Proces verbal din 24.08.2020

Minuta ședinței ordinare din 24.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - luni, 24 august 2020, ora 13:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1043 din 18 august 2020.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt Istvan.

Sunt prezenți 23 consilieri locali. Sedința se desfășoară prin videoconferință.

Ordinea de zi:

l.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Comisia III - Aviz favorabil

Se aduce în plenul ședinței de Consiliu Local propunerea sa fie președinte de ședință dl. Pap Zsolt.

Propunerea este aprobată cu 17 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată.

A.da           16/16 (100%)

B.nu              0/16 (  0%)

C.abtinere      0/16 (  0%)

No Answer 0/16 (  0%)

A B C

Pop Mariana | X Ardelean Radu | X Dan Grumaz | X Muresan Dorel | X Vida Noemi Erika | X Pop Alexandra | X Bragaru Marin | X Bizau Simion | X Muresan Ileana | X Rob Marinel | X Lupsa Stefan | X Marincas Ioana | X

Pop Viorel | X Daniela Bazarea | X Gligan Gheorghe | X Mandra Ioan | X

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 257/2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” BAIA MARE“, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445

Comisia I - Aviz favorabil

A.da

17/18

(

94%)

B.nu

0/18

(

0%)

C.abtinere

0/18

(

0%)

No Answer

1/18 (

6%)

A

B

C

-----------------

Pop Mariana

----------------

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

Bragaru Marin

|                        |                        |                        |

Bizau Simion

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Pop Viorel

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Doris Stejerean

| X |            |            |

D-nii consilieri Brăgaru Marin și Pap Zsolt au votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 19 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 258/2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici conform PT+DDE

Comisia I - Aviz favorabil

A.da           19/19 (100%)

B.nu              0/19 (  0%)

C.abtinere      0/19 (  0%)

No Answer 0/19 (  0%)

A B C

Pop mariana          |

Ardelean Radu       |

Dan Grumaz           |

Muresan Dorel        |

Vida Noemi Erika    |

Pop Alexandra       |

BRAGARU MARIN       |

Bizau simion         |

Muresan Ileana      |

Rob Marinel          |

Lupsa Stefan         |

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Daniela Bazarea     |

Gligan Gheorghe     |

Mandra Ioan          |

Smical Ana - Irina  |

DORIS STEJEREAN     |

Clara Sinn           |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 259/2020.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR

DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU - CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990

Comisia I - Aviz favorabil

A.da            17/19 ( 89%)

B.nu             0/19 (  0%)

C.abtinere      0/19 (  0%)

No Answer 2/19 ( 11%)

A B C

-----------------

Pop mariana

----------------

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

bizau simion

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Marincas Ioana

|                       |                       |                       |

Pop Viorel

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Gligan Gheorghe

|                  |                  |                  |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

D-nii consilieri Marincaș Ioana și Mandra Ioan s-au înregistrat la vot, nu au votat.

Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotărârea nr. 260/2020.

 • 5 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”

Comisia I - Aviz favorabil

A.da            17/19 ( 89%)

B.nu             0/19 (  0%)

C.abtinere      1/19 (  5%)

No Answer 1/19 (  5%)

Pop mariana          |

Ardelean Radu        |

Dan Grumaz           |

Muresan Dorel        |

Vida Noemi Erika    |

Pop Alexandra        |

BRAGARU MARIN       |

Bizau simion         |

Muresan Ileana      |

Rob Marinel          |

Lupsa Stefan         |

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Daniela Bazarea     |

Gligan Gheorghe

Mandra Ioan          |

Smical Ana - Irina  |

DORIS STEJEREAN     |

Clara Sinn

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

D-na Sinn Clara s-a înregistrat la vot, nu a votat.

Proiectul nr. 5 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 1 vot ”aținere”.

Hotărârea nr. 261/2020.

 • 6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

A.da

18/18

(100%)

B.nu

0/18

(   0%)

C.abtinere

0/18

(   0%)

No Answer

0/18 (

0%)

Pop mariana          |

Ardelean Radu        |

Dan Grumaz           |

Muresan Dorel        |

Vida Noemi Erika    |

Pop Alexandra        |

BRAGARU MARIN       |

Muresan Ileana      |

Rob Marinel          |

Lupsa Stefan         |

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Daniela Bazarea     |

Gligan Gheorghe     |

Mandra Ioan          |

Smical Ana - Irina  |

DORIS STEJEREAN     |

Clara Sinn           |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 6 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 262/2020.

