Proces verbal din 23.06.2020

Minuta ședinței extraordinare din 23.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE -marți, 23 iunie 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 790 din 19 iunie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu, nr. 2.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 18 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-na Băzărea Daniela, d-na Pop Alexandra, d-na Stejerean Doris, dl.

Bizău Simion și dl. Gligan Gheroghe.

Dl. consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian pleacă după proiectul nr. 1, de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 18 voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară este aprobată cu 18 voturi pentru.

Ordinea de zi:

  • 1 . Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Gheorghe Pârja

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 1 este aprobat cu 18 voturi pentru. Hotărârea nr. 177/2020.

  • 2 . Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Alexandru Peterliceanu

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 2 este aprobat cu 17 voturi pentru. Hotărârea nr. 178/2020.

  • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile

Comisia I - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 3 este aprobat cu 17 voturi pentru. Hotărârea nr. 179/2020.

  • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei linii de gardă, din specialitatea pneumologie în specialitate ATI, în cadrul structurii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 4 este aprobat cu 16 voturi pentru. Hotărârea nr. 180/2020.

  • 5 .Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020"

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 5 este aprobat cu 16 voturi pentru. Hotărârea nr. 181/2020.

  • 6 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2018 privind reglementarea activității de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban

Comisia I -     Aviz favorabil cu amendamentul: La art. II se modifică limitele amenzilor astfel:

lit.a) 1000 - 1500 lei

lit.b) 500 - 1000 lei

lit.c) 500 - 1000 lei

lit.d) 1000 - 1500 lei

Comisia II - Aviz favorabil

Se supune la vot amendamentul Comisiei I.

Amendamentul este respins.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

împotrivă

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Smical Irina

pentru

Varga Cornel

împotrivă

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 6 este aprobat cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Hotărârea nr. 182/2020.

Diverse: 1.Decizia Curții de Conturi Maramureș înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 21379/15.06.2020.

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 385/2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca lider în proiectul „Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial (SPIRE)” finanțat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)

Comisia I -Aviz favorabil

Comisia II -Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Marincaș Ioana

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

Varga Cornel

Vida Noemi

pentru pentru pentru


Proiectul nr. 1 este aprobat cu 17 voturi pentru. Hotărârea nr. 183/2020.