Proces verbal din 21.07.2020

Minuta ședinței extraordinare din 21.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 21 iulie 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 930 din 17 iulie 2020, modificată prin Dispoziția Primarului nr. 939 din 21 iulie 2020.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 21 consilieri locali. Sedința se desfășoară prin videoconferință.

Lipsesc: dl. consilier Pop Ștefan și dl. consilier Bizău Simion.

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I- Aviz favorabil

Se votează pe articole.

Art.2 la Proiectul 1

A.DA            18/21 ( 86%)

B.NU              0/21 (  0%)

C.ABȚINERE      1/21 (  5%)

No Answer 2/21 ( 10%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Pop Mariana

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Mandra Ioan Pop Viorel

|                        |                        |                        |

|    X |            |            |

Lupsa Stefan

DORIS STEJEREAN

|                        |                        |                        |

|    X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

Daniela Bazarea

|            |            |    X |

|    X |            |            |

Dl. consilier Mandra Ioan și dl. consilier Lupșa Ștefan au votat verbal ”pentru”. Articolul 2 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”.

Art.3 la Proiectul 1

A.DA

20/21

( 95%)

B.NU

0/21

(   0%)

C.ABȚINERE

0/21

(   0%)

No Answer

1/21 (

5%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Pop Mariana

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Mandra Ioan

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal ”pentru”.

Articolul 3 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”.

Art.4 la Proiectul 1

A.DA            19/21 ( 90%)

B.NU              0/21 (  0%)

C.ABȚINERE      0/21 (  0%)

No Answer 2/21 ( 10%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Pop Mariana

|                        |                        |                        |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Mandra Ioan

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Pap Zsolt                      |

Pop Alexandra                 |

BRAGARU MARIN                 |

Rob Marinel                    |

Gligan Gheorghe               |

Daniela Bazarea               |

Dl. consilier Mandra Ioan și d-na consilier Pop Mariana au votat verbal ”pentru”. Articolul 4 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”.

Art.1 la Proiectul 1

A.DA

20/21 ( 95%)

B.NU

0/21 (  0%)

C.ABȚINERE

No Answer

0/21 (  0%)

1/21 (  5%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Pop Mariana

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Mandra Ioan

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal ”pentru”.

Articolul 1 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”.

Se votează întreg proiectul.

A.DA

20/21 ( 95%)

B.NU

0/21 (  0%)

C.ABȚINERE

No Answer

0/21 (  0%)

1/21 (  5%)

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Smical Ana - Irina            |

Marincas Ioana                |

Muresan Ileana                |

Pop Mariana                    |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Mandra Ioan

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 220/2020.

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2020

Comisia I- Aviz favorabil

A.DA

20/21

( 95%)

B.NU

0/21

(   0%)

C.ABȚINERE

0/21

(   0%)

No Answer

1/21 (

5%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Pop Mariana

| X |            |            |

Muresan Dorel

| X |            |            |

Dan Grumaz

| X |            |            |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

| X |            |            |

Mandra Ioan

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

| X |            |            |

DORIS STEJEREAN

| X |            |            |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Rob Marinel

| X |            |            |

Gligan Gheorghe

| X |            |            |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 221/2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte și activități nonprofit de interes general, în domeniul cultură

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

D-na consilier Pop Mariana, d-na consilier Sinn Clara și dl. consilier Lupșa Ștefan nu participă la discuții și la vot.

A.DA           17/21 ( 81%)

B.NU             0/21 (  0%)

C.ABȚINERE      0/21 (  0%)

No Answer 4/21 ( 19%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Marincas Ioana

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Pop Mariana

Muresan Dorel

|                  |                  |                  |

|   X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |           |           |

Clara Sinn

Cornel Varga

|                  |                  |                  |

|   X |          |          |

Mandra Ioan Pop Viorel

|                  |                  |                  |

|   X |          |          |

Lupsa Stefan

DORIS STEJEREAN

|                  |                  |                  |

|   X |          |          |

Pap Zsolt

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Gligan Gheorghe

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 18 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 222/2020.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA

20/21

( 95%)

B.NU

0/21

(   0%)

C.ABȚINERE

0/21

(   0%)

No Answer

1/21 (

5%)

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Smical Ana - Irina            |

Marincas Ioana                |

Muresan Ileana                |

Pop Mariana                   |

Muresan Dorel                 |

Dan Grumaz                     |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |           |           |

Clara Sinn

| X |          |          |

Cornel Varga

| X |          |          |

Mandra Ioan

|                  |                  |                  |

Pop Viorel

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Pap Zsolt

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Gligan Gheorghe

| X |           |           |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 223/2020.

5 .Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte și activități nonprofit de interes general, în domeniul tineret

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Grumaz Dan nu participă la discuții și la vot.