 • 7 .Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016

Comisia III - Aviz favorabil

A.da

17/18

(

94%)

B.nu

0/18

(

0%)

C.abtinere

1/18

(

6%)

No Answer

0/18 (

0%)

Pop mariana Ardelean Radu Dan Grumaz

Muresan Dorel | X Vida Noemi Erika | X Pop Alexandra | X BRAGARU MARIN | X Muresan Ileana | X Rob Marinel | X Lupsa Stefan | X Marincas Ioana | X Pop Viorel | X Daniela Bazarea | X Gligan Gheorghe | X Mandra Ioan | X Smical Ana - Irina | X DORIS STEJEREAN | X Clara Sinn | X

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 7 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 1 vot ”abținere”.

Hotărârea nr. 263/2020.

 • 8 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.da

18/18

(100%)

B.nu

0/18

(   0%)

C.abtinere

0/18

(   0%)

No Answer

0/18 (

0%)

Pop mariana          |

Ardelean Radu        |

Dan Grumaz           |

Muresan Dorel        |

Vida Noemi Erika    |

Pop Alexandra        |

BRAGARU MARIN       |

Muresan Ileana      |

Rob Marinel          |

Lupsa Stefan         |

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Daniela Bazarea     |

Gligan Gheorghe     |

Mandra Ioan          |

Smical Ana - Irina  |

DORIS STEJEREAN     |

Clara Sinn           |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 8 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 264/2020.

 • 9 .Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3 /66 în locuință din fond locativ

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.da            16/19 ( 84%)

B.nu             0/19 (  0%)

C.abtinere      0/19 (  0%)

No Answer 3/19 ( 16%)

Pop mariana          |

Ardelean Radu        |

Dan Grumaz           |

Muresan Dorel        |

Vida Noemi Erika

Pop Alexandra        |

BRAGARU MARIN       |

Muresan Ileana      |

Rob Marinel          |

Lupsa Stefan

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Daniela Bazarea     |

Gligan Gheorghe     |

Mandra Ioan          |

Smical Ana - Irina  |

DORIS STEJEREAN     |

Clara Sinn           |

Pop ștefan

D-nii Pop Ștefan și Vida Noemi s-au înregistrat la vot, dar nu au votat.

D-nii consilieri Lupșa Ștefan și Pap Zsolt au votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 9 a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotărârea nr. 265/2020.

lO.Proiect de hotărâre privind declararea drept locuințe de necesitate a unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.da

17/17

(100%)

B.nu

0/17

(   0%)

C.abtinere

0/17

(   0%)

No Answer

0/17 (

0%)

Marincas Ioana | X Smical Ana - Irina | X DORIS STEJEREAN | X Rob Marinel | X Clara Sinn | X Ardelean Radu | X Mandra Ioan | X Muresan Dorel | X Lupsa Stefan | X BRAGARU MARIN | X Daniela Bazarea | X Gligan Gheorghe | X Pop mariana | X Muresan Ileana | X Pop Alexandra | X Vida Noemi Erika | X

Pop Viorel

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 10 a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotărârea nr. 266/2020.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.da

B.nu

C.abtinere

No Answer


17/17 (100%)

0/17 (  0%)

0/17 (  0%)

0/17 (  0%)

Marincas Ioana | X Smical Ana - Irina | X DORIS STEJEREAN | X Rob Marinel | X Clara Sinn | X Ardelean Radu | X Mandra Ioan | X Muresan Dorel | X Lupsa Stefan | X BRAGARU MARIN | X Daniela Bazarea | X Gligan Gheorghe | X Pop mariana | X Muresan Ileana | X Pop Alexandra | X Vida Noemi Erika | X Pop Viorel | X

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 11 a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotărârea nr. 267/2020.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind extinderea și concesionarea terenului în suprafață de 5 mp aferent extinderii, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita și forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul nr. 16, situat la parterul blocului nr. 9 de pe str. Mărășești.

