Pop Alexandra

 • 16,Rob Marinel

 • 17,Ardelean Radu

18,Sinn Clara

19,Gligan Gheorghe ,,Da 20,Presedinte

21,Bizau Simion

Proiectul de hotărâre nr. 21 este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 76/2020

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuințe de pe Aleea Serelor nr.9 și concesionarea terenului aferent în suprafață de 4 mp.

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Abtinere

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 22 este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 77/2020

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 51, având funcțiunea de spațiu comercial, situat la parterul blocului de locuințe de pe str. George Coșbuc, bl. 20, în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeței concesionate.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

,,


Da


1,Tagarlas Cristi

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr.

23 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 78/2020

24.Proiect de hotărâre privind extinderea și schimbarea de destinație din uscătorie și depozit cărucioare, în

spațiu comercial și birou

, cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 14 mp aferent

extinderii spațiului situat la parterul blocului nr. 2, de pe Aleea Dobrogei.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 24 este aprobat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 79/2020

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. Unirii, inițiator: SC DAYTONA COM SRL.

Comisia II - Aviz favorabil

,21

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,2

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Abtinere

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Abtinere

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 25 este aprobat cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 80/2020

Ordinea de zi suplimentară

 • 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în Sala Sporturilor Lascăr Pană

  Comisia I - Aviz favorabil

  Comisia III- Aviz favorabil

  ,21

  ,0

  Da,21

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Bragaru Marin

  ,,Da

  4,Stejerean Doris

  ,,Da

  5,Varga Cornel

  ,,Da

  6,Muresan Ileana

  ,,Da

  7,Bazarea Daniela

  ,,Da

  8,Pap Zsolt

  ,,Da

  9,Vida Noemi

  ,,Da

  10,Grumaz Dan

  ,,Da

  11,Pop Viorel

  ,,Da

  12,Lupsa Stefan

  ,,Da

  13,Pop Mariana

  ,,Da

  14,Pop Stefan

  ,,Da

  15,Pop Alexandra

  ,,Da

  16,Rob Marinel

  ,,Da

  17,Ardelean Radu

  ,,Da

  18,Sinn Clara

  ,,Da

  19,Gligan Gheorghe

  ,,Da

  20,Presedinte

  ,,Da

  21,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 81/2020

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat sau o locuință de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

La proiectul numărul 2, dl. consilier Grumaz Dan nu participă la discuții și la vot.

,20

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Sinn Clara

,,Da

18,Gligan Gheorghe

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 82/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru locuințele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 21 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 83/2020

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 20.02.2020

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

,21

,0

Da,21

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Muresan Ileana

,,Da

7,Bazarea Daniela

,,Da

8,Pap Zsolt

,,Da

9,Vida Noemi

,,Da

10,Grumaz Dan

,,Da

11,Pop Viorel

,,Da

12,Lupsa Stefan

,,Da

13,Pop Mariana

,,Da

14,Pop Stefan

,,Da

15,Pop Alexandra

,,Da

16,Rob Marinel

,,Da

17,Ardelean Radu

,,Da

18,Sinn Clara

,,Da

19,Gligan Gheorghe

,,Da

20,Presedinte

,,Da

21,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat cu 21 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 84/2020

 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,20

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Bragaru Marin

,,Da

3,Stejerean Doris

,,Da

4,Varga Cornel

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Pap Zsolt

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Sinn Clara

,,Da

18,Gligan Gheorghe

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 5 este aprobat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 85/2020

 • 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de parcelare a terenului în suprafață de 15.903mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

,19

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Stejerean Doris

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Bazarea Daniela

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Grumaz Dan

,,Da

9,Pop Viorel

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Pop Alexandra

,,Da

14,Rob Marinel

,,Da

15,Ardelean Radu

16,Sinn Clara

17,Gligan Gheorghe ,,Da 18,Presedinte

19,Bizau Simion

Proiectul de hotărâre nr. 6 este aprobat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 86/2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Cuza Vodă, nr. 9, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica.

Comisia II - Aviz favorabil

,20

,0

Da,20

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Bragaru Marin

,,Da

3,Stejerean Doris

,,Da

4,Varga Cornel

,,Da

5,Muresan Ileana

,,Da

6,Bazarea Daniela

,,Da

7,Pap Zsolt

,,Da

8,Vida Noemi

,,Da

9,Grumaz Dan

,,Da

10,Pop Viorel

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Sinn Clara

,,Da

18,Gligan Gheorghe

,,Da

19,Presedinte

,,Da

20,Bizau Simion

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 7 este aprobat cu 20 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 87/2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul Municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, strada Miron Costin, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs.

  Comisia II- Aviz favorabil

  ,19

  ,0

  Da,17

  Nu,0

  Abtinere,2

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Bragaru Marin

  ,,Da

  3,Stejerean Doris

  ,,Da

  4,Varga Cornel

  ,,Da

  5,Muresan Ileana

  ,,Da

  6,Bazarea Daniela

  ,,Da

 • 7,Pap Zsolt

 • 8,Vida Noemi

 • 9,Grumaz Dan

 • 10,Pop Viorel

 • 11,Lupsa Stefan

 • 12,Pop Mariana

 • 13,Pop Stefan

 • 14,Rob Marinel

 • 15,Ardelean Radu

16,Sinn Clara

17,Gligan Gheorghe 18,Presedinte

19,Bizau Simion

,,Da

,,Da

,,Abtinere


,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Abtinere

,,Da

,,Da


Proiectul de hotărâre nr. 8 este aprobat cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 88/2020