A.DA            17/21 ( 81%)

B.NU              0/21 (  0%)

C.ABȚINERE      1/21 (  5%)

No Answer 3/21 ( 14%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |            |            |

Marincas Ioana

| X |            |            |

Muresan Ileana

| X |            |            |

Pop Mariana

| X |            |            |

Muresan Dorel

Dan Grumaz

|    X |            |            |

|                        |                        |                        |

Vida Noemi Erika

| X |            |            |

Ardelean Radu

| X |            |            |

Clara Sinn

| X |            |            |

Cornel Varga

Mandra Ioan

|    X |            |            |

|                        |                        |                        |

Pop Viorel

| X |            |            |

Lupsa Stefan

DORIS STEJEREAN

|    X |            |            |

|                        |                        |                        |

Pap Zsolt

| X |            |            |

Pop Alexandra

| X |            |            |

BRAGARU MARIN

| X |            |            |

Rob Marinel

Gligan Gheorghe

|    X |            |            |

|            |            |    X |

Daniela Bazarea

| X |            |            |

Dl. consilier Mandra Ioan și d-na consilier Stejerean Doris au votat verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 5 a fost adoptat cu 19 de voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 224/2020.

6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș asupra spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA           20/21 ( 95%)

B.NU             0/21 (  0%)

C.ABȚINERE      1/21 (  5%)

No Answer 0/21 (  0%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |

|                  |

Marincas Ioana

| X |

|                  |

Muresan Ileana

| X |

|                  |

Pop Mariana

| X |

|                  |

Muresan Dorel

| X |

|                       |

Dan Grumaz

| X |

|                  |

Vida Noemi Erika

| X |

|                  |

Ardelean Radu

| X |

|                  |

Clara Sinn

| X |

|                  |

Cornel Varga

| X |

|                  |

Mandra Ioan

| X |

|                  |

Pop Viorel

| X |

|                  |

DORIS STEJEREAN

| X |

|                  |

Pap Zsolt

| X |

|                  |

Pop Alexandra

| X |

|                  |

BRAGARU MARIN

| X |

|                       |

Rob Marinel

| X |

|                  |

Gligan Gheorghe Daniela Bazarea

|                  |

|   X |

|   X |

|                  |

Lupsa Stefan

| X |

|                  |

Proiectul nr. 6 a fost adoptat cu 20 de voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 225/2020.

  • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Municipiul Baia Mare și Inspectoratul de Poliție al Județului Marmureș a "Protocolului de colaborare, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul municipiului Baia Mare"

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA           21/21 (100%)

  • B .NU             0/21 (  0%)

C.ABȚINERE      0/21 (  0%)

No Answer 0/21 (  0%)

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Smical Ana - Irina            |

Marincas Ioana                |

Muresan Ileana                |

Pop Mariana                   |

Muresan Dorel                 |

Dan Grumaz                     |

Vida Noemi Erika              |

Ardelean Radu                 |

Clara Sinn                      |

Cornel Varga                  |

Mandra Ioan                   |

Pop Viorel                     |

DORIS STEJEREAN               |

Pap Zsolt                       |

Pop Alexandra                 |

BRAGARU MARIN                 |

Rob Marinel                    |

Gligan Gheorghe               |

Daniela Bazarea               |

Lupsa Stefan                  |

Proiectul nr. 7 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 226/2020.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 la HCL 212/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu-strada Bujorului -strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

A.DA

19/21

( 90%)

B.NU

1/21

(   5%)

C.ABȚINERE

1/21

(   5%)

No Answer

0/21 (

0%)

A

B

C

----------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

----|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Marincas Ioana

| X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Dan Grumaz

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Clara Sinn

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

Pap Zsolt

| X |

|

|

Pop Alexandra BRAGARU MARIN

|   X |

|                  |

| |

|

X |

Rob Marinel

| X |

|

|

Gligan Gheorghe Daniela Bazarea

|                  |

|   X |

X |

|

| |

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Proiectul nr. 8 a fost adoptat cu 19 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 227/2020.

  • 9 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exercițiul financiar 2019

Comisia I- Aviz favorabil

A.DA

B.NU


21/21 (100%)

0/21 (  0%)


C.ABȚINERE      0/21 (  0%)

No Answer 0/21 (  0%)

A B C

------------------------------------------

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Marincas Ioana

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Pop Mariana

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Cornel Varga

| X |          |          |

Mandra Ioan

| X |           |           |

Pop Viorel

| X |          |          |

DORIS STEJEREAN

| X |          |          |

Pap Zsolt

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |           |           |

Gligan Gheorghe

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Proiectul nr. 9 a fost adoptat cu 21 de voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 228/2020.