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

A.da

18/18

(100%)

B.nu

0/18

(   0%)

C.abtinere

0/18

(   0%)

No Answer

0/18 (

0%)

Marincas Ioana | X Smical Ana - Irina | X DORIS STEJEREAN | X Rob Marinel | X Clara Sinn | X Ardelean Radu | X

Mandra Ioan          |

Muresan Dorel        |

Lupsa Stefan         |

BRAGARU MARIN       |

Daniela Bazarea     |

Gligan Gheorghe     |

Pop mariana          |

Muresan Ileana      |

Pop Alexandra        |

Vida Noemi Erika    |

Dan Grumaz           |

Pop Viorel           |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 12 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 268/2020.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 236/2019, în vederea aplicării tarifelor prevăzute la art.1 din HCL 26/2018, la contractul de concesiune nr. 236/03.09.2019 al cărui obiect este concesionarea terenului în suprafață de 5mp, situat în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr.11, ap. 2.

Comisia I- Aviz nefavorabil

Comisia II- Aviz nefavorabil

A.da

5/18

( 28%)

B.nu

1/18

(   6%)

C.abtinere

12/18

( 67%)

No Answer

0/18 (

0%)

A B C

Marincas Ioana

|                  |

| X

Smical Ana - Irina

|                  |

| X

DORIS STEJEREAN

|                  |

| X

Rob Marinel

|                  |

| X

Clara Sinn

|                       |

| X

Ardelean Radu

| X |

|

Mandra Ioan

|                  |

| X

Muresan Dorel

| X |

|

Lupsa Stefan

|                  |

| X

BRAGARU MARIN

|                  |

| X

Daniela Bazarea

|                  |

| X

Gligan Gheorghe

|                  |

| X

Pop mariana

| X |

|

Muresan Ileana

|                  |

| X

Vida Noemi Erika

| X |

|

Dan Grumaz

|         | X |

Niculescu Tagarlas cristian  | X |

|

Pop Viorel

|                  |

| X

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 13 a fost respins cu 6 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 12 abțineri.

 • 14 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 19 mp, aferent extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, aflat în proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

B.nu

C.abtinere


17/19 ( 89%)

0/19 (  0%)

0/19 (  0%)

A B C

----------------------

Marincas Ioana

-------------------

| X |            |            |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Rob Marinel

Clara Sinn

|    X |            |            |

|                        |                        |                        |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Pop mariana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Cornel Varga                      |    |    |    |

Pop Viorel

| X |            |            |

No Answer


2/19 ( 11%)


Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”. D-nii consilieri Sinn Clara și Varga Cornel s-au înregistrat la vot, dar nu au votat.

Proiectul nr. 14 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 269/2020.

 • 15 .Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 - monument istoric "Casa" având cod MM-II-M-  B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață

de 381 mp și construcții, ap. 1-5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 și a Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

11/17

(

65%)

B.nu

2/17

(

12%)

C.abtinere

3/17

(

18%)

No Answer

1/17 (

6%)

A B C

----------------------

Marincas Ioana

-------------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

|          |          | X |

Rob Marinel

|          |          | X |

Clara Sinn

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Mandra Ioan

|                  |                  |                  |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

|           | X |           |

Daniela Bazarea

|          | X |          |

Gligan Gheorghe

|          |          | X |

pop mariana

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Pop Viorel

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Dl consilieri Mandra Ioan s-a înregistrat la vot, dar nu a votat.

Proiectul nr. 15 a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 2 voturi ”împotrivă” și 3 abțineri.

Hotărârea nr. 270/2020.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr. 23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se aduce un amendament în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume: ” Se modifică art. 2 și va avea urmatorul continut: Art. 2. Se însușeste Procesul-Verbal nr. 27790 din 30.07.2020 al comisiei de negociere numite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2018 - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și se aprobă prețul de cumpărare al imobilelor descrise la art. 1 la suma totală de 120.000 euro echivalent 590.000 lei la un curs mediu de 4,91lei/euro, sumă care se va achita în echivalent lei la cursul BNR din ziua anterioară încheierii actului autentic, într-o singură tranșă, precum și a sumelor pentru plata taxelor legale și notariale datorate de cumpărător, respectiv a onorariului pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare - cumpărare și a costurilor de întabulare, conform prevederilor legale. și Se elimina în totalitate art. 3.”

