Proces verbal din 24.03.2020

Minuta ședinței extraordinare din 24.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 24 MARTIE 2020, ora 16:30

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 515 din 24 martie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu nr. 2

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 17 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Brăgaru Marin, dl. Gligan Gheorghe, dl. Grumaz Dan, d-na Marincaș Ioana, d-na Pop Alexandra și d-na Smical Irina.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.

Ordinea de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Se supune la vot proiectul, pe articole.

Art. 1 - 17 pentru.

Art. 2 - 17 pentru.

Art. 3 - 17 pentru.

Art. 4 - 17 pentru.

Art. 5 - 17 pentru.

Art. 6 - 17 pentru.

Se supune la vot deschis proiectul

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Bizău Simion, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinei, Sinn Clara, Stejerean Doris, Varga Cornel, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 98/2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situațiii excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Bizău Simion, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu

Țâgârlaș Cristian, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinei, Sinn Clara,

Stejerean Doris, Varga Cornel, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 99/2020

  • 3.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare ADI Maramureș și să voteze în cadrul acesteia amânarea/eșalonarea plății serviciilor apă canal pentru persoanele fizice

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Bizău Simion, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra loan, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Stejerean Doris, Varga Cornel, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 100/2020

  • 4.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Bizău Simion, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra loan, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Stejerean Doris, Varga Cornel, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 101/2020

  • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției obiectivului de investiții: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Bizău Simion, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra loan, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Stejerean Doris, Varga Cornel, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 5 este aprobat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 102/2020