Se supune la vot amendamentul, care este adoptat cu 15 voturi ”pentru” și 3 abțineri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul adoptat.

A.da

B.nu

C.abtinere

No Answer

13/17 ( 76%)

0/17 (  0%)

3/17 ( 18%)

1/17 (  6%)

A

B

C

----------------------

Marincas Ioana

| X |

-|-

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Clara Sinn

| X |

|

|

Ardelean Radu

Mandra Ioan

|   X |

|                        |

| |

| |

Muresan Dorel

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

BRAGARU MARIN

|                        |

|

X |

Daniela Bazarea

|                        |

|

X |

Gligan Gheorghe

|                   |

|

X |

Pop mariana

| X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Niculescu tagarlas cristian  | X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Dl consilier Mandra Ioan s-a înregistrat la vot, dar nu a votat.

Proiectul nr. 16 a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

Hotărârea nr. 271/2020.

 • 17 .Proiect de hotărâre privind insusirea si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Granicerilor nr. 83, ocupat de balcon la uscatoria situata la parterul blocului, proprietatea numitei Dehenes Silvester Angelica Lacramioara, casatorita Domsa Angelica Lacramioara

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

B.nu

C.abtinere

No Answer


16/17 ( 94%)

0/17 (  0%)

0/17 (  0%)

1/17 (  6%)


A B C

----------------------

Marincas Ioana

-------------------

| X |            |            |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Mandra Ioan

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

pop mariana

| X |            |            |

Muresan Ileana

Vida Noemi Erika

|                        |                        |                        |

|    X |            |            |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Pop Viorel

| X |            |            |


Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

D-na consilier Mureșan Ileana s-a înregistrat la vot, dar nu a votat.

Proiectul nr. 17 a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotărârea nr. 272/2020.


18.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafată de 515 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str.Arinului nr.23, în favoarea proprietarului constructiei edificată pe acesta, doamna Osan Salustia


Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil


A.da            16/17 ( 94%)


B.nu             0/17 (  0%)


C.abtinere


1/17 (  6%)


No Answer 0/17 (  0%)


A B C

----------------------

Marincas Ioana

-------------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |

|                  |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                  |

Rob Marinel

| X |

|                  |

Clara Sinn

| X |

|                  |

Ardelean Radu

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                  |

Muresan Dorel

| X |

|                  |

Lupsa Stefan

| X |

|                  |

BRAGARU MARIN

| X |

|                  |

Daniela Bazarea

| X |

|                  |

Gligan Gheorghe Pop mariana

|                  |

|   X |

|   X |

|                  |

Muresan Ileana

| X |

|                  |

Vida Noemi Erika

| X |

|                  |

Niculescu tagarlas cristian  | X |

|                  |

Pop Viorel

| X |

|                  |


Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.


Proiectul nr. 18 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Hotărârea nr. 273/2020.

19.Proiect de hotărâre privind insușirea documentației cadastrale de actualizare date și identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 4" și terenul aferent în suprafață de 5280mp

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

17/17

(100%)

B.nu

0/17

(   0%)

C.abtinere

0/17

(   0%)

No Answer

0/17 (

0%)

A B C

----------------------

Marincas Ioana

-------------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Gligan Gheorghe

| X |          |          |

Pop mariana

| X |           |           |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Pop Viorel

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 19 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 274/2020.

20.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 30513 mp, aferent străzii BLIDARI, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

16/17

(

94%)

B.nu

0/17

(

0%)

C.abtinere

1/17

(

6%)

No Answer

0/17 (

0%)

Marincas Ioana

| X

Smical Ana - Irina

| X

DORIS STEJEREAN

| X

Rob Marinel

| X

Clara Sinn

| X

Ardelean Radu

| X

Mandra Ioan

| X

Muresan Dorel

| X

Lupsa Stefan

| X

BRAGARU MARIN

| X

Daniela Bazarea Gligan Gheorghe

| X

|

Pop mariana                   |

Muresan Ileana                |

Vida Noemi Erika              |

Niculescu tagarlas cristian  |

Pop Viorel                     |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 20 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Hotărârea nr. 275/2020.

 • 21 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent aleii de acces la blocul nr. 1 str. Gării

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

B.nu

C.abtinere

No Answer

17/17

(100%)

0/17

(   0%)

0/17

(   0%)

0/17 (

0%)

A B C

----------------------

Marincas Ioana

-------------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Gligan Gheorghe

| X |           |           |

Pop mariana

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Pop Viorel

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 21 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 276/2020.

 • 22 .Proiect de hotărâre privind darea în folosintă gratuită, către Parohia Ortodoxa Inaltarea Domnului Baia Mare a imobilului teren în suprafată de 340 mp, situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

15/15

(100%)

B.nu

0/15

(   0%)

C.abtinere

0/15

(   0%)

No Answer

0/15 (

0%)

Vida Noemi Erika Marincas Ioana BRAGARU MARIN Pop Viorel

|   X   |          |

|   X   |          |

|   X   |          |

|   X   |          |


Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Pop mariana

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Niculescu tagarlas cristian

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Gligan Gheorghe

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 22 a fost adoptat cu 17 voturi pentru.

Hotărârea nr. 277/2020.

 • 23 .Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafață de

200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Dl.primar aduce un amendament în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume: ”Se modifică art. 3 și va avea următorul conținut: Chiria de 550.000 lei/an se va plăti pentru cei 2 ani, o singură dată, la începutul derulării contractului.”

Se supune la vot amendamentul, care este adoptat cu 17 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul adoptat.

D-na consilier Marincaș Ioana nu participă la discuții și la vot la acest proiect.

A.da            12/15 ( 80%)

B.nu              0/15 (  0%)

C.abtinere      2/15 ( 13%)

No Answer 1/15 (  7%)

Vida Noemi Erika               | X |

Marincas Ioana                  |    |

BRAGARU MARIN                   |    |    |

Pop Viorel                         | X |

Smical Ana - Irina              | X |

Ardelean Radu                   | X |

DORIS STEJEREAN                | X |

Pop mariana                      | X |

Clara Sinn                         | X |

Rob Marinel                      | X |

Muresan Dorel                    | X |

Daniela Bazarea                |    |    |

Niculescu tagarlas cristian  | X |

Lupsa Stefan                     | X |

Gligan Gheorghe                | X |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 23 a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 2 abțineri.

Hotărârea nr. 278/2020.

 • 24 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ” Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Gării nr.6B,bloc 6B , F, inițiator: Orange Romania SA

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

14/15

(

93%)

B.nu

0/15

(

0%)

C.abtinere

0/15

(

0%)

No Answer

1/15 (

7%)

A

B

C

----------------------

Vida Noemi Erika

| X |

--|--

|

Marincas Ioana

BRAGARU MARIN

|                        |

|   X |

| |

| |

Pop Viorel

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

Pop mariana

| X |

|

|

Clara Sinn

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

Niculescu tagarlas cristian  | X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Gligan Gheorghe

| X |

|

|

D-nii consilieri Pap Zsolt și Marincaș Ioana au votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 24 a fost adoptat cu 17 voturi pentru.

Hotărârea nr. 279/2020.

 • 25 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. F.N, inițiator: SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL

Comisia II - Aviz favorabil

A.da

15/17

(

88%)

B.nu

0/17

(

0%)

C.abtinere

1/17

(

6%)

No Answer

1/17 (

6%)

A

B

C

----------------------

Vida Noemi Erika

| X

|

--|---

|

Marincas Ioana

| X

|

|

|

BRAGARU MARIN

| X

|

|

|

Pop Viorel

| X

|

|

|

Smical Ana - Irina

| X

|

|

|

Ardelean Radu

DORIS STEJEREAN

| X

|

| |

|

| X

| |

Pop mariana

| X

|

|

|

Clara Sinn

| X

|

|

|

Rob Marinel

| X

|

|

|

Muresan Dorel

| X

|

|

|

Daniela Bazarea

| X

|

|

|

Niculescu tagarlas cristian  | X

|

|

|

Lupsa Stefan

Muresan Ileana

| X

|

| |

| |

| |

Mandra Ioan

| X

|

|

|

Gligan Gheorghe

| X

|

|

|

D-na Mureșan Ileana s-a înregistrat la vot, dar nu a votat.

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”. Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”pentru”.

Proiectul nr. 25 a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere.

Hotărârea nr. 280/2020.

 • 26 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”ZONA REZIDENȚIALĂ BLOCURI DE LOCUINȚE P+5E+NIVEL TEHNIC”, generat de imobilul teren situat în zona cuprinsă între bulevardul București, strada Gheorghe Bilașcu și strada Petru Maior, Baia Mare, inițiator: ROMAN ION, SC PIETROSUL SRL

Comisia II - Aviz nefavorabil

A.da

2/17

(

12%)

B.nu

10/17

(

59%)

C.abtinere

3/17

(

18%)

No Answer

1/17 (

6%)

A B C

----------------------

Vida Noemi Erika

---------

|                        |

X |

------

|

Marincas Ioana

|                        |

X |

|

BRAGARU MARIN

|                        |

|

X |

Pop Viorel

|                        |

|

X |

Smical Ana - Irina

|                   |

X |

|

Ardelean Radu

|                        |

|

|

DORIS STEJEREAN

|                        |

X |

|

Pop mariana

|                        |

X |

|

Clara Sinn

|                        |

X |

|

Rob Marinel

|                        |

|

X |

Muresan Dorel

|                        |

X |

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

Niculescu tagarlas cristian  |    |

X |

|

Lupsa Stefan

|                        |

X |

|

Mandra Ioan

|                        |

X |

|

Muresan Ileana

|                        |

|

|

Gligan Gheorghe

| X |

|

|

D-na Mureșan Ileana s-a înregistrat la vot, dar nu a votat.

Dl. consilier Ardelean Radu a votat verbal ”împotrivă”. Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”împotrivă”.

Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”împotrivă”.

Proiectul nr. 26 a fost respins cu 2 voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 3 abțineri.

 • 27 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

Comisia III- Aviz favorabil

D-nii consilieri Niculescu Țâgârlaș Cristian și Stejerean Doris nu participă la vot.

Au votat verbal ”pentru”: Ardelean Radu, Brăgaru Marin, Băzărea Daniela, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Mureșan Dorel, Pop Mariana, Pop Viorel, Rob Marinel, Smical Irina, Sinn Clara, Pap Zsolt, Vida Noemi.

Dl. Pop Ștefan a votat telefonic ”abținere”.

Proiectul nr. 27 a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 1 abținere.

Hotărârea nr. 281/2020.

Ordinea de zi suplimentară:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.255/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici conform PT+DDE

Comisia I-Aviz favorabil

A.da

15/15

(100%)

B.nu

0/15

(   0%)

C.abtinere

0/15

(   0%)

No Answer

0/15 (

0%)

Vida Noemi Erika              |

Marincas Ioana                |

BRAGARU MARIN                 |

Pop Viorel                     |

Smical Ana - Irina            |

Ardelean Radu                 |

DORIS STEJEREAN               |

Pop mariana                    |

Clara Sinn                     |

Rob Marinel                    |

Muresan Dorel                 |

Daniela Bazarea               |

Niculescu tagarlas cristian  |

Mandra Ioan                    |

Gligan Gheorghe               |

Dl. consilier Pap Zsolt a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 1 a fost aprobat cu 16 voturi pentru.

Hotărârea nr. 282/2020.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral atribuit 128141, în suprafață de 2525 mp, cu un teren proprietatea SC CONSTRUROM SA, identificat prin C.F. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, în suprafață de 725 mp

Comisia I-Aviz nefavorabil

Comisia II- Aviz favorabil

A.da

B.nu

C.abtinere

No Answer


10/15(67%)

3/15 (20%)

1/15 (7%)

1/15 (  7%)

A B C

----------------------

Vida Noemi Erika

-------------------

| X |          |          |

Marincas Ioana

| X |           |           |

BRAGARU MARIN

|          | X |          |

Pop Viorel

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Pop mariana

| X |           |           |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

Muresan Dorel

|          |          |   X |

|   X |          |          |

Daniela Bazarea

|          | X |          |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Mandra Ioan

Gligan Gheorghe

|                       |                       |                       |

|          |   X |          |

D-nii consilieri Pop Alexandra, Mureșan Ileana, Bizău Simion, Pap Zsolt, Mandra Ioan, Lupșa Ștefan, Varga Cornel au votat verbal pentru.

Proiectul nr. 2 a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 abținere.

Hotărârea nr. 283/2020.